Безпека життєдіяльності

Молодший бакалавр

Опраювати матерілаи уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання, групи АД1а, БМ1а. Виконані авдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Решетило Н.М.

Заочна форма навчання, групи АД3аз, БМ3аз. Виконані авдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Яковчук Н.І.

денна

Підручник. Ю. Чирва, О. Баб’як.  Безпека життєдіяльності

групи АД1а, Бм1а

Тема 1.   Людський фактор у проблемі БЖД  

Опрацювати ст.. 6 – 17

Домашнє завдання: опрацювати таблицю «Класифікація небезпек»

Тема 2. Правові засади управління в галузі БЖД.  

Опрацювати Ст. 18 – 29

Домашнє завдання: виписати законодавчу базу в галузі БЖД

Тема 3Захист населення і території у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

Опрацювати  ст.. 30-45

Домашнє завдання: основні  заходи захисту населення і території в надзвичайних ситуаціях

Тема 4. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Опрацювати  ст.. 46 – 53

Домашнє завдання: основні заходи, що реалізуються єдиною державною системою

Тема 5Державне управління, сили та засоби захисту населення від надзвичайних ситуацій

Опрацювати ст.. 54 — 61

Домашнє завдання: державне управління у сфері захисту, цивільна оборона, дії у випадках оповіщення про надзвичайну ситуацію

виконати тест 1 та надіслати на перевірку

https://docs.google.com/document/d/1tS5syhGtK9HU__QltTlxZglvOf19FacjkYM8CTUQKLE/edit?usp=sharing

Тема 6Класифікація надзвичайних ситуацій. 

Опрацювати ст.. 62 – 72

Домашнє завдання: скласти таблицю загальні ознаки надзвичайних ситуацій

Тема 7. Надзвичайні ситуації техногенного характеру

Опрацювати ст.. 72 – 89

Домашнє завдання: характеристика надзвичайних ситуацій техногенного характеру

Тема 8Надзвичайні ситуації природного характеру та поведінка людини  

Опрацювати  ст.. 90 — 98

Домашнє завдання: види надзвичайних ситуацій природного характеру

Тема 9Геологічні небезпечні явища  

Опрацювати ст.. 99 -108

Домашнє завдання:  характеристика геологічних небезпечних явищ

Тема 10Природні пожежі    

Опрацювати ст.. 109 – 112

Домашнє завдання:  поведінка людини в разі природної пожежі

Тема 11. Гідрологічні небезпечні явища    

Опрацювати ст.. 113 – 124

Домашнє завдання: поведінка людини в разі небезпечних гідрологічних явищ

Тема 12.  Метеорологічні стихійні явища.   

Опрацювати  ст.. 125 – 135

Домашнє завдання: поведінка людини в разі метеорологічних стихійних явищ

Тема  13. Інфекційна захворюваність людей і тварин, ураження рослин  

Опрацювати ст.. 136 — 140

Домашнє завдання: опрацювати таблицю ст.. 137-139

Тема  14.  Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру  

Опрацювати ст.. 141 – 145

Домашнє завдання:  характеристика видів соціальних небезпек

Тема 15. Тематичне оцінювання

Тест 2

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: тест2_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1oMNF-z_gRIhRwyiB4kZ5VvaplIsMn5FLY52rFNKgTmo/edit?usp=sharing

Тема 16.Правила поведінки при екстремальних ситуаціях  

Опрацювати ст.. 146 – 184

Домашнє завдання: екстремальні ситуації на відпочинку та вдома

Тема 17. Правила безпечної поведінки учасниками дорожнього руху 

Опрацювати  ст.. 185 – 199

Домашнє завдання: причини дорожньо-транспортного травматизму

Тема 18.  Сучасні проблеми наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та тютюнопаління   

https://pidru4niki.com/81260/bzhd/shkidlivi_zvichki_vpliv_zdorovya

Домашнє завдання: причини,  попередження  поганих звичок серед  молоді

Тема 19Природа та компоненти її забруднення   

Опрацювати ст.. 220 – 223

Домашнє завдання: опрацювати таблиці ст.. 228, 229, 234

Тема  20Травми та надання допомоги 

Опрацювати  ст.. 242 – 268

Домашнє завдання: характеристика травм та перша допомога

Тема 21. Підсумкова контрольна робота

Підсумкова контрольна робота (КР)

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: КР_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1qWUXUm6BmAKEnmjwwNH732IlICJJddv8BCOKJUtggw8/edit?usp=sharing