Використання експлуатаційних матеріалів

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

групи Ад1а, Бм1а (денна форма навчання)

Завдання для перевірки надсилати на електронну пошту викладача: Гензіцька Л.П. genziklor@gmail.com

групи АД2аз, Бм2аз (заочна форма навчання) 

Завдання для перевірки надсилати на електронну пошту викладача:Гензіцька Л.П. genziklor@gmail.com

   денна

   Підручник: С.К. Полянський , В.М. Коваленко «Експлуатаційні      матеріали»

 І курс

групи АД1а, БМ1а

Тема 1.Загальні відомості  про експлуатаційні матеріали

Урок 1.Загальні відомості про експлуатаційні матеріали та їх класифікація. Основні властивості й показники якості ПММ

Опрацювати стор. 8-16

Домашнє завдання:: Створити конспект.Дати відповідь на питання 1-5 ст.23

Урок 2.Хімічний склад нафти та властивості нафтопродуктів. Відомості про методи здобуття палив та олив

Опрацювати стор.16-18

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 9-15 ст.23

Урок 3.Основні характеристики та властивості бензинів

Опрацювати стор.30-35

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання1-6 ст.66

Урок 4.Визначення октанового числа та способи його підвищення

Опрацювати стор.51-55

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання 7-9 ст.66

Урок 5. Експлуатаційні властивості дизельного палива

Опрацювати стор.67-73

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання 1-5 ст.93

Урок 6. Способи підвищення цетанового числа

Опрацювати стор.78-80

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.93

Урок 7. Загальні відомості про газоподібне паливо. Переваги та недоліки

Опрацювати стор.94-99

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 1-3 ст.107

Урок 8.Класифікація та застосування газоподібного палива

.Опрацювати стор.30,67,94

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 4-7 ст.107

Тест 1 до теми «Загальні відомості про експлуатаційні матеріали»

Тема 2. Перспективні види палива. Хіммотологія моторних, трансмісійних олив

Урок 9. Загальні відомості про синтетичні бензини, метанол та етанол

Опрацювати стор. 108-112

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 1-3 ст.120

Урок 10. Газові конденсати. Водень

Опрацювати стор. 113-117

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 4-5 ст.120

Урок 11. Вода як домішка до палива. Сфера застосування перспективних видів палива

Опрацювати стор. 118-120

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 6-7 ст.120

Урок 12. Загальні відомості про моторні оливи. Склад і здобуття. Основні вимоги до якості

Опрацювати стор. 126-132

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 1-3 ст.172

Урок 13. Властивості олив

Опрацюватистор.132-137

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 4-7 ст.172

Урок 14. Присадки до олив. Способи зниження витрат моторних олив

Опрацювати стор. 145-147,156,157

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 13-15 ст.172

Урок 15.Призначення, умови роботи трансмісійних олив. Загальні вимоги до якості трансмісійних олив.

Опрацювати стор. 173-175

Домашнє завдання:: Створити конспект.Дати відповідь на питання 1-2 ст.194

Урок 16.Основні властивості трансмісійних олив. Класифікація, асортимент та застосування

Опрацювати стор. 175-189

Домашнє завдання:: Створити конспект.Дати відповідь на питання 3-8 ст.194

Тема 3.Спеціальні рідини. Хімотологія мастил. Засоби захисту від корозії.

Урок 17.Робочі рідини для машин з об’ємним гідравлічним приводом

Опрацювати стор.195-200

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання1-2 ст.219

Урок 18.Робочі рідини для гідромеханічних передач

Опрацювати стор.201-205

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання 3 ст.219

Урок 19.Гальмові рідини. Рідини для амортизаторів

Опрацювати стор.206-209

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання 4-5 ст.219

Урок 20.Пускові рідини та рідини для промивання. Охолодні рідини. Синтетичні оливи

Опрацювати стор.210-218

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 8-12 ст.219

Урок 21.Експлуатаційні властивості пластичних мастил. Вимоги до пластичних мастил

Опрацювати стор.220-223

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 1-4 ст.238

Урок 22.Консерваційні, ущілювальні та канатні мастила

.Опрацювати стор.233-235

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 11-12 ст.238

Урок 23.Чинники, які впливають на витрати паливо-мастильних матеріалів

Опрацювати стор.247-254

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 3-4 ст.255

Урок 24.Корозія машин в процесі експлуатації та зберігання. Методи захисту від неї

.Опрацювати стор.341-349

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 1-6 ст.350

Тема 4.Лакофарбові матеріали. Клеї та герметики. Хімічні засоби для догляду за машинами, Гумотехнічні деталі машин. Техніка безпеки під час роботи з експлуатаційними матеріалами

Урок 25.Характеристика й використання лакофарбових матеріалів

Опрацювати стор. 334-337

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 1-4 ст.340

Урок 26.Загальні відомості про клеї та герметики. Сфера застосування

Опрацювати стор. 363-368

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 1-6 ст.374

Урок 27.Клеї, що застосовуються у виробництві автомобілів та під час ремонту

Опрацювати стор. 368-374

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 7-8 ст.374

Урок 28. Загальні відомості про хімічні засоби для догляду за машинами, класифікація та сфера застосування

Опрацювати стор. 351-353

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 1 ст.362

Урок 29. Очищувальні, мийні, полірувальні та герметизувальні засоби

Опрацювати стор.353-359

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 2-4 ст.362

Урок 30. Загальні відомості про гумотехнічні деталі машин та їх застосування

Опрацювати стор.325-332

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 1-7 ст.333

Урок 31. Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища під час роботи з експлуатаційними матеріалами

Опрацювати стор.375-381

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання 1-11 ст.382

Урок 32. Залік

Тест 2 до заліку

 заочна

групи АД2аз,   БМ2аз

 Підручник:  С.К. Полянський , В.М. Коваленко. Експлуатаційні матеріали.

Тема 1. Хімічний склад нафти та властивості нафтопродуктів. Відомості про методи здобуття палив та олив

                                       Опрацювати ст.16-18

Тема 2. Показники властивостей дизельного палива,його асортимент та застосування.

                                        Опрацювати ст.75-80

Тема 3.  Загальні відомості про газоподібне паливо. Переваги та недоліки

                                       Опрацювати ст. 94-97

Тема 4.Основні вимоги до якості моторних мастил.їх властивості та присадки.

                                       Опрацювати ст. 228-236

Тема 5. Призначення та умови роботи трансмесійних олив.

                                       Опрацювати ст. 180-184

Тема 6. Спеціальні рідини, їх призначення та класифікація

                                       Опрацювати ст.200-212

Тема 7.Корозія машин у процесії їх експлуатації та зберігання. Методи захисту від корозії.

                                      Опрацювати ст.250-262

Тема 8. Хімічні засоби для догляду за машинами.

                                      Опрацювати ст.443-451

Перелік питань для індивідуальної роботи з  предмету

«Використання експлуатаційних матеріалів»

(робота повинна бути виконана об’ємом, який містить одну титульну сторінку та 2-3 аркуші формату А4, друкованого тексту)

номер варіанту отримати у куратора групи

 1. Яке призначення нафти і нафтопродуктів?
 2. Які загальні властивості і показники якості ПММ?
 3. Що таке крекінг? Які види крекінгу застосовуються?
 4. Що таке бензин? Які вимоги ставляться до бензинів?
 5. Антидетонаційні властивості палива, поняття детонації двигуна?
 6. Визначення октанового числа, способи його підвищення.
 7. Сучасний асортимент бензинів ,його застосування.
 8. Дизельне паливо,які основні вимоги до нього?
 9. Основні властивості дизельного палива .Їх вплив на роботу дизелів.
 10. Що таке цетанове число? Які способи його підвищення?
 11. Які маркування та асортимент дизельного палива?
 12. Які показники якості дизеньного палива та як вони впливають на пуск двигуна?
 13. Що таке газоподібне паливо?Які вимоги ставлять до нього?
 14. Особливості застосування газоподібного палива?
 15. Що таке перспективні види палива? Його переваги та недоліки.
 16. Застосування газових конденсатів.
 17. Сфера застосування перспективних видів палива.
 18. Моторні оливи .Основні вимоги до якості олив.
 19. Основні властивості олив. Присадки та їх характеристики.
 20. Асортимент моторних олив ,їх застосування.
 21. Призначення та умови роботи трансмісійних олив, їх властивості.
 22. Які вимоги ставлять до олив, що застосовуються як робочі рідини? Їх основні властивості.
 23. Який асортимент спеціальних рідин? Їх застосування.
 24. Вимоги до пластичних мастил .Їх основні експлуатаційні властивості, іх класифікація.
 25. Корозія машин у процесі їх експлуатації. Методи захисту від корозії.
 26. Характеристика й використання лакофарбових матеріалів.
 27. Використання клеїв та герметиків у виробництві та ремонті автомобілів.
 28. Хімічні засоби для догляду за машинами, їх застосування.
 29. Основні вимоги до гумотехнічних деталей машин.
 30. Основні правила безпеки при роботі з експлуатаційними матеріалами.

Варіант визначається згідно номера за списком:

 • Варіант 1 – питання  № 1,15
 • Варіант 2 – питання  № 2,16
 • Варіант 3 – питання  № 3,17
 • Варіант 4 – питання  № 4,18
 • Варіант 5 – питання  № 5,19
 • Варіант 6 – питання  № 6,20
 • Варіант 7 – питання  № 7,21
 • Варіант 8 – питання  № 8,22
 • Варіант 9 – питання  № 9,23
 • Варіант 10 – питання  № 10,24
 • Варіант 11 – питання  № 11,25
 • Варіант 12 – питання  № 12,26
 • Варіант 13 – питання  № 13,27
 • Варіант 14 – питання  № 14,28
 • Варіант 15 – питання  № 30,29