Галузеве машинобудування

Фахова передвища освіта

Галузеве машинобудування

Кваліфікація: механік

Довідка:

 • Навчаються на базі диплома кваліфікованного робітника

Освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

Навчальний план підготовки

Освітні компоненти навчального плану

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

 • Історія України
 • Українська мова (за профспрямуванням)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань
 • Економічна теорія
 • Соціологія
 • Основи правознавства
 • Іноземна мова(за профспрямуванням)
 • Фізичне виховання
 • Вища математика
 • Екологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Обчислювальна техніка

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

 • Деталі машин
 • Опір матеріалів
 • Інженерна графіка
 • Взаємозамінність, стандартизація
 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Електротехніка та електроніка
 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
 • ДВЗ, автомобілі та трактори
 • Експлуатація машин
 • Ремонт машин
 • Економіка підприємств
 • Охорона праці (в галузі)
 • Технологічна практика
 • Переддипломна практика

Вибіркові компоненти навчального плану

Освітні компоненти за вибором здобувача освіти

Вибірковий блок 1

 • Фізика
 • Основи технології машинобудування
 • Використання експлуатаційних матеріалів
 • Машини для землерийних і дорожніх робіт
 • Механізований інструмент

Атестація здобувачів освіти

 • Захист дипломного проєкту