Гідроприводи

Опрацювати матеріал уроку та виконати завдання.

Виконані завдання надсилати на електронну пшту викладача: Столяр О.А.   a.a.stolyar@gmail.com

 Денна форма навчання, групи АД1а, БМ1а. 

 Заочна форма навчання, групи  БМ2аз, АД2аз, БМ3аз. 

Підручники.

 1. Л.Є. Пелєвін та ін. «Гідро- та пневмоприводи будівельних машин»
 2. В.Ф. Герман «Гідравліка, гідро- та певмоприводи»,

Посібник.

 1. Шемет І.О. «Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з гідроприводів». 

денна 

 Опрацювати матеріал уроків та письмово відповісти на питання до кожної теми.

Відповіді на питання  надсилати на електронну пошту викладача: Столяр О.А.   a.a.stolyar@gmail.com.

Тема 1. Предмет і структура дисципліни. Визначення рідини. Види рідин .

Опрацювати матеріал стор. 3-4 підручник 1, стор. 14  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1.Що вивчає наука гідравліка.

2.Що таке рідина?

Тема 2. Основні фізичні властивості рідини та одиниці вимірювання.

Опрацювати матеріал стор.4-6 підручник 1, стор. 15-19  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Назвить головну властивість рідини.
 2. Дайте перелик основних фізичних властивостей рідини.

Тема 3. Гідростатичний тиск та його властивості.

Опрацювати матеріал стор .5-6 підручник 1. стор. 19-20  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Що називається гідростатичним тиском?
 2. Які зовнішні сили діють на рідину в стані спокою?

Тема 4. Сила тиску.  Основне рівняння гідростатики

Опрацювати матеріал стор.7-8 підручник 1. стор. 23-25  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Напишіть основне рівняння гідростатики та назвіть його члени.
 2. Накресліть схему гідромультиплікатора та опишіть принцип його роботи.

Тема 5. Закон Паскаля та його застосування в техніці.

Опрацювати матеріал стор.9-10 підручник 1. стор25-26  підручник 2.

 1. Сформулюйте закон Паскаля.
 2. Наведіть приклади використання закона Паскаля в техніці.

Тема 6. Манометричний тиск, вакуум. Прилади для вимірювання тиску і вакуума.

Опрацювати матеріал стор.11-13 підручник 1. стор26-28  підручник 2/

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Що називається абсолютним тиском і які його складові тиски?
 2. Як називається надлишковій тиск і чим він вимірюється?

Тема 7. Закон Архимеда. Центр тису. Умови  плавання тіл.

Опрацювати матеріал стор.13-14 підручник 1. стор 36-41 підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Сформулюйте закон Архимеда.
 2. Наведіть, умови плавання тіл.

Тема 8. Основні поняття кінематики і динаміки рідини. Види руху рідини.

Опрацювати матеріал стор.14-15 підручник 1. стор42  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Що таке кінематика рідини?
 2. Що таке динаміка рідини?

Тема 9. Швидкість та витрати рідини. Рівняння нерозривності руху рідини.

Опрацювати матеріал стор.15 підручник 1. стор 61-63 підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Що теке витрати рідини.
 2. Напишіть рівняння нерозривності рідини.

Тема 10. Рівняння Бернулі та його інтерпретація.

Опрацювати матеріал стор.17-18 підручник 1. стор 47-48 підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Напишіть енергетичну форму рівняння Бернуллі та назвіть його члени.
 2. Із яких напорів складається повний напор?

Тема 11. Гідравлічний опір та режими руху рідини. Число Рейнольдса.

Опрацювати матеріал стор.18-19 підручник 1. стор59-60  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1.Назвіть число Рейнолбдса та для чого воно використовується?

2..Чим характеризується ламінарний режим руху рідини, а чим турбулентний.

Тема 12. Втрати напору. Формула Вайсбаха.

Опрацювати матеріал стор. 21-22 підручник 1. стор. 70-71  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Назвіть види основних опорів рідини.
 2. Напишіть формулу Вейсбаха і для чого вона використовується.

Тема 13. Витікання рідини через отвори та насадки.

Опрацювати матеріал стор. 25-27 підручник 1. стор. 88-91  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Який крітерій поділу отворів на малі і великі?
 2. Що називається інверсією струменя рідини?

Тема 14. Тиск струменя рідини.

Опрацювати матеріал стор. 25-27 підручник 1. стор. 88-91  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей

 1. Напишить основне рівняння, за яким вираховується тиск струменя рідини на нерухому перешкоду.

Виконати тестове завдання

по курсу «Гідроприводи» розділ «Гідравліка»

https://docs.google.com/document/d/1eDZEUFa1ktEsSr_bJIxVoFpzvXOgdm473q0yM1DIuJg

(виконати і обов‘язково  надсилати на електронну пошту викладача: Столяр О.А.   a.a.stolyar@gmail.com. )

(ім‘я файлу: тест, _____номер групи,___________________прізвище учня)

Тема 15. Загальні відомості про гідропривод. Застосування гідроприводів.

Опрацювати матеріал стор .87-89 підручник 1. стор. 130  підручник 2

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Що називається гідравлічним приводом?
 2. Класифікація гідроприводів.

Тема 16. Переваги і недоліки гідроприводів.

Опрацювати матеріал стор .87-89 підручник 1. стор. 130  підручник 2

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Назвіть основні переваги гідроприводів.
 2. Назвіть основні инедоліки гідроприводів.

Тема 17. Принцип дії, елементарна схема та основні елементи обємного гідропривода, їх призначення.

Опрацювати матеріал стор .87-89 підручник 1. стор. 103  підручник 2

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Поясніть принцип дії гідропривода.

2. Охарактеризуй те основні складові елементи гідропривода.

Тема 18. Графічні позначення елементів гідропривода.

Опрацювати матеріал стор. 100-102  підручник 2

Тема 19. Вимоги до конструкції гідроприводів.

Опрацювати матеріал стор . 175-177, підручник 1.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Назвіть основні вимоги до конструкції гідроприводів.

Тема 20. Вимоги до надійності гідроприводів.

Опрацювати матеріал стор . 177-178 підручник 1.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Назвіть основні вимоги до надійності гідроприводів.

Виконати тестові завдання

по курсу «Гідроприводи» розділ «Гідромашини»

https://docs.google.com/document/d/1eDZEUFa1ktEsSr_bJIxVoFpzvXOgdm473q0yM1DIuJg

(виконати і обов‘язково надіслати на електронну пошту викладача: Столяр О.А.   a.a.stolyar@gmail.com. )

(ім‘я файлу: тест, _____номер групи,___________________прізвище учня)

Тема 21. Загальні відомості про гідравлічні машини. Класифікація гідравлічних машин.

Опрацювати матеріал стор .43-44 підручник 1. стор. 106-107  підручник 2

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Назвить види гідромашин та вкажітиь їх застосування.
 2. Дайте визначення поняттям: подача, напір.

Тема 22. Динамічні гідравлічні машини. Лопатеві та осьові насоси: будова, принципи дії.

Опрацювати матеріал стор .45-46 підручник 1. стор. 107-108  підручник 2

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Які насоси називають динамічними? Назвіть приклади.
 2. Який принцип дій відцентрового насоса?

Тема 23. Обємні гідравлічні машини. Види обємних гідравлічних машин.

Опрацювати матеріал стор . 40-41 підручник 1. стор. 108-111  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Які гідромашини називаються об»ємними?
 2. Назвіть види об»ємних насосів.

Тема 24.Гідродвигуни, принцип дії.

Опрацювати матеріал стор . 42-43 підручник 1.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Дайте визнеачення гідромотору. Назвіть їх призначення.
 2. Назвіть основні типи гідродвигунів.

Тема 25. Шестеренні насоси та гідродвигуни.

Опрацювати матеріал стор .64-67 підручник 1. стор. 121-123  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Які види зубчатих з»єднань у шестеренних насосах ви знаєте?
 2. Що собою являє робочий об’єм шестеренного насоса?

Тема 26. Пластинчасті насоси та двигуни.

Опрацювати матеріал стор . 68-71 підручник 1. стор. 120-121  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Опишіть конструкцію пластинчатого насоса.
 2. Назвіть які ви знаєте основні види пластинчатих насосів.

Тема 27. Завгальні властивості та кваліфікація роторних насосів.

Опрацювати матеріал стор . 71-72 підручник 1. стор. 114-116  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Що собою являють роторні насоси.
 2. Назвіть основні види роторних насосів.

Тема 28. Радіальні та аксіальні роторні поршневі насоси.

Опрацювати матеріал стор.72-73 підручник 1. стор. 116-118  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Опишіть принцип дії аксіально-поршневих насосів.
 2. Дайте визначення робочого об’эму аксыально-поршневого насоса.

Тема 29. Класифікація поршневих насосів. Поршневі ексцентрикові насоси.

Опрацювати матеріал стор . 76-83 підручник 1.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Що собою являэ поршневий насос?
 2. Відчого залежить подача рідини поршневого наксоса?

Тема 30. Практична робота. Вправа №1.

Опрацювати матеріал стор .4-5 посібник.

Тема 31. Практична робота. Вправа №1.

Опрацювати матеріал стор .4-5 посібник.

Тема 32. Загальні відомості про гідродвигуни поступального руху. Гідроціліндри.

Опрацювати матеріал стор . 83-87 підручник 1. стор. 121-123  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1.Гідродвигуни постурального руху.

Тема 33. Практична робота.  Вправа №2.

Опрацювати матеріал стор .4-5 посібник.

Тема 34. Практична робота.  Вправа №2.

Опрацювати матеріал стор .4-5 посібник.

Тема 35.  Гідроперетворювачі. Поворотні гідродвигуни. Високомоментні гідродвигуни.

Опрацювати матеріал стор .87-89 підручник 1. стор. 130  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1.Призначення та використання гідроперетворювачів.

2.Класифікація поворотних гідродвигунів.

Тема 36.  Практична робота.  Вправа №3.

Опрацювати матеріал стор .6-7 посібник.

Тема 37.  Практична робота.  Вправа №3.

Опрацювати матеріал стор .6-7 посібник.

Тема 38. Слідкуючий гідропривод. Електрогідравлічні підсилювачі потужності.

 1. Який гідропривод називається стежним?
 2. Класифікація електрогідравлічних підсилювачів потужності?

Виконати тестові завдання

по курсу «Гідроприводи» розділу «Гідроапаратура»

https://docs.google.com/document/d/1eDZEUFa1ktEsSr_bJIxVoFpzvXOgdm473q0yM1DIuJg

(виконати і обов‘язково надіслати на електронну пошту викладача: Столяр О.А.   a.a.stolyar@gmail.com. )

(ім‘я файлу: тест, _____номер групи,___________________прізвище учня)

Тема 39. Класифікація гідроапаратури.

Опрацювати матеріал стор .93-94 підручник 1. стор. 132-133  підручник 2.

1.До якої групи в  гідроприводі відноситься гідроапаратура?

2.На які основні три групи поділяється гідроапаратура?

Тема 40. Розподільне обладнання. Основні типии та принципи роботи.

Опрацювати матеріал стор .94-101 підручник 1. стор. 133-136  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1.Дайте визначення гідравлічного розподільника.

2.Назвіть основні ознаки за якими розрізняються розподільники.

Тема 41. Гідроклапани тиску. Призначення та основні типии.

Опрацювати матеріал стор .108-109 підручник 1. стор. 136-137  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1.Що таке гідравлічний клапан?

2. Які види клапанів за характером дії на замково-регульючий елемент ви знаєте.

Тема 42. Гідравлічні дроселі.

Опрацювати матеріал стор .109-110 підручник 1. стор. 137-139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Що таке дросель?
 2. Відчого залежать втрати рідини через дросель.

Тема 43. Способи регулювання гідроприводів. Дресельні регулювальні апарати.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Назвіть способи регулювання гідроприводів які ви знаєте.
 2. Які існують способи підключення дроселів в гідроприводах.

Тема 44. Клапани відношень витрат. Напрямні, зворотні клапани та гідрозамки.

Опрацювати матеріал стор .110-111 підручник 1. стор. 148-150  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1. Застосування напірних клапанів.

2. Вкажіть принципи дії зворотнього клапана.

Тема 45. Практична робота.  Вправа №4.

Опрацювати матеріал стор .7-8 посібник

Тема 46. Практична робота.  Вправа №4.

Опрацювати матеріал стор .7-8 посібник

Тема 47. Гідродинамічні передачі

Опрацювати матеріал стор .185-186 підручник 1.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. На які дві групи поділяються гідродинамічні передачі?
 2. Які переваги гідродинамічних предач?

Тема 48.Гідравлічні муфти та їх класифікація.

Опрацювати матеріал стор .186-189 підручник 1.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Для чого використовують гідромуфти в гідроприводах?
 2. Три етапи роботи гілравлічних муфт?

Тема 49. Практична робота.  Вправа №4.

Опрацювати матеріал стор .7-8 посібник

Тема 50. Практична робота.  Вправа №4.

Опрацювати матеріал стор .7-8 посібник

Тема 51. Гідротрансформатори.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Призначення, конструкція та принцип дії гідротрансфоматора.

Тема 52. Практична робота.  Вправа №4.

Опрацювати матеріал стор .7-8 посібник

Тема 53. Практична робота.  Вправа №4.

Опрацювати матеріал стор .7-8 посібник

Тема 54. Коротки і довгі трубопроводи.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Назвіть типи трубопроводів та охарактеризуйте їх.
 2. Дайте визначення складних і простих трубопроводів.

Тема 55. Послідовне та паралельне зєднання трубопроводів.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Назвіть які ви знєте види з’єднання простих трубопроводів.

Тема 56. Гідравлічний удар в трубопроводах. Формула Жуковського.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1. Що називають швидкістю ударної хвилію, як її визначають?

2. Як визначити ударний тиск під час прямого гідравлічного удару?

Тема 57. Гідравлічний таран.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Що таке гідротаран, його призначення. 
 2. Накресліть   схему гідротарана та опишіть принцип його роботи. 

Тема 58. Робочі рідини гідроприводів та їх призначення.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Назвіть основні функції робочої рідини.
 2. Які вимоги висувають до робочої рідини?

Тема 59. Зєднувальна апаратура. Ущильнення.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Призначення з’єднювальної апаратури та її види.п
 2. Назвіть основні способи ущильнення обертових валів.

Тема 60. Гідравліка рульового механізму. Гальма.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1. Який гідропривод покладений в основу роботи рульового механізму.

Тема 61.Гідравліка самоскида та автокрана.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Поясніть на гідравлічній схемі роботу самоскида.
 2. Поясніть на гідравлічній схемі роботу автокрана.

Тема 62. Гідросистеми екскаватора.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1. Коли швидкість штока гідроциліндра буде більшою : при подачі робочої рідини в поршневу чи в штокову частину гідроциліндра

Тема 63.Загальна характеристика пневмопривода.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1. Що називається об’ємним пневматичним приводом?

2. Що є робочим агентом ( середовищем) пневмоприводі?

Тема 64. Повітряпроводи і пневмокамери. Ресивер.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

1. Назвіть основні елементи пневмопривода.

Тема 65. Компресори та компресорні станції.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Намалюйте типові схеми пневмокомпресора та компресорної станциї.

Тема 66. Пневматичні двигуни. Керуючі і захистні пристрої пневмопривода.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. На які види поділяються пневмодвигуни?
 2. Які керуючі пристрої використивуються в пневмоприводах для зміни параметрів стиснутого повітря.

Тема 67. Експлуатація пневмоприводів.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2.

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Накресліть типову функціональну схему пневмопривода.

Тема 68. Пневматична шина та інші вузли.

Опрацювати матеріал стор .136-141 підручник 1. стор. 139  підручник 2

Домашнє завдання: Питання для письмових відповідей:

 1. Яке повітря вікористоаується в пневматичних шинах.
 2. Якиц тиск вимірюється в пневматичних шинах.

 заочна

ІІ курс

Групи АД 2аз, БМ 2аз

Підручники.

 1. Л.Є. Пелєвін та ін. «Гідро- та пневмоприводи будівельних машин»
 2. В.Ф. Герман «Гідравліка, гідро- та певмоприводи»,

 Опрацювати матеріал уроків та письмово відповісти на питання до кожної теми. Відповіді на питання  надсилати на електронну пошту викладача: Столяр О.А.   a.a.stolyar@gmail.com.

Тема 1.Предмет і структура дисципліни. Визначення рідини. Види рідин.

Опрацювати матеріал стор. 3-4 підручник 1, стор. 14  підручник 2.

Тема 2. Гідростатичний тиск та його властивості.

Опрацювати матеріал стор .5-6 підручник 1. стор. 19-20  підручник 2.

Тема 3. Основні поняття кінематики і динаміки рідини. Види руху рідини.

Опрацювати матеріал стор.14-15 підручник 1. стор42  підручник 2.

Тема 4. Загальні відомості про гідропривод.

 Опрацювати матеріал стор.7-8 підручник 1. стор. 94-95  підручник 2.

Тема 5. Загальні відомості про гідравлічні машини Класифікація гідравлічних машин.

Опрацювати матеріал стор.7-8 підручник 1. стор. 106-107  підручник 2.

Тема 6. Види обємних гідравлічних машин.

Опрацювати матеріал стор.47-48 підручник 1. стор.108-109 підручник 2

Тема 7,8. Практична робота.  Вправа № 1, №2, №3

Виконати індивідуальну роботу 1

по курсу «Гідроприводи» розділ » Гідравліка»

(виконати індивідуальну роботу і обов‘язково надіслати на електронну пошту викладача: Столяр О.А.   a.a.stolyar@gmail.com. ) https://docs.google.com/document/d/1Z6PP__9Cri6Ygo28bEtUkg7sjqIei4i6wZd14FAPKz8/edit?usp=sharing

ІІ семестр

Групи АД 2аз, БМ 2аз

  Підручники.

 1. Л.Є. Пелєвін та ін. «Гідро- та пневмоприводи будівельних машин»
 2. В.Ф. Герман «Гідравліка, гідро- та певмоприводи»

 Опрацювати матеріал уроків та письмово відповісти на питання до кожної теми. Відповіді на питання  надсилати на електронну пошту викладача: Столяр О.А.   a.a.stolyar@gmail.com

Тема 9. Класифікація гідроапаратури.

 Опрацювати матеріал стор.7-8 підручник 1. стор. 94-95  підручник 2.

Тема 10. Практична робота Вправа №4.

 Опрацювати матеріал стор.7-8 підручник 1. стор. 94-95  підручник 2.

Тема 11. Загальні відомості про гідрвавлічні передачі.

 Опрацювати матеріал стор.7-8 підручник 1. стор. 94-95  підручник 2.

Тема 12.Практичні роботи №5,6.

Тема 13. Загальні відомості про пневмопривод.

 Опрацювати матеріал стор.7-8 підручник 1. стор. 94-95  підручник 2.

Індивідуальна робота 2

по курсу «Гідроприводи» розділи «Гідромашини», «Гідроапаратура»

Групи АД 2аз, БМ2аз

https://docs.google.com/document/d/1Bc1-J1T30Xq6F7jvxtHL6oHnyjQwJXWwOfMtuBnE8zA/edit?usp=sharing