Геометрія

Матеріал містить інформацію про тему, яку потрібно опрацювати, та виконати завдання.
Виконані домашні завдання відправити на електронну пошту викладача: Гуйда О.І. gujdaooo@gmail.com

І курс

І семестр
групи 10, 11, 12, 13,14
Підручник Є.Нелін, Математика, 10 клас. (https://issuu.com/12baliv/docs/10-klas-matematika-nelin-2018)

Урок 1.Тема. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії.

Опрацювати стор.182 § 1, стор.195 № 1.1, № 1.2.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.182 §1, стор.195 № 1.3, №1.4.

Урок 2. Тема. Існування площини, яка проходить через дану пряму й дану точку.

Опрацювати стор.182 § 1, стор.195 № 1.5, № 1.6.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.182 §1, стор.195 № 1.7.

Урок 3.Тема. Перетин прямої з площиною.

Опрацювати стор.182 § 1, стор.195 № 1.8, № 1.9, № 1.10

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.182 §1, стор.195 № 1.11.

Урок 4. Тема. Існування площини, що проходить через три задані точки.

Опрацювати стор.182 § 1, стор.196 № 1.14, № 1.15.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.182 §1, стор.196 № 1.19 та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 5. Тема. Паралельні та мимобіжні прямі. Існування та єдність прямої, що проходить через дану точку й паралельна даній прямій

Опрацювати стор.208 § 4, стор.213 № 4.1, № 4.2, № 4.3

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.213 № 4.4

Урок 6. Тема. Ознака паралельних прямих. Ознака мимобіжних прямих. Взаємне розміщення прями у просторі

Опрацювати стор.208 § 4, стор.212 Задача 2

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.213 № 4.9

Урок 7. Тема. Взаємне розміщення прямої і площини в просторі. Ознака паралельності прямої і площини

Опрацювати стор.214 § 5, стор.218 № 5.1, № 5.3

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.218 № 5.2

Урок 8. Тема. Паралельність прямої і площини

Опрацювати стор.214 § 5, стор.218 Задача 2

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.219 № 5.13(1;2).

Урок 9. Тема. Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини.

Опрацювати: стор.220 §6, стор226 №6.2; 6.3

Домашнє завдання: стор.220 §6, стор.226 №6.4; №6.5

Урок 10. Тема. Паралельні площини. Властивості паралельних площин

Опрацювати: стор.220 §6, стор226 №6.6; 6.7

Домашнє завдання: стор.220 §6, стор.227 №6.8

Урок 11.Тема. Паралельне проектування та його властивості

Опрацювати стор.228 § 7(пункт 1), стор.235 № 7.2, № 7.4

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.235 № 7.3

Урок 12, 13. Тема. Зображення фігур у стереометрії

Опрацювати: стор.228 §7, стор235 №7.2; 7.3

Домашнє завдання: стор.228 §7, стор.235 №7.6

Урок 14. Тема. Паралельність прямих і площин у просторі

Опрацювати: стор.228 §7, стор235 №7.8; 7.9

Домашнє завдання: стор.228 §7, стор.235 №7.13, та надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.

Урок 15, 16. Тема. Розв’язування типових вправ

Опрацювати: стор.238  №15; 16

Домашнє завдання: стор.238 №17; 18, та надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.

Урок 17. Контрольна робота №1

Контрольна робота 1

Контрольну надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.

Урок 18. Тема. Перпендикулярність прямих у просторі

Опрацювати: 10кл., стор.240 §8, стор.244 №8.4; №8.5

Домашнє завдання: 10кл., стор. 240 §8, стор. 244 №8.6; №8.7

Урок 19. Тема. Перпендикулярність прямої і площини

Опрацювати: 10кл., стор.245 §9, стор.248 №9.2; №9.3

Домашнє завдання: 10кл., стор. 245 §9, стор. 248 №9.4; №9.5

Урок 20. Тема. Властивості прямих, перпендикулярних до площини

Опрацювати: 10кл., стор.245 §9, стор.248 №9.6

Домашнє завдання: 10кл., стор. 245 §9, стор. 248 №9.7

Урок 21. Тема. Перпендикуляр і похила

Опрацювати: 10кл., стор.250 §10, стор.253 №10.1; №10.2

Домашнє завдання: 10кл., стор. 250 §10, стор. 253 №10.4 та надіслати для перевірки.

Урок 22,23,24. Тема. Перпендикулярність прямої і площини. Розв’язування задач

Опрацювати: 10кл., стор.257 №11.4; №11.5

Домашнє завдання: 10кл., стор. 257 №11.1; №11.2

Урок 25. Контрольна робота 2

Контрольна робота 2

Домашнє завдання: контрольну роботу надіслати на електронну адресу викладача

 Урок 26. Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої

Опрацювати: 10кл. стор.250 §10; стор. 253 №10.4; 10.5

Домашнє завдання: 10кл. стор. 250 §10, стор. 253 № 10.6; 10.7.

Урок 27. Застосування теореми про три перпендикуляри. Властивості точки, рівновіддаленої від сторін многокутника

Опрацювати: 10кл. стор.250 §10; стор. 253 №10.8

Домашнє завдання: 10кл. стор. 250 §10, стор. 253 № 10.9

Урок 28. Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин

Опрацювати: 10кл. стор.265 §13; стор. 268 №13.1; 13.2

Домашнє завдання: 10кл. стор. 265 §13, стор. 268 № 13.3; 13.4.

Урок 29. Відстань від прямої до паралельної їй площини, відстань між паралельними площинами

Опрацювати: 10кл. стор.273 §15; стор. 279 №15.1; 15.3

Домашнє завдання: 10кл. стор. 273 §15, стор. 279 № 15.2 та надіслати на електронну пошту

Урок 30. Відстань між мимобіжними прямими. Відстань у просторі

Опрацювати: 10кл. стор.273 §15; стор. 280 №15.10; 15.9

Домашнє завдання: 10кл. стор. 273 §15, стор. 280 № 15.11

Урок 31. Кути між прямими, між прямою і площиною

Опрацювати: 10кл. стор.254 §11; стор. 257 №11.1

Домашнє завдання: 10кл. стор. 254 §11, стор. 257 № 11.2

Урок 32. Двогранний кут. Кут між площинами

Опрацювати: 10кл. стор.258 §12; стор. 263 №12.1; 12.2

Домашнє завдання: 10кл. стор. 258 §12, стор. 264 № 12.3; 12.4 та надіслати на електронну пошту

Урок 33.  Площа ортогональної проекції многокутника

Опрацювати: 10кл. стор.267 §14; стор. 272 №14.1; 14.2

Домашнє завдання: 10кл. стор. 267 §14, стор. 272 № 14.4; 14.5

Урок 34. Контрольна робота №3

Контрольна робота_3

Контрольну роботу надіслати на електронну пошту викладача

Урок 35. Тема. Прямокутні координати в просторі

Опрацювати: 10 кл.стор.284, §16, стор.290 №16.4, №16.5.

Домашнє завдання: 10кл. стор.284, §16 , стор.290 № 16.7.

 Урок 36. Тема. Відстань між двома точками. Координати середини відрізка

Опрацювати: 10 кл.стор.284, §16, стор.290 №16.9, №16.14.

Домашнє завдання: 10кл. стор.284, §16 , стор.290 № 16.10.

Урок 37. Тема. Розв’язування типових вправ

Опрацювати: 10 кл.стор.284, §16, стор.290 №16.6, №16.8.

Домашнє завдання: 10кл. стор.284, §16 , стор.290 № 16.13 та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 38. Тема. Вектори у просторі.

Опрацювати:10 кл. стор.292, §17, стор.298 №17.1

Домашнє завдання: 10 кл. стор.292 §17, стор 298 № 17.2.

Урок 39, 40. Тема. Дії над векторами. Розкладання вектора на складові.

Опрацювати: 10 кл. стор.292, §17, стор.298 №17.5.

Домашнє завдання: 10 кл. стор. 292, §17, стор.298 № 17.3.

Урок 41, 42. Тема. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами.

Опрацювати: 10кл. стор 292 §17, стор.298 №17.7

Домашнє завдання: 10 кл., стор 292 §17, стор.298 № 17.8, № 17.9.

Урок 43. Розв’язування типових вправ

Опрацювати: 10кл. стор 292 §17, стор.298 №17.6

Домашнє завдання: 10 кл., стор 292 §17, стор.298  № 17.9.

Урок 44. Контрольна робота №4.

Контрольну роботу надіслати на електронну пошту викладача.

ІІ курс
група 20,21,22,23
Підручник Є.Нелін, Математика, 11клас. (http://shkola.in.ua/1126-matematyka-11-klas-nelin-2019.html)

І семестр

Урок 1. Тема. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники.

Опрацювати стор.161  §1  стор 171 №1.1; №1.2.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 161 §1, стор. 171 №1.3, №1.4.

Урок 2. Тема. Призма. Пряма і правильна призми.

Опрацювати стор.161  §1  стор 171 №1.5; №1.6.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 161 §1, стор. 171 №1.7, №1.8.

Урок 3. Тема. Паралелепіпед.

Опрацювати стор.173  §2,  стор 180 №.2.1; №2.3.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 173 §2, стор. 180 №2.5, №2.6.

Урок 4. Тема. Піраміда. Правильна піраміда.

Опрацювати стор.191  §4  стор 199 №4.2; №4.3.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 190 §4, стор. 199 №4.4, №4.5 та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 5. Тема. Перерізи многогранників

Опрацювати: стор.183 §3, стор188 №3.1; 3.2

Домашнє завдання: стор.183 §3, стор.188 №3.3

Урок 6. Тема. Розв’язування типових вправ

Опрацювати: стор.171 №1.4; стор.180 №2.2

Домашнє завдання: стор.171 №1.5, стор.180 №2.2 та надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.

Урок 7. Тема. Правильні многогранники

Опрацювати: стор.210 §6, стор214 Задача (перенести в зошит)  №6.1; 6.2

Домашнє завдання: стор.210 §6, стор.215 №6.4; №6.6

Урок 8,9. Тема. Площі бічної та повної поверхонь призми

Опрацювати: стор.160 §1, стор172 №1.11; 1.12

Домашнє завдання: стор.160 §1, стор.172 №1.13

Урок 10,11. Тема. Площі бічної та повної поверхонь піраміди

Опрацювати: стор.190 §4, стор199 №4.4; 4.5

Домашнє завдання: стор.190 §4, стор.199 №4.6; 4.7

Урок 12,13. Тема. Розв’язування типових вправ

Опрацювати: стор.172 №1.14; 1.15,  стор.199 №4.8, 4.9

Домашнє завдання: стор.172 №1.16, стор.199 №4.10 та надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.

Урок 14.  Контрольна робота №1

Надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.

Урок 15, 16. Тема. Циліндр, його елементи

Опрацювати: 11кл., стор.222 §7, стор.230 №7.1; №7.2

Домашнє завдання: 11кл., стор. 222 §7, стор. 230 №7.3; №7.4

Урок 17, 18. Тема. Конус, його елементи

Опрацювати: 11кл., стор.232 §8, стор.241 №8.1; №8.2

Домашнє завдання: 11кл., стор. 232 §8, стор. 241 №8.3; №8.4

Урок 19. Тема. Перерізи циліндра, осьовий переріз

Опрацювати: 11кл., стор.222 §7, стор.230 №7.7

Домашнє завдання: 11кл., стор. 222 §7, стор. 230 №7.8

Урок 20. Тема. Перерізи конуса, осьовий переріз

Опрацювати: 11кл., стор.232 §8, стор.241 №8.6

Домашнє завдання: 11кл., стор. 232 §8, стор. 242 №8.10

Урок 21. Тема. Перерізи циліндра і конуса площинами, паралельними основі

Опрацювати: 11кл., стор.231 №7.16; стор.238 задача 1

Домашнє завдання: 11кл., стор. 242 №8.13

Урок 22. Тема. Куля і сфера

Опрацювати: 11кл., стор.243 §9, стор.251 №9.1; №9.2

Домашнє завдання: 11кл., стор. 243 §9, стор. 251 №9.3

Урок 23. Тема. Переріз кулі площиною

Опрацювати: 11кл., стор.243 §9, стор.252 №9.13

Домашнє завдання: 11кл., стор. 243 §9, стор. 252 №9.14

Урок 24, 25. Тема. Розв’язування типових вправ

Опрацювати: 11кл., стор.230 №7.6; стор. 242  №8.8

Домашнє завдання: 11кл., стор. 230 №7.5; стор.242  №8.9 та надіслати для перевірки на електронну пошту викладача.

Урок 26. Контрольна робота №2

Надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.

Урок 27. Тема. Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів.

Опрацювати стор.256 § 10, стор.262 № 10.2, № 10.3.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 256 §10, стор.262 № 10.5; № 10.6.

Урок 28. Тема. Об’єм призми.

Опрацювати стор.256 § 10, стор.262 № 10.7, № 10.8.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 256 §10, стор.263 № 10.9; № 10.10.

Урок 29. Тема. Об’єм паралелепіпеда.

Опрацювати стор.256 § 10, стор.263 № 10.13, № 10.14.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 256 §10, стор.263 № 10.15; № 10.16.

Урок 30. Тема. Об’єм піраміди.

Опрацювати стор.265 § 11, стор.273 № 11.6, № 11.7.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 265 §11, стор.273 № 11.8; № 11.9 та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 31. Тема. Об’єм циліндра.

Опрацювати: стор.256§10, стор.263 №10.7

Домашнє завдання: стор.256 §10, стор.264 №10.17, 10.18

Урок 32. Тема. Об’єм конуса

Опрацювати: стор.265§11, стор.273 №11.16, 11.17

Домашнє завдання: стор.265 §11, стор.273 №11.19

Урок 33. Тема. Об’єм кулі

Опрацювати: стор.275§12, стор.278 №12.1; 12.2

Домашнє завдання: стор.275 §12, стор.278 №12.3, 12.4

Урок 34. Тема. Площі бічної та повної поверхонь циліндра

Опрацювати: стор.279§13, стор.282 завдання 1, 2

Домашнє завдання: стор.279 §13, стор.284 №13.10

Урок 35. Тема. Площі бічної та повної поверхонь конуса

Опрацювати: стор.232 §8, стор.241 №8.1; 8.2

Домашнє завдання: стор.232 §8, стор.241 №8.4; 8.5 та надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.

Урок 36. Тема. Площа сфери

Опрацювати: стор.243§9, стор.251 №9.1; 9.2

Домашнє завдання: стор.243 §9, стор.251 №9.6; 9.7

 Урок 37. Контрольна робота №3

ІІІ курс
група 30,31,32,33
Підручник Є.Нелін, Математика, 11клас. (http://shkola.in.ua/1126-matematyka-11-klas-nelin-2019.html)

Урок 1. Тема. Паралельність та перпендикулярність прямих і площин у просторі.

Опрацювати 10клас, стор.182, § 1-7, § 8, 9 стор.219 № 5.13, стор.249 №9.18; №9.19

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах завдання для самоконтролю (Тест№ 1) стор. 236.

Урок 2. Тема. Використання теореми про три перпендикуляри.

Опрацювати 10клас, стор.250 § 10, стор.253 № 10.7, № 10.8.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.253 № 10.9.

Урок 3. Тема. Кути в просторі

Опрацювати 10клас, стор.254 § 11, стор.258 § 12, № 11.1, № 12.6.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 257 № 11.3; № 12.8.

Урок 4. Тема. Прямокутні координати в просторі.

Опрацювати 10клас, стор.284 § 16, стор.290 № 16.7, № 16.8.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 291 № 16.12; № 16.15 та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 5. Тема. Вектори в просторі, дії над векторами.

Опрацювати 10клас, стор.292 §17, стор.298 №17.1, №17.2

Домашнє завдання: стор.298 №17.4, 17.5

Урок 6. Тема. Вектори в просторі, кут між векторами

Опрацювати 10клас, стор.292 §17, стор.298 №17.6, 17.8

Домашнє завдання: стор.298 №17.9

Урок 7. Тема. Многогранники. Призма

Опрацювати 11клас: стор.160, §1, 2, 3 стор.180 №2.2; 2.5; 2.15

Домашнє завдання: стор.180 №2.3(1), 2.6, 2.13

Урок 8. Тема. Многогранники. Піраміда.

Опрацювати 11клас: стор.190 §4, 5, стор.199 №4.1 — 4.4

Домашнє завдання: стор.208 №5.2, №5.6

Урок 9. Тема. Тіла обертання.

Опрацювати: стор.232 §8, стор.241 №8.1; 8.2

Домашнє завдання: стор.232 §8, стор.241 №8.4; 8.5 та надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.

Урок 10. Тема. Перерізи многогранників

Опрацювати: 11 кл. стор.183 §3, стор.192 №3.1; 3.2

Домашнє завдання: 11 кл. стор.188 №3.8

Урок 11. Тема. Перерізи тіл обертання

Опрацювати: 11 кл. стор.223 §7, стор.233 §8, стор. 246 §9, №7.4; 8.2

Домашнє завдання: 11 кл. стор.230 №7.7; №8.5

Урок 12. Тема. Площі бічної та повної поверхонь многогранників

Опрацювати: 11 кл. стор.160 §1, стор.173 §2, стор. 190 §3, №2.5; 2.9; 4.7

Домашнє завдання: 11 кл. стор.181 №2.18; № 4.8

Урок 13. Тема. Площі бічної та повної поверхонь тіл обертання

Опрацювати: 11 кл. стор.279 §13 №13.1; 13.2; 13.4

Домашнє завдання: 11 кл. стор.285 Тест3

Урок 14. Тема. Об’єми многогранників

Опрацювати: 11 кл. стор.256 §10, стор.265 §11, стор. 263, №10.10; 11.10

Домашнє завдання: 11 кл. стор.263 №10.11; № 11.9

Урок 15. Тема. Об’єми тіл обертання

Опрацювати: 11 кл. стор.256 §10, стор.265 §11, стор. 275 §12, №10.17; 11.23; 12.5

Домашнє завдання: 11 кл. стор.264 №10.22; № 12.10

Урок 16. Тема. Розв’язування типових вправ

Опрацювати: 11 кл. стор.160 §1, стор.173 §2, стор. 190 §3, №2.5; 2.9; 4.7

Домашнє завдання: 11 кл. стор.181 №2.18; № 4.8

Урок 17. Підсумкова контрольна робота

Надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.