Вища математика


Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

денна форма навчання, групи АД1а, Бм1а. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Гуйда О.І. gujdaooo@gmail.com 

заочна форма навчання, групи АД1аз, Бм1аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Гуйда О.І. gujdaooo@gmail.com 

денна

групи АД1а, Бм1а

Розділ І. Лінійна алгебра

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25887/1/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0_OY.pdf

Урок 1. Тема. Матриці, властивості, дії над матрицями. Визначники ІІ та ІІІ порядку, їх обчислення.

Опрацювати: стор.6 Заняття 1, приклади 1.1.1 – 1.1.3; стор.11 Заняття 2

Урок2. Тема. Метод Крамера, метод Гаусса при розв‘язуванні СЛАР

Опрацювати : стор. 28 Приклад 1.4.1

 

Розділ ІІ. Аналітична геометрія

http://194.44.152.155/elib/local/sk729863.pdf

Урок 10. Тема. Поняття рівняння прямої. Рівняння прямої на площині.

Опрацювати: §3.1; §3.2; §3.4; §3.6; §3.7; §3.9; §3.11
Домашнє завдання: стор.116 №3; №5; №9; №10.

Урок 11. Тема. Рівняння прямої у просторі. Рівняння площини.

Опрацювати: §5.1; §5.2; §5.3; §5.5; §5.6; §5.7; §6.1; §6.2; §6.3; §6.4

Домашнє завдання: стор.187 №3; №8; стор. 213  №1; №5;  №7.

Урок 12. Тема. Розв‘язування вправ на складання та застосування рівняння прямої

Розв‘язати  стор. 116  №7; №8

Домашнє завдання: стор.117 №17; №22.

Урок 13. Тема. Розв‘язування вправ на складання та застосування рівняння площини

Розв‘язати  стор. 187  №4; №12

Домашнє завдання: стор.187 №15; №16.

Урок 14. Тема. Поняття рівняння лінії другого порядку. Канонічні рівняння еліпса та гіперболи

Опрацювати : §4.2; §4.3  стор. 158  №7; №14; №18

Домашнє завдання: стор.158 №11; №16.

Урок 15. Тема. Рівняння параболи

Опрацювати : §4.4  стор. 160  №21; №22

Домашнє завдання: стор.160 №27; №28.

Урок 16. Тема. Контрольна робота (варіант контрольної роботи можна отримати, звернувшись на електронну пошту викладача)

Розділ ІІІ. Вступ до математичного аналізу

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/612/1/vm_pidr.pdf

Урок 17. Означення границі послідовності. теореми про границі. Нескінченно малі та нескінченно великі величини.

Розділ ІV. Диференціальне числення

Підручник

http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/posibnyk_ilchenko.pdf

Збірник задач https://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/574/1/ZbIrnik%20zadach%20z%20vischoYi%20matematiki%201%20%281%29.pdf

Урок 23.Поняття похідної, означення похідної, формули похідних основних елементарних функцій.

Опрацювати: розділ 3 стор.29 §3.1; 3.2

Домашнє завдання: збірник задач, стор.38 №4.1-4.15

Урок 24. Правила знаходження похідних.

Опрацювати: розділ 3 стор.32 §3.3; 3.4

Домашнє завдання: збірник задач, стор.39 №4.21-4.26, №4.31-4.36, №4.41-4.46

Урок 25, 26. Розвязування вправ на знаходження похідних.

Домашнє завдання: збірник задач, стор. 39 №4.17-4.20, №4.27-4.30, №4.37-4.40, №4.50-4.55

Урок 27. Дослідження функції та побудова графіка за допомогою похідної.

Опрацювати: стор.44 пункт5.4. Схема дослідження; збірник задач стор.44 §4.4 Приклад 1

Домашнє завдання: збірник задач стор.47 №4.137, 4.141.

Урок 28. Рівняння дотичної та нормалі до графіка функції. Наближене обчислення значень функції.

Опрацювати: https://studfile.net/preview/7875613/page:6/ §2.3, Приклад1.

Домашнє завдання: скласти рівняння дотичної та нормалі до графіка функції

Урок 29, 30. Розв’язування вправ на дослідження та побудову графіків функції

екзамен

групи АД1а, БМ1а

Дата: група АД1а — 23.12.2022 року   початок екзамену: 11.00 термін виконання: до 12.00

Дата: група БМ1а — 27.12.2022 року   початок екзамену: 10.00 термін виконання: до 11.00

Для складання екзамену дистанційно, необхідно виконати послідовність дій:

 1. Отримати від куратора групи номер варіанту.
 2. Підписати лист, на якому буде виконуватись робота, за зразком:
Екзамен з предмету «Вища математика»
група _________ дата _____________
________________________________________
(прізвище, ім`я, по батькові)
Варіант ___: (вказати номера відповідного варіанту)
 1. Виписати у стовпчик  номера з варіанту.
 2. Вибрати правильну відповідь для питання з тесту.
 3. Термін виконання роботи 60 хвилин.

Зразок виконаної роботи

Екзамен з предмету «Вища математика»
група  Бм1б        ___.12.2022
Іванов Микола Петрович 
Варіант 5:2,4,6,9,12,15,20,25,30,35,39,42,44,45,50
2а15в39б
4б20а42б
6а25а44в
9б30б45а
12а35в50а

_____________________________________________________________________________________________________________

Варіанти

Варіант 1: 1,5,7,9,13,15,19,21,25,29,33,37,41,45,49

Варіант 2: 2,3,8,10,14,18,22,26,30,34,38,40,44,46,50

Варіант 3: 3,4,5,11,17,19,23,27,31,35,39,43,45,47,49

Варіант 4: 2,4,6,12,14,16,20,24,28,32,36,42,44,46,48

Варіант 5: 1,2,8,9,11,12,16,19,22,25,29,31,38,39,43

Варіант 6: 3,5,7,11,15,17,21,23,27,29,30,33,37,39,45

Варіант 7: 4,6,8,12,18,20,26,28,32,34,36,38,40,42,50

Варіант 8: 1,7,9,13,19,21,23,29,33,35,37,39,41,43,49

Варіант 9: 6,10,16,20,24,28,30,32,36,38,42,44,46,48,50

Варіант 10: 3,5,9,10,11,19,21,25,27,29,31,35,37,39,43

Варіант 11: 2,9,14,17,18,26,34,35,38,41,42,45,46,49,50

Варіант 12: 4,6,8,12,13,15,22,24,28,30,36,40,44,46,48

Варіант 13: 1,7,13,14,18,20,25,29,33,35,37,39,43,45,47

Варіант 14: 2,4,6,8,10,15,19,21,24,26,28,34,38,40,50

Варіант 15: 3,5,9,11,16,22,27,29,31,35,37,39,41,45,49

Тести для екзамену

заочна

групи АД1аз, БМ1аз

І семестр

Розділ І. Лінійна алгебра

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25887/1/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0_OY.pdf

Урок 1. Тема. Матриці, властивості, дії над матрицями. Визначники ІІ та ІІІ порядку, їх обчислення.

Опрацювати: стор.6 Заняття 1, приклади 1.1.1 – 1.1.3; стор.11 Заняття 2

Урок2. Тема. Метод Крамера, метод Гаусса при розв‘язуванні СЛАР

Опрацювати : стор. 28 Приклад 1.4.1

 Розділ ІІ. Аналітична геометрія

http://194.44.152.155/elib/local/sk729863.pdf

Урок 3. Тема. Поняття рівняння прямої. Рівняння прямої на площині.

Опрацювати: §3.1; §3.2; §3.4; §3.6; §3.7; §3.9; §3.11

Урок 4. Тема. Рівняння прямої у просторі. Рівняння площини.

Опрацювати: §5.1; §5.2; §5.3; §5.5; §5.6; §5.7; §6.1; §6.2; §6.3; §6.4

 Розділ ІІІ. Вступ до математичного аналізу

http://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/cyber/stories/files/disciplines/mathematic/lec5.pdf

Урок 5. Тема. Означення границі послідовності, теореми про границі. Друга визначна границя.

Опрацювати: Лекція 5, пукти 1 – 6.

Урок 6. Тема. Точки розриву та їх класифікація.

Опрацювати: Лекція 5, пункти 7, 8, 9.

 Розділ IV. Диференціальне числення

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/612/1/vm_pidr.pdf

Урок 7. Тема. Дослідження функції та побудова графіка за допомогою похідної.

Опрацювати: §18, 19, 20. Приклад 1,2.

Урок 8. Тема. Рівняння дотичної та нормалі до графіка функції.

https://maimo.elit.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/_7.pdf

Опрацювати: Лекція 7, пункт 7.1.4, приклад.

 Розділ V. Інтегральне числення

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/612/1/vm_pidr.pdf

Урок 9. Тема. Знаходження невизначених інтегралів.

Опрацювати: Розділ 6, §1, пункт 1.4.

Урок 10. Тема. Обчислення визначених інтегралів.

Опрацювати: Розділ 6, §2, пункт 2.7

 Розділ VI. Диференціальні рівняння

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/612/1/vm_pidr.pdf

Урок 11. Тема. Означення та класифікація диференціальних рівнянь. Метод відокремлювання змінних.

Опрацювати: Розділ 7, §1 – 2, пункти 2.1; 2.2.

Урок 12. Однорідні рівняння першого порядку.

Опрацювати: Розділ 7, §2, пункти 2.3.

Індивідуальне завдання

(номер варіанту відповідає номеру у списку журналу; починаючи з одинадцятого номера, номер варіанту — це друга цифра у списку журналу)

термін виконання 05.01.2022

(виконану роботу надіслати викладачу: або фото-звіт, або скан роботи, або зошит)

(роботу виконувати на подвійних листках  або у зошитах)

перейти за посиланням Індивідуальне завдання

  ІІ семестр

групи АД1аз, БМ1аз

 Контрольна робота

(номер варіанту відповідає номеру у списку журналу)

термін виконання 01.05.2023

(виконану роботу надіслати викладачу: або фото-звіт, або скан роботи, або зошит)

(роботу виконувати на подвійних листках  або у зошитах)

 Завдання1Завдання 2Завдання 3Завдання 4Завдання 5
Варіант 11101015
Варіант 221928
Варіант 332839
Варіант 4437410
Варіант 554151
Варіант 665262
Варіант 776373
Варіант 887484
Варіант 9985105
Варіант 10109616
Варіант 11110727
Варіант 1221838
Варіант 1332949
Варіант 144310510
Варіант 1554166
Варіант 1665277
Варіант 1776381
Варіант 1887492
Варіант 19985103
Варіант 20109694

Завдання для контрольної роботи (посилання для роботи)

екзамен заочна

групи АД1аз, БМ1аз

група АД1аз Дата: 13.06.2023  Початок: 12.00 Термін виконання: 90 хвилин (до 13.30)

група БМ1аз Дата: 12.06.2023  Початок: 12.00 Термін виконання: 90 хвилин (до 13.30)

Для складання екзамену дистанційно, необхідно виконати послідовність дій:

 1. Отримати від куратора групи номер варіанту.
 2. Підписати лист, на якому буде виконуватись робота, за зразком:
Екзамен з предмету»Вища математика»
група _________ дата _____________
________________________________________
(прізвище, ім`я, по батькові)
Варіант ___: (вказати номера відповідного варіанту)
 1. Виписати у стовпчик  номера з варіанту.
 2. Вибрати правильну відповідь для питання з тесту.
 3. Термін виконання роботи 90 хвилин.
 4. Завершену роботу сфотографувати і надіслати до 13.45 на електронну пошту  викладача: Гуйда О.І.gujdaooo@gmail.com 
 5. З одного поштового адреса або номера надсилаться одна робота!!!   При порушенні робота не зараховується!

_____________________________________________________________________________________________________________

Зразок виконаної роботи

Екзамен з предмету»Вища математика»
група  Бм1б        ___.06.2022
Іванов Микола Петрович 
Варіант 5:2,4,6,9,12,15,20,25,30,35,39,42,44,45,50
2а15в39б
4б20а42б
6а25а44в
9б30б45а
12а35в50а

_____________________________________________________________________________________________________________

Варіанти

Варіант 1: 1,5,7,9,13,15,19,21,25,29,33,37,41,45,49

Варіант 2: 2,3,8,10,14,18,22,26,30,34,38,40,44,46,50

Варіант 3: 3,4,5,11,17,19,23,27,31,35,39,43,45,47,49

Варіант 4: 2,4,6,12,14,16,20,24,28,32,36,42,44,46,48

Варіант 5: 1,2,8,9,11,12,16,19,22,25,29,31,38,39,43

Варіант 6: 3,5,7,11,15,17,21,23,27,29,30,33,37,39,45

Варіант 7: 4,6,8,12,18,20,26,28,32,34,36,38,40,42,50

Варіант 8: 1,7,9,13,19,21,23,29,33,35,37,39,41,43,49

Варіант 9: 6,10,16,20,24,28,30,32,36,38,42,44,46,48,50

Варіант 10: 3,5,9,10,11,19,21,25,27,29,31,35,37,39,43

Варіант 11: 2,9,14,17,18,26,34,35,38,41,42,45,46,49,50

Варіант 12: 4,6,8,12,13,15,22,24,28,30,36,40,44,46,48

Варіант 13: 1,7,13,14,18,20,25,29,33,35,37,39,43,45,47

Варіант 14: 2,4,6,8,10,15,19,21,24,26,28,34,38,40,50

Варіант 15: 3,5,9,11,16,22,27,29,31,35,37,39,41,45,49

Тести для екзамену