Відомості з технічної механіки

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.
групи 23,24 Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Морозюк І.М. morozyukivan1957@gmail.com

______

Поетапна атестація група 23. Для виконання атестації необхідно виконати тестові завдання

Дата виконання _______ Початок:_________ Термін виконання: ______ (60 хвилин)

Поетапна атестація група 24. Для виконання атестації необхідно виконати тестові завдання

Дата виконання _______ Початок:_________ Термін виконання: ______ (60 хвилин)

 Підручники. 1.Теоретична механіка. А. М. Токар.

  2.Прикладна механіка. Е. М. Гуліда.

  3. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. О. А. Лудченко.

групи 23,24

ТЕМА 1.Графічне зображення, складання і розкладання сил. Центр ваги.

Опрацювати §1.1.-1.6. сторінки  7-11  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати тему і дати відповідь на питання  1,4,5  на сторінці 11 письмово у зошитах

ТЕМА 2. Механічний рух, його види. Шлях, швидкість, прискорення руху.

Опрацювати §4.-5. сторінки  20-28 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах

ТЕМА 3. Інерція. Маса і вага тіла, одиниці вимірювання. Тертя, його види.

 Опрацювати §1.-3.. сторінки  7-18 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах

ТЕМА 4. Робота і потужність, одиниці їх вимірювання Механізми. Важелі. Блоки.

 Опрацювати §7.1. сторінки  174-179  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати питання  2 на сторінці 200  письмово у зошитах

ТЕМА 5. Розтяг, стиск, зсув, крутіння, згин. Уява про напругу і запас міцності.

 Опрацювати §2.1. сторінки  12-14 підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 1,3  на сторінці 32 письмово у зошитах

ТЕМА 6. Фактори які впливають на міцність деталей. Вибір запасу міцності.

 Опрацювати §2.5.-2.6. сторінки  21-26  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 13  на сторінці 32 письмово у зошитах

ТЕМА 7. Види деформації деталей: розтяг, стиск, зсув, крутіння, вигин.

 Опрацювати §5.1.-5.6. сторінки  69-82  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 5, 6 на сторінці 82 письмово у зошитах

ТЕМА 8. Раціональна форма деталей. Уявлення про статичні і динамічні навантаження .

 Опрацювати §11.1.-11.3.-. сторінки  197-202 підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 2, 3  на сторінці 211 письмово у зошитах

ТЕМА 9. Нероз’ємні і роз’ємні з’єднання. Стандартні елементи, різьбові деталі.

 Опрацювати §20.1.-20.3. сторінки  327-333  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 1,2  на сторінці 339 письмово у зошитах

ТЕМА 10. Осі, вали, цапфи. Підшипники кочення і ковзання.

 Опрацювати §18.1.-18.2. сторінки  306-308  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання  1,2,3  на сторінці 315 письмово у зошитах

ТЕМА 11. Принцип перетворення руху.

Опрацювати §40. сторінки  343-352  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему  письмово у зошитах

ТЕМА 12. Кривошипно-шатунний механізм. Варіатори.

Опрацювати §39. сторінки  328-343 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему  письмово у зошитах

ТЕМА 13. Фрикційна, пасова, ланцюгова та зубчаста передачі.

 Опрацювати §12.1. сторінки  212-214 підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 1  на сторінці 241 письмово у зошитах

ТЕМА 14. Призначення, типи редукторів та їх будова.

 Опрацювати §17.1. сторінки  298-300  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання  1, 2 на сторінці 305 письмово у зошитах

ТЕМА 15. Призначення і застосування домкратів, талей, лебідок.

 Опрацювати §14.1. сторінки  254-256  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 1, 7  на сторінці 266 письмово у зошитах

ТЕМА 16. Різновидність ущільнень.

 Опрацювати §22.1. сторінки  355-360  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання  1, 2, 3, 4  на сторінці 367 письмово у зошитах

ТЕМА 17. З’єднання деталей: рознімні і не рознімні, рухомі і нерухомі.

 Опрацювати §21.4. сторінки  346-349  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 9, 10 на сторінці 227 письмово у зошитах

ТЕМА 18. Нормальні діаметри і довжини. Допуски і посадки.

 Опрацювати §11.6. сторінки  206-211 підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати питання  14,15  на сторінці 211 письмово у зошитах

ТЕМА 19. Причини зносу деталей, складальних одиниць і механізмів машин.

 Опрацювати §1.3. сторінки  14-18  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати питання 9  на сторінці 21 письмово у зошитах

ТЕМА 20. Класифікація зносів.

 Опрацювати §1.5. сторінки  20-21  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати питання   13  на сторінці 21 письмово у зошитах

ТЕМА 21. Визначення величин зносу. Допустима і граничні зноси двигунів.

Опрацювати §7.2. сторінки  179-193  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати питання  3,4  на сторінці 200 письмово у зошитах

ТЕМА 22. Значення змащування деталей машин. Способи і пристрої для подавання мастила. Мастильні матеріали.

Опрацювати §15.1. сторінки  352-355 підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати питання 1,3  на сторінці 401 письмово у зошитах