Технології конструкційних матеріалів

Молодший бакалавр

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

денна форма навчання групи Ад1а,  Бм1а. Виконанні завдання для перевірки надсилати на електронну пошту викладача: Гагаєва О.К. gagaeva.lena17@gmail.com

заочна форма навчання  група  Бм2аз. Виконанні завдання для перевірки надсилати на електронну пошту викладача: Коротянець О.А. 1mam@ukr.net

 денна

ІІ семестр

Підручник. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.  В.В.Хільчевський.

Тема 5. Кольорові метали і сплави.

Урок 19. Алюміній та його сплави.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.162.

Урок 20. Мідь та мідні сплави.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.168.

Урок 21. Титан, магній т сплави на їзх основі.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.174.

                                Дати відповіді на тестові питання.

                                    Тестові завдання по темі „Кольорові метали і сплави”.

 1. Який з цих сплавів є бабітом:
 • Д1.
 • БрС30.
 • Б83.
 1. Дюралюмін це:
 • Сплав міді з нікелем.
 • Сплав алюмінію з міддю.
 • Сплав алюмінію з кремнієм.
 1. До якого класу сплавів відноситься дюралю мін:
 • Інструментальні.
 • Конструкційні.
 • Магнітні.
 1. Який з цих сплавів є дюралюміном:
 • БрАЖН4-4-1.
 • Д16.
 • ЛАЖ60-1-1.
 1. Силумін це:
 • Сплав алюмінію з кремнієм.
 • Сплав алюмінію з міддю.
 • Сплав олова з цинком.
 1. Який з цих сплавів є силуміном:
 • ВСт3кп.
 • АЛ9.
 • ЛС51-1.
 1. Латунь це:
 • Сплав міді з кремнієм.
 • Сплав міді з цинком.
 • Сплав заліза з вуглецем.
 1. Який з цих сплавів є латунню:
 • АЛ4.
 • ЛС59-1.
 • Д1.
 1. Якого класу латуні мають підвищену корозійну стійкість:
 • Алюмінієві.
 • Олов’яні.
 • Нікелеві.
 1. Якого класу латуні мають підвищену міцність:
 • Алюмінієві.
 • Олов’яні.
 • Нікелеві.

11.Який з цих сплавів є латунню:

 • БрОС 4-2.
 • Л60.
 • АЛ9.
 1. Який з цих сплавів є бронзою:
 • БСт 5.
 • БрАЖМц-10-3-1,5.
 • Д16.
 1. Який з цих сплавів є дюралюмином:
 • Д1.
 • АЛ2.
 • Т15К6.
 1. Який з цих сплавів є силуміном:
 • АЛ9.
 • Д16.
 • Л80.
 1. До якого класу сплавів відноситься силумін:
 • Інструментальні.
 • Ливарні.
 • Магнітні.
 1. Найлегший кольоровий метал, сплави якого широко застосовуються в машинобудуванні:
 • магній;
 • алюміній;
 • свинець.
 1. Кольоровий сплав, ім’ям якого називають відрізок історії розвитку людства:
 • бронза;
 • срібло;
 • латунь.
 1. М’який кольоровий метал з великою пластичністю:
 • алюміній;
 • свинець;
 • цинк.
 1. Подвійні або багатокомпонентні сплави на основі міді, в яких основним легуючим елементом є цинк називаються:
 • бронзи;
 • латуні;
 • авіаль.
 1. Благородний метал:
 • мідь;
 • платина;
 • олово.

Тема 6. Порошкова металургія.

Урок 22. Вимоги щодо виготовлення моделей та виливків.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.224.

Урок 23. Властивості порошків.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.185.

Урок 24. Виробництво матеріалів та виробів з порошків.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.188.

Тема 7. Неметалеві конструкційні матеріали.

Урок 25. Полімери.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.194.

Урок 26. Гумові матеріали.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.203.

Урок 27. Клеї.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.207.

Урок 28. Деревина.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.212.

Тема 8. Технологія ливарного виробництва.

Урок 29.  Сутність ливарного виробництва і ливарні властивості сплавів.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.220.

Урок 30. Вимоги щодо виготовлення моделей і виливків.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.224.

Урок 31. Лиття в оболонкові форми.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.234.

Урок 32. Лиття під тиском та інші способи лиття.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.237.

Тема 10. Технологія обробки різанням.

Урок 33. Сутність процесу і види обробки.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.241.

Урок 34. Прокатування листового та профільного металу.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.245.

Урок 35. Прокатування труб, волочіння.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.248.

Урок 36. Технологія прокатування листового та профільного металу.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.250.

Тема 10. Технологія обробки різанням.

Урок 37. Сутність процесу, основні поняття і визначення.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.265.

Урок 38.Точіння, свердління, розточування.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.278.

Урок 39. Фрезерування.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.285.

Урок 40. Стругання, довбання, протягання.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.288.

Урок 41. Зубонарізання.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.290.

Урок 42. Ознайомлення з технологією свердління.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.281.

Дати відповіді на тестові питання.

1.Як називається явище зміцнення матеріалу під дією пластичної деформації:

 • текстура
 • поліпшення
 • деформаційне зміцнення
 • полігонізація
 1. Яке деформування металу називають холодним:
 • деформування при якому не виникає деформаційне зміцнення
 • деформування при температурі нижче тесператури рекристалізації
 • деформування при кімнатній температурі
 • деформування при мінусових температурах.
 1. Який з перерахованих у відповідях технологічних методів застосовують для одержання твердих сплавів:
 • Обробку надвисоким тиском в поєднанні з високим нагріванням
 • Порошкову металургію
 • Лиття з наступною термічною обробкою
 • Термомеханічну обробку
 1. Яким методом одержують дисперсно-зміцнені композиційні матеріали:
 • Методом обробки тиском
 • Синтезом
 • Методом порошкової металургії
 • Литтям під тиском
 1. Лиття — це операція по заповненню ливарних форм, розплавленим металом в результаті якого отримують заготовку близьку за формами та розмірами до майбутньої деталі. Якого методу не існує:
 • Лиття в землю.
 • Відцентрове литво
 • Лиття в кокіль.
 • Литво в оболонкові фоми
 1. Волочінням називається процес деформації металу шляхом протягування його через отвір. Які зони деформації не характерні для волочіння:
 • вхідна зона.
 • вихідна зона
 • деформуюча зона.
 • проміжна зона
 1. До продукції прокатного виробництва не відносяться:
 • сортовий прокат.
 • прості профілі ( круг, квадрат)
 • фасонні профілі ( кутник, двотавр)
 • вали
 1. Яка з цих властивостей сплавів не відноситься до ливарних:
 • Ударна в’язкість;
 • Рідкотекучість;
 • усадка;
 • Схильність до поглинання газів.
 1. Який з перерахованих процесів використовується для обробки зовнішніх поверхонь обертання:
 • Фрезерування;
 • Протягування;
 • Шліфування;
 • Стругання.
 1. Ударна в’язкість це:
 • Опір матеріалу проникненню в нього іншого, більш твердого, тіла.
 • Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню при ударі.
 • Здатність матеріалу змінювати свою форму без руйнування під дією зовнішніх сил.
 • М’якість матеріалу.

Тема 11. Технологія зварювання.

Урок 43. Сутність процесу і класифікація способів зварювання.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.299.

Урок 44.  Ручне і автоматичне дугове зварювання.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.301.

Урок 45. Зварювання електронним і лазерним променем.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.307.

Урок 46. Зварювання тертям, газопресуванням, дифузійне зварювання.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.314.

Урок 47.  Зварювання пластмас.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. В.В.Хільчевський

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

Стор.318.

                                           Дати відповіді на тестові питання.

 1. 1. Які основні типи зварних з’єднань:
 • А)Нижнє, вертикальне, горизонтальне, стельове;
 • Б)Поперечне, шахматне, косе, поздовжне;
 • В)Стикове, кутове, таврове, внапуск ;
 • Г)Рівне, криве.
 1. 2. Спосіб зварювання з використанням теплової енергії та тиску має назву:
 • А)Механічний;
 • Б)Термомеханічний;
 • В)Термічний;
 • Г)Технічний.
 1. 3. Кратер це –
 • А)заглиблення в зварювальній ванні;
 • Б)відстань між притупленням кромок;
 • В)ділянка зварного шва, яка при зварюванні знаходиться в рідкому стані;
 • Г)розплавлений метал.
 1. 4. Зварювальні пости можуть бути:
 • А)Відкриті та закриті;
 • Б)Стаціонарні та пересувні;
 • В)Механізовані та автоматизовані;
 • Г)Старі і нові.
 1. 5. До якого класу зварювання належить дугове зварювання:
 • А)Механічний;
 • Б)Термічний;
 • В)Термомеханічний;
 • Г)технічний.
 1. Зварний шов – це:
 • А)Ділянка зварного з’єднання утворена в результаті кристалізації металу зварної ванни;
 • Б)Ділянка зварного шва, яка при зварюванні знаходиться в рідкому стані;
 • В)Переплавлений метал , введений в зварну ванну до основного металу;
 • Г)Місце з’єднання металу.
 1. Зварювальним постом називається:
 • А)Приміщення для збереження зварювальних матеріалів;
 • Б)Робоче місце зварника;
 • В)Кабіна для збереження зварювального обладнання;
 • Г)Кабіна для зварювання.
 1. Глибиною проплавлення називається:
 • А)найбільша глибина металу шва на яку проникає розплавлений метал;
 • Б)найбільша глибина розплавленого основного металу в перерізі шва;
 • В)елемент зварного з’єднання, який утворився після кристалізації розплавленого металу зварної ванни;
 • Г) розплавлений метал.
 1. Основні геометричні параметри зварного шва стикового з’єднання це:
 • А)Ширина валика, глибина провару, товщина пластини, підсилення;
 • Б)Ширина валика, глибина провару, катет шва;
 • В)Ширина валика, глибина провару, підсилення шва, зазор;
 • Г)Ширина валика, глибина провару.
 1. Зварювальні шви за напрямком діючого навантаження можуть бути:
 • А)Вертикальні, горизонтальні , стельові;
 • Б)Ланцюгові, шахові, суцільні;
 • В)Лобові, флангові, комбіновані;
 • Г)Торцеві, бокові, кутові.
 1. Частина зварного шва де дно зварювальної ванни перетинає поверхню основного металу має назву:
 • А)Корінь шва;
 • Б)Підсилення шва;
 • В)Ширина шва;
 • Г)Кут шва.
 1. Яке зварне з’єднання виконується стиковим швом:
 • А)Внапуск;
 • Б)Стикове;
 • В)Кутове;
 • Г)Таврове.
 1. Зварювальні шви можуть бути:
 • А)Стиковий, кутовий;
 • Б)Стиковий, накладний;
 • В)Кутовий, тавровий;
 • Г)Тавровий, стиковий.
 1. Осердя з первинною та вторинною обмотками є джерелом живлення:
 • А)Перетворювача;
 • Б)Випрямляча;
 • В)Трансформатора;
 • Г)Генератора.
 1. Джерело живлення призначене для зварювання тільки на змінному струмі, це :
 • А)Трансформатор;
 • Б)Випрямляч;
 • В)Генератор;
 • Г)Перетворювач.
 1. Для затиску електрода та підводу зварного струму служить:
 • А)Зварювальний кабель;
 • Б)Електродотримач;
 • В)Пасатижі;
 • Г)Круглогубці.
 1. 17Перед пуском в роботу трансформатора перевіряють надійність заземлення. Як часто це робиться:
 • А)Кожен день;
 • Б)Раз на тиждень;
 • В)Раз на місяць;
 • Г)Раз на рік.
 1. Основні елементи трансформатора це:
 • А)Обмотка, перемикач;
 • Б)Магнітопровід, корпус;
 • В)Магнітопровід, обмотки;
 • Г)Магнітопровід, кабель.
 1. З яких основних елементів складається зварювальний випрямляч:
 • А)Регулюючого пристрою, напівпровідникових вентелів, генератора;
 • Б)Трансформатора, регулюючого пристрою, напівпровідникових вентелів;
 • В)Генератора, електродвигуна;
 • Г)Магнітопровід, обмотки.
 1. В залежності від чого вибирають світлофільтри при дуговому зварюванні:
 • А)Сили струму;
 • Б)Марки металу;
 • В)Виду зварювання;
 • Г)Зварювального обладнання.

 заочна

Підручник . Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.  В.В.Хільчевський.

група Бм2аз

Тема 1. Навантаження, деформація, напруження

Тема 2. Вплив різних факторів на механічні властивості матеріалів

Тема 3. Будова металів та сплавів

Тема 4. Залізовуглецеві сплави

Тема 5. Технології виробництва матеріалів

Тема 6. Вимоги щодо виготовлення моделей та виливків.

Тема 7. Технологія обробки тиском№1

Тема 8. Технологія обробки тиском№2

Тема 9. Сутність процесу зварювання металів

Залік

Опрацювати параграфи 1.1,2.1-2.4,3.1-3.9,4.1-4.5,7.1-8.6,10.1,10.2,12.1

Індивідуальна робота

з предмету «Технології конструкційних матеріалів»

 (робота містить 3-5 написаних листів або 2-3 друкованих А4)

 (номер варіанту відповідає номеру за списком у журналі)

Розподіл завдань для виконання учнями  групи БМ2аз
№ варіантуІндивідуальний номер студента№ завдання в переліку
11231,24
21242,25
31253,26
41264,27
51275,28
61286,29
71297,30
81308,31
91319,32
1013210,33
1113311,34
1213412,35
1313513,36
1413614,37
1513715,38

Перелік завдань

 1.Що таке напруження? В яких одиницях воно вимірюється. Назвіть два види напружень, як вони позначаються , з якими видами деформації вони пов’язані?

2.Яка різниця між деформуванням і деформацією? Назвіть основні види деформування і деформацій.

3.Що таке жорсткість матеріалу, якою характеристикою вона характеризується?

 1. Що таке міцність , як називається та позначається її характеристика, як вона визначається?
 2. Що таке пластичність матеріалу? Скільки величин та як її характеризують? Як вони називаються та позначаються? В яких одиницях вимірюються?
 3. Що таке в’язкість матеріалу? Чим вона характеризується? В яких одиницях вимірюється?

7.Дайте визначення твердості. Назвіть основні методи визначення твердості? Як позначається і в яких одиницях вимірюється твердість за різними методами?

 1. Що таке концентрація напруження? Яка величина характеризує ступінь концентрації напруження? Наведіть приклади концентраторів напруження.
 2. Які чинники впливають на механічні властивості матеріалів?
 3. Як впливає на механічні властивості матеріалів підвищення температури? Як впливають низькі температури? Що таке поріг холодноламкості?
 4. Що таке повзучість матеріалів? Як позначаються її характеристики?
 5. Як впливає на механічні характеристики швидкість навантаження?
 6. ЩО таке наклеп та як він впливає на механічні властивості металів?
 7. Як впливає на механічні характеристики опромінення?

15.Що таке метали ,як їх класифікують?

 1. Які основні дефекти кристалічної будови металів?
 2. Що таке кристалізація,як відбувається цей процес?

18.Що таке сплав,система,компонент?

19.Що таке твердий розчин,механічна суміш, хімічна сполука?

20.Які основні типи діаграм стану двокомпоневих сплавів?

21.Чим відрізняється сталь і чавун?

 1. Як і за якими ознаками класифікують вуглецеві сплави?
 2. Як і за якими ознаками класифікують чавуни?
 3. Як маркують вуглецеві сталі і промислові чавуни?

25.Леговані сталі, їх класифікація і маркування.

26.Щотаке термічна обробка, її основні параметри? Як класифікують основні види термічної обробки?

 1. Що таке: відпал сталі, відпуск сталі,старіння сталі?

28.Які кольорові метали і сплави використовують у машинобудуванні?

 1. Назвіть основні сплави алюмінію, їх властивості, застосування?
 2. Що таке латунь,її властивості і застосування? ЩО таке бронза, її властивості і застосування?

31.Які  властивості сплавів титану та де вони застосовуються? Як поділяють сплави титану залежно від структури у рівноважному стані?

 1. Полімери. Гумові матеріали. Клеї.(марки,класифікації,властивості,призначення)
 2. Лакофарбові матеріали. Деревина.
 3. У чому сутність ливарного виробництва?
 4. Які ливарні властивості сплавів? Вимоги при виготовлені виливків?
 5. Які є різновиди ливарних форм?
 6. У чому полягає сутність лиття при використанні плавких та газифікованих моделей?

38.У чому суть процесу обробки матеріалів тиском?

39.Які є види обробки матеріалів тиском?

 1. У чому суть процесу волочіння?
 2. У чому полягає суть процесу пресування? Штампування?
 3. У чому сутність процесу та основних операцій кування?
 4. Чим відрізняється холодне та гаряче штампування та штампування у у відкритих та закритих штампах?

44.Які є основні операції листового штампування?

 1. Які є основні технології обробки пластмас тиском?
 2. У чому полягає сутність процесу зварювання?
 3. У чому полягає сутність і відмінності ручного та автоматичного зварювання?
 4. Ультразвукове зварювання, дифузійне зварювання.

Індивідуальна робота для літньої сесії

з предмету «Технології конструкційних матеріалів»

 (робота містить 3-5 написаних листів або 2-3 друкованих А4)

 (номер варіанту відповідає номеру за списком у журналі)

Розподіл завдань для виконання учнями  групи БМ2аз
№п/пІндивідуальний номер студента№ завдань
112316,48
212417,47
312518,46
412619,45
512720,44
612821,43
712922,42
813023,41
913124,40
1013225,39
111331,38
121342,37
131353,36
141364,35
151375,34
16