Українська література

І семестр

3 розклад

Група 10

Підручник О.Авраменко, В. Пахаренко  Українська література  10 клас

https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

(назва файлу домашнього завдання: літ_номер уроку_номер питання_номер групи_прізвище)

Урок №19. Контрольна робота. Письмовий твір на тему «Ідейно-тематичний зміст комедії І. Карпенка-Карого “Мартин Боруля”»

(виконання обов‘язкове у зошитах, надіслати фотозвіт на електронну пошту)

(назва файлу: урок 19_твір_номер групи_прізвище)

Урок №20. Іван Франко – письменник, учений, громадський діяч.

Багатогранність діяльності письменника

Опрацювати ст. 76 -82

 Домашнє завдання. Опрацювти матеріал і записати  у зошитах основні події в житті митця. Опрацювати питання  4 в кінці теми письмово у зошитах .

Урок №21. Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси в сонеті І. Франка “Сикстинська мадонна”.

ТЛ: сонет

Опрацювати ст. 84 — 85

 Домашнє завдання.  Прочитати поезію, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про неї.

Урок №22. Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму в поезії І. Франка “Гімн”.

ТЛ: гімн

Опрацювати ст. 82 83

 Домашнє завдання.  Прочитати поезію, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про неї.

Урок №23. Поетична збірка І. Франка “Зів’яле листя”. Любовні мотиви в поезіях “Ой ти, дівчино, з горіха зерня” і “Чого являєшся мені…”

Опрацювати ст. 85 -90

 Домашнє завдання.  Прочитати поезії, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про них. Вивчити напам’ять вірш І.Франка ( на вибір).

Урок №24.Урок виразного читання. Літературна композиція за

інтимною лірикою І. Франка.

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  5 на ст. 110  в кінці теми письмово у зошитах  та надіслати фотозвіт на пошту.

Урок №25. Філософська поезія І. Франка. Драматизм людських стосунків у “Легенді про вічне життя”

ТЛ: філософська поезія

Опрацювати ст. 91 -95

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  11 в кінці теми письмово у зошитах . Читати поему «Мойсей».

Урок №26. Поема “Мойсей” – вершинний твір І. Франка. Проблематика твору.

ТЛ: терцини

Опрацювати ст. 95 — 97

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  6 на ст.95   письмово у зошитах .

Урок №27. Характеристика героїв поеми І. Франка “Мойсей”. Пролог до поеми – заповіт українському народові

Опрацювати ст. 97 — 98

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  11 (1) в кінці теми письмово у зошитах та надіслати фотозвіт на пошту. Читати новелу Сойчине крило”.

Урок №28. Проза І. Франка. Жіноча доля в новелі І. Франка “Сойчине крило”.

ТЛ: поняття про модернізм

Опрацювати ст. 95 — 97

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  8 на ст.108   письмово у зошитах .

Урок №29. Образ героя-адресата в новелі І. Франка “Сойчине крило” – уособлення боротьби між “естетикою” і “живим чоловіком”. Значення творчості І. Франка

Опрацювати ст. 95 — 97

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  3 в кінці теми письмово у зошитах. 

Урок № 30.Контрольна робота. Творчість Івана Франка (тест)

(виконання обов‘язкове у зошитах, надіслати фотозвіт на електронну пошту)

(назва файлу: урок30_номер групи_прізвище)

Натисніть тут

https://docs.google.com/document/d/1cwGcfd1Z-lM35PJytDiYpoKyB_80v4gG/edit?usp=sharing&ouid=108638389604593166737&rtpof=true&sd=true

Урок №31.Основні риси українського прозового модернізму.

Опрацювати ст.111 -116.

Домашнє завдання. Знати представників цього напряму в різних видах мистецтва.

Групи 12,13

Підручник О.Авраменко, В. Пахаренко  Українська література  10 клас

https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

(назва файлу домашнього завдання: літ_номер уроку_номер питання_номер групи_прізвище)

Урок №  11.Жіночі образи в романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини

Опрацювати ст. 53- 54

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 6 в кінці теми письмово у зошитах .

Урок № 12.Контрольна робота. Творчість Івана Нечуя-Левицького та Панаса Мирного  

(виконання обов‘язкове у зошитах, надіслати фотозвіт на електронну пошту)

(назва файлу: урок12_номер групи_прізвище)

Натисніть тут

https://docs.google.com/document/d/17HJcGvYkms5USVFm_4o48WMbiwY1AfNv/edit?usp=sharing&ouid=108638389604593166737&rtpof=true&sd=true

Урок №  13.Урок мовленнєвого розвитку. Творче дослідження: спільне і відмінне у художній манері І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного

 Домашнє завдання. Написати про те, що спільне і відмінне у творчості

І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного. Фотозвіт надіслати на пошту.

Урок №  14.Урок позакласного читання. Поетичні твори Михайла

Старицького.           

Домашнє завдання. Написати  есе на тему: « Мої враження від поезії

М. Старицького» та надіслати фотозвіт на пошту.

Урок №15. Розвиток драматургії. Від аматорських гуртків до “театру корифеїв”. Популярність “театру корифеїв”

 Опрацювати ст. 61 -63

 Домашнє завдання. Опрацювти матеріал і записати  у зошитах .

Урок №16. Іван Карпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності, новаторство

Опрацювати ст. 64 -71

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 5 на ст.71 в письмово у зошитах . Читати комедію “Мартин Боруля.

Урок №17.  Комедія “Мартин Боруля”, її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя

Опрацювати ст. 72 -74

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 5 на ст.72  письмово у зошитах .

група 11

Підручник О.Авраменко, В. Пахаренко  Українська література  10 клас

https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

 (назва файлу домашнього завдання: літ_номер уроку_номер завдання_номер групи_прізвище)

Урок №9.Широта представлення народного життя в романі Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Опрацювати ст. 50- 54

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 4 -10 в кінці теми письмово у зошитах .

Урок №10.Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукача до розбійництва

Опрацювати ст. 50- 51

Домашнє завдання. Опрацювати питання 7 ( 1,2,3) в кінці теми письмово у зошитах .

урок №11 Жіночі образи в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»Ствердження народних поглядів на духовне здоров»я людини.

Опрацювати с. 53-54

Домашнє завдання. Підготуватися до контрольної роботи за творчість І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного

Урок№12 Контрольна робота за творчістю І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного

перейдіть за посиланням

https://docs.google.com/document/d/1xJGE5xo3lm_WzF-NXZVm6HWYCpRamwk0/edit?usp=sharing&ouid=100693678337801111302&rtpof=true&sd=true

Урок №13.Урок мовленнєвого розвитку. Творче дослідження: спільне і відмінне у художній манері І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного.

Опрацювати уривки творів письменників. Написати в зошитах аргументований висновок.

Урок №14 Урок позакласного читання. Поетичні твори Михайла Старицького

Домашнє завдання. Ознайомитися з поетичними творами драматурга.Опрацювати теоретичний матеріал

Урок №15. Розвиток драматургії. Від аматорських гуртків до “театру корифеїв”. Популярність “театру корифеїв”

Опрацювати ст. 61 -63

 Домашнє завдання. Опрацювти матеріал і записати  у зошитах .

Урок №16. Іван Карпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності, новаторство

Опрацювати ст. 64 -71

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 5 на ст.71 в письмово у зошитах . Читати комедію “Мартин Боруля.

Урок №17.  Комедія “Мартин Боруля”, її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя

Опрацювати ст. 72 -74

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 5 на ст.72  письмово у зошитах .

Урок № 18.Підміна особистісних етичних цінностей становою належністю в комедії І. Карпенка-Карого “Мартин Боруля”. ТЛ: комедія

Опрацювати ст. 72 -74

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  8 (1)  в кінці теми письмово у зошитах .

Підручник О.Авраменко, В. Пахаренко  Українська література  10 клас

https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

(назва файлу домашнього завдання: літ_номер уроку_номер питання_номер групи_прізвище)

Урок №15. Розвиток драматургії. Від аматорських гуртків до “театру корифеїв”. Популярність “театру корифеїв”

Опрацювати ст. 61 -63

 Домашнє завдання. Опрацювти матеріал і записати  у зошитах .

Урок №16. Іван Карпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності, новаторство

Опрацювати ст. 64 -71

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 5 на ст.71 в письмово у зошитах . Читати комедію “Мартин Боруля.

Урок №17.  Комедія “Мартин Боруля”, її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя

Опрацювати ст. 72 -74

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 5 на ст.72  письмово у зошитах .

Урок № 18.Підміна особистісних етичних цінностей становою належністю в комедії І. Карпенка-Карого “Мартин Боруля”. ТЛ: комедія

Опрацювати ст. 72 -74

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  8 (1)  в кінці теми письмово у зошитах .

Урок №19. Контрольна робота. Письмовий твір на тему «Ідейно-тематичний зміст комедії І. Карпенка-Карого “Мартин Боруля”»

(виконання обов‘язкове у зошитах, надіслати фотозвіт на електронну пошту)

(назва файлу: урок 19_твір_номер групи_прізвище)

Урок №20. Іван Франко – письменник, учений, громадський діяч.

Багатогранність діяльності письменника

Опрацювати ст. 76 -82

 Домашнє завдання. Опрацювти матеріал і записати  у зошитах основні події в житті митця. Опрацювати питання  4 в кінці теми письмово у зошитах .

Урок №21. Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси в сонеті І. Франка “Сикстинська мадонна”.

ТЛ: сонет

Опрацювати ст. 84 — 85

 Домашнє завдання.  Прочитати поезію, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про неї.

Урок №22. Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму в поезії І. Франка “Гімн”.

ТЛ: гімн

Опрацювати ст. 82 83

 Домашнє завдання.  Прочитати поезію, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про неї.

Група 20

Підручник О.Авраменко  Українська література  11 клас

https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

(назва файлу домашнього завдання: літ_номер уроку_номер питання_номер групи_прізвище)

Урок 23.Контрольна робота. Поетична творчість М.Семенка, П.Ттичини, Є. Плукжника, М.Рильського ( тест)

(виконання обов‘язкове у зошитах, надіслати фотозвіт на електронну пошту)

(назва файлу: урок 23_тест_номер групи_прізвище)

Натисніть тут

https://docs.google.com/document/d/16iOSo_sMT_7e9XP5QTiDfp9W1WZjNCkQ/edit?usp=sharing&ouid=108638389604593166737&rtpof=true&sd=true

Урок 24.Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях письменника.Провідна роль у літературному житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925–1928 р.

Опрацювати  ст. 45 – 48 письмово у зошитах  

Домашнє завдання.    Опрацювати питання в кінці теми.

Урок 25. «Я (Романтика)» М. Хвильового – новела про добро і зло в житті та душі. Проблема внутрішнього роздвоєння. 

Опрацювати  ст. 48 – 52 письмово у зошитах  

Домашнє завдання.    Опрацювати питання в кінці теми та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 26.Юрій Яновський. Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю.Яновський і кіно.

Опрацювати  ст. 66 – 69 письмово у зошитах.  

Домашнє завдання.    Опрацювати питання в кінці теми.

Урок 27.Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору.

Опрацювати  ст. 69 – 75 письмово у зошитах  

Домашнє завдання.    Опрацювати питання в кінці теми.

Урок 28.Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського.

Опрацювати  ст. 75 — 87 письмово у зошитах  

Домашнє завдання.    Опрацювати питання в кінці теми та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 29.Життєвий шлях Валер’яна Підмогильного. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач.

Опрацювати ст. 85 — 86

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 3на ст.87письмово у зошитах  Прочитати роман « Місто» В. підмогильного.

Урок 30.Світовий мотив підкорення міста в романі В. Підмогильного «Місто». Зображення «цілісної» людини: у єдності біологічного, духовного, соціального.

Опрацювати ст. 87 — 88

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 9,10 на ст.92письмово у зошитах 

та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 31. Образ українського інтелігента Степана Радченка в романі «Місто». Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому. ТЛ: урбаністичний роман.

Опрацювати ст. 87 — 88

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 1 на ст.92письмово у зошитах 

та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 32.Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. «Моя автобіографія»

Опрацювати ст. 97 – 98. Прочитати усмішки.

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 3 на ст.99 письмово у зошитах 

та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 33.Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні. Усмішки  «Письменники», «Сом».

Опрацювати ст. 101 — 102

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 4 на ст.101письмово у зошитах.

Урок 34.Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр.Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і і вселюдські,«вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.

Опрацювати ст. 115 -120

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 4на ст.119 письмово у зоши

Урок 35.Микола Куліш.Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету.Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій,дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. ТЛ: сатирична комедія

Опрацювати ст. 121 -124

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 5на ст.121 письмово у зошитах  та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Група 21

Підручник О.Авраменко  Українська література  11 клас

https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

 (назва файлу домашнього завдання: літ_номер уроку_номер завдання_номер групи_прізвище)

Урок№ 8. Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Поняття «розстріляне відродження».

ТЛ: «розстріляне відродження».

Опрацювати ст. 4 – 7.

Домашнє завдання. Опрацювати питання 1 на ст. 9 письмово у зошитах.

Урок№ 9. Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет М. Семенко – сміливий експериментатор («Бажання», «Місто», «Запрошення»).

ТЛ: авангард, футуризм, урбанізм.

Опрацювати ст. 11 – 14. Прочитати поезії, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про них.

Домашнє завдання. Опрацювати питання 9, 11 на ст. 15 письмово у зошитах та надіслати фотозвіт на поштую

 Урок№ 10. Провідна роль поезії у 1920-ті роки.

Павло Тичина. Основне з життя і творчості поета, трагізм його долі.

Опрацювати ст. 16 -20. Опрацювати питання 2,3 на ст.16 -17

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 5 на ст.19 письмово у зошитах.

Урок 11.Феномен «кларнетизму». Вітаїстичність як наскрізна оптимістична тональність у поезіях П. Тичини «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…».

Опрацювати ст. 19- 25.

Урок 12.Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу в поезіях П. Тичини «Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…».

 ТЛ: експресіонізм (повторення) письмово у зошитах  .

Опрацювати ст. 25 – 27.

 Домашнє завдання.  Опрацювати питання в кінці теми. ТЛ: експресіонізм (повторення) письмово у зошитах  .

Вивчити напам’ять один з віршів П.Тичини ( на власний вибір)

Урок 13.Євген Плужник, його творча біографія. Сповідальність, ліричність, філософічність лірики: «Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… а човен – як срібний птах.!..».

Опрацювати  ст. 29 – 34 письмово у зошитах  

Домашнє завдання.    Опрацювати питання в кінці теми. Вивчити напам’ять один з віршів  Є. Плужника ( на власний вибір) .

Урок 14..Творче кредо групи «київських неокласиків», орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Різногранний творчий шлях Максима Рильського.

Опрацювати  ст. 37 – 40 письмово у зошитах  

Домашнє завдання.    Опрацювати питання в кінці теми.

Групи 22,23

Підручник О.Авраменко, В. Пахаренко  Українська література  10 клас

https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

 (назва файлу домашнього завдання: літ_номер уроку_номер завдання_номер групи_прізвище)

Урок№ 12. Драматичний етюд Олександра Олеся “По дорозі в Казку”. Дорога в Казку – символ духовних поривань до кращого життя.

ТЛ: драматичний етюд

Опрацювати ст. 245 – 247, питання 6 на ст.247

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 6, 8 на ст.248 письмово у зошитах.

Урок № 13. Контрольна робота. Творчість Лесі Українки, Миколи Вороного, Олександра Олеся

(виконання обов‘язкове у зошитах, надіслати фотозвіт на електронну пошту)

(назва файлу: урок 13_номер групи_прізвище)

Натисніть тут

https://docs.google.com/document/d/1CKnpsGo5-D8PH4Vc0Qg1zoHhIy8omKxF/edit?usp=sharing&ouid=108638389604593166737&rtpof=true&sd=true

Урок№ 14. Написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом.

(виконання обов‘язкове у зошитах, надіслати фотозвіт на електронну пошту)

(назва файлу: урок 14_етюд_номер групи_прізвище)

Підручник О.Авраменко  Українська література  11 клас

https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Урок№ 15. Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Поняття «розстріляне відродження».

ТЛ: «розстріляне відродження».

Опрацювати ст. 4 – 7.

Домашнє завдання. Опрацювати питання 1 на ст. 9 письмово у зошитах.

Урок№ 16. Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет М. Семенко – сміливий експериментатор («Бажання», «Місто», «Запрошення»).

ТЛ: авангард, футуризм, урбанізм.

Опрацювати ст. 11 – 14. Прочитати поезії, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про них.

Домашнє завдання. Опрацювати питання 9, 11 на ст. 15 письмово у зошитах та надіслати фотозвіт на поштую

 Урок№ 17. Провідна роль поезії у 1920-ті роки.

Павло Тичина. Основне з життя і творчості поета, трагізм його долі.

Опрацювати ст. 16 -20. Опрацювати питання 2,3 на ст.16 -17

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 5 на ст.19 письмово у зошитах.

Урок 18.Феномен «кларнетизму». Вітаїстичність як наскрізна оптимістична тональність у поезіях П. Тичини «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…».

Опрацювати ст. 19- 25.

група  30

Підручник О.Авраменко  Українська література  11 клас

https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

(назва файлу домашнього завдання: літ_номер уроку_номер завдання_номер групи_прізвище)

Урок 14.Контрольний твір «Духовність має перевагу над матеріальним» (на прикладі поеми в прозі Осипа Турянського «Поза межами болю»).

 (виконання обов‘язкове у зошитах, надіслати фотозвіт на електронну пошту)

(назва файлу: урок 14_твір_номер групи_прізвище)

Урок 15.Урок позакласного читання. Улас Самчук. «Марія»

Прочитати романУласа Самчука «Марія»

 Домашнє завдання. Виписати характеристики героїв роману Уласа Самчука «Марія»

  у зошити.

Урок 16.Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця.

Опрацювати ст. 151 -154

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 2 на ст.151 письмово у зошитах.

Урок 17.«Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів…» Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії

Опрацювати ст. 154 – 157. Прочитати поезії, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про них.

Домашнє завдання. Опрацювати питання 2 на ст.151 письмово у зошитах та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 18.Іван Багряний( І.Лозов’ягін). Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція.

Опрацювати ст. 159 – 160.

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  2 на ст.159 письмово у зошитах. Прочитати роман «Тигролови»

Урок 19.«Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.).

Опрацювати ст. 160 -162.

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  3 на ст.160  письмово у зошитах  та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 20.Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин. Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу. ТЛ: пригодницький роман.

Опрацювати ст. 161 — 162

 Домашнє завдання. Виписати цитатні характеристики головних героїв роману І.Багряного «Тигролови».

Урок 21.Усний твір-характеристика персонажа роману «Тигролови».

 Домашнє завдання. Написати невеликий роздум на тему « Чому Григорієві Многогрішному симпатизує читач?» надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 22.Участь українських письменників у Другій світовій війні. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Опрацювати ст. 164 — 165

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  2 на ст.164 письмово у зошитах.

Урок 23.Олександр Довженко – відомий у світі кінорежисер,засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення.

Опрацювати ст.165 — 166

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 4 на ст.172 письмово у зошитах.

Урок 24.«Щоденник». Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного, виражального начала з публіцистикою.

Опрацювати ст. 166 -167

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 6 на ст.172 письмово у зошитах та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

групи  31,32

https://wordwall.net/play/25865/739/688

Підручник О.Авраменко  Українська література  11 клас

https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

(назва файлу домашнього завдання: літ_номер уроку_номер завдання_номер групи_прізвище)

Урок 23.Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця.

Опрацювати ст. 151 -154

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 2 на ст.151 письмово у зошитах.

Урок 24.«Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів…» Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії

Опрацювати ст. 154 – 157. Прочитати поезії, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про них.

Домашнє завдання. Опрацювати питання 2 на ст.151 письмово у зошитах та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 25.Урок позакласного читання. Улас Самчук. «Марія»

Прочитати романУласа Самчука «Марія»

 Домашнє завдання. Виписати характеристики героїв роману Уласа Самчука «Марія»

  у зошити.

Урок 26.Іван Багряний( І.Лозов’ягін). Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція.

Опрацювати ст. 159 – 160.

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  2 на ст.159 письмово у зошитах. Прочитати роман «Тигролови»

Урок 27.«Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.).

Опрацювати ст. 160 -162.

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  3 на ст.160  письмово у зошитах  та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 28.Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин. Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу. ТЛ: пригодницький роман.

Опрацювати ст. 161 — 162

 Домашнє завдання. Виписати цитатні характеристики головних героїв роману І.Багряного «Тигролови».

Урок 29.рок мовленнєвого розвитку. Усний твір-характеристика персонажа роману «Тигролови».

 Домашнє завдання. Написати невеликий роздум на тему « Чому Григорієві  Многогрішному симпатизує читач?» та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 30.Участь українських письменників у Другій світовій війні. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Опрацювати ст. 164 — 165

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  2 на ст.164 письмово у зошитах.

Урок 31.Олександр Довженко – відомий у світі кінорежисер,засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення.

Опрацювати ст.165 — 166

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 4 на ст.172 письмово у зошитах.

Урок 32.«Щоденник». Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного, виражального начала з публіцистикою.

Опрацювати ст. 166 -167

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 6 на ст.172 письмово у зошитах та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 33.«Зачарована Десна». Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

Опрацювати ст. 168 — 170

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 6 на ст.168 письмово у зошитах та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 34. Олесь Гончар. Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку О.Гончара.

Опрацювати ст. 178 — 179

 Домашнє завдання. Опрацювати питанняна ст.182 письмово у зошитах.

Урок 35.» Модри Камень». Романтична ідея кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливість оповіді, роль кольорової гами в новелі. ТЛ: новела (поглиблено).

Опрацювати ст. 179 — 182

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 3 на ст.179 письмово у зошитах.

Урок 36. Контрольна робота.Творчість Є. Маланюка, І. Багряного, О. Довженка,

О. Гончара

(виконання обов‘язкове у зошитах, надіслати фотозвіт на електронну пошту)

(назва файлу: урок 36_номер групи_прізвище)

Натисніть тут

https://docs.google.com/document/d/1k2AbsBwc0jAy37_eMMmTdR6o2hpZFXDCQctPQM4J0aE/edit?usp=sharing

Урок 37.Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творчості «шістдесятників».

Опрацювати ст. 188 — 189

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 2 на ст.188 письмово у зошитах.

Урок 38.Василь Симоненко. Коротко про митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його лірики.   «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»

  Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я…»). Інтимна лірика В. Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично…», «Ікс плюс»

Опрацювати ст.190 – 193. Прочитати поезії, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про них

Домашнє завдання.  Опрацювати питання 3 на ст.193 письмово у зошитах. Вивчити напам’ять один із віршів В. Симоненка ( на власний вибір).

Урок 39.Дмитро Павличко. «Два кольори», який став народною піснею. Використання фольклорних, персоніфікованих образів для передачі глибокого почуття кохання («Я стужився, мила, за тобою…»).

Опрацювати ст. 194-196. Прочитати поезії, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про них.

Домашнє завдання. Опрацювати питання 4 на ст.196 письмово у зошитах  та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 40.Іван Драч.Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості.

Опрацювати ст. 197 — 199. Прочитати поезії, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про них.

Домашнє завдання. Опрацювати питання 3,4 на ст.199 письмово у зошитах 

Урок 41.Микола Вінграновський.«У синьому небі я висіяв ліс»

Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О.Довженка.

Опрацювати ст. 200 — 292. Прочитати поезії, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про них.

Домашнє завдання. Опрацювати питання 3,4 на ст.199 письмово у зошитах. Вивчити напам’ять один з віршів  поетів — шістдесятнтків ( на власний вибір).

Урок 42.Григір Тютюнник. Коротко про письменника. Вічна тема любовного трикутника в новітній інтерпретації. «Три зозулі з поклоном». Образ любові як утілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу.

Опрацювати ст. 203 — 205.

Домашнє завдання. Опрацювати питання в кінці теми. Читати новелу «Три зозулі з поклоном».

Група 33

Підручник О.Авраменко  Українська література  11 клас

https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

(назва файлу домашнього завдання: літ_номер уроку_номер завдання _номер групи_прізвище)

Урок 19.Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. «Зелена Євангелія», «Різдво», «Коляда».ТЛ: міфологізм, асоціативність.

Опрацювати ст. 136 -138. Прочитати поезії, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про них.

Домашнє завдання. Вивчити напам’ять один із віршів Б.-І. Антонича ( на власний вибір).

Прочитати поему у прозі О.Турянського «Поза межами болю».

Урок 20.Осип Турянський. Коротко про письменника. «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.

Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором).ТЛ: поема у прозі.

Опрацювати ст. 140 – 142

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 3 на ст.141 письмово у зошитах.

Урок 21.Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значущість і всеохопність.

Опрацювати ст. 142 -144

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 10,11 на ст.145 письмово у зошитах та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 22.Контрольна робота за творчістю Б.-І. Антонича та О.Турянського (тест)

перйдіть за посиланням

https://docs.google.com/document/d/1suSfrARrW06Dqk3HBsVJZnI2Uu8_BrkT/edit?usp=sharing&ouid=100693678337801111302&rtpof=true&sd=true

Урок 23.Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця.

Опрацювати ст. 151 -154

 Домашнє завдання. Опрацювати питання 2 на ст.151 письмово у зошитах.

Урок 24.«Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів…» Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії

Опрацювати ст. 154 – 157. Прочитати поезії, опрацювти і записати  у зошитах літературно – критичний матеріал про них.

Домашнє завдання. Опрацювати питання 2 на ст.151 письмово у зошитах та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 25.Урок позакласного читання. Улас Самчук. «Марія»

Прочитати романУласа Самчука «Марія»

 Домашнє завдання. Виписати характеристики героїв роману Уласа Самчука «Марія»

  у зошити.

Урок 26.Іван Багряний( І.Лозов’ягін). Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція.

Опрацювати ст. 159 – 160.

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  2 на ст.159 письмово у зошитах. Прочитати роман «Тигролови»

Урок 27.«Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.).

Опрацювати ст. 160 -162.

 Домашнє завдання. Опрацювати питання  3 на ст.160  письмово у зошитах  та надіслати фотозвіт на електронну пошту.

Урок 28.Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин. Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу. ТЛ: пригодницький роман.

Опрацювати ст. 161 — 162

 Домашнє завдання. Виписати цитатні характеристики головних героїв роману І.Багряного «Тигролови».

Урок 29.рок мовленнєвого розвитку. Усний твір-характеристика персонажа роману «Тигролови».

 Домашнє завдання. Написати невеликий роздум на тему « Чому Григорієві  Многогрішному симпатизує читач?» та надіслати фотозвіт на електронну пошту.