Історія України

Матеріал містить інформацію про тему, яку потрібно опрацювати, та виконати завдання.

групи 10,11,12,13,20,21,22,23,30,31 Виконані завдання надсилати  на електронну пошту викладача:

Друщенко С.В. sv593725@gmail.com

групи 32,33 Виконані завдання надсилати  на електронну пошту викладача: Копитко С.П. skp67tuz@gmail.com

І семестр
І курс
10, 11 групи
Історія України

Опрацьовані відповіді на завдання присилати на email: sv593725@gmail.com

Викладач історії: Друщенко Світлана Валеріївна

Підручник В.С. Власов, С. В. Кульчицький Історія України 10 клас

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/

Урок № 1. Тема: Вступ. Завдання та структура курсу.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/vstup/

Домашнє завдання: опрацювати стор. 5 — 8.

Урок № 2. Тема: Україна напередодні Першої світової війни.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-1—ukraina-v-roki-pershoi-svitovoi-vijni/

Домашнє завдання: опрацювати § 1, стор. 9 — 15, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор.15, завдання: 1, 2, 4, 7.

Урок № 3. Тема: Воєнні дії в 1914 р.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-1—ukraina-v-roki-pershoi-svitovoi-vijni/

Домашнє завдання: опрацювати § 2, п. 1, стор. 16 — 19, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 23, завдання: 3, 6.

Урок № 4. Тема: Воєнні дії на території України в 1915 — 1917 рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-1—ukraina-v-roki-pershoi-svitovoi-vijni/

Домашнє завдання: опрацювати § 2 — 3, стор. 19 — 21, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 23, завдання: 1, 2, 5, 7.

Урок № 5. Практичне заняття № 1: «Перша світова як виклик людському виживанню: жінки у війні, діти-сироти, біженці, військовополонені, скалічені.»

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-1—ukraina-v-roki-pershoi-svitovoi-vijni/

Домашнє завдання: опрацювати § 4, стор. 28 – 33, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: 1 (стор. 29), 2 (стор. 31), 3 (стор. 33).

Урок № 6. Тема: Початок Української революції.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 5, стор. 34 — 39, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 39, завдання: 1, 2, 3, 5.

Урок № 7. Тема: І Універсал Центральної Ради.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 6, стор. 40 — 45, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 45, завдання: 1, 2, 8.

Урок № 8. Тема: ІІ Універсал Центральної Ради.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 7, стор. 46 — 51, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 51, завдання: 1, 2, 3.

Урок № 9. Тема: ІІІ Універсал Центральної Ради.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 8, стор. 52 — 57, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: стор. 57, завдання: 1, 3, 4, 5.

Урок № 10. Тема: IV Універсал Центральної Ради.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 9, п. 1-2, стор. 58 — 61, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 65, завдання: 4, 6.

Урок № 11. Тема: Мирний договір в Брест-Литовську.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 9, п. 3 — 4, стор. 61 — 65, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 65, завдання: 1, 5, 7.

Урок № 12. Практичне заняття № 2: «Державне будівництво Української Центральної Ради: здобутки і прорахунки.»

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 10, стор. 66 — 69, створивши конспект в зошиті.

Виконати завдання: 1 (стор. 66), 2 (стор. 68), 3 (стор. 69).

Урок № 13. Тематичне оцінювання за темою: “Вступ. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції”

 (виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEkqayB6CNLDESbz9jTz7p_UmOGmjqFdNLg0O31V-wLkb_4w/viewform

Урок № 14. Тема: Гетьманський переворот. Утворення Української Держави.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/70/

Домашнє завдання: опрацювати § 11, стор. 70 — 77, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 77, завдання: 1, 5, 6.

Урок № 15. Тема: Директорія. Відновлення УНР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/78/

Домашнє завдання: опрацювати § 12, стор. 78 — 85, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 85, завдання: 1, 2, 4, 5.

Урок № 16. Тема: Проголошення ЗУНР. Є.Петрушевич.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/86/

Домашнє завдання: опрацювати § 13, стор. 86 —  92, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 92 — 93, завдання: 1, 5, 7, 8.

Урок № 17. Тема: Денікінський режим в Україні.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/96/

Домашнє завдання: опрацювати § 14, п. 2 — 3, стор. 96 — 99, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 100 — 101, завдання: 2, 5.

Урок № 18. Тема: Політика більшовиків в Україні в 1919р.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/94/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/99/

Домашнє завдання: опрацювати § 14, п. 1, 4, стор. 94 — 95, 99 – 100; створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 100 — 101, завдання: 1, 3.

Урок № 19. Тема: Більшовицько-польська війна. Завершальний етап визвольної боротьби.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/102/

Домашнє завдання: опрацювати § 15, стор. 102 — 109, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 109, завдання: 1, 3, 5.

Урок № 20. Тема: Особливості розвитку культури.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/114/

Домашнє завдання: опрацювати § 17, стор. 114 — 120, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 120, завдання: 1, 2, 3, 4.

Урок № 21. Практичне заняття № 3: «Більшовизм та український націонал-комунізм: порівняльна характеристика.»

http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/ist_polit_dumk.pdf

Домашнє завдання: стор. 67 — 71, створивши конспект в зошиті.

Виконати завдання: 1 (стор. 71).

Урок № 22. Тематичне оцінювання за темою: “Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.”

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVcCNcp4oqC4EtcYaxha1aNTJjfFrbaPYu4Y29ad8Ut0tseQ/viewform

Урок № 23. Тема: Входження УСРР до складу СРСР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-4—utverdzhennya-komunistichnogo-totalitarnogo-rezhimu-v-ukraini/121/

Домашнє завдання: опрацювати § 18; стор. 121 -128, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 128  – 1,3,5.

12, 13 групи

Історія України

Опрацьовані відповіді на завдання присилати на email: sv593725@gmail.com

Викладач історії: Друщенко Світлана Валеріївна

Підручник В.С. Власов, С. В. Кульчицький Історія України 10 клас

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/

Урок № 1. Тема: Вступ.Завдання та структура курсу.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/vstup/

Домашнє завдання: опрацювати стор. 5 — 8.

Урок № 2. Тема: Україна напередодні Першої світової війни.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-1—ukraina-v-roki-pershoi-svitovoi-vijni/

Домашнє завдання: опрацювати § 1, стор. 9 — 15, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор.15, завдання: 1, 2, 4, 7.

Урок № 3. Тема: Воєнні дії в 1914 р.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-1—ukraina-v-roki-pershoi-svitovoi-vijni/

Домашнє завдання: опрацювати § 2, п. 1, стор. 16 — 19, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 23, завдання: 3, 6.

Урок № 4. Тема: Воєнні дії на території України в 1915 — 1917 рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-1—ukraina-v-roki-pershoi-svitovoi-vijni/

Домашнє завдання: опрацювати § 2 — 3, стор. 19 — 21, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 23, завдання: 1, 2, 5, 7.

Урок № 5. Практичне заняття № 1: «Перша світова як виклик людському виживанню: жінки у війні, діти-сироти, біженці, військовополонені, скалічені.»

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-1—ukraina-v-roki-pershoi-svitovoi-vijni/

Домашнє завдання: опрацювати § 4, стор. 28 – 33, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: 1 (стор. 29), 2 (стор. 31), 3 (стор. 33).

Урок № 6. Тема: Початок Української революції.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 5, стор. 34 — 39, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 39, завдання: 1, 2, 3, 5.

Урок № 7. Тема: І та ІІ Універсали Центральної Ради.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 6, 7, стор. 40 — 51, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 45, завдання: 1, 2, 8.

                                        стор. 51, завдання: 1, 2, 3.

Урок № 8. Тема: ІІІ та IV Універсал Центральної Ради.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 8; 9, п. 1-2, стор. 52 — 61, створивши конспект в зошиті..

Опрацювати завдання: стор. 57, завдання: 1, 3, 4, 5.

                                        стор. 65, завдання: 4, 6.

Урок № 9. Тема: Мирний договір в Брест-Литовську.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 9, п. 3 — 4, стор. 61 — 65, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 65, завдання: 1, 5, 7.

Урок № 10. Практичне заняття № 2: «Державне будівництво Української Центральної Ради: здобутки і прорахунки.»

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-2—ukrainska-revolyutsiya/

Домашнє завдання: опрацювати § 10, стор. 66 — 69, створивши конспект в зошиті.

Виконати завдання: 1 (стор. 66), 2 (стор. 68), 3 (стор. 69).

Урок № 11. Тематичне оцінювання за темою: “Вступ. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції”

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEkqayB6CNLDESbz9jTz7p_UmOGmjqFdNLg0O31V-wLkb_4w/viewform

Урок № 12. Тема: Гетьманський переворот. Утворення Української Держави.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/70/

Домашнє завдання: опрацювати § 11, стор. 70 — 77, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 77, завдання: 1, 5, 6.

Урок № 13. Тема: Директорія. Відновлення УНР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/78/

Домашнє завдання: опрацювати § 12, стор. 78 — 85, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 85, завдання: 1, 2, 4, 5.

Урок № 14. Тема: Проголошення ЗУНР. Є.Петрушевич.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/86/

Домашнє завдання: опрацювати § 13, стор. 86 —  92, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 92 — 93, завдання: 1, 5, 7, 8.

Урок № 15. Тема: Денікінський режим в Україні.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/96/

Домашнє завдання: опрацювати § 14, п. 2 — 3, стор. 96 — 99, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 100 — 101, завдання: 2, 5.

Урок № 16. Тема: Політика більшовиків в Україні в 1919р.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/94/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/99/

Домашнє завдання: опрацювати § 14, п. 1, 4, стор. 94 — 95, 99 – 100; створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 100 — 101, завдання: 1, 3.

Урок № 17. Тема: Більшовицько-польська війна. Завершальний етап визвольної боротьби.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/102/

Домашнє завдання: опрацювати § 15, стор. 102 — 109, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 109, завдання: 1, 3, 5.

Урок № 18. Тема: Особливості розвитку культури.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/vlasov-2018/rozdil-3—rozgortannya-vizvolnih-zmagan/114/

Домашнє завдання: опрацювати § 17, стор. 114 — 120, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 120, завдання: 1, 2, 3, 4.

Урок № 19. Практичне заняття № 3: «Більшовизм та український націонал-комунізм: порівняльна характеристика.»

http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/ist_polit_dumk.pdf

Домашнє завдання: стор. 67 — 71, створивши конспект в зошиті.

Виконати завдання: 1 (стор. 71).

Урок № 20. Тематичне оцінювання за темою: “Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.”

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVcCNcp4oqC4EtcYaxha1aNTJjfFrbaPYu4Y29ad8Ut0tseQ/viewform

ІІ курс
20 група

Історія України

Опрацьовані відповіді на завдання присилати на email: sv593725@gmail.com

Викладач історії: Друщенко Світлана Валеріївна

Підручник О.В. Гісем, О.О. Мартинюк Історія України 11 клас

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/

Урок № 1. Тема: Уроки Другої світової війни.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/1-vstup/8/

Домашнє завдання: опрацювати § 1, п. 3 – 4, стор. 8 — 12, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 9, 10, 14, стор.  –  12. 

Урок № 2. Тема: Завдання і структура курсу.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/1-vstup/5/

Домашнє завдання: опрацювати § 1, п. 1 – 2, стор. 5 — 7, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 — 8, стор.  –  12. 

Урок № 3. Тема: Україна – співзасновниця ООН. Міжнародні договори.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/18/

Домашнє завдання: опрацювати § 2, п. 3, стор. 18 – 19, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 5, 6, 7, стор.  –  19.  

Урок № 4. Тема: Посилення радянізації та репресії у західних областях УРСР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/13/

Домашнє завдання: опрацювати § 2, п. 1 – 2, стор. 13 – 18, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1, 2, 3, 4, стор.  – 19. 

Урок № 5. Практичне заняття № 1: «Людський вимір війни: демографічні зміни в УРСР».

https://vseosvita.ua/library/prakticne-zanatta-ludskij-vimir-vijni-demograficni-zmini-v-ursr-190435.html

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті

Урок № 6. Тема: Велика блокада. Масові депортації

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/28/

Домашнє завдання: опрацювати § 4, п. 1 – 2, стор. 28 – 31, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 – 6, стор.  –  36. 

Урок № 7. Тема: Україна в період післявоєнної відбудови. Голод 1946-1947 рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/20/

Домашнє завдання: опрацювати § 3, п. 1 – 4, стор. 20 – 25, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 8, 9, стор.  –  27. 

Урок № 8. Тема: Радянізація західних областей України у повоєнні роки.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/31/

Домашнє завдання: опрацювати § 4, п. 3 – 4, стор. 31 – 36, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 7 – 10, стор.  –  36. 

Урок № 9. Практичне заняття № 2: «Війна пішла, а горе залишилось…»: повсякденне життя повоєнних років.»

https://history.vn.ua/pidruchniki/danilenko-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/9.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 10. Тема: Культурне життя України в другій половині 40-х – на початку 50-х рр. Ідеологічні кампанії

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/37/

Домашнє завдання: опрацювати § 5, стор. 37 – 44, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 – 10, стор.  –  44. 

Урок № 11. Тема: Повсякденне життя в перші повоєнні роки.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/25/

Домашнє завдання: опрацювати § 3, п. 5, стор. 25 – 27, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 10, стор.  –  27. 

Урок № 12.Тематичне оцінювання за темами: «Повторення. Вступ. Україна в перші повоєнні роки.»

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexCHLCnhsRqpAwCfT-71Hh1O-6yKq4y1bluFdG24Tk7PRGgw/viewform

Урок № 13. Тема: Внутрішньополітичне становище УРСР в сер. 1950-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/46/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/47/

Домашнє завдання: опрацювати § 6, п. 1, стор. 46 – 47, п. 3 — 4, стор. 47 — 50, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1, 2, 4, стор.  –  51. 

Урок № 14. Тема: Початок лібералізації суспільного життя. ХХ з‘їзд КПРС.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/52/

Домашнє завдання: опрацювати § 7, стор. 52 – 56, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 1, 3, 5, 6, 7, 8, стор.  –  56. 

Урок № 15. Тема: Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до складу УРСР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/47/

Домашнє завдання: опрацювати § 6, п.2, стор. 47, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 3, 8, стор.  –  51. 

Урок № 16. Тема: Стан промисловості України напр. 1950-х- у 1-й пол. 1960-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/59/

Домашнє завдання: опрацювати § 8, п.2, стор. 59 – 61, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 3, 4, 8, стор.  –  64. 

Урок № 17. Тема: Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/57/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/61/

Домашнє завдання: опрацювати § 8, п.1, стор. 57 – 59, п. 3 – 4, стор. 61 – 64, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 1, 2, 5, 6, 9, стор.  –  64. 

Урок № 18. Тема: Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/65/

Домашнє завдання: опрацювати § 9, п. 1 – 2, стор. 65 – 69, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 1, 2, 3, 4, 8, стор.  –  71. 

Урок № 19. Тема: НТР. Здобутки науки. Реформи освіти.  Посилення русифікації.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/72/

Домашнє завдання: опрацювати § 10, стор. 72 – 81, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 7 — 13, стор.  –  81. 

Урок № 20. Практичне заняття № 3: «Ті, хто відкрили шлях у космос (внесок українців в освоєння космічного простору).»

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/astronom/25813/

https://ppt-online.org/489193

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 21. Тема: «Шістдесятництво» в українській культурі. «Відлига» в мистецтві.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/69/

Домашнє завдання: опрацювати § 9, п. 3, стор. 69 – 71, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 5, 6, 9, стор.  –  71. 

Урок № 22. Практичне заняття № 4: «Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність (дослідження документів).»

https://history.vn.ua/pidruchniki/danilenko-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/11.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 23.Тематичне оцінювання за темами: «Україна в умовах десталінізації.»

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на e-mail: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF8Pktv-2fPieyOLELXKb8ABMM7cGxoPy4h4o9ymBC7mL6Og/viewform

21 група

Історія України

Опрацьовані відповіді на завдання присилати на email: sv593725@gmail.com

Викладач історії: Друщенко Світлана Валеріївна

Підручник О.В. Гісем, О.О. Мартинюк Історія України 11 клас

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/

Урок № 1. Тема: Завдання і структура курсу.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/1-vstup/5/

Домашнє завдання: опрацювати § 1, п. 1 – 2, стор. 5 — 7, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 — 8, стор.  –  12. 

Урок № 2. Тема: Внутрішньополітичне становище УРСР в сер. 1950-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/46/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/47/

Домашнє завдання: опрацювати § 6, п. 1, стор. 46 – 47, п. 3 — 4, стор. 47 — 50, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1, 2, 4, стор.  –  51. 

Урок № 3. Тема: Початок лібералізації суспільного життя. ХХ з‘їзд КПРС.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/52/

Домашнє завдання: опрацювати § 7, стор. 52 – 56, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 1, 3, 5, 6, 7, 8, стор.  –  56. 

Урок № 4. Тема: Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до складу УРСР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/47/

Домашнє завдання: опрацювати § 6, п.2, стор. 47, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 3, 8, стор.  –  51. 

Урок № 5. Тема: Стан промисловості України напр. 1950-х- у 1-й пол. 1960-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/59/

Домашнє завдання: опрацювати § 8, п.2, стор. 59 – 61, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 3, 4, 8, стор.  –  64. 

Урок № 6. Тема: Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/57/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/61/

Домашнє завдання: опрацювати § 8, п.1, стор. 57 – 59, п. 3 – 4, стор. 61 – 64, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 1, 2, 5, 6, 9, стор.  –  64. 

Урок № 7. Тема: Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/65/

Домашнє завдання: опрацювати § 9, п. 1 – 2, стор. 65 – 69, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 1, 2, 3, 4, 8, стор.  –  71. 

Урок № 8. Тема: НТР. Здобутки науки. Реформи освіти.  Посилення русифікації.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/72/

Домашнє завдання: опрацювати § 10, стор. 72 – 81, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 7 — 13, стор.  –  81. 

Урок № 9. Практичне заняття № 1: «Ті, хто відкрили шлях у космос (внесок українців в освоєння космічного простору).»

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/astronom/25813/

https://ppt-online.org/489193

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 10. Тема: «Шістдесятництво» в українській культурі. «Відлига» в мистецтві.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/69/

Домашнє завдання: опрацювати § 9, п. 3, стор. 69 – 71, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 5, 6, 9, стор.  –  71. 

Урок № 11. Практичне заняття № 2: «Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність (дослідження документів).»

https://history.vn.ua/pidruchniki/danilenko-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/11.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 12.Тематичне оцінювання за темами: «Україна в умовах десталінізації.»

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF8Pktv-2fPieyOLELXKb8ABMM7cGxoPy4h4o9ymBC7mL6Og/viewform

Урок № 13. Тема: Економічна ситуація в УРСР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-3-ukraina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoi-sistemi/88/

Домашнє завдання: опрацювати § 12, стор. 88 — 95, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 95  – 1-10.

Урок № 14. Тема: Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні. Конституція 1978 р.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-3-ukraina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoi-sistemi/83/

Домашнє завдання: опрацювати § 11, стор. 83 — 88, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 88  – 1-9.

Урок № 15. Практичне заняття № 3: «Конституції УРСР: “сталінська” і “розвинутого соціалізму” (порівняння Основних законів 1937 і 1978 рр.).»

http://nataliteacher.at.ua/load/praktichni_roboti_z_istoriji/11klas_praktichna_1_rozdil_3_istorija_ukrajini/18-1-0-99

Домашнє завдання: опрацювати матеріал (для опрацювання потрібно викачати з сервера).

Дати відповіді на запитання:

1. Що таке Конституція?

2. У якій історичній ситуації було прийнято Конституцію 1937 р.?

3. Назвіть особливості суспільно-політичної ситуації в республіці в період прийняття Конституції 1978 р.
4.  На основі порівняльного аналізу визначити спільне й відмінне в Конституціях УРСР 1937 та 1978 рр.

Урок № 16. Тема: Стан економіки України та визрівання економічної кризи.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-3-ukraina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoi-sistemi/88/

Домашнє завдання: опрацювати § 12, стор. 88 — 95, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 95  – 1-10.

Урок № 17. Тема: Етносоціальні процеси. Здобутки і проблеми.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-3-ukraina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoi-sistemi/96/

Домашнє завдання: опрацювати § 13, п. 1 – 3; стор. 96 — 100, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 103 – 1,2,3,7,8,9.

Урок № 18. Тема: Рівень життя населення напр. 1960-х – у першій половині 1980-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-3-ukraina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoi-sistemi/101/

Домашнє завдання: опрацювати § 13, п. 4; стор. 101 — 103, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 103 – 4,5,6,10.

Урок № 19. Тема: Дисидентський рух в Україні.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-3-ukraina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoi-sistemi/104/

Домашнє завдання: опрацювати § 14, стор. 104 — 115, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 115  – 1-12.

Урок № 20. Тема: Розвиток культури України в сер. 1960-х — сер. 1980-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-3-ukraina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoi-sistemi/116/

Домашнє завдання: опрацювати § 15, стор. 116 — 129, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 129  – 1-14.

Урок № 21. Практичне заняття № 4: «Повсякденне життя в місті та на селі (на прикладі кількох українських населених пунктів 1970–1980-х рр.).»

http://kropivnitsky.maup.com.ua/assets/files/11-klas-istorija-ukrajini-sorochynska-2019.pdf

Домашнє завдання: опрацювати додатковий матеріал для організації дискусії, стор. 121.

Виконати завдання: на підставі опрацьованого матеріалу, зробити висновки про переваги і проблеми тогочасного повсякденного життя у місті та на селі.

Урок № 22. Тематичне оцінювання за темою: “ Україна в період загострення кризи радянської системи.

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати відповіді на email: sv593725@gmail.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa-hkfHTMo5pwpBQMBYy1UeyYATTECjs8_n8VdXgBushQtuA/viewform

22, 23 групи

Опрацьовані відповіді на завдання присилати на email: sv593725@gmail.com

Викладач історії: Друщенко Світлана Валеріївна

Підручник О.В. Гісем, О.О. Мартинюк Історія України 11 клас

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/

Урок № 1. Тема: Уроки Другої світової війни.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/1-vstup/8/

Домашнє завдання: опрацювати § 1, п. 3 – 4, стор. 8 — 12, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 9, 10, 14, стор.  –  12. 

Урок № 2. Практичне заняття № 1: «Друга світова війна в історичній пам’яті українців та інших європейців: спільне і відмінне.»

https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/05/9/84642/

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті. Зробити власні висновки з теми практичної роботи та надіслати відповіді викладачу у формі тез.

Урок № 3. Тема: Завдання і структура курсу.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/1-vstup/5/

Домашнє завдання: опрацювати § 1, п. 1 – 2, стор. 5 — 7, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 — 8, стор.  –  12. 

Урок № 4. Тема: Україна – співзасновниця ООН. Міжнародні договори.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/18/

Домашнє завдання: опрацювати § 2, п. 3, стор. 18 – 19, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 5, 6, 7, стор.  –  19. 

Урок № 5. Тема: Посилення радянізації та репресії у західних областях УРСР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/13/

Домашнє завдання: опрацювати § 2, п. 1 – 2, стор. 13 – 18, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1, 2, 3, 4, стор.  – 19. 

Урок № 6. Практичне заняття № 2: «Людський вимір війни: демографічні зміни в УРСР».

https://vseosvita.ua/library/prakticne-zanatta-ludskij-vimir-vijni-demograficni-zmini-v-ursr-190435.html

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті

Урок № 7. Тема: Велика блокада. Масові депортації

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/28/

Домашнє завдання: опрацювати § 4, п. 1 – 2, стор. 28 – 31, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 – 6, стор.  –  36. 

Урок № 8. Тема: Україна в період післявоєнної відбудови. Голод 1946-1947 рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/20/

Домашнє завдання: опрацювати § 3, п. 1 – 4, стор. 20 – 25, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 8, 9, стор.  –  27. 

Урок № 9. Тема: Радянізація західних областей України у повоєнні роки.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/31/

Домашнє завдання: опрацювати § 4, п. 3 – 4, стор. 31 – 36, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 7 – 10, стор.  –  36. 

Урок № 10. Практичне заняття № 3: «Війна пішла, а горе залишилось…»: повсякденне життя повоєнних років.»

https://history.vn.ua/pidruchniki/danilenko-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/9.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 11. Тема: Культурне життя України в другій половині 40-х – на початку 50-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/37/

Домашнє завдання: опрацювати § 5, стор. 37 – 44, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 – 10, стор.  –  44. 

Урок № 12. Тема: Ідеологічні кампанії.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/37/

Домашнє завдання: опрацювати § 5, стор. 37 – 44, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 – 10, стор.  –  44. 

Урок № 13. Тема: Повсякденне життя в перші повоєнні роки.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-1-ukraina-v-pershi-pislyavoenni-roki/25/

Домашнє завдання: опрацювати § 3, п. 5, стор. 25 – 27, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 10, стор.  –  27. 

Урок № 14.Тематичне оцінювання за темами: «Повторення. Вступ. Україна в перші повоєнні роки.»

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexCHLCnhsRqpAwCfT-71Hh1O-6yKq4y1bluFdG24Tk7PRGgw/viewform

Урок № 15. Тема: Внутрішньополітичне становище УРСР в сер. 1950-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/47/

Домашнє завдання: опрацювати § 6, п. 1, стор. 46 – 47, п. 3 — 4, стор. 47 — 50, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1, 2, 4, стор.  –  51. 

Урок № 16. Тема: Початок лібералізації суспільного життя. ХХ з‘їзд КПРС.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/52/

Домашнє завдання: опрацювати § 7, стор. 52 – 56, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 1, 3, 5, 6, 7, 8, стор.  –  56. 

Урок № 17. Тема: Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до складу УРСР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/47/

Домашнє завдання: опрацювати § 6, п.2, стор. 47, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 3, 8, стор.  –  51. 

Урок № 18. Тема: Стан промисловості України напр. 1950-х- у 1-й пол. 1960-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/59/

Домашнє завдання: опрацювати § 8, п.2, стор. 59 – 61, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 3, 4, 8, стор.  –  64. 

Урок № 19. Тема: Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/57/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/61/

Домашнє завдання: опрацювати § 8, п.1, стор. 57 – 59, п. 3 – 4, стор. 61 – 64, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 1, 2, 5, 6, 9, стор.  –  64. 

Урок № 20. Тема: Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/65/

Домашнє завдання: опрацювати § 9, п. 1 – 2, стор. 65 – 69, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 1, 2, 3, 4, 8, стор.  –  71. 

Урок № 21. Тема: НТР. Здобутки науки. Реформи освіти.  Посилення русифікації.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/72/

Домашнє завдання: опрацювати § 10, стор. 72 – 81, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 7 — 13, стор.  –  81. 

Урок № 22. Практичне заняття № 4: «Ті, хто відкрили шлях у космос (внесок українців в освоєння космічного простору).»

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/astronom/25813/

https://ppt-online.org/489193

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 23. Тема: «Шістдесятництво» в українській культурі. «Відлига» в мистецтві.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-2-ukraina-v-umovah-destalinizatsii/69/

Домашнє завдання: опрацювати § 9, п. 3, стор. 69 – 71, створивши конспект в зошиті.   

Опрацювати завдання: 5, 6, 9, стор.  –  71. 

Урок № 24. Практичне заняття № 5: «Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність (дослідження документів).»

https://history.vn.ua/pidruchniki/danilenko-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/11.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 25.Тематичне оцінювання за темами: «Україна в умовах десталінізації.»

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF8Pktv-2fPieyOLELXKb8ABMM7cGxoPy4h4o9ymBC7mL6Og/viewform

Урок № 26. Тема: Економічна ситуація в УРСР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-3-ukraina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoi-sistemi/88/

Домашнє завдання: опрацювати § 12, стор. 88 — 95, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 95  – 1-10

Урок № 27. Тема: Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні. Конституція 1978 р.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-3-ukraina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoi-sistemi/83/

Домашнє завдання: опрацювати § 11, стор. 83 — 88, створивши конспект в зошиті.

Опрацювати завдання: стор. 88  – 1-9.

ІІІ курс
30 група

Історія України

Опрацьовані відповіді на завдання присилати на email: sv593725@gmail.com

Викладач історії: Друщенко Світлана Валеріївна

Підручник О.В. Гісем, О.О. Мартинюк Історія України 11 клас

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/

Урок № 1.Тема: Вступ. Завдання та структура курсу.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/1-vstup/5/

Домашнє завдання: опрацювати § 1, п. 1 – 2, стор. 5 — 7, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 — 8, стор.  –  12. 

Урок № 2.Тема: Політика «прискорення» та її наслідки в Україні.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/131/

Домашнє завдання: опрацювати § 16, стор. 131 — 136, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1 – 5, стор.  – 138. 

Урок № 3.Тема: Погіршення економічної ситуації в Україні в 2 пол. 80-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/139/

Домашнє завдання: опрацювати § 17, стор. 139 — 145, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 – 9, стор. 145. 

Урок № 4.Практичне заняття № 1: «“За живе…” Непоправні наслідки Чорнобильської трагедії.»

https://history.vn.ua/pidruchniki/sorochinska-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/27.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 5.Тема: Гласність та лібералізація. Розгортання національно-визвольного руху в Україні.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/145/

Домашнє завдання: опрацювати § 18, п. 1 – 2, стор. 145 — 147, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 – 5, стор.  – 157. 

Урок № 6.Тема: Культурно-мистецьке життя як вираз суспільних настроїв.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/148/

Домашнє завдання: опрацювати § 18, п. 4, стор. 148 — 149, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 7.Тема: Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/147/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/153/

Домашнє завдання: опрацювати § 18, п. 3 – 6, стор. 147 – 151; п. 8, стор. 153 — 154, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 6 – 10, стор.  – 157. 

Урок № 8.Тема: Декларація про державний суверенітет України.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/151/

Домашнє завдання: опрацювати § 18, п. 7, стор. 151 — 152, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 12, стор.  – 157.  

Урок № 9.Тема: Створення Автономної Республіки Крим.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/158/

Домашнє завдання: опрацювати § 19, п.1 – 2, стор. 158 — 160 , створивши конспект в зошиті. 

Урок № 10.Тема: Акт проголошення незалежності України. Розпад СРСР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/160/

Домашнє завдання: опрацювати § 19, п. 3 – 6, стор. 160 — 166, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 9, стор.  – 166. 

Урок № 11.Практичне заняття № 2: «Злочини комуністичного режиму. Уроки для України сьогодні.»

https://history.vn.ua/pidruchniki/danilenko-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/30.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 12.Тематичне оцінювання за темою: “Вступ. Відновлення незалежності України.

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb1gnOxtI3FMZF45MIVHzYulsa-HqMZdlCseKDXWGdxPpljQ/viewform

Урок № 13.Тема: Державотворчі процеси в умовах незалежності України.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-5-stanovlennya-ukraini-yak-nezalezhnoi-derzhavi/167/

Домашнє завдання: опрацювати § 20, стор. 167 — 179, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 10, стор.  – 179. 

Урок № 14.Тема: Особливості формування багатопартійності в незалежній Україні

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-5-stanovlennya-ukraini-yak-nezalezhnoi-derzhavi/179/

Домашнє завдання: опрацювати § 21, п. 1, стор. 179 — 185, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 6, 8; стор.  – 185. 

Урок № 15.Тема: Економіка України в 1991–1998 рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-5-stanovlennya-ukraini-yak-nezalezhnoi-derzhavi/193/

Домашнє завдання: опрацювати § 23, п. 1 — 2, стор. 193 — 200, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 10, стор.  – 203. 

Урок № 16.Тема: Економіка України в 1998–2004 рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-5-stanovlennya-ukraini-yak-nezalezhnoi-derzhavi/201/

Домашнє завдання: опрацювати § 23, п. 3, стор. 201 — 203, створивши конспект в зошиті.  

Урок № 17.Тема: Політична розбудова суспільства. Помаранчева революція

Домашнє завдання: опрацювати § 22, стор. 185 — 193, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 8, стор.  – 193. 

Урок № 18. Практичне заняття № 3: «Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики і відповіді»

https://history.vn.ua/pidruchniki/strykevich-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/33.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 19.Тема: Україна в системі міжнародних відносин.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-5-stanovlennya-ukraini-yak-nezalezhnoi-derzhavi/211/

Домашнє завдання: опрацювати § 25, стор. 211 — 224, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 10, стор.  – 224.

Урок № 20.Тематичне оцінювання за темою: Становлення України як незалежної держави..

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXVxbngfbjTELQibwbkiqhyn_JNfFRnwOzCBZP0JEDZ7QTjA/viewform

31 група

Опрацьовані відповіді на завдання присилати на email: sv593725@gmail.com

Викладач історії: Друщенко Світлана Валеріївна

Підручник О.В. Гісем, О.О. Мартинюк Історія України 11 клас

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/

Урок № 1.Тема: Вступ. Завдання та структура курсу.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/1-vstup/5/

Домашнє завдання: опрацювати § 1, п. 1 – 2, стор. 5 — 7, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 — 8, стор.  –  12. 

Урок № 2.Тема: Політика «прискорення» та її наслідки в Україні.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/131/

Домашнє завдання: опрацювати § 16, стор. 131 — 136, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1 – 5, стор.  – 138. 

Урок № 3.Тема: Погіршення економічної ситуації в Україні в 2 пол. 80-х рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/139/

Домашнє завдання: опрацювати § 17, стор. 139 — 145, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 – 9, стор. 145. 

Урок № 4.Практичне заняття № 1: «“За живе…” Непоправні наслідки Чорнобильської трагедії.»

https://history.vn.ua/pidruchniki/sorochinska-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/27.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 5.Тема: Гласність та лібералізація. Розгортання національно-визвольного руху в Україні.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/145/

Домашнє завдання: опрацювати § 18, п. 1 – 2, стор. 145 — 147, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 1 – 5, стор.  – 157. 

Урок № 6.Тема: Культурно-мистецьке життя як вираз суспільних настроїв.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/148/

Домашнє завдання: опрацювати § 18, п. 4, стор. 148 — 149, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 7.Тема: Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/147/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/153/

Домашнє завдання: опрацювати § 18, п. 3 – 6, стор. 147 – 151; п. 8, стор. 153 — 154, створивши конспект в зошиті. 

Опрацювати завдання: 6 – 10, стор.  – 157. 

Урок № 8.Тема: Декларація про державний суверенітет України.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/151/

Домашнє завдання: опрацювати § 18, п. 7, стор. 151 — 152, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 12, стор.  – 157. 

Урок № 9.Тема: Створення Автономної Республіки Крим.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/158/

Домашнє завдання: опрацювати § 19, п.1 – 2, стор. 158 — 160 , створивши конспект в зошиті. 

Урок № 10.Тема: Акт проголошення незалежності України. Розпад СРСР.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/160/

Домашнє завдання: опрацювати § 19, п. 3 – 6, стор. 160 — 166, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 9, стор.  – 166. 

Урок № 11.Практичне заняття № 2: «Злочини комуністичного режиму. Уроки для України сьогодні.»

https://history.vn.ua/pidruchniki/danilenko-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/30.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 12.Тематичне оцінювання за темою: “Вступ. Відновлення незалежності України.

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb1gnOxtI3FMZF45MIVHzYulsa-HqMZdlCseKDXWGdxPpljQ/viewform

Урок № 13.Тема: Державотворчі процеси в умовах незалежності України.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-5-stanovlennya-ukraini-yak-nezalezhnoi-derzhavi/167/

Домашнє завдання: опрацювати § 20, стор. 167 — 179, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 10, стор.  – 179. 

Урок № 14.Тема: Особливості формування багатопартійності в незалежній Україні

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-5-stanovlennya-ukraini-yak-nezalezhnoi-derzhavi/179/

Домашнє завдання: опрацювати § 21, п. 1, стор. 179 — 185, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 6, 8; стор.  – 185.

Урок № 15.Практичне заняття № 3: «Основний закон України: умови створення й аналіз основних положень.»

https://drive.google.com/file/d/1APDP29Q8bz_6dDX2tW-WVPUzA3c6oSu5/view

Домашнє завдання: Складіть опорний конспект за темою «Правовий статус України»

1. Визначте форму правління, джерело влади, державні символи, державна мову.

2. Складіть таблицю «Класифікація громадянських прав і свобод».

ОсобистіСоціально-економічніПолітичніОбов’язки

3. Складіть схему «Структура Конституції»

4. Значення прийняття Конституції України.

Урок № 16.Тема: Економіка України в 1991–1998 рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-5-stanovlennya-ukraini-yak-nezalezhnoi-derzhavi/193/

Домашнє завдання: опрацювати § 23, п. 1 — 2, стор. 193 — 200, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 10, стор.  – 203. 

Урок № 17.Тема: Економіка України в 1998–2004 рр.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-5-stanovlennya-ukraini-yak-nezalezhnoi-derzhavi/201/

Домашнє завдання: опрацювати § 23, п. 3, стор. 201 — 203, створивши конспект в зошиті.  

Урок № 18.Тема: Політична розбудова суспільства.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/160/

Домашнє завдання: опрацювати § 22, стор. 185 — 193, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 8, стор.  – 193. 

Урок № 19.Тема: Помаранчева революція.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-4-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukraini/160/

Домашнє завдання: опрацювати § 22, стор. 185 — 193, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 8, стор.  – 193. 

Урок № 20. Практичне заняття № 4: «Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики і відповіді»

https://history.vn.ua/pidruchniki/strykevich-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/33.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті.

Урок № 21.Тема: Україна в системі міжнародних відносин.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/gisem-20195/rozdil-5-stanovlennya-ukraini-yak-nezalezhnoi-derzhavi/211/

Домашнє завдання: опрацювати § 25, стор. 211 — 224, створивши конспект в зошиті.  

Опрацювати завдання: 1- 10, стор.  – 224.

Урок № 22.Тематичне оцінювання за темою: Становлення України як незалежної держави..

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXVxbngfbjTELQibwbkiqhyn_JNfFRnwOzCBZP0JEDZ7QTjA/viewfor

групи 32,33

I семестр

Історія України

Урок 1.

Тема: Вступ. Завдання та структура курсу.

Опрацювати матеріал ст. 4-5 підручника Н. Сорочинської Історія України, 11 клас

Домашнє завдання: дайте відповідь на 1,3 запитання на ст. 10

https://uroky.com.ua/istoriya-ukrainy-11klas-sorochynska/

Урок 2.

Тема: Політика «прискорення» та її наслідки в Україні.

Опрацювати матеріал § 16 ст. 128-130 підручника Н. Сорочинської Історія України, 11 клас

Домашнє завдання: дайте відповідь на 1, 2 запитання на ст. 132

https://uroky.com.ua/istoriya-ukrainy-11klas-sorochynska/

Урок 3.

Тема: Погіршення економічної ситуації в Україні в 2 пол. 80-х рр.

Опрацювати матеріал § 16 п.4 ст. 130-132 підручника Н. Сорочинської Історія України, 11 клас

Домашнє завдання: дайте відповідь на 7, 8 запитання на ст. 132

https://uroky.com.ua/istoriya-ukrainy-11klas-sorochynska/

Урок 4.

Тема: Практичне заняття № 1: «“За живе…” Непоправні наслідки Чорнобильської трагедії.»

Опрацювати матеріал ст. 155-157 підручника Н. Сорочинської Історія України, 11 клас

https://uroky.com.ua/istoriya-ukrainy-11klas-sorochynska/

Урок 5.

Тема: Гласність та лібералізація. Розгортання національно-визвольного руху в Україні.

Опрацювати матеріал § 15 п.1,2 ст. 123-124, § 18 ст.140-144  підручника Н. Сорочинської Історія України, 11 клас

Домашнє завдання: датиписьмову відповідь на 1 запитання на ст. 144 і скласти таблицю(запитання 10) на ст.144

https://uroky.com.ua/istoriya-ukrainy-11klas-sorochynska/

Урок 6.

Тема: Культурно-мистецьке життя як вираз суспільних настроїв.

Опрацювати матеріал § 25 ст. 131-135  підручника В. Даниленка Історія України, 11 клас

Домашнє завдання: складіть  письмово план опрацьованого параграфа.   

https://pidruchnyk.com.ua/1261-istoriya-ukrainy-11-klas-danylenko.html

Урок 7.

Тема: Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства

Опрацювати матеріал § 17 ст.133-139  підручника Н. Сорочинської Історія України, 11 клас

Домашнє завдання: дайте відповідь на  запитання  після параграфу на ст. 139

https://uroky.com.ua/istoriya-ukrainy-11klas-sorochynska/

 Урок 8.

Тема:  Декларація про державний суверенітет України

Опрацювати матеріал § 19 ст.145-147  підручника Н. Сорочинської Історія України, 11 клас

Домашнє завдання: дайте відповідь на 2 запитання  на ст. 154

https://uroky.com.ua/istoriya-ukrainy-11klas-sorochynska/

Урок 9.

Тема: Створення Автономної Республіки Крим 

Домашнє завдання: Опрацювати матеріал § 20-21 п.8 ст.164-166  підручника Н. Сорочинської Історія України, 11 клас

https://uroky.com.ua/istoriya-ukrainy-11klas-sorochynska/

Урок 10.

Тема: Акт проголошення незалежності України. Розпад СРСР.

Опрацювати матеріал § 19 п.4-6 ст.150-152 підручника Н. Сорочинської Історія України, 11 клас

Домашнє завдання: дайте відповідь на 5 запитання  на ст. 154

https://uroky.com.ua/istoriya-ukrainy-11klas-sorochynska/

Урок 11

Тема: Практичне заняття №2: «Злочини комуністичного режиму .Уроки для України сьогодні.»

Опрацювати матеріал § 29 підручника В. Даниленка

https://pidruchnyk.com.ua/1261-istoriya-ukrainy-11-klas-danylenko.html

Домашнє завдання: запишіть в робочий зошит значення терміну «декомунізація», календар пам’ятних дат.

Урок 12

Тема: Тематичне оцінювання за темою:» Вступ. Відновлення незалежності України».

Домашнє завдання: виконайте письмово завдання контрольної роботи (вказавши своє прізвище та номер групи) і надішліть на електронну адресу викладача skp67tuz@gmail.com

Матеріал для роботи натиснути тут