Технічна експлуатація та ремонт ДБМ

Cтворіть електронну пошту у форматі    …@gmail.com.

Для отримання завдання вам необхідно зайти на дистанційну платформу https://classroom.google.com  у верхньому правому кутку натиснути на « + » і вибрати «приєднатися до курсу».

КОД ДОСТУПУ ДО КУРСУ: 4c36toa

Прохання: Підписуйтесь своїм власним прізвищем та ім’ям.

ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ОНЛАЙН УРОКІВ ПЕРЕЙДІТЬ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://meet.google.com/qzz-nmgs-ciy

Вам необхідно опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ГРУПИ 22 (відкрити тут)

(посилання буде активне з 06 квітня, середи з 08:00 по 11 квітня, понеділок до 12:00)

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ГРУПИ 23 (відкрити тут)

(посилання для тестування буде активне __ _____________, у ______________ з __:__ до __:__)

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ГРУПИ 32 (відкрити тут)

(посилання буде активне з 06 квітня, середи з 08:00 по 11 квітня, понеділок до 12:00)

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ГРУПИ 33 (відкрити тут)

(посилання буде активне з 06 квітня, середи з 08:00 по 11 квітня, понеділок до 12:00)

Необхідні підручники:

https://drive.google.com/file/d/1ePEAS7GW2pZZOlhhN035KSDa1yrhbeuT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11kp8fVZfllg0csdlWx7IBxt4okE8pkOX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lD0AwjAb5A1vGmp4BJ7zqaGZFJ2G8X1W/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1n-OBFmDpu_FE_K_3t-5XfZ9qUrAsVkVw/view?usp=sharing

Вам необхідно опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

Опрацьований матеріал в зошитах необхідно сфотографувати та надіслати фото у відповідну тему на дистанційну платформу https://classroom.google.com.

І КУРС

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА ТРАКТОРІВ

https://classroom.google.com/c/NDIyODIwNzY4MjQ5/a/NDIyODI5Njg4MDYx/details

Урок 1. Основні положення технічного обслуговування та ремонту

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ ПРО НАДІЙНІСТЬ МАШИН

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/MzUzODI0NDQ5ODU4/details

Урок 2. Поняття про надійність машин

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ТЕМА 3. СИСТЕМА І ВИДИ РЕМОНТУ МАШИН

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/MzUzODI0NjEyMTY4/details

Урок 3. Планово-попереджувальна система технічного обслуговування і ремонту машин

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 4. Поточний ремонт

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 5. Капітальний ремонт

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 6. Планування технічного обслуговування та ремонту машин

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ТЕМА 4. ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН, ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/MzUzODI0NjEyNTEy/details

Урок 7. Технічний стан машин

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 8. Форми і методи технічного обслуговування машин

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 9. Класифікація засобів ТО. Миття машин, очищення

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 10. Індивідуальні засоби технічного обслуговування машин; прилади, пристосування, інвентар, обладнання

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 11. Перспективне та оперативне планування технічного обслу­говування

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 12. Прилади та обладнання для перевірки технічного стану машин

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 13. Пересувні засоби технічного обслуговування машин. Призначення та основні характеристики

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 14. Організація технічного обслуговування машин пересувними агрегатами

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 15. Персонал, який обслуговує агрегати. ТО під час зберігання машин

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ТЕМА 5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ МАШИН. ДІАГНОСТУВАННЯ

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/NDcyMDMwMTg2Mzg4/details

Урок 17. Зміст ТО-1, ТО-2, ТО-3 та порядок їх виконання

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 18. Періодичність технічного обслуговуванняування машин пересувними агрегатами

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 19. Місце проведення обслу­говування та організація робіт

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 20. Призначення та зміст технологічних карт обслуговування машин

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 21. Сутність сезонного технічного обслуговування машинування машин пересувними агрегатами

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 22. Порядок виконання операцій, їх трудомісткість. Особливості зимової експлуатації тракторів

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 23. Операції після сезонного технічного обслуговування

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 24. Комп’ютерне діагностування

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 25. Зміст щозмінного технічного обслуговування, порядок його проведення

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ТЕМА 6. ПРИЙМАННЯ ТА РОЗБИРАННЯ МАШИН

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/MzUzODI0Nzk0MzE0/details

Урок 27. Порядок приймання нових та відремонтованих машин. Перевірка комплектності машин, цілісності пломб

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 28. Перевірка технічного стану машин після їх ремонту. Документація

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 29. Технологія розбирання машин. Призначення обкатки

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 30. Підготовка тракторів до обкатки

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 31. Режими обкатки тракторів

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 32. Технічне обслуговування під час обкатки тракторів

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 33. Особливості обкатки гідравлічних систем трактора

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 34. Оформлення результатів обкатки машин. Вимоги безпеки праці

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ІІ КУРС

ТЕМА 1 (7). ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/NDcyMDMwNzI5MDQw/details

Урок 1. Діагностування і технічне обслуговування кривошипно-шатунного механізму

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 2. Діагностування і технічне обслуговування газорозподільного механізму

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 3. Діагностування і технічне обслуговування системи охолодження

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 4. Діагностування і технічне обслуговування системи мащення

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 5. Діагностування і технічне обслуговування системи живлення

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 6. Діагностування і технічне обслуговування системи пуску

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 7. Діагностування і технічне обслуговування трансмісії

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 8. Діагностування і технічне обслуговування ходової частини

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 9. Діагностування і технічне обслуговування гальмівних систем

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 10. Діагностування і технічне обслуговування електрообладнання

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 11. Технічне обслуговування робочого і допоміжного обладнання

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ТЕМА 2 (8). РЕМОНТ ДВИГУНІВ

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/MzUzODI1MjA1NDA0/details

Урок 13. Миття двигуна, дефектування деталей Техніка очистки

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 14. Ремонт деталей шатунно-поршневої групи та колінчатого валу

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 15. Ремонт шатунів, поршнів, поршневого пальця, блоку циліндрів. Ремонт маховика

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 16. Ремонт газорозподільного механізму, розподільчого вала, клапанів, штовханів, коромисел

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 17. Ремонт приладів систем мащення, охолодження, масляного насосу, фільтрів та маслопроводів

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 18. Ремонт радіаторів, трубок, деталей водяного насосу та паливного насосу високого тиску

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 19. Ремонт форсунок при ремонті системи живлення

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 20. Технологія складання і випробування двигунів

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 21. Холодне і гаряче випробування

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ТЕМА 3 (9). РЕМОНТ І ТО МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/MzUzODI1MjA1NDcy/details

Урок 23. Операції технічного обслуговування робочого обладнання дорожньо — будівельних машин

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 24. Ремонт металоконструкцій

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 25. Несправності та ремонт ходових рам, поворотної частини та опорно-поворотного пристрою

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 26. Ремонт робочого обладнання дорожньо-будівельних машин

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ТЕМА 4 (10). ТО ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/MzUzODI1MjA1NDg5/details

Урок 27. Інструмент і прилади для технічного обслуговування. Види робіт по технічному обслуговуванню ТО-1,То-2,ТО-3, СО

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 28. Змащувальні роботи. Робочі рідини для гідросистеми

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 29. Діагностування

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 30. Технічне обслуговування основних одиниць і систем

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ТЕМА 5 (11). РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/MzUzODI1MjA1NTQz/details

Урок 31. Поточний ремонт

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 32. Підготовчі роботи, розбиральні роботи. Ремонт деталей

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 33. Комплектування деталей. Складання елементів

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 34. Ремонт основних одиниць. Фарбування машин. Техніка безпеки

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ТЕМА 6 (12). ЗБЕРІГАННЯ МАШИН

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/MzUzODI1MjA1NTkz/details

Урок 35. Зберігання машин до тривалого зберігання в закритих приміщеннях або під накриттям

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 36. Види зберігання техніки. Тривале зберігання машин

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

ТЕМА 7 (13). ВАНТАЖОПІДЙОМНІ МЕХАНІЗМИ, ІНСТРУМЕНТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ РЕМОНТІ

https://classroom.google.com/c/NDIyNjk1ODI5OTQ1/a/MzUzODI1MjA1NTkz/details

Урок 37. Види механізмів, які використовуються при ремонті, їх будова

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.

Урок 38. Домкрати, крани, інструменти, транспортери та лінії. Стенди для розбирання і збирання

Домашнє завдання. Опрацювати тему письмово у зошитах.