Інформатика

Матеріал містить інформацію про тему, яку потрібно опрацювати, та виконати завдання.
групи 10,11,12,13,20,21,22,23  Виконані завдання надсилати наперевірку на електронну пошту викладача: Гуйда О.І.gujdaooo@gmail.com
групи 30,31,32,33,34 Виконані завдання надсилати наперевірку на електронну пошту викладача: Манукян О.Т. dbcfvfy@gmail.com

І курс
Підручник: В.Руденко, Інформатика, 10(11) класс
https://online.fliphtml5.com/heqbk/tnbf/#p=1
групи 10,11,12,13
Базовий модуль
https://sites.google.com/view/smirnovaseu/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C?authuser=0

Урок 1. Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси як важливі складники й ознаки сучасного суспільства.

Опрацювати §1.1 

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 2. Сучасні інформаційні технології. Людина в інформаційному суспільстві.

Опрацювати §1.2

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 3. Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення.

Опрацювати §1.3 

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 4. Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника.

Опрацювати §1.4 

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 5. Комп’ютерно – орієнтовні засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності.

Опрацювати §1.5 

Домашнє завдання: стор. 26 Завдання для самостійного виконання (1 – 4).

Урок 6. Інтернет – маркетинг та Інтернет – банкінг. Системи електронного урядування. Цифрове громадянство.

Опрацювати §1.6

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 7. Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart – технології та технології колективного інтелекту.

Опрацювати §1.7

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/nformatika-rven-standarty-pdrychnik-dlya-10-11-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osviti-rydenko-v-d-rechich-n-v-potnko-v-o/rozdl-1-nformatsyin-tehnolog-v-sysplstv/test-1-nformatsyin-tehnolog-v-sysplstv?direct

Домашнє завдання: Пройти тестування, результати відправити на електронну адресу викладача.

Урок 8. Моделі і моделювання.

Опрацювати §2.1

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 9. Класифікація моделей. Комп’ютерне моделювання

Опрацювати §2.2

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 10. Комп’ютерний експеримент. Основи статистичного аналізу даних

Опрацювати §2.3

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 11. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами електронного процесора.

Опрацювати §2.4 використовуючи власний комп’ютер.

Домашнє завдання: записати означення основних понять в зошит

Урок 12. Практична робота 1. Статистичний аналіз даних

Практична робота на стор.76

https://online.fliphtml5.com/heqbk/tnbf/#p=1

Домашнє завдання: роботу відправити на електронну адресу викладача

Урок 13. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка

Опрацювати §2.5

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 14, 15, 16. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач

Опрацювати §2.5 відтворюючи дані приклади в комп’ютері.

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 17,18.  Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. Розв’язування задач з різних предметних галузей

Опрацювати §2.7

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 19. Практична робота 2. Використання пакету Аналізу даних для статистичного опрацювання рядів даних

Практична робота на стор.78

https://online.fliphtml5.com/heqbk/tnbf/#p=1

Домашнє завдання: опис практичної роботи зробити в робочому зошиті, а саму роботу відправити на електронну адресу викладача.

Урок 20. Практична робота 3. Використання надбудови Розв’язувач для розв’язування задач

Практична робота на стор.79

Домашнє завдання: опис практичної роботи зробити в робочому зошиті, а саму роботу відправити на електронну адресу викладача.

Урок 21. Поняття бази даних і системи управління ними

Опрацювати §3.1.

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 22. Реляційна модель даних

Опрацювати §3.2.

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 23. Основні відомості про систему керування базами даних

Опрацювати §3.3.

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 24. Таблиці

Опрацювати §3.4.

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 25. Запити

Опрацювати §3.5.

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 26. Практична робота 4. Створення таблиць і фільтрування записів

Практична робота на стор. 120.

Домашнє завдання: опис практичної роботи зробити в робочому зошиті, а саму роботу відправити на електронну адресу викладача.

Урок 27. Практична робота 5. Створення запитів

Практична робота на стор. 122.

Домашнє завдання: опис практичної роботи зробити в робочому зошиті, а саму роботу відправити на електронну адресу викладача.

Урок 28. Технології опрацювання мультимедійних даних.

Опрацювати §4.1

Домашнє завдання: дати письмові відповіді на 1 – 4 запитання для самоперевірки знань.

Урок 29. Поняття про мову розмітки гіпертекстового документа.

Опрацювати §4.2

Домашнє завдання: дати письмові відповіді на 2 – 5 запитання для самоперевірки знань.

Урок 30. Системи керування вмістом вебресурсів. Адміністрування сайта.

Опрацювати §4.3

Домашнє завдання: дати письмові відповіді на 1 – 5 запитання для самоперевірки знань.

Урок 31. Ергономіка розміщення відомостей на вебсторінці.

Опрацювати§4.4

Домашнє завдання: дати письмові відповіді на 1 – 4 запитання для самоперевірки знань.

Урок 32. Поняття пошукової оптимізації та просування сайтів.

Опрацювати §4.5

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 33. Роль електронних медійних засобів в житті людини.

Опрацювати §4.6

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 34. Практична робота 6. Використання безкоштовного сервісу Google Sites для створення сайта.

Опрацювати матеріална стор. 153

Домашнє завдання: опис практичної роботи зробити в робочому зошиті, а саму роботу відправити на електронну адресу викладача.

 ІІ курс
модуль «Інформаційна безпека»
http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/inf_bezpeka_2010/lekc.html
http://stud-msk.ho.ua/inf/10.htm

Урок 1. Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій.

https://studfile.net/preview/5009924/page:2/

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 2. Місце і роль автоматизованих систем в управлінні бізнес – процесами.

https://inteltech.com.ua/uk/blogs/avtomatyzovane-upravlinnya-biznes-procesamy-pidpryyemstva

Домашнє завдання: записати перераховані вигоди від впровадження автоматизованої системи управління в бізнес процеси.

Урок 3. Основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій.

http://moodle.nati.org.ua/mod/book/view.php?id=19750

Домашнє завдання: записати основні причини.

Урок 4. Інформація та інформаційні відносини

https://www.slideshare.net/VsimPPT/2-1011-158532507

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 5. Безпека інформаційних технологій. Основні джерела і шляхи реалізації загроз безпеки

https://drive.google.com/file/d/1yDjYCI9w4NiX7rjpvqtUz7M1sHtR2okw/view

Домашнє завдання: виконати завдання 1; 2. Скріншоти результатів прислати на електронну пошту.

Урок 6,7. Технічні та програмні засоби добування інформації

https://drive.google.com/file/d/1kvgXFnKNhBifg_Sn0QTL7iPpmI2-L4K-/view

Домашнє завдання: виконати завдання 1; 2. Скріншоти результатів прислати на електронну пошту.

Урок 8. Об’єкти захисту. Види заходів протидії загрозам безпеки

https://drive.google.com/file/d/1-YkMsRE6x0E6IxNY93u5B9ZYVQlSY1kh/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 9. Правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій. Ідентифікація та аутентифікація користувачів

https://drive.google.com/file/d/1rx8ckYrJaUP1x1uLCHZfuz7uxDp6DR8x/view

https://drive.google.com/file/d/1TtF77WKNPgKycCPoa57qA1FYz02wVE7B/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 10. Криптографічні методи захисту інформації

https://drive.google.com/file/d/1b2a_QuhXUX5_isvS4WTkV4A8YKITmchn/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Урок 11. Виявлення атак. Захист периметра комп’ютерних мереж

https://drive.google.com/file/d/1YfsHmhZWCV5mqB0njJN_w2NqyT_nV_KG/view

Домашнє завдання: записати класифікацію систем виявлення атак.

Урок 12. Міжнародні стандарти інформаційної безпеки

 https://drive.google.com/file/d/1YfsHmhZWCV5mqB0njJN_w2NqyT_nV_KG/view

Домашнє завдання: ознайомитися з міжнародними стандартами інформаційної безпеки.

Пройти тест https://naurok.com.ua/test/start/8573 , результати тестування прислати на електронну адресу викладача.   

Урок 13. Типова корпоративна мережа. Рівні інформаційної інфраструктури корпоративної мережі

https://drive.google.com/file/d/1NHpbHKPths7AT-zvA-KbWOkRO7Kg5dGS/view

Домашнє завдання: записати означення основних понять в зошит.

Урок 14. Мережеві загрози, вразливості і атаки. Засоби захисту мереж

https://drive.google.com/file/d/1NHpbHKPths7AT-zvA-KbWOkRO7Kg5dGS/view

Домашнє завдання: записати означення основних понять в зошит.

Урок 15. Преваги та недоліки брандмауерів

https://drive.google.com/file/d/16r5QdsfTjopplIQnWoWXWLWimhwadko2/view

Домашнє завдання: записати означення основних понять в зошит.

Урок 16. Політика безпеки при доступі до мережі загального користування

https://drive.google.com/file/d/16r5QdsfTjopplIQnWoWXWLWimhwadko2/view

Домашнє завдання: викласти своє бачення політики безпеки при доступі до мережі загального користування.

Урок 17. Антивірусні засоби захисту.

https://onlinetestpad.com/ua/test/124713-osnovi-іnformacіjnoi-bezpeki

Домашнє завдання: Зареєструватися, пройти тест, скріншот результату прислати на електронну адресу викладача (на скріншоті обов’язково повинно бути прізвище та ім’я учня)

модуль «Основи електронного документообігу»
Підручник: 
https://sites.google.com/view/smirnovaseu/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83
https://sites.google.com/msk.edu.ua/informatika/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83?authuser=0

Урок 18. Поняття документу. Призначення та класифікація документів.

https://drive.google.com/file/d/1OWVy2ug5_C9Tgq37kpexh9dnjGlE9sxF/view

Домашнє завдання: записати означення основних понять та класифікацію документів в зошит.

Урок 19. Загальні правила оформлення документів.

https://drive.google.com/file/d/1OWVy2ug5_C9Tgq37kpexh9dnjGlE9sxF/view

Домашнє завдання: записати в зошит загальні правила оформлення документів.

Тема 20. Логічні елементи тексту та порядок його викладення.

https://drive.google.com/file/d/1gcYdg45ibixD7Q0GNgr8D9tos4cJRs0j/view

Домашнє завдання: в зошиті письмово дати характеристику ділового стилю. Вимоги до тексту оформити у вигляді кругової діаграми. Зробити скріншот, переслати на електронну адресу викладача.

Тема 21. Шаблони та формуляр – зразки документа.

https://drive.google.com/file/d/1BgIFYRvd8tXws63XRR79U-lCm7oYVeX8/view

Домашнє завдання:  скориставшись шаблоном резюме, скласти своє і надіслати на електронну пошту викладача.

Тема 22. Реквізити документа. Правила оформлення сторінки.

https://drive.google.com/file/d/1BgIFYRvd8tXws63XRR79U-lCm7oYVeX8/view

Домашнє завдання: законспектувати реквізити документа.

Тема 23. Оформлення бібліографічних списків та покажчиків.

https://drive.google.com/file/d/1A6YCo1Y5GnvHqQ8FEAATzpkztTEOQK8x/view

Домашнє завдання: роздрукувати правила оформлення списку використаних джерел, основні правила оформлення джерел і вклеїти в робочий зошит.

Тема 24. Правила та вимоги оформлення письмової роботи.

https://drive.google.com/file/d/1A6YCo1Y5GnvHqQ8FEAATzpkztTEOQK8x/view

Домашнє завдання: записати основні правила та вимоги оформлення письмової роботи

Тема 25. Стандарти та уніфіковані системи документації.

https://drive.google.com/file/d/1A6YCo1Y5GnvHqQ8FEAATzpkztTEOQK8x/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Тема 26. Тематична атестація.

https://naurok.com.ua/test/start/29118

Домашнє завдання: скріншот результатів прислати на електронну пошту викладача

Тема 27. Системи управління електронними документами.

https://drive.google.com/file/d/1xYM6EZHEtGsy8Ct3pcrf-v0mBNCb326F/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Тема 28. Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів.

https://drive.google.com/file/d/1xYM6EZHEtGsy8Ct3pcrf-v0mBNCb326F/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Тема 29. Програмні засоби обробки документів та інформації. Види систем обробки текстів.

https://drive.google.com/file/d/1nd4QUSkXpa791fVH31uhFJgDQCda-fPi/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Тема 30. Комунікаційні технології.

https://drive.google.com/file/d/1nd4QUSkXpa791fVH31uhFJgDQCda-fPi/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Тема 31. Електронний документ, його ознаки та правовий статус.

https://drive.google.com/file/d/1BhIXn206kRUP2wf5eU67g_C8306sJsUF/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Тема 32. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис.

https://drive.google.com/file/d/1BhIXn206kRUP2wf5eU67g_C8306sJsUF/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Тема 33. OCR – технології для розпізнавання паперових документів.

https://drive.google.com/file/d/1GVCEaDIDwEJ5jBvaQYcus_PrSr3MSyHH/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

Тема 34. Передавання електронних документів. Зберігання електронних документів.

https://drive.google.com/file/d/1RSe3alLmiJXsag_xnfSl2qf01BCH8Oqc/view

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит.

ІІІ курс
групи 30,31,32,33

Урок 5. Основні елементи мови програмування. Використання змінних і виразів.
Ознайомитись з основними поняттями програми QBasic.
Підручник: http://zxpress.ru/book_articles.php?id=2227 
Довідник: https://poznayka.org/s15174t1.html 
Вирази в Basic: https://poznayka.org/s15175t1.html 
Робота в середовищі програмування QuickBASIC,  електроні підручники  за адресами:
https://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/qbasic/book/index.html  —  перші кроки в QuickBASIC;
http://basic113.narod.ru/
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/sharov/lection/lec2.htm
http://fitm.nusta.edu.ua/mediawiki/index.php?title=BASIC
https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/10-opisanie-yazyka-basic
Домашнє завдання: записати основні означення та вирази у зошит та  скачати программу QBasic pf gjcbkfyyzv за посиланням  https://www.softsalad.ru/software/razrabotka-po/sreda-razrabotki/qbasic або https://soft.mydiv.net/win/download-microsoft-quickbasic-qbasic.html

Урок 6. Реалізація базових алгоритмічних конструкцій.
http://fitm.nusta.edu.ua/mediawiki/index.php?title=BASIC
https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/10-opisanie-yazyka-basic
https://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/qbasic/book/index.html
Домашнє завдання: записати основні означення та вирази у зошит.
Урок 7. Полотно. Пікселі. Координати. Кольори.
http://fitm.nusta.edu.ua/mediawiki/index.php?title=BASIC
https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/10-opisanie-yazyka-basic
https://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/qbasic/book/index.html
Домашнє завдання: записати основні означення та вирази у зошит.
Урок 8. Основні форми: точка, лінія, прямокутник, еліпс.
http://fitm.nusta.edu.ua/mediawiki/index.php?title=BASIC
https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/10-opisanie-yazyka-basic
https://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/qbasic/book/index.html
Домашнє завдання: записати основні означення та вирази у зошит.
Урок 9. Інтерактивність.
Домашнє завдання: знайти інформацію в інтернеті та записати основні означення у зошит.
Урок 10. Обробка подій
Домашнє завдання: знайти інформацію в інтернеті та записати основні означення у зошит.
Урок 11. Правила написання читабельного коду. Коментарі у тексті програми.
Урок 12. Робота з тестовою програмою.
скачати програму Test QBasic http://www.cdmail.ru/education/test/qbasic-test.htm 

Інструкція роботи в тестовій програмі:
1. Розпакувати архів.
2. Ввійти у програму.
3. Натиснути «Начать».
4. Ввести у віконце запис математичного виразу (приклад, який на екрані) на мові Basic
5. Натиснути «Проверить»
6. Якщо все правильно, то натиснути «Далее».
7. Так виконувати наступні завдання.
Домашнє завдання. Виконати тренувальні приклади.
Урок 13. Створення лінійних програм для обчислення
http://www.klyaksa.net/htm/konspektsch/myprog/ur02.htm
https://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/qbasic/book/index.html
Домашнє завдання: написати програму для прикладів (додаток 1), отримати результат (записати програму і результат у зошит)
Урок 14. Створення лінійних програм для обчислення
http://www.klyaksa.net/htm/konspektsch/myprog/ur02.htm
https://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/qbasic/book/index.html
Домашнє завдання: написати програму для прикладів (додаток 1), отримати результат (записати програму і результат у зошит)
Урок 15. Створення розгалужених програм.
http://www.klyaksa.net/htm/konspektsch/myprog/ur02.htm
https://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/qbasic/book/index.html
Домашнє завдання: написати програму для прикладів (додаток 1), отримати результат (записати програму і результат у зошит)
Урок 16. Створення розгалужених програм.
https://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/qbasic/book/index.html
Домашнє завдання: написати програму для прикладів (додаток 1), отримати результат (записати програму і результат у зошит)