Географія

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання, що знаходяться за посиланням: https://sites.google.com/d/1dHhRsX86Pz3wWDdui4TAQkitMR7N5nxJ/p/1lcCz5h9hfRvi0gQmdKmodVo-eDVZQdkb/edit
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Яковчук Н.І. Yakovg79@ukr.net