Технологія робіт з діагностики автомобіля

Опрацювати матеріал уроку та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелова А.А. anna.angelova1117@gmail.com вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

І  семестр

Група № 21       

 Підручник:

1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів: підручник.

2.  Діагностика мехатронних систем автомобіля / Ю.М. Бороденко

http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/10794-navchalnyi-posibnyk-diahnostyka-mekhatronnykh-system-avtomobilia.html

3.  Мигаль В.Д.  Мехатронні та телематичні системи автомобіля: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2325/3/Mekhatronni_ta_telematychni_2017.pdf

4. Кубата В.Г Спеціалізовані електронні системи АТЗ: навчальний посібник

http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/8260-elavto.html

https://drive.google.com/file/d/1V_We7-KDojpeZPhvPEJPTjvxn2Dw2UWY/view?usp=sharing

5. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів:

https://drive.google.com/file/d/1ekl4rp-pp7-lDIJ5XBT4ZajIVb5NozDi/view?usp=sharing

6. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха 

https://docplayer.net/56447606-Elektronne-ta-elektrichne-obladnannya-avtomobiliv.html

7. Бороденко Ю.М. Діагностика електрообладнання автомобілів

http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/11762-diahnostyka-elektroobladnannya-avtomobiliv.html

Листопад

Модуль МД — 5.1. Технічне обслуговування, діагностика механізмів і систем електричного та електронного обладнання автомобіля

Тема 1. Технічне діагностування автомобілів

урок 1

Тема уроку Загальні положення

§ 4.1 с. 88-  90 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  № 1, 8  с.121 [1]

урок 2

Тема уроку Втрата працездатності і основні завдання технічної діагностики автомобіля.

§ 4.2 с. 90-  94 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  №  2,3 с.121 [1]

урок 3

Тема уроку Система діагностування технічного стану автомобіля

§ 4.3 с. 95-  98 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  №  4 с.121 [1]

урок 4

Тема уроку Діагностичні моделі, параметри і нормативи

§ 4.4 с. 98-  102 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  № 5, 6 с.121 [1]

урок 5

Тема уроку Методи і засоби діагностування автомобілів

§ 4.7 с. 105-  114 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання № 11 с.121 [1]

Тема 2. Тестове обладнання та прилади

урок 6

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення вольтметра

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення вольтметра?                                                                              

2. Чому вольтметр повинен мати великий опір?                                                    

3. Який принцип роботи вольтметра?                                                                    

4. Як виміряти напругу?                                                                                                                                                                                         

урок 7

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення    амперметра

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення амперметра?                                                                              

2. Чому амперметр повинен мати мінімальний опір?                                            

3. Який принцип роботи амперметра?                                                                   

4. Як виміряти силу струму?                                                                                                                                                                                 

урок 8

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення мультиметра

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які фізичні величини можна виміряти за допомогою мультимера?             

2. Як вимірюється постійна напруга за допомогою мультиметра?                     

3. Як вимірюється постійна сила струму за допомогою мультиметра?        

4. Як вимірюється опір за допомогою мультиметра?                                                                                                                             

урок 9-10

Тема уроку ЛПР №1 Принцип роботи і призначення  мультиметра.

https://drive.google.com/file/d/1UkqFU78f2ayCnf5pvnKB8wmB1hFmQ-EP/view?usp=sharing

Практична частина ЛПР №1 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №1

урок 11

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення тестера із світодіодом

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення тестера зі світо діодами?                                                  

2. Який принцип роботи тестера зі світо діодами?                                             

3. Які основні технічні характеристики тестера зі світо діодами ви знаєте?    

урок 12

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення манометра

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення манометра?                                                                         

2. Які існують види манометрів?                                                                         

3. Які основні елементи входять до комплекту для перевірки тиску в паливній системі?                                                                                                                  

4. Який принцип роботи манометра?                                                                 

Грудень

урок 13

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення газоаналізатора

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення  газоаналізатора?                                                            

2. Як визначити склад вихлопних газів?                                                               

3. За якими параметрами контролюють склад вихлопних газів?                     

4. Які існують методи відображення результатів вимірювання?                   

5. На що вказує завищений рівень СО, СН та О2?                                                                                                                                                

урок 14

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення осцилографа

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Для чого необхідний електронний осцилограф?                                             

2. На які групи поділяються осцилографи?                                                            

3. Опишіть принцип роботи осцилографа.                                                         

4. Опишіть порядок виконання  діагностичних робіт за допомогою осцилографа.                                                                                                                                                                                                         

урок 15-16

Тема уроку ЛПР № 2 Принцип роботи і призначення  осцилографа

https://drive.google.com/file/d/1UkqFU78f2ayCnf5pvnKB8wmB1hFmQ-EP/view?usp=sharing

Практична частина ЛПР №2 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №2

урок 17

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення сканерів та комп’ютерних сканерів

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення автомобільних сканерів?                                                        

2. Які ви знаєте основні функції автомобільних сканерів?                                 

урок 18

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

Виконати контрольну роботу ( завдання надсилається кожному індивідуально,  після виконаних та надісланих на  email попередніх завдань)

Тема 3. Система комфорту автомобіля

урок 19

Тема уроку Призначення та розташування елементів системи комфорту

https://drive.google.com/file/d/1iRIURZvXnmnmdYqZD5RDcnflDqrDY1FH/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Дайте визначення системі комфорту .                                                                

2. Перерахуйте системи комфорту з централізованим управлінням.                  

3. Перерахуйте децентралізовані системи  комфорту.                                      

урок 20

Тема уроку Типи і будова електросклопідіймачів та їх діагностування

https://drive.google.com/file/d/1iRIURZvXnmnmdYqZD5RDcnflDqrDY1FH/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. З яких основних вузлів складається електричний склопідйомник?                                                            

2. Які несправності ви запап’ятали системи управління електричним склопідйомником?                                                                                                 

3. Як виконати перевірку  системи управління електричним склопідйомником?

урок 21

Тема уроку Підігрів заднього скла та його перевірка

https://drive.google.com/file/d/1iRIURZvXnmnmdYqZD5RDcnflDqrDY1FH/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1.  З яких елементів починаємо перевірку справності системи підігріву скла?  

2. Опишіть процес перевірки справності струмопровідних смуг.                       

3. Опишіть процес ремонту струмопровідних смуг.                                                                                                            

урок 22-23

Тема уроку ЛПР№3 Перевірка електричних елементів системи підігріву заднього скла

https://drive.google.com/file/d/1P2zoQ4QV6VWpsJSuEgT6IX3SHaIGhJGF/view?usp=sharingПрактична частина ЛПР №3 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №3

урок 24

Тема уроку Діагностика несправностей  систем опалення, вентиляції та кондиціонування

https://drive.google.com/file/d/1iRIURZvXnmnmdYqZD5RDcnflDqrDY1FH/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Опишіть перевірку системи АК на герметичність  за допомогою електронного галоїдного течешукачаискателя.                                                  

 2. Опишіть перевірку системи АК на герметичність за допомогою «ультрафіолетового течеискателя».                                                                    

урок 25

Тема уроку Діагностування  системи контролю тиску в шинах

§ 10.2 с 248-250 [3]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  № 6,7,8 с.250 [3]

урок 26

Тема уроку Будова, тип, принцип дії та розташування  SRS

https://drive.google.com/file/d/1iRIURZvXnmnmdYqZD5RDcnflDqrDY1FH/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1.Яке призначення подушки безпеки автомобіля?                                                   

2.Які ви знаєте типи подушок безпеки та де вони розташовуються?

3. Яка будова пристрою подушки безпеки?                                                               

4.  Які умови спрацьовування подушок безпеки?                                                       

урок 27

Тема уроку Навігаційні системи.

§18.1.  с.209-211 §20.1, 20.2  с.226-235  [4]

В зошиті записати

Описати структуру навігаційної системи рис. 18.1

Описати склад навігаційної системи GPS

урок 28

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі

c. 265[4]

В зошиті записати

Відповідь на питання № 1,2, 6

Тема 4. Системи паливоподачі двигунів внутрішнього згорання

урок 29

Тема уроку Призначення та принципи роботи системи паливоподачі

§ 4.1 с. 248-249  [5]

В зошиті записати

1. Як класифікуються системи паливоподачі?                                                 

2. Які ви запам’ятали види систем паливоподачі?                                                 

3  Як ви гадаєте яка система паливоподачі найкраща, чому?

урок 30

Тема уроку Механічні системи багато точкового безперервного впорску палива

§ 13.8; 13.9  с. 40-47  [6]

В зошиті записати

1.Які ви знаєте механічні системи багатоточкового безперервного розподіленого уприскування?                                                                               

2 Опишіть конструктивну схему системи упорскування палива «КЕ- Jetronic».        

Група №41,44, Т-22

 Підручник:

1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів: підручник.

2.  Діагностика мехатронних систем автомобіля / Ю.М. Бороденко

http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/10794-navchalnyi-posibnyk-diahnostyka-mekhatronnykh-system-avtomobilia.html

3.  Мигаль В.Д.  Мехатронні та телематичні системи автомобіля: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2325/3/Mekhatronni_ta_telematychni_2017.pdf

4. Кубата В.Г Спеціалізовані електронні системи АТЗ: навчальний посібник

http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/8260-elavto.html

https://drive.google.com/file/d/1V_We7-KDojpeZPhvPEJPTjvxn2Dw2UWY/view?usp=sharing

5. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів:

https://drive.google.com/file/d/1ekl4rp-pp7-lDIJ5XBT4ZajIVb5NozDi/view?usp=sharing

6. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха 

https://docplayer.net/56447606-Elektronne-ta-elektrichne-obladnannya-avtomobiliv.html

7. Бороденко Ю.М. Діагностика електрообладнання автомобілів

http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/11762-diahnostyka-elektroobladnannya-avtomobiliv.html

Вересень

Тема 1. Технічне діагностування автомобілів

урок 1

Тема уроку Загальні положення

§ 4.1 с. 88-  90 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  № 1, 8  с.121 [1]

урок 2

Тема уроку Втрата працездатності і основні завдання технічної діагностики автомобіля.

§ 4.2 с. 90-  94 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  №  2,3 с.121 [1]

урок 3

Тема уроку Система діагностування технічного стану автомобіля

§ 4.3 с. 95-  98 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  №  4 с.121 [1]

урок 4

Тема уроку Діагностичні моделі, параметри і нормативи

§ 4.4 с. 98-  102 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  № 5, 6 с.121 [1]

урок 5

Тема уроку Методи і засоби діагностування автомобілів

§ 4.7 с. 105-  114 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання № 11 с.121 [1]

Тема 2. Тестове обладнання та прилади

урок 6

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення вольтметра

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення вольтметра?                                                                              

2. Чому вольтметр повинен мати великий опір?                                                     

3. Який принцип роботи вольтметра?                                                                   

4. Як виміряти напругу?                                                                                                                                                                                         

урок 7

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення    амперметра

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення амперметра?                                                                              

2. Чому амперметр повинен мати мінімальний опір?                                           

3. Який принцип роботи амперметра?                                                                   

4. Як виміряти силу струму?                                                                                                                                                                                 

урок 8

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення мультиметра

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які фізичні величини можна виміряти за допомогою мультимера?             

2. Як вимірюється постійна напруга за допомогою мультиметра?                     

3. Як вимірюється постійна сила струму за допомогою мультиметра?        

4. Як вимірюється опір за допомогою мультиметра?                                                                                                                             

урок 9-10

Тема уроку ЛПР №1 Принцип роботи і призначення  мультиметра.

https://drive.google.com/file/d/1UkqFU78f2ayCnf5pvnKB8wmB1hFmQ-EP/view?usp=sharing

Практична частина ЛПР №1 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №1

урок 11

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення тестера із світодіодом

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення тестера зі світо діодами?                                                  

2. Який принцип роботи тестера зі світо діодами?                                             

3. Які основні технічні характеристики тестера зі світо діодами ви знаєте?    

урок 12

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення манометра

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення манометра?                                                                         

2. Які існують види манометрів?                                                                          

3. Які основні елементи входять до комплекту для перевірки тиску в паливній системі?                                                                                                                  

4. Який принцип роботи манометра?                                                                

урок 13

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення газоаналізатора

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення  газоаналізатора?                                                             

2. Як визначити склад вихлопних газів?                                                              

3. За якими параметрами контролюють склад вихлопних газів?                     

4. Які існують методи відображення результатів вимірювання?                    

5. На що вказує завищений рівень СО, СН та О2?                                                                                                                                               

урок 14

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення осцилографа

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Для чого необхідний електронний осцилограф?                                            

2. На які групи поділяються осцилографи?                                                            

3. Опишіть принцип роботи осцилографа.                                                          

4. Опишіть порядок виконання  діагностичних робіт за допомогою осцилографа.                                                                                                                                                                                                          

урок 15-16

Тема уроку ЛПР № 2 Принцип роботи і призначення  осцилографа

https://drive.google.com/file/d/1UkqFU78f2ayCnf5pvnKB8wmB1hFmQ-EP/view?usp=sharing

Практична частина ЛПР №2 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №2

урок 17

Тема уроку Принцип роботи, будова, та призначення сканерів та комп’ютерних сканерів

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення автомобільних сканерів?                                                       

2. Які ви знаєте основні функції автомобільних сканерів?                                 

урок 18

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі

https://drive.google.com/file/d/1forOH4Kf6RhFOohA10PzxyxCFgv00JoD/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

Виконати контрольну роботу ( завдання надсилається кожному індивідуально,  після виконаних та надісланих на  email попередніх завдань)

Тема 3. Система комфорту автомобіля

урок 19

Тема уроку Призначення та розташування елементів системи комфорту

https://drive.google.com/file/d/1iRIURZvXnmnmdYqZD5RDcnflDqrDY1FH/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Дайте визначення системі комфорту .                                                                 

2. Перерахуйте системи комфорту з централізованим управлінням.                  

3. Перерахуйте децентралізовані системи  комфорту.                                      

урок 20

Тема уроку Типи і будова електросклопідіймачів та їх діагностування

https://drive.google.com/file/d/1iRIURZvXnmnmdYqZD5RDcnflDqrDY1FH/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. З яких основних вузлів складається електричний склопідйомник?                                                            

2. Які несправності ви запап’ятали системи управління електричним склопідйомником?                                                                                                 

3. Як виконати перевірку  системи управління електричним склопідйомником?

урок 21

Тема уроку Підігрів заднього скла та його перевірка

https://drive.google.com/file/d/1iRIURZvXnmnmdYqZD5RDcnflDqrDY1FH/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1.  З яких елементів починаємо перевірку справності системи підігріву скла?                                                                              

2. Опишіть процес перевірки справності струмопровідних смуг.                       

3. Опишіть процес ремонту струмопровідних смуг.                                                                                                            

урок 22-23

Тема уроку ЛПР№3 Перевірка електричних елементів системи підігріву заднього скла

https://drive.google.com/file/d/1P2zoQ4QV6VWpsJSuEgT6IX3SHaIGhJGF/view?usp=sharingПрактична частина ЛПР №3 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №3

Жовтень

урок 24

Тема уроку Діагностика несправностей  систем опалення, вентиляції та кондиціонування

https://drive.google.com/file/d/1iRIURZvXnmnmdYqZD5RDcnflDqrDY1FH/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Опишіть перевірку системи АК на герметичність  за допомогою електронного галоїдного течешукачаискателя.                                                  

 2. Опишіть перевірку системи АК на герметичність за допомогою «ультрафіолетового течеискателя».                                                                   

урок 25

Тема уроку Діагностування  системи контролю тиску в шинах

§ 10.2 с 248-250 [3]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  № 6,7,8 с.250 [3]

урок 26

Тема уроку Будова, тип, принцип дії та розташування  SRS

https://drive.google.com/file/d/1iRIURZvXnmnmdYqZD5RDcnflDqrDY1FH/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1.Яке призначення подушки безпеки автомобіля?                                                   

2.Які ви знаєте типи подушок безпеки та де вони розташовуються?

3. Яка будова пристрою подушки безпеки?                                                              

4.  Які умови спрацьовування подушок безпеки?                                                       

урок 27

Тема уроку Навігаційні системи.

§18.1.  с.209-211 §20.1, 20.2  с.226-235  [4]

В зошиті записати

Описати структуру навігаційної системи рис. 18.1

Описати склад навігаційної системи GPS

урок 28

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі

c. 265[4]

В зошиті записати

Відповідь на питання № 1,2, 6

Тема 4. Системи паливоподачі двигунів внутрішнього згорання

урок 29

Тема уроку Призначення та принципи роботи системи паливоподачі

§ 4.1 с. 248-249  [5]

В зошиті записати

1. Як класифікуються системи паливоподачі?                                                 

2. Які ви запам’ятали види систем паливоподачі?                                                 

3  Як ви гадаєте яка система паливоподачі найкраща, чому?

урок 30

Тема уроку Механічні системи багато точкового безперервного впорску палива

§ 13.8; 13.9  с. 40-47  [6]

В зошиті записати

1.Які ви знаєте механічні системи багатоточкового безперервного розподіленого уприскування?                                                                               

2 Опишіть конструктивну схему системи упорскування палива «КЕ- Jetronic».        

урок 31

Тема уроку Система центрального імпульсного впорскування палива

§ 4.2 с. 250-256  [5]

В зошиті записати

1.Які ви знаєте системи центрального імпульсного  впорскування  палива?   

2. Яка будова  системи  «Mono-Jetronic»?                                                                                                                                     

урок 32

Тема уроку Система переривчатого багатоточкового впорскування палива

§ 4.3 с. 256-264  [5]

В зошиті записати

1. Відповідь на питання № 6 c. 277

урок 33-34

Тема уроку  ЛПР№ 4 Перевірка електричних елементів електронно-механічної системи паливоподачі

https://drive.google.com/file/d/1UkqFU78f2ayCnf5pvnKB8wmB1hFmQ-EP/view?usp=sharing

Практична частина ЛПР №4 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №4

урок 35

Тема уроку Система паливоподачі безпосередньо у циліндри двигуна

§ 4.4 с. 264-268  [5]

В зошиті записати

1. Які особливості роботи системи безпосереднього упорскування?                  

 2. Опишіть керування двигуном по величині крутного моменту.                          

урок 36

Тема уроку Схеми електричних з’єднань. Електронній блок керування роботою двигуна

§ 4.5 с. 268-269  [5]

В зошиті записати

1. Відповідь на питання № 8 c. 277

урок 37

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі

c. 277[5]

В зошиті записати

1. Відповідь  на питання № 1, 2, 3,4

урок 38

Тема уроку Проведення діагностики за допомогою газоаналізатора

с. 159-160  [7]

В зошиті записати

1. Яке призначення газоаналізатора?                                                                     

2.Перерахуйте параметри за якими аналізують склад вихлопних газів.                                        

3. Запишіть норми токсичності.                                                                                                

урок 39

Тема уроку Стендові випробування двигуна автомобіля на токсичність вихлопних газів. Норми на токсичність вихлопних газів

с. 160-161  [7]

В зошиті записати

1.Яке призначення динамометричного стенду?                                                      

2. Опишіть стендові випробування двигуна автомобіля на токсичність вихлопних газів?

урок 40

Тема уроку Підвищений вміст СН у вихлопних газах

с. 160-161  [7]

В зошиті записати

1. Які причини завищеного значення СН?                                                             

2. За яких умов збільшується вміст СН?                                                       

урок 41

Тема уроку Підвищений вміст СО у вихлопних газах

с. 161-162  [7]

В зошиті записати

1. Які причини завищеного значення СО у вихлопних газах?                             

2. Які причини завищеного значення СО і СН у вихлопних газах?                    

3. Які несправність системи запалювання призводить до збільшення СО?    

урок 42

Тема уроку Необхідність виміру вмісту кисню О2  та вуглекислого газу СО2

с. 162  [7]

В зошиті записати

1. Які причини завищеного значення О2  у вихлопних газах?

2.Який оптимальний склад вихлопних газів для справних автомобілів?

урок 43-44

Тема уроку ЛПР№ 5 Перевірка  оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах

https://drive.google.com/file/d/1UkqFU78f2ayCnf5pvnKB8wmB1hFmQ-EP/view?usp=sharing

Практична частина ЛПР №5 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №5

урок 45

Тема уроку Оксиди азоту NOx  та їх вимірювання

с. 161-163  [7]

В зошиті записати

1. В чому шкідливість оксиду азоту NОX?                                                          

2. Як визначити  вмісту оксиду азоту NОX?                                                        

3. Які норми на токсичність оксиду азоту NОX ?                                               

урок 46

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі

В зошиті записати

Розв’язати задачі

Провести діагностування  за свідченнями газоаналізатора

1. Пробіг 88000 кілометрів, СН = 35 РРМ СО = 3,86%.

2. Пробіг 93500 кілометрів, СН = 44 РРМ СО=4,51%, О2 = 0,1%, Со2 = 7,94%.

3. Пробіг 169000 кілометрів, СН = 786 РРМ СО = 0,4%, О2 = 6,8%, С02 = 7,4%.

Листопад

Тема 6. Автомобільні діагностичні сканери

урок 47

Тема уроку Класифікація сканерів та їх застосування

с. 158-161,   [2]

В зошиті записати

1. Яке призначення автомобільних сканерів?                                                           

2. Які функції виконує діагностичний  сканер?                                                   

3. Як класифікуються автомобільні сканери?

урок 48

Тема уроку Портативні діагностичні сканери

с. 162-163 [2]

В зошиті записати

1. Яке призначення портативного діагностичного сканера?

2. Які ви знаєте загальні режими сканування?                                                 

 3. Опишіть зчитування  та видалення кодів несправностей з пам’яті блоків управління

урок 49

Тема уроку Професійні діагностичні сканери

с. 163-166 [2]

В зошиті записати

1. Які переваги мають професійні дилерські сканери?

2. Перерахуйте функції професійного сканера.

урок 50

Тема уроку Комп’ютерні сканери. Діагностичні програми

с. 166-169 [2]

В зошиті записати

1. В чому  перевага використання комп’ютерних сканерів перед  звичайними сканерами?                                                                                             

2. Як представляються результати вимірювання  на комп’ютері?                

3. Що забезпечує проведення діагностики за допомогою  ПК?                               

4. Які ви знаєте недоліки в роботі комп’ютерного сканера?

урок 51

Тема уроку Отримання кодів несправностей

с.170-173 [2]

В зошиті записати

1.Яке призначення режиму  «Самодіагностика автомобіля»?                              

2. Перерахуйте функції режиму  «Самодіагностика автомобіля».                 

3. Опишіть можливості керованого пошуку несправностей

урок 52

Тема уроку Робота сканерів з потоком цифрових програм

с.174-180 [2]

В зошиті записати

1. Які параметри роботи двигуна можна отримати за допомогою сканера?

Як представлені параметри роботи двигуна на екрані сканера?

урок 53-55

Тема уроку ЛПР№6 Проведення діагностичних робіт за допомогою автомобільного сканера

https://drive.google.com/file/d/1UkqFU78f2ayCnf5pvnKB8wmB1hFmQ-EP/view?usp=sharing

Практична частина ЛПР №6  виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №6

урок 56

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі

В зошиті записати

1 Опишіть процес перевірки за допомогою сканера Launch 6

Тема 7. Призначення, класифікація, будова і принцип роботи датчиків СУД

урок 57

Загальний принцип будови та функціонування СУД

с. 49-51 [2]

В зошиті записати

1. Які системи об’єднує електронна система управління двигуном?   

2.   Який принцип роботи СУД

урок 58

Тема уроку Датчики частоти обертання  та положення колінчатого вала.

с. 95-96 [2]

В зошиті записати

1. Опишіть принцип роботи індуктивні датчики частоти обертання.            

2. Якими  технічними  характеристиками  повинен володіти датчики частоти обертання колінчатого вала?                                                                               

3. Як перевірити роботу    датчика колінчастого валу двигуна?                  

4. Де розташовані датчики частоти обертання та положення колінчастого вала?                                                                                                                     

урок 59

Тема уроку Датчик Холла

с. 101-102 [2]

В зошиті записати

1. Який   принцип дії датчика положення розподільного валу?                       

 2.  Як провести перевірку датчиків Холу?                                         

урок 60

Тема уроку Датчик масової витрати повітря

с. 98-99 [2]

В зошиті записати

1. Які ви знаєте види витратомірів повітря?                                                         

2. Опишіть принцип  роботи механічного витратоміра повітря.                        

3. Як провести перевірку  витратоміра повітря?

урок 61

Тема уроку Датчик тиску у впускному колекторі

http://systemsauto.ru/electric/map_sensor.html

В зошиті записати

1.  Опишіть принцип роботи датчика тиску у впускному колекторі.                                           

 2.  Як провести перевірку датчика тиску у впускному колекторі?

урок 62

Тема уроку Датчики детонації

с. 96-97 [2]

В зошиті записати

1.  Опишіть принцип роботи датчика детонації.                                             

2.  Як провести перевірку датчика детонації?

урок 63

Тема уроку Датчик положення дросельної заслінки

с. 99-101 [2]

В зошиті записати

1.  Опишіть принцип роботи датчика положення дросельної заслінки. 

2.  Як провести перевірку  датчика положення дросельної заслінки?                                                                                                                   

урок 64

Тема уроку Датчик тиску палива

http://systemsauto.ru/electric/fuel_pressure_sensor.html

В зошиті записати

1.  Опишіть принцип роботи датчика тиску палива.                                         

2.  Як провести перевірку  датчика тиску палива?                                            

урок 65

Тема уроку Датчик температури охолоджувачі рідини

с. 99 [2]

В зошиті записати

1.  Опишіть принцип роботи датчика температури охолоджуючої рідини. 

2.  Як провести перевірку  датчика температури охолоджуючої рідини?                                                                                                                   

урок 66

Тема уроку Лямбда зонд

с. 97-98 [2]

В зошиті записати

1.  Де розташований датчик кисню на автомобілі?                                                                                                          

2. Які ви знаєте види кисневих датчиків?                                                                  

3. Як провести перевірку  датчика концентрації кисню?                                      

урок 67-69

Тема уроку ЛПР№7 Оцінка технічного стану датчиків СУД

https://drive.google.com/file/d/1UkqFU78f2ayCnf5pvnKB8wmB1hFmQ-EP/view?usp=sharing

Практична частина ЛПР №7 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №7

урок 70

Тема уроку Технічне обслуговування датчиків СУД

https://drive.google.com/file/d/1UkqFU78f2ayCnf5pvnKB8wmB1hFmQ-EP/view?usp=sharing

 методичний матеріал ЛПР №7

1. Опишіть послідовність проведення технічного обслуговування датчиків СУД.

урок 71

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі

Виконати тестові завдання

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDth0Td7rGiqbxhA12nr2xerooYZj-gBcY63zJRNGLYYg6Qg/viewform

Тема 8. Призначення класифікація виконавчих пристроїв

урок 72

Тема уроку Електромагнітна форсунка

https://drive.google.com/file/d/1cc_WTej-OIqPrzuorLoI4T9W2D4RqO9J/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які існують види електромагнітних  форсунок?                                           

2. Яке призначення електромагнітних  форсунок?                                                                                                         

3. Яка конструкція електромагнітних  форсунок?                                                

урок 73

Тема уроку Паливний електропровідний насос

https://drive.google.com/file/d/1cc_WTej-OIqPrzuorLoI4T9W2D4RqO9J/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які існують види паливний електропровідних насосів?                                  

2. Яке призначення електробензонасоса?                                                                                                                 

3.Яка конструкція електробензонасоса?                                                           

урок 74

Тема уроку ЛПР№8 Діагностування несправностей електромагнітних форсунок 

https://drive.google.com/file/d/1UkqFU78f2ayCnf5pvnKB8wmB1hFmQ-EP/view?usp=sharing

Практична частина ЛПР №8 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №8

урок 75

Тема уроку Паливний насос високого тиску

https://drive.google.com/file/d/1cc_WTej-OIqPrzuorLoI4T9W2D4RqO9J/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які існують види паливний насосів високого тиску?                                     

2. Яке призначення паливних насосів високого тиску?                                                                                                   

3. Яка конструкція паливного насосу високого тиску?

урок 76

Тема уроку Паливна форсунка високого тиску

https://drive.google.com/file/d/1cc_WTej-OIqPrzuorLoI4T9W2D4RqO9J/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які існують види паливних форсунок  високого тиску?                                    

2. Яке призначення паливної форсунки високого тиску?

урок 77

Тема уроку Клапан регулювання тиску

https://drive.google.com/file/d/1cc_WTej-OIqPrzuorLoI4T9W2D4RqO9J/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення клапана регулятора тиску палива?                                                                                                   

2. Яка конструкція клапана регулятора тиску палива?                                    

3. Опишіть принцип дії клапана регулятора тиску палива.

Виконати тестові завдання

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRLE5foEstktinCeU9G5UcDJKXA2-xj9Mt6L1JGkrnW5xjw/viewform