Фізика та астрономія

Матеріал містить інформацію про тему, яку потрібно опрацювати, та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Боднар О.А. lenkabodnar@ukr.net

Посилання на уроки розміщуються тут за 10 хв до заняття https://meet.google.com/xxr-nasw-ksb

І курс (листопад)

Підручник «Фізика 10» Сиротюк, 2018

Електронна пошта викладача: lenkabodnar@ukr.net

Згідно розкладу виконуємо по два уроки кожного тижня. Домашнє завдання за тиждень відправляємо одним файлом

Група 10 розпочинає з уроку №11

Група 11 розпочинає з уроку №19

Група 12 розпочинає з уроку №14

Група 13 розпочинає з уроку №13

Урок №11 Розв’язування здач

 1. Опрацювати розділ «Задачі та вправи» ст.23
 2. Зробити короткий конспект
 3. Виконати вправи №6, 8,10,19

Урок №12Прямолінійний рівноприскорений рух

Урок №13Переміщення і координата під час прямолінійного рівноприскореного руху

 1. Опрацювати §9
 2. Зробити короткий конспект
 3. Домашнє завдання: навести не менше 3 прикладів прямолінійного рівноприскореного руху

Урок №14Графіки залежності кінематичних величин від часу для прямолінійного рівноприскореного руху.

Урок №15 Розв’язування задач

 1. Опрацювати §10
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео
 4. Графічне зображення рівноприскореного руху
 5. Домашнє завдання:
 6. Розв’язати задачі: № 51(надіслати на електронну пошту)

Урок №16 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1 «Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі»

 1. Опрацювати інструкцію до роботи, записати тему, мету, обладнання, накреслити таблицю для заповнення, переглянути відео згідно інструкції виконати роботу, заповнити таблицю, всі обчислення записати під таблицею, сформулювати та записати висновок.
 2. Домашнє завдання: звіт (надіслати на електронну пошту)

Урок №17 Вільне падіння

 1. Опрацювати §19
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Вільне падіння

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: № 203, 205(надіслати на електронну пошту)

Урок №18 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №2 «Визначення прискорення вільного падіння»

 1. Опрацювати інструкцію до роботи, стробоскопічне фото, записати тему, мету, обладнання, накреслити таблицю для заповнення, згідно інструкції виконати роботу, заповнити таблицю, всі обчислення записати під таблицею, сформулювати та записати висновок.
 2. Домашнє завдання: звіт (надіслати на електронну пошту)

Урок №19 Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення. Кутова та лінійна швидкість, взаємозв’язок між ними

 1. Опрацювати §11,12
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Рух по колу

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №68,80 (надіслати на електронну пошту)

Урок №20 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №3 «Визначення періоду, частоти, лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла при рівномірному русі по колу »

 1. Опрацювати інструкцію до роботи, записати тему, мету, обладнання, накреслити таблицю для заповнення, переглянути відео Рух по колу, згідно інструкції виконати роботу, заповнити таблицю, всі обчислення записати під таблицею, сформулювати та записати висновок.
 2. Домашнє завдання: звіт (надіслати на електронну пошту)

Урок №21-22 Практикум з розв’язування задач

 1. Переглянути відео

Задачі на рух по колу

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №42,77 (надіслати на електронну пошту)

Урок №23 Контрольна робота №1

Виконати контрольну роботу №1 і надіслати на пошту викладача

Урок №24 Перший закон Ньютона. Інертність. Маса 

Урок № 25 Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці

Урок №26 Другий і третій закони Ньютона

 1. Опрацювати §13-16
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Сили в механіці

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №127, 131, 134 (надіслати на електронну пошту)

Урок №27 Розв’язування задач

 1. Переглянути відео

Закони Ньютона. Розв’язування задач 1

Закони Ньютона. Розв’язування задач 2

Підготовка до ЗНО задача 1

Підготовка до ЗНО задача 2

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №147,149 (надіслати на електронну пошту)

ІІ курс (листопад)

Група 20,21

Згідно розкладу група 20 виконує по три уроки кожного тижня, а група 21- по чотири уроки щотижня. Домашнє завдання за тиждень відправляємо одним файлом

Група №20 розпочинає з уроку №19

Група №21 розпочинає з уроку №12

Підручник «Фізика 11» Сиротюк 2019

Електронна пошта викладача: lenkabodnar@ukr.net

Урок №12 Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

1.Опрацювати §6

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагмент

Закон Ома

4. Домашнє завдання:

      — Розв’язати задачі: № 1.50 (надіслати на електронну пошту)

Урок №13  Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №9 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»

Опрацювати інструкцію до роботи, записати тему, мету, обладнання, накреслити таблицю для заповнення, згідно інструкції виконати роботу, заповнити таблицю, всі обчислення записати під таблицею, сформулювати та записати висновок .Домашнє завдання: звіт (надіслати на електронну пошту)

Урок №14 Робота і потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроям

1.Опрацювати §7, 8

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагмент

Робота і потужність електричного струму

4. Домашнє завдання: дати відповіді на запитання в кінці параграфа

Урок №15-16 Практикум з розвязування задач

1.Опрацювати розділ «Розвязуємо разом» ст. 31

2.Розв’язати задачі: №1.52, 1.60, 1.62, 1.65, 1.66 (надіслати на електронну пошту)

Урок №17 Контрольна робота №1

Виконати контрольну роботу №1 і надіслати на пошту викладача

Урок №87 Електричний струм у металах. Залежність питомого опору від температури. Надпровідність

 1. Опрацювати §9
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео
 4. Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №1.108 (надіслати на електронну пошту)

Урок №19 Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова    провідність. Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування

 1. Опрацювати §10
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Струм у напівпровідниках

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: № 1.85, 1.105(надіслати на електронну пошту)

Урок №20 Напівпровідникова елементна база сучасної мікроелектроніки

 1. Опрацювати §10
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

НПП діод, транзистор

 • Домашнє завдання: підготувати презентацію на дану тему (надіслати на електронну пошту)

Урок №21 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №3

«Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом»

 1. Опрацювати інструкцію до роботи, записати тему, мету, обладнання, накреслити таблицю для заповнення, переглянути відео, згідно інструкції виконати роботу, заповнити таблицю, всі обчислення записати під таблицею, сформулювати та записати висновок.
 2. Домашнє завдання: звіт (надіслати на електронну пошту)

Урок №22 Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Електроліз та його закони

 1. Опрацювати §11
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Струм у рідинах

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №1.88, 1.89, 1.93 (надіслати на електронну пошту)

Урок №23 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №4

«Визначення електрохімічного еквіваленту речовини»

 1. Опрацювати інструкцію до роботи, записати тему, мету, обладнання, накреслити таблицю для заповнення, переглянути відео, згідно інструкції виконати роботу, заповнити таблицю, всі обчислення записати під таблицею, сформулювати та записати висновок.
 2. Домашнє завдання: звіт  (надіслати на електронну пошту)

Урок №24 Розв’язування задач

 1. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст. 50-51 завдання 1-4
 2. Переглянути відео

Розв’язування задач

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №1.113, 1.114, 1.116 (надіслати на електронну пошту)

Урок №25 Газові розряди та їх застосування. Плазма

 1. Опрацювати §12
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Струм у газах

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: № 1.98, 1.100(надіслати на електронну пошту)

Урок №26 Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія

 1. Опрацювати §13
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Струм у вакуумі

 • Домашнє завдання:

Охарактеризуйте та порівняйте умови виникнення електричного струму в різних середовищах

Урок №27 Застосування електричного струму у різних середовищах у техніці і технологіях

 1. Переглянути відео

Особливості провідності

Застосування електричного струму у різних середовищах

 • Домашнє завдання: підготуйте презентацію на дану тему  (надіслати на електронну пошту)

Урок №28-29 Практикум з розв’язування задач

 1. Переглянути відео

Розв’язування задач

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: № 1.101, 1.110, 1.117 (надіслати на електронну пошту)

Урок №30 Контрольна робота №2

Виконати контрольну роботу №2 і надіслати на електронну пошту викладача

групи 22,23

Згідно розкладу групи 22,23 розпочинаємо з 24 уроку і виконуємо по три уроки кожного тижня. Домашнє завдання за тиждень відправляємо одним файлом .

Підручник «Фізика 11» Сиротюк 2019

Електронна пошта викладача: lenkabodnar@ukr.net

Урок № 24-25 Практикум з розв’язування задач

 1. Переглянути відео

Розв’язування задач

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №1.153, 1.154, , 1.187, 1.166, 1.172 (надіслати на електронну пошту)

Урок №26 Контрольна робота №2

Виконати контрольну роботу №3 і надіслати на пошту викладача

Урок № 27 Механічні коливання. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань

 1. Опрацювати §19.
  1. Зробити короткий конспект
  1. Переглянути відео фрагмент

     Механічні коливання

 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачу 2.2 (надіслати на електронну пошту)

Урок №28 Математичний та пружинний маятник. Перетворення енергії під час коливань

 1.Опрацювати §20.

2. Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео фрагмент

Математичний та пружинний маятник

4.Домашнє завдання: Розв’язати задачу 2.9, 2.10 (надіслати на електронну пошту)

Урок №29 Лабораторна робота №4 «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою нитяного маятника»

Урок №30 Вимушені коливання. Поняття про автоколивання. Резонанс

 1. Опрацювати §21.
  1.  Зробити короткий конспект
  1. Переглянути відео фрагмент

Вимушені коливання.Резонанс

Резонас  (задачі)

 • Домашнє завдання:
 • Розв’язати задачу 2.12, навести приклади автоколивальних систем (не менше 5) (надіслати на електронну пошту)
 • Підготувати презентацію на тему «Резонанс» (надіслати на електронну пошту)

Урок №31 Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Принцип Гюйгенса

 1. Опрацювати §22.
  1. Зробити короткий конспект
  1. Переглянути відео фрагмент

Хвилі

 • Домашнє завдання: Розв’язати задачу 2.17  (надіслати на електронну пошту)

Урок №32-34Практикум з розв’язування задач

 1. Повторити формули.
  1. Переглянути відео фрагмент

Коливання (до 24.50 повторення теорії, з 24.50 розв’язування задач)

 • Домашнє завдання: Розв’язати задачі: 2.6, 2.7, 2.8, 2.16 (надіслати на електронну пошту)

Урок №35 Контрольна робота №3

Надіслати на пошту викладача лист з позначкою К/Р 3 2курс і отримати свій варіант контрольної роботи

Урок № 36 Вільні електромагнітні коливання. Коливний контур. Вимушені електромагнітні коливання

1.Опрацювати §23-25

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагменти

Коливальний контур

Вимушені коливання

Урок № 37-39 Змінний струм та його характеристики. Діючі значення напруги та сили струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

1.Опрацювати §26

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагменти

— Змінний струм

Трансформатор

Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

Котушка запалювання

4. Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання в кінці параграфу

Урок № 40-41 Практикум з розв’язування задач

1. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст. 114-115

2. Розв’язати задачі:№2.38, 2.41, 2.45,2.53, 2.54 (надіслати на електронну пошту)

ІІІ курс (листопад)

Підручник «Фізика 11» Сиротюк 2019

Електронна пошта викладача: lenkabodnar@ukr.net

Згідно розкладу виконуємо група 31 по три уроки кожного тижня, групи 32,33 по одному уроку щотижня. Домашнє завдання за тиждень відправляємо одним файлом

Група №30 практика

Група №31 розпочинає з уроку №16

Група №32 розпочинає з уроку №13

Група №33 розпочинає з уроку №15

Урок №11 Атомне ядро. Ядерні сили і їхні особливості

1.Опрацювати §44

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

        —  «Історія вивчення атома»

        — «Ядерні сили»

4. Домашнє завдання:

          — Розв’язати задачі:3.44 (надіслати на електронну пошту)

Урок №12 Ядерні реакції

1.Опрацювати §46

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео «Ядерні реакції» перші 3 хв.

4. Домашнє завдання:

          — Розв’язати задачі: №3.50; 3.65 (надіслати на електронну пошту)

Урок №13 Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

1.Опрацювати §45

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

«Радіоактивність»

— Відкриття радіоактивності: її переваги та згубна дія

— Джерела радіації

— Марія Склодовська-Кюрі

4. Домашнє завдання:

          — Розв’язати задачі: №3.45; 3.46; 3.58; 3.61 (надіслати на електронну пошту)

Урок №14 Взаємозв’язок маси та енергії. Енергія зв’язку атомного ядра

1.Опрацювати §44

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео «Енергія зв’язку атомного ядра» після 3 хв.

4. Домашнє завдання:

          — Розв’язати задачі: №3.47; 3.57 (надіслати на електронну пошту)

Урок №15 Ядерна енергетика та екологія

1.Опрацювати §47

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

          — «Ядерна енергетика та екологія»

          — «Як працює АЕС»

4. Домашнє завдання: Підготувати презентацію на тему «Ядерна енергетика та екологія» (надіслати на електронну пошту)

Урок №16 Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання

1.Опрацювати §48

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

4. Домашнє завдання: Підготувати презентацію на тему «Радіоактивний захист людини» (надіслати на електронну пошту)

Урок №17 Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки

1.Опрацювати §49

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

      — Елементарні частинки

      — Огляд основних моментів фізики елементарних частинок

4. Домашнє завдання: дати відповіді на запитання в кінці параграфа ст.194

Урок №18 Космічне випромінювання. Методи реєстрації елементарних частинок

1.Переглянути відео «Термоядерні реакції. Атомна енергетика»

2.Зробити короткий конспект

3. Домашнє завдання:

          — Розв’язати задачі: №3.53; 3.63 (надіслати на електронну пошту)

Урок №19 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями»

1. Переглянути відео «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями»

2. Домашнє завдання: оформити на окремому аркуші роботу (тема, мета, обладнання, обчислення, висновок) і надіслати на пошту викладача

Виконання лабораторних робіт ОБОВ’ЯЗКОВЕ

Урок №20-22 Практикум з розв’язуванням задач

1. Переглянути відео

      —    Розв’язування задач. Атомне ядро. Енергія зв’язку атомного ядра

2 Домашнє завдання:

      — Розв’язати тестові завдання варіант1 ст 199-200 (надіслати на електронну пошту)

      — Підготуватися  до контрольної роботи

Урок №23 Контрольна робота №2

Виконати контрольну роботу №2 і надіслати на електронну пошту викладача