Документи для вступу

Телефони приймальної комісії:
095-171-53-37
096-562-79-22

Документи, які необхідно подати для вступу

На базі 9 класів

 • Свідоцтво про освіту (оригінал)
 • Паспорт (дві копії)
 • Шість фотокарток (3х4)
 • Довідка з місця проживання
 • Довідка з місця роботи батьків
 • Медична довідка 086-у, (025-ю для Святошинського р-ну)
 • Два конверти з маркою по Україні
 • Два файли ( для документів)
 • Папка з зав’язками
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія)

На базі 11 класів

 • Атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту
 • Паспорт + приписне свідоцтво (копія)
 • Шість фотокарток (3х4)
 • Довідка з місця проживання
 • Медична довідка 086-у
 • Довідка з медичної комісії водіїв
 • Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (копія)
 • Два конверти з маркою по Україні.
 • Два файли ( для документів).

Вечірні курси:

Отримання водійских прав

 • Довідка з медичної комісії водіїв.
 • Паспорт(копія).
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера(копія).
 • Дві кольорові фотокартки (3х4).
 • Одна чорно-біла фотокартка (3х4).

Робітничі професії (заповнити заяву для навчання на курсах можна  за посиланням тут)

 • Атестат про повну загальну середню освіту (копія).
 • Диплом або свідоцтво про присвоєння кваліфікації з професії(копія).
 • Паспорт(копія).
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера(копія).
 • Дві кольорові фотокартки (3х4).

Денна та заочна форма навчання для отримання диплому «фаховий молодший бакалавр»:

 • Диплом кваліфікованого робітника та атестат про повну освіту.
 • Паспорт + приписне свідоцтво (копія).
 • Шість фотокарток (3х4).
 • Довідка з місця проживання.
 • Медична довідка 086-у.
 • Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (копія).
 • Сертифікат ЗНО з української мови та літератури.

Випускники професійних училищ, коледжів та ліцеїв  можуть вступати до закладу освіти на основі диплома кваліфікованого робітника автомобільного напрямку. Зарахування  відбувається за результатами  фахового вступного випробування, результатами екзамену з української мови та середнього далу диплому кваліфікованого робітника.  Абітурієнти зараховуються на перший курс за скороченою програмою навчання: денна форма навчання -1 рік 10 місяців, заочна форма навчання – 2 роки 6 місяців.

Який порядок подачі заяв до вступу?
Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр  створюють електронний кабінет https://vstup.edbo.gov.ua/ та подають заяви в електронному кабінеті.

Терміни подачі заяв (в електронному кабінеті)

 • для вступників на основі диплому кваліфікованого робітника – з 10 липня по 31 липня

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяви в заклід освіти вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

До заяви вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;
 • шість кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку, форма 086-о.

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування) до 15 серпня.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Обов`язково потрібно подати Мотиваційний лист.

Результат фахового випробування буде внесено адмінстратором електронної бази закладу після 11.08

Зразок мотиваційного листа

Мотиваційний лист вступника на навчання
для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра
за спеціальністю «Автомобільний транспорт»
за спеціальністю «Галузеве машинобудування» (вибрати потрібну спеціальність)

Голові Приймальної комісії
Директору КПКАТБМ
В.ЛУК‘ЯНЕНКО
ПІБ (повністю)
адреса:
телефон:  

Шановна Вікторіє Вікторівно!

Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання за спеціальністю «Автомобільний транспорт» або «Галузеве машинобудування». (вибрати спеціальність).

Цього року я закінчив навчання у КПКАТБМ і отримав диплом кваліфікованого робітника автомобільного напрямку.

Навчаючись у закладі намагався здобути якомога більше практичного досвіду і є бажання отримати кваліфікацію механіка, продовжуючи навчання у Вашому закладі.

Маю пільги (вказати пільги, якщо є: з багатодітної сім‘ї, сирота, загиблі батьки), якщо пільг немає, то прибрати цю строку.

Маю оцінки:

— екзамен з української мови — _____балів

— середній бал диплому — _______балів

(вибрати форму навчання)

Бажаю навчатися на денній формі навчання на бюджеті або контракті (вибрати)

Бажаю навчатись на заочній формі навчання, тому що маю роботу.

Дякую, що розглянули мої документи та сподіваюся на Вашу позитивну відповідь.  

з повагою, (ім‘я, прізвище)