Хімія

Матеріал містить інформацію про тему, яку потрібно опрацювати, та виконати завдання.
Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Житник С.В. Sgitnic@gmail.com

На даний момент роботи надсилаєте на електронну пошту: Кукшина Валентина Федорівна chemictry@ukr.net

І курс
І семестр
групи 10,11,12,13
Підручник. С.Савчин. Хімія 10
https://pidruchnyk.com.ua/1394-himiya-savchin-10-klas.html
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-khimija-savchin-2018.pdf

Тема1: Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів

Опрацювати §1, написати в зошит таблицю №1, з підручника  ст.5.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №6-10 на  стор.7.

Тема2: Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних  органічних речовин.

Опрацювати §2-3, написати в зошит таблицю №3, ст. 9, таблицю №2 ,з підручника  ст.6.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-7 на  стор.7,          впр №1-6 на стор 14.

Виконати тести за посиланням  http://join.naurok.ua/?_ga=2.265191759.1300011564.1600157536-1323915600.1548941655

Код для учнів  3610969 (дійсний до 1 жовтня 2020)

Тема3: Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Опрацювати §4, написати основні положення теорії органічних сполук О.Бутлерова в зошит.,

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 3-7стор. 19

Тема4: Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Повторити  §1-4,

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.3-7стор.22

Виконати тести за посиланням  http://join.naurok.ua/?_ga=2.265191759.1300011564.1600157536-1323915600.1548941655

Код для учнів  8454574 (дійсний до 1 жовтня 2020)

Тема5 : Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Опрацювати §5, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 1-7 стор.22

Тема6 : Класифікація органічних сполук

Опрацювати §5, написати таблицю рис 13, ст. 21 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 8-9 стор.22

Тема7: Контрольна робота 1

Виконати письмово на окремих подвійних аркушах та принести до  закладу освіти.

Контрольна робота№1

Оберіть правильну відповідь (0,5 б.)

 1. Загальна формула алканів:
1) CnH2n+22) CnH2n3) CnH2n-24) CnH2n-6
 1. Для алкенів характерні реакції:
1)   заміщення2)   приєднання3)   обміну
 1. Реакцію розкладу алканів називають:
1)    полімеризацією2)    крекінгом3)    радіоактивним розпадом
 1. Для алкенів характерний такий зв’язок між атомами Карбону:
1)   одинарний2)   подвійний3)   потрійний
 1. Молекулярна формула С3Н8 належить:
1)   бутану2)   метану3)   пропену4)   пропану
 1. Метан важчий за водень:
1)   удвічі2)   у 4 рази3)   у 8 разів4)   у 16 разів
 1. (1,5 б.) Які з наведених реакцій відбивають хімічні властивості алкенів? Як називаються ці реакції? Дайте назви продуктам.
 • С3Н6 + Cl2 = C3H6Cl2
 • C4H10 + Cl2 = C4H9Cl + HCl
 • C6H14 = C3H8 + C3H6
 • C4H8 + H2O = C2H5OH
 1. (1,5 б.) Установіть відповідність між хімічною формулою та назвою речовини.
1)   С8Н18А) Етилен
2)   С2Н4Б) Пентан
3)   С5Н12В) Гексен
4)   С6Н12Г) Октан
 1. (2,5 б.) Здійсніть перетворення. Укажіть тип хімічних реакцій:

СН4 → СН3Сl → C2H6 → C2H4 → C2H5Cl

 1. (3,5 б.) Відносна густина пари органічної речовини за азотом дорівнює 5. Під час спалювання 35 г цієї речовини отримали 56 л вуглекислого газу та 45 г води. Визначте молекулярну формулу цієї речовини. До якого класу органічних сполук вона належить?  

Тема8 : Класифікація вуглеводнів

Опрацювати §7, написати таблицю рис 13, ст. 21 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 8-9 стор.22

Тема9 : Алкани.Загальна формула алканів, структурна ізомерія, номенклатура

Опрацювати §7, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 8-9 стор.22

Тема10 : Хімічні властивості алканів

Опрацювати §7, написати тезисний конспект в зошит

Тема11 : Алкени та алкіни

Опрацювати §8, написати тезисний конспект в зошит впр. № 8-9 стор.22

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 8-9 стор.22

Тема12 : Хімічні властивості етену 

Опрацювати §8 написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. №1-3 стор.39

Тема13 : Хімічні властивості  етину

Опрацювати §8 Виконати письмово у зошитах впр. №4-5 стор.40

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. №4-8 стор.39

Тема14 : Арени.Бензен

Опрацювати §10 написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. №1-6 стор.49

Тема15 : Хімічні властивості бензену

Опрацювати §10 написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. , Виконати письмово у зошитах впр. №7-8 стор49

Виконати тести за посиланням  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1092686

Код для учнів  1092686(дійсний до 20 листопада 2020)

 Тема16 : Методи одержання вуглеводнів

Опрацювати §8-10, написати таблицю ст..60 в зошит

Тема17 : Застосування вуглеводнів

Опрацювати §12, написати таблицю рис 13, ст. 21 в зошит

Домашнє завдання. Повторити конспект, підготуватися до к.р.

 Тема18 : Тематичне оцінювання

Виконати тести за посиланням   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6099583

Код для учнів 6099583 (дійсний до 20листопада 2020)

Тема 4.Оксигеновмісні органічні сполуки

Тема19: Спирти.Насичені одноатомні спирти.

Опрацювати §13, написати таблицю рис 8, ст. 62 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.66-67

Тема20: Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів.

Опрацювати §13, написати таблицю рис 8, ст. 62 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.66-67

Тема21: Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів

Опрацювати §13, написати таблицю рис 8, ст. 62 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.66-67

Тема22 Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

Опрацювати §13, написати таблицю  ст. 74-75 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.66-67

Тема23: Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

Опрацювати §14, написати таблицю рис29, ст. 69 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.69-70

Тема24: Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості. Опрацювати §15, написати тезисний конспект в зошит.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.73

 Виконати тести за посиланням   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8825855

Код для учнів 6099583 (дійсний до 20листопада 2020)

Тема25: Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

Опрацювати §16, написати таблицю 9, ст. 77 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-4стор.79

Тема26: Хімічні властивості етаналю, його одержання

Опрацювати §16, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.5-7стор.79

Тема27: Карбонові кислоти.

Опрацювати §17, написати таблицю рис10, ст. 81-82 в зошит

Домашнє завдання. Виконати тести за посиланням   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2973819

Код для учнів 2973819 (дійсний до 20листопада 2020)

Тема28: Поширеннякарбонових кисдлот в природі та класифікація (з елементом Л.Р.)

Опрацювати §13, написати таблицю рис 8, ст. 62 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.66-67

Тема29: Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації..

Опрацювати §17, написати таблицю рис 11, ст. 83 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-3стор.85

Тема30: Одержання етанової кислоти (Практична робота №1)

Опрацювати §17, написати таблиці на  ст. 87-88 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.4-7стор.86

Тема31: Контрольна  робота з теми: «Оксигеновмісні органічні сполуки».

Виконати тести за посиланням   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6256177

Код для учнів 6256177(дійсний до 20листопада 2020)

Тема32: Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів

Опрацювати §19, написати таблицю рис 35, ст. 94 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-6стор.95

Тема33: Жири як представники естерів.

Опрацювати §19, написати таблицю на ст. 97 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.9стор.96

Тема34: Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Опрацювати §19, написати таблицю на  ст. 98 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.7-8, ст..96

 ІІ семестр
групи 10, 11, 12, 13 
Підручник:  Савчин М. М. Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / М. М. Савчин. — К. : Грамота, 2018. — 208 с., іл. (http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-khimija-savchin-2018.pdf

Тема 4.Оксигеновмісні органічні сполуки

Урок №19: Спирти. Насичені одноатомні спирти.

Опрацювати §13, написати таблицю «Спирти», ст. 74 в зошит

Домашнє завдання: виконати письмово у зошитах впр.1-3стор.66-67

Виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8148014

Код для учнів   8148014  (дійсний до 26січня 2021)

Урок № 20: Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів.

Опрацювати §13- виписати в зошит хімічні властивості спиртів ст. 74

Домашнє завдання: виконати письмово у зошитах впр.4-6стор.66-67

Виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6688891

Код для учнів   6688891 (дійсний до 26січня 2021)

Урок №21: Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів

Опрацювати §13-  в зошиті  написати про водневий зв’язок на ст..63.

Домашнє завдання : виконати письмово у зошитах впр.7стор.66-67

Урок №22 Одержання етанолу.Дія спиртів на організм людини.

Прочитати §13, написати таблицю  ст. 74-75 в зошит

Домашнє завдання: виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3830087

Код для учнів   3830087 (дійсний до 26січня 2021)

Урок №23: Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

Опрацювати §14- виписати з параграфа фізичні та хімічні властивості гліцеролу. написати таблицю «Гліцерол», ст.75 в зошит

Домашнє завдання: Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.69-70,

виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7679937

Код для учнів   7679937(дійсний до 26січня 2021)

Урок №24: Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості. Опрацювати §15, написати тезисний конспект в зошит.

Домашнє завдання:  письмово у зошитах впр.1-7стор.73

виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5135582

Код для учнів   5135582 (дійсний до 26січня 2021)

Урок№25: Альдегіди.

Опрацювати §16, написати таблицю 9, ст. 77 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-4стор.79

Урок№26: Хімічні властивості етаналю, його одержання

Опрацювати §16, виписати в зошит хімічні властивості альдегідів.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.5-7стор.79

Урок№27: Карбонові кислоти.

Опрацювати §17, написати таблицю рис10, ст. 81-82 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-5стор.85-86

Урок№28: Поширення карбонових кислот в природі  та класифікація          (з елементом Л.Р.№ 1 «Виявлення органічних кислот у харчових продуктах»)

Опрацювати §13, написати таблицю рис 8, ст. 62 в зошит

Домашнє завдання. Виконати лабораторну роботу № 1 в домашніх умовах. Для виконання л.р. необхідно придбати в аптеці універсальний індикатор  та дослідити наявність органічних кислот у харчових продуктах. Оформити відповідно ст..84 підручника та написати в робочих зошитах і принести на перевірку до навчального закладу.

Урок№29: Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації..

Опрацювати §17, написати таблицю рис 11, ст. 83 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-3стор.85

Урок№30: Одержання етанової кислоти (Практична робота №1)

Опрацювати §17, написати таблиці на  ст. 87-88 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.4-7стор.86

Урок№31:

Урок№32: Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів

Опрацювати §19, написати конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-4стор.95

Урок№33: Жири як представники естерів.

Опрацювати §19, написати таблицю на ст. 97 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.5-6стор.95

Урок№34: Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Опрацювати §19, написати схему класифікації жирів  на  ст. 94 та таблиці на ст..98  в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.7-8, ст..96

Урок№35: Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

Опрацювати §20, написати таблицю на  ст. 99 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-2, ст.103

Урок№36: Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма.

Опрацювати §20- написати в зошит л.д №1 ст 100

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.3-4, ст.103

Урок№37: Хімічні властивості глюкози.

Опрацювати §20-виписати  в зошит хімічні властивості глюкози ст.101

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.7-8, ст.103

Урок№38: Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.Опрацювати §20-21, виписати  в зошит хімічні властивості сахарози ст.102, таблиці 12-13 на ст. 104-105  в зошит.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.10, ст.107

Урок№39: Контрольна робота з теми: «Оксигеновмісні органічні сполуки»

(виконати на подвійних листах і принести до закладу освіти)

1 рівень (3 бала)

 1. До моносахаридів належать:

А) сполуки, що гідролізуються з утворенням двох молекул, простіших за будовою;

Б) сполуки, що гідролізуються з утворенням  n  молекул, простіших за будовою;

В )сполуки, що не піддаються гідролізу.

 1. Будову макромолекули крохмалю виражають:

А) С12Н22О11;           Б) ( — С6Н10О5 -)n;           В) С6Н12О6.

 1. Унаслідок гідролізу сахарози утворюються речовини:

А) глюкоза і фруктоза;          Б) тільки глюкоза;          В) глюкоза і галактоза.

 1. До складу жирів тваринного походження (твердих) входять:

А) залишки високомолекулярних карбонових кислот ненасиченого складу;

Б) залишки високомолекулярних карбонових кислот насиченого складу;

В) залишки низькомолекулярних карбонових кислот ненасиченого складу.

 1. Які функціональні групи входять до складу молекули глюкози:

А) гідроксильна й карбоксильна;                 Б) гідроксильна й альдегідна;

В) гідроксильна й карбонільна?

 1. Наявність функціональних гідроксильних груп у молекулі сахарози виявляють:

А) дією на неї кислот;

Б) реакцією з гідроксидами Кальцію чи Купруму;

В) реакцією «срібного дзеркала».

 • рівень (3 бала)
 1. Що виражає рівняння ( — С6Н10О5)n + n H2O → n C6H12O6:

А) гідроліз сахарози;      Б) гідроліз крохмалю і целюлози;      В) гідроліз мальтози?

 1. Які речовини необхідно використати, щоб експериментально довести наявність гідроксильних груп у молекулі глюкози:

А)  купрум (ІІ) гідроксид;

Б) водень;

В)  етанову кислоту.

 1. Виявити крохмаль серед інших речовин і в харчових продуктах можна:

А) нагріванням із сульфатною кислотою;          Б) дією купрум (ІІ) гідроксиду;

В) дією спиртового розчину йоду.

 • рівень (3 бала)
 1. Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть умови їх проходження.

А) гідроліз крохмалю;            Б) окиснення глюкози купрум (ІІ) гідроксидом.

 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем.

Глюкоза → крохмаль → глюкоза → етанол → СО2 → глюкоза .

 • рівень (3 бала)
 1. При гідролізі деревини отримали глюкозу масою 320 кг. Яку масу деревини з масовою часткою целюлози 80 % потрібно для цього?

  ІІ  курс 
І семестр
групи 20,21,22,23
Підручник:  Ярошенко О.Г. Хімія (рівень стандарту)  11 кл. 
http://shkola.in.ua/1161-khimiia-11-klas-yaroshenko-2019.html

Тема 1: Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Опрацювати §2, написати в зошит таблицю №4, з підручника  ст.14.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 на  стор.17.

Тема 2: Хімічні сполуки на основі уявлень про електронну будову атомів.

Опрацювати §2

Домашнє завдання.Виконати тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8070052

Код для учнів  8070052 (дійсний до 1 жовтня 2020)

Тема 3: Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів

Опрацювати текст на стор 10-11-написати тезисний конспект

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 3-7стор. 19

Тема 4: Принцип «мінімальної енергії».

Опрацювати §1

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.3-7стор.22

Виконати тести за посиланням  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3212310

Код для учнів  3212310 (дійсний до 1 жовтня 2020)

Тема 5 : Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів

Опрацювати §3, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах завдання §4 (питання 1-24)  стор.22-24, надіслати викладачу на електронну адресу

 Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Урок 6: Види хімічних зв’язків.

Опрацювати §5, написати тезисний конспект

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 «застосовуємо»на  стор.31.

Урок 7: Йонний зв’язок.

Опрацювати §5, написати тезисний конспект

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №3-4 «застосовуємо»на  стор.31.

Урок8: Ковалентний зв’язок.

Опрацювати §6, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 «застосовуємо»на  стор.37.

Урок 9: Металічний зв’язок.

Опрацювати §6, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №3-4 «застосовуємо»на  стор.37.

Урок 10: Водневий зв’язок.

Опрацювати §6, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №5 «застосовуємо»на  стор.37.

Урок 11: Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

 Опрацювати ст,33-35, написати тезисний конспект в зошит

Урок 12: Типи кристалічних граток

Опрацювати §7, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо»на  стор.43

Урок 13: Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

Опрацювати §7, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №5-7 «застосовуємо»на  стор.43-44.

Урок 14 Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Опрацювати §8

Домашнє завдання. Виконати письмово ст-46-48

Урок 15: Контрольна робота №1 з теми Періодичнирй закон і періодична система

Виконати тести за посиланням   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1048785

Код для учнів  1048785  (дійсний до 20 листопада 2020)

Тема 3 Хімічні реакції

Урок 16: Швидкість хімічних реакцій

Опрацювати §9, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 «застосовуємо» на  стор.54.

Урок 17: Необоротні та оборотні реакції

Опрацювати §9, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №3-5 «застосовуємо» на  стор.54.

Урок 18: Хімічна рівновага.

Опрацювати §10, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.59.

Урок 19: Принцип Ле Штельє.

Опрацювати §10, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №4-5 «застосовуємо» на  стор.59.

Урок 20: Гідроліз солей

Опрацювати §12, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.68.

Урок 21:  «Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів».( з елементом ЛР)

Написати л.д взошит ст.67

Домашнє завдання. Виконати л.д в домашніх умовах

Урок 22:  Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму

Опрацювати §13, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.71.

Урок 23:  Узагальнення знань

Опрацювати §14

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-19 на  стор.73-74.

Урок 24:  Контрольна робота з теми «Хімічні реакції»

Виконати тести за посиланням   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8668366

Код для учнів  8668366  (дійсний до 20 листопада 2020)

Тема 4 Неорганічні речовини і їх властивості

Урок 25:  Загальна характеристика неметалів

Опрацювати §15, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-6 «застосовуємо» на  стор.81-82.

Урок 26:  Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Опрацювати §16, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.88.

Урок 27:  Явище адсорбції (з елементом  Лабораторний  дослід № 2

« Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів».

Опрацювати §15, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах л.д. в домашніх умовах сор.80-81.

Урок 28:  Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

Опрацювати §18, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-6 «застосовуємо» на  стор.98.

Урок 29:  Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері

Опрацювати §19, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-5 «застосовуємо»на  стор.105.

Урок 30:  Кислоти. Кислотні дощі.

Опрацювати §20, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо»  на  стор.111.

Урок 31:  Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

Опрацювати §21, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.115.

Урок 32:  Загальна характеристика металів. Опрацювати §3, написати Опрацювати §22, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.120-121.

Урок 33:  Контрольна робота

Виконати тести за посиланням   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4231326

Код для учнів  4231326  (дійсний до 20 листопада 2020)

ІІ  семестр
групи 20,21,22,23
Підручник:  Ярошенко О.Г. Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл.  заг. серед. освіти / О.Г.Ярошенко. — К. УОВЦ, 2019. — 208 с., іл.
http://shkola.in.ua/1161-khimiia-11-klas-yaroshenko-2019.html

Тема 3 Хімічні реакції

Урок 16: Швидкість хімічних реакцій

Опрацювати §9, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 «застосовуємо» на  стор.54.

Урок 17: Необоротні та оборотні реакції

Опрацювати §9, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №3-5 «застосовуємо» на  стор.54.

Виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1545243   Код для учнів 1545243(дійсний до 26 січня 2021)

Урок 18: Хімічна рівновага.

Опрацювати §10, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.59.

Виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8850590    Код для учнів 8850590   дійсний до 26 січня 2021)

Урок 19: Принцип Ле Шательє.

Опрацювати §10, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №4-5 «застосовуємо» на  стор.59.

Виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6375672    Код для учнів  6375672  (дійсний до 26 січня 2021)

Урок 20: Гідроліз солей

Опрацювати §12, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.68.

Виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9700173 Код для учнів  9700173  (дійсний до 26 січня 2021)

Урок 21:  «Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів».( з елементом ЛР)

Написати л.д в зошит ст.67

Домашнє завдання. Виконати л.д в домашніх умовах

Урок 22:  Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму

Опрацювати §13, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.71.

Урок 23:  Узагальнення знань

Опрацювати §14

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-19 на  стор.73-74.

Урок 24:  Контрольна робота з теми «Хімічні реакції»

Виконати тести за посиланням (УВАГА! Підписати прізвище та номер групи)     https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3134989

Код для учнів  3134989

(дійсний до 26 січня 2021)

Тема 4 Неорганічні речовини і їх властивості

Урок 25:  Загальна характеристика неметалів

Опрацювати §15, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-6 «застосовуємо» на  стор.81-82.

Урок 26:  Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Опрацювати §16, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.88.

Урок 27:  Явище адсорбції (з елементом  Лабораторний  дослід № 2

« Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів».

Опрацювати §15, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах л.д. в домашніх умовах сор.80-81.

Урок 28:  Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

Опрацювати §18, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-6 «застосовуємо» на  стор.98.

Урок 29:  Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері

Опрацювати §19, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-5 «застосовуємо»на  стор.105.

Урок 30:  Кислоти. Кислотні дощі.

Опрацювати §20, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо»  на  стор.111.

Урок 31:  Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

Опрацювати §21, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.115.

Урок 32:  Загальна характеристика металів. Опрацювати §3, написати Опрацювати §22, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.120-121.

Урок 33:  Контрольна робота

Виконати тести за посиланням

ІІІ курс
І семестр
групи 31,32,33,34
Підручник:  Ярошенко О.Г. Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 
http://shkola.in.ua/1161-khimiia-11-klas-yaroshenko-2019.html

Тема1: Загальна характеристика неметалів

Опрацювати §15, написати в зошит таблицю №5, з підручника  ст.77., виписати в зошит застосування неметалів ст..80.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 на  стор.81, надіслати викладачу на електронну адресу

Тема2: Фізичні властивості неметалів.

Опрацювати §15 виписати в зошит фізичні властивості неметалів ст.77.

Виконати тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7771703

Код для учнів 7771703 (дійсний до 1 жовтня 2020)

Тема3: Алотропія

Опрацювати §16  написати тезисний конспект

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. №1-3стор. 88 надіслати викладачу на електронну адресу

Тема4: Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

Опрацювати §18 написати тезисний конспект

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-4стор.98 надіслати викладачу на електронну адресу

Тема5: Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

Опрацювати §19, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Заповнити таблицю 8,ст..100, впр.№1-2, ст..103, надіслати викладачу на електронну адресу

Тема6: Кислоти. Кислотні дощі.

Опрацювати §20, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах завдання №1-3, ст..111 надіслати викладачу на електронну адресу

Виконати тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2813911

Код для учнів 2813911(дійсний до 1 жовтня 2020)

Тема7: Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

Опрацювати §21, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах завдання 1-4, ст..115 надіслати викладачу на електронну адресу

Тема8: Загальна характеристика металів.

Опрацювати §22, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах завдання1-3,ст..120-121 надіслати викладачу на електронну адресу

Урок 9: Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Опрацювати §22, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.120.

 Урок 10: Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

Опрацювати §23-24, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.126.

Урок 11: Застосування металів та їхніх сплавів

Опрацювати §25, написати тезисний конспект в зошит

Виконати тести за посиланням  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7283390

Код для учнів 7283390 (дійсний до 20 листопада2020)

Урок 12: Основи.

Опрацювати §26, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.140-141.

Урок 13: Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію. Опрацювати §26, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №4-5 «застосовуємо» на  стор.141.

Урок 14: Солі, їх поширення в природі.

Опрацювати §27, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.148.

Урок 15: Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Опрацювати §28, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.153.

Урок 16: Сучасні силікатні матеріали.

Опрацювати §31, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 «застосовуємо» на  стор.170.

Урок 17: Мінеральні добрива. Застосування мінеральних добрив.

Опрацювати §30 написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.163.

Урок 18: Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

Опрацювати §30, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №4 «застосовуємо» на  стор.163.

Урок 19:Якісні реакції на деякі йони

Опрацювати ст 163, написати тезисний конспект в зошит

Урок 20: Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Опрацювати §34, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор180.

Урок 21: Контрольна робота №1

Виконати тести за посиланням  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8668036

Код для учнів 8668036 (дійсний до 1 листопада2020)

Тема2: Хімія і прогрес людства

Урок 22: Роль хімії у створенні нових матеріалів,

Опрацювати §37, написати тезисний конспект в зошит

Урок 23: Розвиток нових напрямів технологій.

Опрацювати §36, написати тезисний конспект в зошит

Урок 24: Розв’язання продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

Опрацювати §38, написати тезисний конспект в зошит

Урок 25: «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

Опрацювати §39, написати тезисний конспект в зошит

Урок 26 Узагальнення по темі.

Виконати тести за посиланням  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9116790

Код для учнів 9116790 (дійсний до 1 листопада2020)

ІІ  семестр
групи 30
Підручник:  Ярошенко О.Г. Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл.  заг. серед. освіти / О.Г.Ярошенко. — К. УОВЦ, 2019. — 208 с., іл.
http://shkola.in.ua/1161-khimiia-11-klas-yaroshenko-2019.html

 Урок 12: Основи.

Опрацювати §26, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.140-141.

Виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8037438   Код для учнів  8037438 (дійсний до 26січня 2021)

Урок 13: Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію. Опрацювати §26, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №4-5 «застосовуємо» на  стор.141.

Виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7012384    Код для учнів   7012384 (дійсний до 26січня 2021)

Урок 14: Солі, їх поширення в природі.

Опрацювати §27, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.148.

Виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2638215   Код для учнів   2638215 (дійсний до 26січня 2021)

Урок 15: Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Опрацювати §28, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.153.

Виконати тести за посиланням. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2593680   Код для учнів   2593680 (дійсний до 26січня 2021)

Урок 16: Сучасні силікатні матеріали.

Опрацювати §31, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 «застосовуємо» на  стор.170.

Урок 17: Мінеральні добрива. Застосування мінеральних добрив.

Опрацювати §30 написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.163.

Урок 18: Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

Опрацювати §30, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №4 «застосовуємо» на  стор.163.

Урок 19:Якісні реакції на деякі йони

Опрацювати ст 163, написати тезисний конспект в зошит

Урок 20: Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Опрацювати §34, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор180.

Урок 21: Контрольна робота №1

Виконати тести за посиланням  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8911919

Тема2: Хімія і прогрес людства

Урок 22: Роль хімії у створенні нових матеріалів,

Опрацювати §37, написати тезисний конспект в зошит

Урок 23: Розвиток нових напрямів технологій.

Опрацювати §36, написати тезисний конспект в зошит

Урок 24: Розв’язання продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

Опрацювати §38, написати тезисний конспект в зошит

Урок 25: «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

Опрацювати §39, написати тезисний конспект в зошит

Урок 26 Узагальнення по темі.

Виконати тести за посиланням