Екологія

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання, групи АД1а, БМ1а. Виконані авдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Решетило Н.М. lorddmoty@gmail.com

Заочна форма навчання, групи АД3аз, БМ3аз. Виконані авдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Яковчук Н.І. Yakovg79@ukr.net

Підручник.Л. Лук’янова.  Основи екології

Тема 1.  Екологія як наука. Значення екологічної науки 

Опрацювати ст.. 9 – 14

Домашнє завдання:  ст.. 14, № 2,3

Тема  2. Властивості складних систем. Основні положення вчення В. Вернадського  

опрацювати ст.. 78 – 84

Домашнє завдання:  ст.. 84, № 4

Тема  3. Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в світі  

Опрацювати ст.. 78-84

Домашнє завданняст. 84., № 7

Тема 4. Аналіз особливостей історичних етапів у взаємодії суспільства і природи   

Опрацювати ст.. 87 – 93

Домашня робота:  ст. 87-89. Скласти таблицю  щодо історичних етапів  у взаємодії суспільства і природи  та зробити висновки: на якому з етапів антропогенний вплив на природу досяг глобальних масштабів?

Назва історичного  етапуМасштаби та характер впливу людини на природу, зміни і перетворення компонентів природи та природних процесів
Первісний 
Рабовласницький 
Феодальний 
Індустріальний 

Відповіді надіслати на електронну пошту

Тема 5. Основні антропогенні джерела забруднень  навколишнього середовища 

Опрацювати  ст.. 90 – 96

Домашнє завдання: ст.. 96, № 2

Тема 6.  Порівняння обсягів і структури забруднення міст України  

Опрацювати  ст.. 247-260

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/brudne-povitrya-mista-z-nayvishchim-rivnem-zabrudnennya-novini-ukrajini-50057561.html

https://www.slideshare.net/sashatsymbalyuk/praktichna-robota-zekologiyi

Домашнє завдання: За допомогою стастистичних довідників, Інтернету визначити обсяги і структуру забруднення міст України, зробити висновки щодо забруднення міст України

виконати тест 1 https://forms.gle/G51ooGFqR8arDypd7

Тема 7. Основні причини та наслідки деградації природних компонентів  

Опрацювати ст.. 149-156

Домашнє завдання: ст.. 156, № 5

Тема 8. Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунту    

Опрацювати ст.. 156-161

Домашнє завдання:  ст.. 161, № 1

Тема 9.  Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у розвитку геосистеми  Опрацювати ст.. 63-67

Домашнє завдання: ст. 67, № 1,2

Тема 10Колообіг речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю

Домашнє завдання: зробити висновки щодо антропогенної діяльності в коло обігу речовин

Тема 11Досягнення пропорцій між природно-ресурсним потенціалом і особливостями його використання    

Опрацювати ст.. 260 — 277

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB

Домашнє завдання: ст.. 277, № 2

Тема 12Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

Домашнє завдання: практична робота

Тема 13. Категорія «біорізноманіття» — генетичне, видове, екосистем не. Форми збереження 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-kategoria-bioriznomanittageneticne-vidove-ta-ekosistemne-bioriznomanitta-pricini-j-naslidki-degradacii-bioriznomanittaprirodozapovidanna-a-129179.html

Домашнє завдання: Як людина впливає на біорізноманіття, що мажна зробити для його збереження?

Тема 14.  Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття   Опрацювати ст.. 287 – 281

Домашнє завдання:  ст.. 281, № 2,3

Виконати тест 2 https://forms.gle/pSGa41kGPsZ1FF7E6

Тема 15. Види транспорту та їх вплив на навколишнє середовище

https://studfile.net/preview/5252356/

Домашнє завдання:Порівняйте різні види транспорту за ступенем несприятливої дії на навколишнє середовище

Тема 16. Автотранспорт – найнебезпечніший забруднювач навколишнього середовища

Домашнє завдання: Чому неприпустимо вживати ягоди і фрукти та використовувати траву для годівлі тварин, якщо вони зібрані поблизу автотрас?

Тема 17. Аналіз впливу на довкілля різних видів транспорту

Домашнє завдання:Яка небезпека у забрудненні навколишнього середовища  автомобільними двигунами?

Тема 18. Проблема концентрації транспортних засобів в урбанізованих територіях. Загибель тварин

https://studfile.net/preview/5252356/page:4/

Домашнє завдання:Назвіть основні причини загибелі тварин на автошляхах. Які, на вашу думку, є способи зменшення загибелі тварин на транспортних шляхах?

Тема 19. Проблеми електромагнітного забруднення вздовж ліній електромереж

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/14/201723.pdf

Домашнє завдання:Які є способи зменшення впливу електромагнітного випромінювання на людину?

Тема 20. Основні етапи розвитку світового господарства

https://buklib.net/books/30793/

Домашнє завдання: охарактеризувати етапи розвитку світового господарства

Тема 21. Технічні катастрофи та надзвичайні ситуації, стихійні лиха

https://pidru4niki.com/14350120/bzhd/tehnogenni_avariyi_katastrofi

Домашнє завдання: Яким чином антропогенний чинник підсилює дію природних стихійних явищ?

Тема 22. Наукова діяльність як фактор впливу на довкілля

https://history.vn.ua/pidruchniki/tsaryk-biology-and-ecology-10-class-2018-profle-level/43.php

Домашнє завдання: У чому проявляються позитивні і негативні наслідки наукової діяльності?

Тема 23. Генетично модифіковані організми та їх вплив на організм людини

http://www.ecoleague.net/pro-vel/misiia-vel/vystupy-publikatsii/2012/item/74-pro-hmo-hazeta-kontrakty

https://www.youtube.com/watch?v=tecYrS5DgAA

Домашнє завдання: Що таке генно-модифіковані організми, яка користь і шкода від них?

Тема 24. Роль громадськості України в охороні довкілля http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/5073/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://old2.niss.gov.ua/articles/1435/

https://www.youtube.com/watch?v=K0JVTAEJh1o

https://www.youtube.com/watch?v=D-cBROIPn4w

Опрацювати ст.. 287-290

Виконати тест 3 https://forms.gle/qeeySoMyq51DZkW48

групи АД3аз, БМ3аз

Тема 1. Основи взаємодії суспільства і природи. Предмет і завдання екології

Тема 2.  Проблеми атмосфери 

 Тема 3.  Проблеми гідросфери

Тема 4. Проблеми літосфери

Тема 5.  Навколишнє середовище і здоров`я

 Тема 6. Основи економіки природокористування

Завдання для індивідуальних робіт з предмету «Екологія»

Виконати  дві індивідуальні роботи, обсягом не менше 3 сторінок друкованих (А4)

Розподіл варіантів серед студентів

групи АД3аз групи БМ3аз

варІндивідуальний номер студента№ питання для роботи№ варІндивідуальний номер студента№ питання для роботи
113326,1115426,1
21342,2521552,25
313524, 3315724, 3
41374,2341584, 20
513825,4516025, 10
61391, 2761611, 15
7716223, 5
816314, 18
 1. Основи взаємодії суспільства і природи.
 1. Екологічні фактори. Загальні заономірності їх впливу.
 2. Властивості складних систем. Основні положення вчення В.І. Вернадського
 3. Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в природі.
 4. Основні антропогенні джерела забруднень навколишнього середовища.
 5. Антропогенний вплив на грунт.
 6. Колообіг речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю.
 7. Охорона земних надр.
 8. Категорія „біорізноманіття” – генетичне, видове, еосистемне. Форми збереження.
 9. Автотранспорт – найнебезпечніший забруднювач навколишнього середовища.
 10. Визначення якості та обсягу забруднення довкілля.
 11. Екологізація економіки.
 12. Проблема концентрації транспортних засобів  в урбанізованих  територіях.
 1. Технічні катастрофи та надзвичайні ситуації, стихійні лиха.
 2. Безвідходне споживання.
 3. Якість природного середовища і здоров`я людей.
 4. Радіація і здоров`я.
 5. Екологічна освіта та право.
 6. Екологічна культура і мораль нової цивілізації.
 7. Сучасні проблеми атмосфери.
 8. Роль громадськості України в охороні навколишнього природного середовища.
 9. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля.
 10. Охорона водних ресурсів.
 11. Вплив шуму на людину.
 12. Охорона тваринного світу.
 13. Генетично модифіковані організми та їх вплив на організм людини.
 14. Екологічне право
 15. Значення безвідходних технологій
 16. Озоновий шар. Сучасні проблеми.
 17. Кислотні дощі, парниковий ефект,тютюновий дим.
 18. Захворювання пов`язані із забрудненням навколишнього середовища.