Автомобільний транспорт

Фахова  передвища освіта

Автомобільний транспорт

Кваліфікація: механік

Довідка:

 • Навчаються на базі диплома кваліфікованного робітника

Освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Навчальний план підготовки

Обов`язкові компоненти навчального плану
Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

 • Історія України
 • Українська мова (за профспрямуванням)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань
 • Економічна теорія
 • Соціологія
 • Основи правознавства
 • Іноземна мова(за профспрямуванням)
 • Фізичне виховання
 • Фізика
 • Екологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Вища математика
 • Обчислювальна техніка

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

 • Деталі машин
 • Опір матеріалів
 • Економіка підприємств
 • Взаємозамінність, стандартизація
 • Електротехніка та електроніка
 • Автомобілі і двигуни
 • Охорона праці (в галузі)
 • Електричне та електронне обладнання
 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Використання експлуаційних матеріалів
 • Технічна експлуатація автомобіля
 • Основи технології ремонту
 • Організація та планування підприємств
 • Технологічна практика
 • Переддипломна практика

Вибіркові освітні компоненти навчального плану
Освітні компоненти за вибором здобувачів освіти

Вибірковий блок 1

 • Інженерна графіка
 • Гідравліка, гідроприводи
 • Механізований інструмент

Атестація здобувачів освіти

 • Захист дипломного проєкту
 • Кваліфікаційний іспит (з 2024 року)