Алгебра

Матеріал містить інформацію про тему, яку потрібно опрацювати, та виконати завдання.
Виконані домашні завдання відправити на електронну пошту викладача:

Гуйда О.І. gujdaooo@gmail.com 
Ісеместр

І курс

групи 10, 11, 12, 13, 14

Підручник Є.Нелін, Математика, 10 клас. (https://shkola.in.ua/1673-matematyka-10-klas-nelin-2018.html)

Підручник Є.Нелін, Математика, 11 клас. (http://shkola.in.ua/1126-matematyka-11-klas-nelin-2019.html

Урок 1,2. Тема. Числові функції та їх властивості.

Опрацювати 10 клас: стор.6 § 1, стор.11 № 1.1.1, № 1.1.2.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.6 §1, стор.24 № 1.2.1, №1.2.2.

Урок 3. Тема. Способи задання функції.

Опрацювати 10 клас: стор.6 § 1, стор.24 № 1.2.3, № 1.2.4.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.6 §1, стор.25 № 1.2.5, №1.2.6.

Урок 4. Тема. Парні та непарні функції.

Опрацювати 10 клас: стор.6 § 1, стор.23 Приклади 5 – 6.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.6 §1, стор.26 № 1.2.10, №1.2.11.

Урок 5,6. Тема. Функції, Їх властивості та графіки.

Опрацювати 10 клас: стор.6 § 1, стор.31 № 1.3.1, № 1.3.2.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор.6 §1, стор.31 № 1.3.3, №1.3.4 та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 7,8. Тема.  Корінь n-степеня. Арифметичний корінь n-степеня, його властивості

Опрацювати 10 клас: стор.47 §3, стор.55 №3.1.2; 3.1.3

Домашнє завдання: стор.47 §3, стор. 56 №3.1.11; 3.1.13

Урок 9. Тема. Перетворення радикалів

Опрацювати 10 клас: стор.47 §3, стор. 56 №3.1.14; 3.1.15

Домашнє завдання: стор. 47 §3, стор. 56 №3.1.16; 3.1.17

Урок 10,11,12. Тема. Степінь з раціональним показником  та його властивості

Опрацювати 10 клас: стор.59 §4, стор.63 №4.3; 4.4

Домашнє завдання: стор.59 §4, стор.63 №4.5; №4.6; 4.7.

Урок 13,14. Тема. Степенева функція, її властивості та графік

Опрацювати 10 клас: стор.64 §5, стор.70 №5.1; 5.2

Домашнє завдання: стор.64 §5, стор.70 №5.3; 5.4

Урок 15. Тема.  Розв’язування типових вправ

Опрацювати 10 клас: стор.63 №4.8; 4.9

Домашнє завдання: стор.63 №4.10, стор.70 №5.5 та надіслати для перевірки на ел.почту

Урок 16. Тема. Контрольна робота №1

Надіслати для перевірки на ел.почту

Урок 18. Тема. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута

Опрацювати: 10 кл. стор.78 §7, стор.83 №7.2; №7.3

Домашнє завдання: 10 кл. стор.78 §7, стор.83 №7.1

Урок 19. Тема. Радіанне вимірювання кутів

Опрацювати: 10 кл. стор.74 §6, стор.77 №6.1; №6.2

Домашнє завдання: 10 кл. стор.74 §6, стор.77 №6.4; №6.5

Урок 20. Тема. Тригонометричні функції числового аргументу

Опрацювати: 10 кл. стор.84 §8, стор.87 №8.1; №8.2

Домашнє завдання: 10 кл. стор.84 §8, стор.87 №8.3

Урок 21. Тема. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

Опрацювати: 10 кл. стор.100 §10, стор.103 №10.1; №10.2

Домашнє завдання: 10 кл. стор.100 §8, стор.104 №10.3; №10.4

Урок 23,24. Тема. Формули зведення

Опрацювати: 10 кл. стор.111 §11, стор.114 №11.2.1

Домашнє завдання: 10 кл. стор.111 §11, стор.114 №11.2.3; №11.2.4

Урок 25. Тема. Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них

Опрацювати: 10 кл. стор.105 §11, стор.109 №11.1.1

Домашнє завдання: 10 кл. стор.105 §11, стор.109 №11.1.2

Урок 26, 27. Тема. Розв’язування типових вправ

Опрацювати: 10 кл. стор.109 №11.1.3; №11.1.4

Домашнє завдання: 10 кл. стор.110 №11.1.5; №11.1.6; стор.114 №11.2.2 та надіслати для перевірки на електронну адресу викладача

Урок 28. Контрольна робота №2

Контрольна робота Контрольну роботу надіслати на електронну адресу викладача

Урок 29. Тема. Властивості та графіки тригонометричних функцій

Опрацювати: 10кл. стор.84  № 8; стор. 87 №8.1; 8.2

Домашнє завдання: 10кл. стор. 84 §8, стор. 99 № 9.6

Урок 30. Тема. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс

Опрацювати: 10кл. стор.115  № 12; стор. 120 №812.1.1; №12.1.2

Домашнє завдання: 10кл. стор. 115 §12, стор. 120 № 12.1.3

Урок 31,32. Тема. Найпростіші тригонометричні рівняння

Опрацювати: 10кл. стор.121§12; стор. 124 №12.2.1; 12.2.2

Домашнє завдання: 10кл. стор. 121 §12, стор. 124 № 12.2.7; №12.2.8

Урок 33. Розв’язування  тригонометричних рівнянь способом розкладання на множники

Опрацювати: 10кл. стор.121§12; стор. 125 №12.2.10

Домашнє завдання: 10кл. стор. 121 §12, стор. 125 № 12.2.11 та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 34. Розв’язування  тригонометричних рівнянь, які зводяться до квадратних

Опрацювати: 10кл. стор.126§12; стор. 128  №12.3.1, №12.3.2

Домашнє завдання: 10кл. стор. 126 §12, стор. 128 № 12.3.3

Урок 35. Розв’язування  однорідних тригонометричних рівнянь,  дробово – раціональних рівнянь, систем тригонометричних рівнянь

Опрацювати: 10кл. стор.126§12; стор. 128 №12.3.6

Домашнє завдання: 10кл. стор. 126 §12, стор. 125 № 12.2.9

Урок 36. Контрольна робота №3

Урок 37. Тема. Степінь з довільним дійсним показником

Опрацювати: 10кл. стор.59  §4; стор. 63 №4.5; 4.6

Домашнє завдання: 10кл. стор. 59 §4, стор. 63 № 4.8

Урок 38. Тема. Показникова функція, її властивості та графік

Опрацювати: 11кл. стор.6  §1; стор. 15 №1.1; 1.2

Домашнє завдання: 11кл. стор. 6 §1, стор. 15 № 1.3

Урок 39, 40, 41. Тема. Показникові рівняння

Опрацювати: 11кл. стор.17  §2; стор. 22 №2.1.1;  стор.29  №2.2.1, №2.2.2

Домашнє завдання: 11кл. стор. 17 §2, стор. 22 № 2.1.2, стор.29 №2.2.3, №2.2.4 та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 42,43. Тема. Показникові нерівності

Опрацювати: 11кл. стор.30  §2; стор. 36 №2.3.1; №2.3.2

Домашнє завдання: 11кл. стор. 30 §2, стор. 36 № 2.3.3; №2.3.4

Урок 44,45. Тема. Розв’язування типових вправ

Опрацювати: 11кл. стор.22  №2.1.3 (1 – 3 ); №2. 1.4 (1 – 3)

Домашнє завдання: 11кл. стор. 22  № 2.1.3 (4 – 5), № 2.1.4 (4 – 6) та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 46. Тема. Контрольна робота №4

Надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 47, 48. Тема. Логарифми та їх властивості

Опрацювати: 11 кл. стор. 37  §3,  стор. 47  № 3.8, № 3.9

Домашнє завдання: 11 кл. стор. 37  §.3,  стор. 47  №  3.10, № 3.11.

Урок 49. Тема. Логарифмічна функція, її властивості та графік

Опрацювати: 11 кл. стор. 48 § 4, стор. 53  №   4.1.1   №   4.1.2

Домашнє завдання: 11 кл. стор. 48 § 4, стор. 53  №   4.1.3  №   4.1.4

Урок 50, 51.Тема. Логарифмічні рівняння

 Опрацювати: 11кл. стор. 59 § 5, стор. 67  №  5.1.2   №  5.1.3   №  5.1.4

 Домашнє завдання: 11кл. стор. 59 § 5, стор. 67  №  5.1.2   №  5.1.5   №  5.1.6 та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 52, 53. Тема. Логарифмічні нерівності

 Опрацювати: 11 кл. стор. 59  §5, стор.72   №  5.2.3   №  5.2.4  №  5.2.5

 Домашнє завдання: 11кл. стор. 59  §5, стор.72   №  5.2.2  №  5.2.6

Урок 54. Тема. Розв язування типових вправ  

Опрацювати: 11кл. стор.72, № 5.2.4 ,№ 5.2.5

Домашнє завдання: 11кл. стор.72  № 5.2.6

Урок 55. Тема. Розв язування типових вправ

Опрацювати: 11кл. стор. 73 № 1, №2, №3, № 4

Домашнє завдання: 11кл. стор.73 № 5,№6 та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 56. Контрольна робота №5.

Надіслати для перевірки на електронну пошту.

ІІ курс
група 20,21,22,23

Підручник Є.Нелін, Математика, 10 клас. (https://shkola.in.ua/1673-matematyka-10-klas-nelin-2018.html)

Підручник Є.Нелін, Математика, 11 клас. (http://shkola.in.ua/1126-matematyka-11-klas-nelin-2019.html

І семестр

Урок 1. Тема. Границі функції в точці.

Опрацювати стор.133 § 13, стор.146 № 13.1, № 13.2.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 133 § 13, стор.146 № 13.3, № 13.4.

Урок 2. Тема. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст.

Опрацювати стор. § 13, стор147 № 13.5, № 13.6.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 132 § 13, стор.147№ 13.6, № 13.7.

Урок 3,4. Тема. Правила диференціювання.

Опрацювати стор.148 § 14, стор.150 № 14.2, № 13.3, № 14.4.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 148 § 14, стор.150 № 14.4, № 14.5.

Урок 5. Тема. Похідна складеної  функції.

Опрацювати стор.148 § 14, стор.151 № 14.9, № 14.10.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 148 § 14, стор.150 № 14.11, № 14.12.

Урок 6. Тема. Розв’язування задач.

Опрацювати стор.148 § 13 – 14, стор.150 № 14.6, № 14.7.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах  стор.150 № 14.5, № 14.8 . та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 7. Тема. Ознака сталості функції. Достатня умова зростання й спадання функції

Опрацювати: стор.156 §16 Приклад 1,2, стор.164 №16.3; 16.4

Домашнє завдання: стор.156 §16, стор.164 №16.5

Урок 8. Тема. Екстремуми функції

Опрацювати: стор.156 §16, стор.165 №16.14

Домашнє завдання: стор.156 §16, стор.165 №16.16(1;2)

Урок 9,10. Тема. Застосування похідної до дослідження функцій та побудова графіків

Опрацювати: стор.166 §17, стор.172 №17.1; 17.2(2)

Домашнє завдання: стор.166 §17, стор.172 №17.2(1;3);17.3(1;2)

Урок 11. Тема. Найбільше та найменше значення функції на проміжку

Опрацювати: стор.173 §18, стор.177 №18.1; 18.2

Домашнє завдання: стор.173 §18, стор.177 №18.3; 18.4

Урок 12. Тема. Розв’язування задач на знаходження найбільших і найменших значень

Опрацювати: стор.173 §18, стор.178 №18.7; 18.8

Домашнє завдання: стор.173 §18, стор.178 №18.9. Надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.

Урок 13. Контрольна робота

Алгебра_КР_1

Надіслати для перевірки на електронну почту викладача.

Урок 15. Тема. Первісна та її властивості

Опрацювати: 11кл. стор.76 §6, стор. 85 № 6.1

Домашнє завдання: 11кл. стор. 76 §6, стор.85 № 6.2

Урок 16. Тема. Правила знаходження первісних

Опрацювати: 11кл. стор.76 §6, стор. 86 № 6.6

Домашнє завдання: 11кл. стор. 76 §6, стор.86 № 6.7

Урок 17. Тема. Знаходження первісних, що задовольняють задані початкові умови

Опрацювати: 11кл. стор.76 §6, стор. 86 № 6.8

Домашнє завдання:  11кл. стор. 76 §6, стор.86 № 6.5

Урок 18,19. Тема. Визначений інтеграл. Його геометричний зміст. Формула Ньютона – Лейбніца

Опрацювати: 11кл. стор.88 §7, стор. 98 № 7.2; №7.9

Домашнє завдання: 11кл. стор. 88 §7, стор.98 № 7.3

Урок 20. Тема. Розв’язування задач на обчислення інтегралів

Опрацювати: 11кл. стор.97  № 7.1

Домашнє завдання: 11кл. стор. 98 № 7.4 та надіслати на перевірку

Урок 21, 22. Тема. Обчислення площ криволінійних трапецій та площ плоских фігур

Опрацювати: 11кл. стор.98  № 7.5

Домашнє завдання: 11кл. стор. 99 № 7.6

Урок 23. Тема. Розв’язування типових вправ

Опрацювати: 11кл. стор.99  № 7.10; №7.7

Домашнє завдання: 11кл. стор. 98 № 7.8

Урок 24. Контрольна робота № 2

Контрольна робота Надіслати для перевірки на електронну адресу викладача

Урок 25.Тема. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку.

Опрацювати стор.105 § 8, стор.111 № 8.1.1, № 8.1.2.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 104 §8, стор.111 № 8.1.3, № 8.1.4.

Урок 26,27. Тема. Перестановки, розміщення, комбінації.

Опрацювати стор.105 § 8, стор.115 № 8.2.1, № 8.2.2.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 105 §8, стор.115 № 8.2.5, № 8.3.4.

Урок 28. Тема. Випадкова подія та випадковий дослід. Відносна частота події.

Опрацювати стор.121 § 9, стор.131 № 9.1, № 9.2.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 121 §9, стор.132 № 9.4, № 9.5.

Урок 29.Тема. Класичне означення ймовірності.

Опрацювати стор.121 §9, стор.131 № 9.23, № 9.24.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 121 §9, стор.132 № 9.9, № 9.10.

Урок 30. Тема. Використання комбінаторних схем для обчислення ймовірності

Опрацювати §9,стор. 123-127,стор.132 № 9.12, № 9.14

Домашнє завдання. Виконати  письмово у зошитах стор. 133, № 9.15, № 9.18 та  надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 31. Тема. Розв’язування задач на обчислення ймовірностей.

Опрацювати стор.105 § 8 – 9 , стор.132 № 9.11, № 9.12.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах стор. 105 §8 — 9, стор.132 № 9.13, № 9.14 та надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 32. Тема. Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка. Вибіркові характеристики.

Опрацювати §10,стор.135 – 140,стор.141 №10.1.1

Домашнє завдання. Виконати  письмово у зошитах стор. 141, № 10.1.2, № 10.1.3 та  надіслати для перевірки на електронну пошту.

Урок 33.Тема. Графічне подання інформації про вибірку

Опрацювати: стор.135 §10, стор.155 №10.2.10; 10.2.11

Домашнє завдання: стор.135 §10, стор.155 №10.2.12

Урок 34. Тема. Контрольна робота №3 Додаток 1

Надіслати для перевірки на електронну почту викладача.

Урок 35.Тема. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого за рік

ІІІ курс
групи 30,31,32,33


Підручник Є.Нелін, Математика, 10 клас. (https://issuu.com/12baliv/docs/10-klas-matematika-nelin-2018)

Підручник Є.Нелін, Математика, 11 клас. (http://shkola.in.ua/1126-matematyka-11-klas-nelin-2019.html

І семестр

Урок 1. Дійсні числа та обчислення. Відсоткові розрахунки.

Опрацювати

Урок 2. Тема. Функції, їх властивості та графіки. Повторення

Підручник Є.Нелін, Математика, 10 клас. (https://issuu.com/12baliv/docs/10-klas-matematika-nelin-2018

Опрацювати стор.6 §1 — §6, стор.11 № 1.1.1, № 1.1.2.

Домашнє завдання: Виконати письмово у зошитах стор.6 §1, стор.24 № 1.2.1, №1.2.2.

Урок 3. Тема. Повторення властивостей тригонометричних функцій

Опрацювати стор.74 §6 -§11, стор.98 № 9.1 — №9.6.

Домашнє завдання: Виконати письмово у зошитах стор.103 № 10.1, №10.2, №10.3

Урок 4. Тема. Тригонометричні рівняння. Повторення

Опрацювати стор115 § 12, стор.123 Приклади 1,2, стор.127 Приклад

Домашнє завдання: Виконати письмово у зошитах стор124 № 12.2.6, №12.2.7.

Урок 5. Тема. Повторення властивостей показникової і логарифмічної функцій.

Підручник Є.Нелін, Математика, 11 клас. (http://shkola.in.ua/1126-matematyka-11-klas-nelin-2019.html

Опрацювати стор.6 §1 — §2, стор.15 № 1.6, № 1.9.

стор.37 §3 — §5, стор.47 №3.8, стор.53 №4.1.1.

Домашнє завдання: Виконати письмово у зошитах стор.16 № 1.11 

Урок 6. Тема. Розвязування показникових рівнянь і нерівностей

Опрацювати: 11 кл. стор.17 §2, стор.22 №2.1.3, стор.29 №2.2.2(1,3), стор.36 №2.3.2(1,2)

Домашнє завдання: 11 кл. стор.22 №2.1.4(1;2), стор.29 №2.2.2(2), стор.36 №2.3.2(3)

Урок 7. Тема. Розвязування логарифмічних рівнянь і нерівностей

Опрацювати: 11 кл. стор.59 §5, стор.67 №5.1.2; №5.1.3(1,2), №5.2.3(1,2)

Домашнє завдання: 11 кл. стор.67 №5.1.3(3), №5.1.4(1), №5.2.3(3)

Урок 8. Тема. Похідна функції, складена функція

Опрацювати: 10кл. стор.132 §13-§15, стор.150 №14.3; №14.4(1;2); №14.11

Домашнє завдання: 10кл. стор.150 №14.7; №15.5

Урок 9. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст

Опрацювати: 10 кл. стор.132 §13, стор.146 №13.2,  №13.3

Домашнє завдання: 10 кл. стор. 132 §13, стор. 147 №13.7

Урок 10. Похідна функції. Застосування похідної до дослідження функцій

Опрацювати: 10 кл. стор.156 §16, стор.164 №16.6

Домашнє завдання: 10 кл. стор. 156 §16, стор.165 №16.16

Урок 11,12. Визначений інтеграл. Інтеграл та його застосування

Опрацювати: 11 кл. стор.88 §7, стор. 98 №7.2; №7.9

Домашнє завдання: 11 кл. стор. 88 §7, стор.98 №7.3; №7.4

Урок 13. Обчислення площ плоских фігур

Опрацювати: 11 кл. стор. 90-93, №7.5

Домашнє завдання: 11 кл. стор.99 №7.6

Урок 14. Повторення основних понять комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

Опрацювати: 11 кл. стор.104 §8 – 10, стор. 132 №9.8; №9.9

Домашнє завдання: 11 кл. стор. 104 §8 – 10,  стор.133 №9.15; №9.16

Урок. 15. Підсумкова контрольна робота.

Підсумкова контрольна робота. Надіслати для перевірки на електронну адресу викладача.