Історія України

Молодший бакалавр

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

денна форма навчання, групи АД1а, Бм1а. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Друщенко С.В.  sv593725@gmail.com

заочна форма навчання, групи АД1аз, Бм1аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Друщенко С.В. sv593725@gmail.com

ДЕННА ФОРМА

ЕКЗАМЕН з історії України в групах АД1а, БМ1а відкрити тут

група АД1а Дата: 28 грудня 2021 року. Початок: 09.00 термін виконання до 10.00

група БМ1а Дата: 23 грудня 2021 року. Початок: 09.00 термін виконання до 10.00

ЗАОЧНА ФОРМА

ЕКЗАМЕН з історії України в групах АД1аз, БМ1аз (відкрити тут)

група АД1аз здає екзамен _____січня 2022 року. Початок: 900 термін виконання до 1000

група БМ1аз здає екзамен _____ січня 2022 року. Початок: 900 термін виконання до 1000

Підручник В.С. Власов, С. В. Кульчицький Історія України

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/

Екзамен

групи АД1а, БМ1а

Опрацьовані відповіді на завдання тренувальні тести до тем, вказуючи назву теми) та конспекти присилати на перевірку

Урок №1. Тема: Найдавніші поселення на території України. Трипільська культура. Кочові народи та античні міста-держави північного Причорномор’я і Криму. Походження і розселення слов’ян. Східнослов’янські союзи племен.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/2—starodavnya-istoriya-ukraini/

Домашнє завдання: опрацювати тему 2, стор. 1 — 8, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми.

Урок №2. Тема: Утворення та розвиток Київської Русі у IX- першій третині XII ст.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/3—kiivska-derzhava/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 3, стор. 1 — 5, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 3.

Урок №3. Тема: Причини та наслідки феодальної (політичної) роздробленості Русі.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/3—kiivska-derzhava/5/

Домашнє завдання: опрацювати тему 3, стор. 5 — 11, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 3.

Урок №4. Тема: Галицько – Волинське князівство. Монгольська навала на Русь.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/4—galitsko-volinska-derzhava—mongolska-navala/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 4, стор. 1 — 6, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 4.

Урок №5. Тема: Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського. Литовсько-Руська держава.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/5—litovsko-ruska-derzhava—ukrainski-zemli-u-skladi-velikogo-knyazivska-litovskogo-ta-inshih-derzhav-u-drugij-polovini-14-pershij-polovini-16-st/

Домашнє завдання: опрацювати тему 5, стор. 1 — 9, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 5.

Урок №6. Тема: Завоювання Галичини Польщею. Поширення польсько-католицької експансії. Люблінська (1569 р.)і Берестейська (1596 р.) унії. Княь К.-В. Острозький. Козацькі війни наприкінці XVI ст. Гетьман П.Сагайдачний та його доба.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/6—ukrainski-zemli-u-skladi-rechi-pospolitoi-druga-polovina-16-st/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 6, стор. 1 — 8, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 6.

Урок №7. Семінар на тему: «Формування українського козацтва. Козацтво як суспільно-політичний та військовий чинник українського національного поступу.»

Завдання: самостійно підготувати відповіді в зошиті на такі питання:

 1. Перші згадки про козаків.
 2. Причини виникнення козацтва.
 3. Заснування Запорозької Січі.
 4. Байда-Дмитро Вишнивецький.
 5. Устрій та військова організація Запорозької Січі.
 6. Значення появи українського козацтва.

Урок №8. Тема: Козацько-селянські повстання у 20-30-х роках XVII ст.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/7—ukrainski-zemli-v-skladi-rechi-pospolitoi-persha-polovina-17-st/

Домашнє завдання: опрацювати тему 7, стор. 1 — 6, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 7.

Урок №9. Тема: Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Утворення козацько-гетьманської держави.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/8—natsionalno-vizvolna-vijna-ukrainskogo-narodu-pid-provodom-b—hmelnikogo-seredini-17-st/

Домашнє завдання: опрацювати тему 8, стор. 1 — 6, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 8.

Урок №10. Тема: Україна після Б.Хмельницького. Руїна.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/9—ukrainski-zemli-naprikintsi-50-h-u-80-ti-roki-17-st/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 9, стор. 1 — 5, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 9.

Урок №11. Тема: Доба гетьмана Івана Мазепи.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/10—ukrainski-zemli-naprikintsi-17-u-pershij-polovini-18-st/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 10, стор. 1 — 3, створивши конспект в зошиті.

Урок №12. Тема: Козацька Конституція 1710 р.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/10—ukrainski-zemli-naprikintsi-17-u-pershij-polovini-18-st/3/

Домашнє завдання: опрацювати тему 10, стор. 3, створивши конспект в зошиті.

Урок №13. Тема: Обмеження та ліквідація козацько-гетьманської державності у ХVІІІ ст. Знищення Запорозької Січі.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/10—ukrainski-zemli-naprikintsi-17-u-pershij-polovini-18-st/3/

Домашнє завдання: опрацювати тему 10, стор. 3 — 6, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 10.

Урок № 14. Комплексна контрольна робота

(ККР_1)

(виконання обов`язкове, надіслати для перевірки)

Опрацьовані відповіді на завдання, вказуючи свій e-mail, № групи, прізвище, ім’я та по-батькові, надсилати на e-mail викладача: sv593725@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUWOcdpqErbYRqwbaBPYN3PfCPei7Okn8YgtHOth5aSuNRoQ/viewform

Урок №15. Тема: Територіально-адміністративний устрій.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/18—naddnipryanska-ukraina-v-1900-1914-rr/1/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/19—zahidnoukrainski-zemli-u-skladi-avstro-ugorskoi-imperii-u-1900-1914-rr/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 18, стор. 1 – 4 та тему 19, стор. 1 – 6, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 19.

Урок №16. Семінарське заняття. Тема: «Українські землі в роки Першої світової війни.»

Завдання: самостійно підготувати відповіді в зошиті на такі питання:

 1. Плани ворогуючих сторін щодо України.
 2. Політичні партії та організації Галичини та Буковини на початку війни.
 3. Воєнні дії на території України в 1914 році.
 4. Воєнні дії на території України в 1915 – 1917 роках.
 5. Наслідки І світової війни для України.

Урок №17. Тема: Політичне становище в Україні після повалення царизму. Українська Центральна Рада та її відносини з Тимчасовим урядом Росії.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/21—ukrainska-revolyutsiya/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 21, стор. 1 — 4, створивши конспект в зошиті.

Урок №18. Тема: Проголошення Української Народної Республіки. Війна більшовицької Росії проти УНР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/21—ukrainska-revolyutsiya/5/

Домашнє завдання: опрацювати тему 21, стор. 5 — 6, створивши конспект в зошиті.

Урок №19. Тема: ІУ Універсал Центральної Ради. Брестський мирний договір та його наслідки.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/21—ukrainska-revolyutsiya/6/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/22—ukraina-v-borotbi-za-zberezhennya-derzhavnoi-nezalezhnosti-1918-1920-rr/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 21, стор. 6, тему 22, стор. 1 – 3, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 21.

Урок №20. Тема: Українська Держава П.Скоропадського.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/22—ukraina-v-borotbi-za-zberezhennya-derzhavnoi-nezalezhnosti-1918-1920-rr/3/

Домашнє завдання: опрацювати тему 22, стор. 3 — 4, створивши конспект в зошиті.

Урок №21. Тема: УНР у часи Директорії. Західноукраїнська Народна Республіка. Акт злуки УНР і ЗУНР 22.01.1919 р.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/22—ukraina-v-borotbi-za-zberezhennya-derzhavnoi-nezalezhnosti-1918-1920-rr/5/

Домашнє завдання: опрацювати тему 22, стор. 5 — 13, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 22.

Урок №22. Тема: Нова економічна політика (НЕП) та українізація.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/23—ukrainska-ssr-v-umovah-novoi-ekonomichnnoi-politiki-1921-1928-rr/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 23, стор. 1 — 7, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 23.

Урок №23. Тема: Західноукраїнські землі у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/25—zahidna-ukraina-v-1921-1939-rr/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 25, стор. 1 — 6, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 25.

Урок №24. Тема: Агресія проти Польщі. Західна Україна в умовах радянського тоталітарного режиму (1939-1941рр.)

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/26—ukraina-pid-chas-drugoi-svitovoi-vijni-1939-1945-rr/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 26, стор. 1 — 3, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 26.

Урок №25. Семінарське заняття.  Тема: «Німецько-радянська війна 1941 — 1945 рр. й боротьба українців за незалежність.»

Завдання: самостійно підготувати відповіді в зошиті на такі питання:

 1. Окупація України військами Німеччини та її союзників.
 2. Нацистський «новий порядок» в Україні.
 3. Рух Опору.
 4. Звільнення території України від німецько-фашистських загарбників.
 5. Втрати та внесок України в перемогу у ІІ світовій війні.
 6. Україна – співзасновник ООН.

Урок №26. Тема: Україна в останній період “сталінщини” (1945 – 1953 рр.)

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/27—ukraina-v-pershi-povoenni-roki-1945-na-pochatku-1950-h-rokiv/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 27, стор. 1 — 5, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 27.

Урок №27. Тема: Лібералізація тоталітарної системи у 1950-х – 1960-х роках

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/28—ukraina-v-umovah-destalinizatsii1953-1964-rr/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 28, стор. 1 — 7, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 28.

Урок №28. Тема: Наростання застійних явищ у 1970- першій половині 1980-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/29—ukraina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoi-sistemi-1965-1985-rr/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 29, стор. 1 — 10, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 29.

Урок №29. Тема: УРСР на завершальному етапі системної кризи СРСР. “Перебудова” та її наслідки.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/30—rozpad-radyanskogo-soyuzu-ta-vidrodzhennya-nezalezhnosti-ukraini-1985-1991-rr/1/

Домашнє завдання: опрацювати тему 30, стор. 1 — 5, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 30.

Урок №30. Тема: Україна – незалежна держава: проблеми становлення.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/31—ukraina-v-umovah-nezalezhnosti/

Домашнє завдання: опрацювати тему 31, стор. 1 — 7, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: тренувальний тест до теми 31.

Екзаменаційні  питання з історії України (відкрити тут)

Рекомендована література:

1 Довідник з історії України.

2 Бойко О. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.

3 Грищак Я Нарис історії України: формування модерної української нації 19 -20 століття. Навчальний посібник.

4 Субтельний О. Україна: історія.

Інтернет-ресурси:

https://ru.calameo.com/read/003141843beb65898b41c

https://ru.calameo.com/read/003141843132acec4f8ea

https://znoclub.com/images/pdf/dates_history.pdf

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/gisem-20184/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/sorochinskaya-20191/

_____________________________________________________________________________________________________________

  ЗАОЧНА ФОРМА

групи АД1аз, БМ1аз

Теми для опрацювання:

 1. Україна у найдавніші часи. Київська Русь. Галицько-Волинське князівство
 2. Українські землі у складі Литви та Польщі (ХІV — середина ХVІст.). Виникнення козацтва. Національно-визвольний рух у другій половині ХVІ — середині ХVІІ ст. Держава Богдана Хмельницького
 3. Козацьке державотворення та становище українських земельу 2-й половині XVII-XVIII ст.
 4. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець ХVІІІ — початок XX ст.
 5. Боротьба за українську державність у 1917-1921 рр. Україна у міжвоєнних 1920- 1930-х роках ХХ століття.
 6. Друга світова війна та Україна(1939 – 1945 рр.)
 7. Україна в умовах командно-адміністративної системи СРСР (1945—1985 рр.)
 8. Україна – незалежна держава.

Рекомендована література

Основна література

 1. Бойко О.Д. Історія України.
 2. Грицак Я. Нарис історії України.
 3. Історія України / Під. ред. Ю. Зайцева.
 4. Історія України / Під ред. В. Смолія.

Допоміжна література

 1. Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи 1946-1980 рр.
 2. Грушевський М.С. Історія України – Руси
 3. Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна.
 4. Котляр М . Галицько – Волинська Русь.
 5. Кульчицький К . Україна між двома війнами 1921 – 1939рр.
 6. Литвин В. М. Україна на рубежі тисячоліть 1991-2000 рр.
 7. Полонська – Василенко Н. Історія України
 8. Яворницький Д. Історія українських козаків.
 9. Яковенко Н. Нарис історії України.

Інтернет-ресурси:

https://ru.calameo.com/read/003141843beb65898b41c

https://ru.calameo.com/read/003141843132acec4f8ea

https://znoclub.com/images/pdf/dates_history.pdf

Завдання для індивідуальних робіт з історії України (роботи мають бути виконані об‘ємом – 3-5 листків А4 друкованого тексту, + титульна сторінка)

Індивідуальні роботи та підсумковий тест присилати на emailsv593725@gmail.com (викладач історії Друщенко Світлана Валеріївна)

АД1азБМ1аз
№п/пІндивідуальний номер студента№ варіанту інд.роботи№п/пІндивідуальний номер студента№ варіанту інд.роботи
1132811541
2133121553
313410315612
41351541578
513616515810
613711616011
7138771612
81392816215
914012

Завдання для індивідуальних робіт по варіантам (натисніть тут)

Підсумковий тест

Посилання на завдання, розміщених в Google формах:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs4ZPhlrHBdYaBDVcAnLWvBFwEoKnEqfBDBzAf_7pVL6FnKw/viewform

Екзаменаційні  питання з історії України (відкрити тут)

Рекомендована література:

1 Довідник з історії України.

2 Бойко О. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.

3 Грищак Я Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ -ХХ століття. Навчальний посібник

4 Субтельний О. Україна: історія.

5 Зайцев Ю. Історія України.

Інтернет-ресурси:

https://ru.calameo.com/read/003141843beb65898b41c

https://ru.calameo.com/read/003141843132acec4f8ea

https://znoclub.com/images/pdf/dates_history.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________