Слюсар з ремонту ДБМ, Машиніст ПТМ

Державна кваліфікаційна атестація

Тестові завдання

професія 8339 Машиніст підіймально-транспортних машин,  5 розряд

https://drive.google.com/file/d/1f-6o7NztKuXaNa2ydN4sJ0p-sVE21REL/view?usp=sharing

І. Виберіть одну правильну відповідь

 1. Назвiть основнi параметри, по яким класифiкуються підіймально-транспортні машини:

а) за видом ходового пристрою, типом приводу, вантажопiдйомнiстю, можливістю переміщення та іншими ознаками.

б) за паспортом, типом приводу, вантажопiдйомнiстю

в) за видом експлуатації підіймально-транспортних машин

г)  за загальними ознаками

2.. Крани  роздiляють по типу ходового пристрою:

а) кожна цифра вiдповiдає марцi автомобiля

б) є 9 видiв ходового обладнання, вiд 1 до 10

в) цифри вiд l до 9 вiдповiдають даному ходового обладнання.

г) кожна цифра відповідає вантажопідйомності

3.Якi документи вiдповiдають нормам підіймально-транспортних машин:

а) державнi стандарти, якi дiють на всiй територп України

б) нормативнi документи.

в) технiчна документацiя.

г) інструкцiя

 1. Технiчна документація машини, це:

а) стандарти, паспорт, інструкції

б) технiчнi документи, стандарти

в) паспорт, iнструкцiї щодо експлуатації

г) галузеві стандарти

 1. Ходових пристроїв пiдiймально-транспортних машин існує:

а) 3 види

б) 9 види.

в) 7 видiв

г)  2 види

 1. Типи приводiв пiдiймально-транспортних машин мають назви:

а) електричнi, гiдравлiчнi, механiчнi.

б) гiдравлiчнi, ланцюговi, електричнi

в) механiчнi, гiдравлiчнi, карданi

г) механічні, редукторні, електричні

 1. Стiйкiсть пiдiймально-транспортних машин розрiзняють:

а) за коефiцiентом стiйкостi

б) власна i загальна стiйкiсть

в) вантажна та власна стiйкiсть.

г) за  коефіцієнтом вантажної  стійкості

 1. Стiйкiсть пiдiймально-транспортних машин, це:

а) виведення з ладу системи i повернення у початковий стан

б) встановлення на виноснi опори

в) спроможнiсть повертатися у свiй початковий стан.

г) вітрове  навантаження

 1. Чи може бути баштово-стрiлове обладнання на пiдiймально-транспортних машинах:

а) так.

б) ні

в) не можливо

г) частково

 1. Чи потрiбно знайомитися з вахтовим журналом перед роботою:

а) так, щоб знати про попередню роботу на підіймально-транспортної   машини.

б) нi, поглянемо потiм

в) так, якщо хто присутнiй

г) в  окремих  випадках

 1. Обертання валам розташованим пiд кутом один до одного передають передачі:

а) ланцюговi

б) карданi.

в ) зубчастi

г)  пасові

 1. З‘єднання двох валiв або вала з установленими на ньому деталями забезпечують:

а) передачi

б) муфти.

в) шестернi

г)  тормоз

 1. До постiйних муфт входять:

 а) жорсткi, компенсацiйнi, розсувнi та пружнi.

б) кулачковi, жорсткi, компенсацiйнi, розсувнi та пружнi

в) жорсткi, компенсацiйнi та зубчастi

г) пружні,  втулкові

 1. До зчiпних муфт входять:

а) зубчастi, фрикцiйнi та розсувнi

б) кулачковi, жорсткi та розсувнi

в) кулачков, зубчастi та фрикцiйнi.

г) компенсаційні

 1. Зупинення системи пiдiймально-транспортних машин забезпечують:

а) шестернi

б) гальма.

в) гальмо ручне

г) гальмо робоче

 1. Для пiдiймання опускання вантажу застосовується:

а) стрiлова лебiдка

б) вантажна лебiдка

в) стрiлова та вантажна лебiдка

г) візкова  лебідка

 1. Пристрій для змiнення частоти обертання ведених частин трансмісії при незмiннiй частотi обертання її ведучої частини, має назву:

а) коробка передач

б) реверсивно-розподiльчий механiзм

в) редуктор

г) варіатор

 1. Механiзм повороту призначений для:

а) приведения в рух поворотну частину,яка повертастъся  навколо  вертикальної  oci.

б) повороту підіймально-транспортної  машини

в) повороту нерухомої  частини підіймально-транспортної  машини

г) гальмування   повороту підіймально-транспортної  машини

 1. Механiзм реверсу призначений для:

а) збiльшення напрямку обертання ведучого вала

б) змiнення напрямку обертання ведучого вала.

в) змiцнення напрямку обертання ведучого вала

г) зменшення  напрямку обертання ведучого вала

 1. Роботу зубчастих передач у мастильнiй ванi забезпечує:

а) гiдродвигун

б) електродвигун

в) редуктор.

г)  гідромуфта

 1. Основні секції стріли:

а) промiжна, допомiжна i основна

б) опорна, промiжна та головна секцiя

в) додаткова,проміжна

г) запасна, додаткова

 1. Гусачки застосовують для:

а)  подовження стрiли.

б) подовження підіймально-транспортної  машини

в) збiльшення стрiли i крана

г) підсилення  стріли

 1. Будова телескопiчної стрiли:

а) опорна, основна, висувна

б) основна та висувнi секції

в) подовжена  стріла

г) гідроциліндр

 1. Вантажнi гаки виготовляють:

а) штампованими, литими

б) литими, кованими

в) сталевими кованими i штампованими.

г) литими  із чавуну

 1. 2 Чи можуть крани пiдiймати максимальну масу на повному вильотi стрiли:

а) так

б) нi.

в) пiд наглядом

г) частково

 1. Грейфери застосовують для:

а) пiдiймання бетону, пiску

б) пiдiймання сипучих вантажiв.

в) землi та пiску

г) щебня, каміння

 1. Стропувати не менше, нiж у двох мiсцях потрібно вантажі, які довжиною:

а) бiльше 3 м

б) бiльше 4 м

в) бiльше 6 м

г) більше 5 м

 1. Кранiвник не повинен ставати до роботи на пiдiймально-транспортних машинах, якщо зношення зiва гака перевищує:

а) 5,8% первiсної висоти перерiзу

б) 8,10% первiсної висоти перерiзу

в) 10,12% первiсної висоти перерiзу.

г)  4,5 % первісної висоти перерізу

 1. Канати існують таких видів:

а) хрестовi та односторонньої звивки.

б) односторонньої та поперечної звивки

в) односторонньої, хрестової та поперечної звивки

г) одинарного  скручення  з  точковим  торканням  дротиків

 1. Вантажi вважаються довгомiрними, якщо вони перевищують:

а) габаритами транспорту на 2м i бiльше.

б) габаритами транспорту на 1 м i бiльше

в) габаритами транспорту на Зм i бiльше

г) габаритами  транспорту  на0,5 – 1 м

 1. Існують види виносних опор:

а) поворотна i висувна

б) поворотна, висувна i пiдiймальна

в) виїзна, поворотна

г) комбінована

 1. Двоногi стояки на кранi призначенні для:

а) тримання лебiдок

б) пiдвiшування гака

в) пiдвiшування стрiлового обладнання

г) підсилення  стріли

 1. Опорно-поворотний пристрiй призначений для:

а) з‘єднання та повороту,поворотної і неповоротної частини крана

б) для повороту стрiли

в) опускання  стріли

г) піднімання  стріли

 1. Поворотні платформи призначенні для:

а) для розмiщення механiзмiв, установок, кабiни керування

б) для розмiщення виносних опор

в) для розмiщення ходовог частини

г) для  розміщення  додаткового обладнання

 1. Основні частини пiдiймально-транспортних машин:

а) поворотна та неповоротна

б) ходова та виноснi опори

в) виноснi опори, стрiла i канати

г) механізм  повороту

 1. Механiзм повороту призначений для:

а) приведення в рух поворотну частину, яка повертаеться по oci

б) повороту  підіймально-транспортної  машини

в) для повороту нерухомот частини  підіймально-транспортної  машини

г) для гальмування   повороту  підіймально-транспортної  машини

 1. Під чиїм безпосереднім керівництвом повинна проводитися робота поблизу лінії електропередачі:

а) особи, відповідальної за безпечне проведення робіт автокранами

б) майстра

в)  начальника дільниці

г)  представника енергонагляду

 1. Опорно-поворотний пристрiй призначений для:

а) передач: навантаження вiд поворотнот частини крана на його неповоротну частину

б) передачi навантаження вiд поворотнот частини крана до виносних опор

в) для передачi навантаження на стрiлу

г) для закріплення  стріли

 1. На опорно-поворотних пристроях застосовують типи пiдшипникiв:

а) роликові i зубчастi

б) роликовi та шариковi

в) роликово-зубчастi та шариковi

г) сковзання

 1. Для змащування опорно-поворотних пристроїв застосовують:

а) прес-маслянки

б) шприц

в) нагнітач

г) насос

 1. Насоси застосовують для:

а) для створення, потоку рiдкого середовища

б) для потоку рiдини по трубах

в) для змащення електропроводiв

г) для обертання шестерень

 1. 4 Закрита електрична машина, що складається з нерухомого статора та рухомого ротора, має назву:

а) редуктор

б) генератор

в) асинхронний двигун

г) тихохідний  двигун

 1. Об’ємний гiдродвигун зi зворотно-поступальним рухом вихiдної ланки, якою може бути шток або плунжер, має назву:

а) гiдроцилiндр

б) гiдромор

в) насос

г)  гідронасос

 1. Роботу зубчастих передач у мастильнiй ванi забезпечує:

а) редуктор

б) електродвигун

в) гiдродвигун

г) вал-шестерня

 1. 4 Якi використовуютъ електромашини на пiдiймально-транспортних машинах:

а) електродвинуни, генератори

б) електродвигуни,асинхроннi двигуни

в) генератори, асинхроннi двигуни

г) електроредуктори

 1. Об‘ємний гiдродвигун зi зворотно-поступальним рухом має назву:

а) насос

б) гiдроцилiндр

в) гiдродвигун

г) гідронасос

 1. Основнi параметри гiдромоторiв та насосiв:

а) робочий об‘єм та тиск

б) робочий об‘єм,частота обертання,тиск, крутний момент, потужнiсть

в) частота обертання вала та потужнiсть

г)швидкість перекачки мастила

 1. 4 Який пристрiй грунтується на взаємодiї обертового магнiтного поля, розмiщеного в ньому короткозамкненого витка:

а) асинхронний електродвигун

б) редуктор

в) акумулятор

г) електронасос

 1. 49. Генератор – це:

а) електрична машина, яка перетворюе механiчну в електричну енергiю

б) електрична машина,яка перетворюе механiчну в гiдравлiчну енергiю

в) механiчна машина, яка перетворюеться в електричну

г)механічна  машина, яка перетворює кінетичну енергію  в потенціальну

 1. 50. Пристрої, якi автоматично вимикають крановi механiзми при порушенні безпечної експлуатації підіймально-транспортних машин, називаються:

а) сигналiзацiя

б) покажчики

в) обмежувачi

г) вимикачі

 1. 51. Прилади контролю сигналiзацiї застосовуються для:

а) для попередження небезпеки

б) для попередження падiння

в)для  попередження поломки

г)для  попередження заборонної  зони

 1. 52. Покажчик швидкостi вiтру показує на:

а) нахил крана вiд вiтру

б) нахил крана вiд перевантаження

в) нахил  крана від неправильної  експлуатації

г)  еправильно установленні опори

 1. 53. Можливий нахил пiдiймально-транспортних машин становить:

а) 3 градуси

б) 5 градусiв

в) 7 градусiв

г) 2 градуси

 1. 54. Існують покажчики нахилу пiдiймально-транспортних машин:

а) рiдинний та анемометр

б) маятниковий та рiдинний (креномiр)

в) анемометр та маятниковий

г)електричний

 1. 55. Автоматичний прилад, який вмикас звуковий сигнал, коли кранова стрiла наближасться до проводiв електричної мережi або до лiнiї електропередач, має назву:

а) сигналiзатор небезпечної напруги

б) сигналiзатор небезпечної зони

в) сигналiзатор перевищення допустимого нахилу крана

г) сигналізатор швидкості вітру

 1. 56. Яке значення допустимої мінімальної відстані між вантажем, що переміщується краном, і зустрічними предметами на його шляху, мм:

а) 200

б) 300  

в) 500

г) 1000

 1. Обмежувач складається з механізмів:

а) датчик зусиль, датчик кута, блок керування, панель сигналiзацiї

б) датчик зусиль, датчик кута, блок керування

в) блок керування, панель сигналiзацiї, ОГП 3

г) блок  керування, датчик  зусиль

 1. 58. Чорний ящик вiдображає:

а) ступiнь завантаження крана

б) параметри, перекидання стрiли

в) робочi параметр и, ступiнь завантаження крана

г)допустимі  параметри

 1. Прилад, який зберiгає данi про роботу пiдiймально- транспортних машин, має назву:

а) вмонтований ресстратор параметрiв роботи

б) бiлий ящик

в) панель приладiв

г)чорний  ящик

 1. 60. Результати огляду машини записують:

а) у вахтовий журнал

б) у паспорт пiдiймально-транспорно’i машини

в) у дорожнiй лист.

г)у  протокол  огляду

 1. 61. На бірці вантажозахватних пристроів повинно бути вказано:

а) інвентарний номер, вантажопiдйомнiсть випробування, дата виготовлення

б) вантажопiдйомнiсть

в) iнвентарний номер, вантажопiдйомнiсть

г) дата  випробування

 1. 62. Технічне ослуговування траверсів здійснюється:

а) 6 мiсяцiв.

б) кожен мiсяць

в) 12 мiсяцiв

г )раз  в квартал

 1. 63. Технічне ослуговування клiщiв, iншi захватів, тари здійснюється:

а) через кожнi 2 мiсяцi

б) через 6 мiсяцiв

в) через кожен мiсяць

г) що квартально

 1. 64. Технічне ослуговування стропів здійснюється:

а) кожнi 20 днiв

б) кожнi 30 днiв

в) кожи: 10 днiв.

г) раз  на тиждень

 1. 65. Кранiвник не повинен ставати до роботи на кранi, якщо зношення зiва гака перевищує:

а) 5,8% первiсної висоти перерiзу

б) 10,12% первiсної висоти перерiзу.

в) 8, 10% первiсної  висоти перерiзу

г) 6,8% первiсної  висоти перерiзу

 1. 66. Канат БРАКУЄТЬСЯ у разi зменшення первинного дiаметра зовнiшнiх дротiв через спрацювання або корозiї на:

а) 40 %

б) 50 %

в) 30 %

г) 45 %

 1. 67. Пiсля замiни каната чи гака, необхідно записати результати:

а) у паспорт крана.

б) у вахтовий журнал

в) у дорожнiй лист

г) у протоколі  огляду

 1. 68. Готовнiсть підіймально-транспортних машин забезпечує система:

а) планового ремонту

б) планово-попереджувального ТО та ремонту

в) система попереджувального ТО

г) поза  плановий  ремонт

 1. 69. Існують види технiчного огляду підіймально-транспортних машин:

а) перiодичне та повне

б) часткове, повне та позачергове

в) часткове та повне

г) запобіжний

 1. 70. Частковий огляд підіймально-транспортних машин проводиться:

а) 2 рази у 12 мiсяцiв

б) 1 раз у 12 мiсяцiв

в) 1 раз у 3 роки

г) що місяця

 1. 71. Перiодичний огляд строп пiд час експлуатацiї проводиться:

а) кожнi 10 днiв

б) кожнi 15 днiв

в) 1 раз на 6 мiсяцiв

г) що тижня

 1. 72. Повний огляд крану проводиться:

а) 1 раз у 3 роки

б) 1 раз у рiк

в) 1 раз у 5 рокiв

г) 1  раз у 7 років

 1. 73. Хто i куди записують результати технiчного обстеження крана:

а) записує у паспорт крана особа, яка його проводила

б) записує у вахтовий журнал особа,яка його проводила

в) записує до наряд-допуску iнженер підприємства

г) складається протокол  обстеження

 1. 74. Яким навантаженням проводиться статичне випробування крана:

а)  яке на 10% бiльше за його вантажопiдйомнiсть

б) яке на 25% бiльше за його вантажопiдйомнiсть

в) яке на 5% бiльше за його вантажопiдйомнiсть

г) яке на 15% бiльше за його вантажопiдйомнiсть

 1. 75. Яким навантаженням проводиться динамiчне випробування крана:

а) яке на 13% бiльше за його вантажопiдйомнiсть

б) яке на 10% бiльше за його вантажопiдйомнiсть

в) яке на 25% бiльше за його вантажопiдйомнiсть

г)  яке на 5% бiльше за його вантажопiдйомнiсть

 1. 76. Що повино відбуватись з підіймально-транспортною машиною (ПТМ) для вiдновлення неполадок i працездатностi крана:

а) ремонт крана

б) технiчне обслуговування

в) капiтальний ремонт

г) запобіжний  ремонт

 1. 77. Що повинні виконувати перед початком, протягом або пiсля робочої зміни:

а) сезонне обслуговування

б) щозмiнне обслуговування

в) капiтальний ремонт

г) технічне  обслуговування 1

 1. Несправнiсть, при якiй регулються вiльний хiд педалi або замінюєтъся пiдшипник, замінюється диск, має назву:

а) зчеплення вмикасться неповнiстю (веде)

б) зчеплення вмикасться частково

в) зчеплення вмикастъся повнiстю

г)зчеплення  невключається

 1. Несправнiсть, при якій регулюєтъся вiльний хiд педалi або промиваються накладки бензином просушуються, замiнюються пружини, має назву:

а) зчеплення вмикаеться неповнiстю

б) зчеплення вмикасться частково (буксус)

в) зчеплення вмикаетъся повнiстю

г) зчеплення  невключається

 1. Несправнiсть, при якiй усувається збiльшений осад пружини регулювальним болтом, замінюється пружина, замiнюються деталi, має назву:

а) шестернi пiд час роботи довiльно вимикаються

б) шестернi пiд час роботи довiльно вмикаються

в) шестернi пiд час роботи довiльно вилiтають

г) шестернi пiд час роботи не повністю вмикаються

 1. Необхідно регулювати осьовий зазор пiдшипникiв, доливати масло, регулювати зчеплення передач, якщо:

а) закипания редукторiв

б) охолодження редукторiв

в) перегрiв редукторiв

г) непрацює редуктор

 1. Необхідно промивати поверхнi бензином просушити, регулювати замiнювати накладки, якщо:

а) довiльне пiднiмання вантажу(стрiли)

б) примусове пiдiймання стрiли

в) довiльне опускания вантажу(стрiли)

г) вантаж  швидко опускається

 1. Безпечна відстань від крана основи укосу котловану, на краю якого він встановлюється, в разі піщаного або гравійного грунту і глибині котловану 3 м:

а)  2,0 м

б)  3,0 м

с)  4,0 м

г)  5,0 м

 1. Необхідно стежити за чистотою пiдвiски (регулярно очищати її від снiгу, льоду, забруднень), якщо:

а) голова пiдвiски без вантажу не піднімається вверх при вмиканні лебідки на опускання

б) голова  підвіски  без вантажу не опускається             вниз при вмикані лебiдки на підіймання

в) голова підвіски без вантажу не             опускається   вниз при  вмикані  лебiдки на опускання

г) голова підвіски без вантажу не  працює

 1. Необхідно послабити гайку гака, якщо:

а) гак не обертається

б) гак не обертапься в траверсi пiдвiски

в) гак заїдає в траверсi пiдвiски

г) змазати тертьову частину траверси

 1. 86. Потрiбно промити й змастити пiдшипник, якщо:

а) гак не обертається в траверсi

б) гак заїiдає в траверсi пiдвiски

в) гак не обертається

г) гак  туго обертається

 1. 87. Необхідно перевiрити правильнiсть руху сердечника, контрольною лампою перевiрити фази й усунути обриви, змінити напругу мережі, якщо:

а) гудiння в магнiтi

 б) вiбрацiя в магнiтi

в) тугий поворот

г) не спрацьовує

 1. 88. Усунути перекiс, перевiрити схему з‘єднання, якщо:

а) сердечник магнiту не втягуеться

б) сердечник магнiту втягуеться

в) сердечник магнiту хитастъся

г) сердечник магніту нагрівається

 1. 89. Замiнюють новими, встановлюють правильно щiтки, очищають кiльця й щiтки, якщо:

а) замаслення на кiльцях колектора

б) іскрiння на кiльцях колектора

в) заїдання кiльця колектора

г)щітки  не достають до колектора

 1. 90. Необхідно перевiрити контрольною лампою схему з‘єднання проводiв i усунути несправнiсть при:

а) посиленому гудiннi ротора

б) посиленому свистi двигуна

в) при посиленому гудiннi двигуна

г) при нагріванні двигуна

 1. 91. Необхідно перевiрити контакти на затискачах, оглянути резистори й усунути замикання, якщо:

а) перегрiв проводiв

б) перегрiв контакторiв

в) перегрiв резисторiв

г) обірваний провід

 1. 92. Необхідно вимкнути двигун, зняти навантаження та перевiрити ОГП, якщо:

а) двигун пiд навантаженням сильно гуде i зупиняється

б) двигун без навантаження сильно гуде i зупинястъся

в) перегрiв проводiв

г) недостатній  контакт

 1. Необхідно розібрати фiксатори спрофiлювати робочi поверхнi, якщо:

а) фрикцiйна муфта реверса не фіксується в нейтральному та верхньому положеннях

б) зубчаста муфта реверса не фіксується в нейтральному та верхньому положеннях

в) кулачкова муфта реверса не фiксується в нейтральному та верхньому положеннях

г) фрикцiйна муфта реверса не фіксується в верхньому положеннях

 1. Необхідно перевiрити справнiсть контролера, пiдтянути затискачi, перевiрити контакт щiток з кiльцями, резистор двигун, якщо:

а) одна опора не працює

б) один з редукторiв не працює

в) один з двигунiв не працює

г) дві опори не працює

 1. Комплекс заходiв, що визначає мiсце, послiдовнiсть i тривалiсть внконання операцiй, вид вантажiв, що переробляються, способи їх складування та стропування, типи використовування вантажопiдйомних i транспортних машин, має назву:

а) навантажувально-розвантажувальнi роботи

б) вантажно-розвантажувальнi роботи

в) вантажно-навантажувальнi роботи

г) комбіновані роботи

 1. 96. Вантажно-розвантажувальні роботи виконуються у:

а) вiдкритих складах

б) пунктах вантажопереробки

в) пунктах вантажно-розвантажувальних робiт

г) закритих  складах

 1. 97. Відкрита дiлянка території, спланована з необхідним нахилом для стiкання дощової

води, називається:

а) закритий склад

б) базовий склад.

в) вiдкритий склад

г) тимчасових складах

 1. 98. За безпечну роботу пiдiймально-транспортних машин несе вiдповiдальнiсть:

а) бригадир

б) машинiст

в) інспектор.

г) керівник

 1. 99. Вiд органiзацiї постачання до місця використання залежитъ:

а) схема руху машин

б) схема руху кранiв.

в) схема руху вантажів

г) місце установки кранів

 1. 100. Монтажнi роботи виконує:

а) монтажна бригада.

б) комплексна бригада

в) будвівельна бригада

г) рятувальна бригада

 1. Процес подачi матеріалу або транспортного засобу на відповідний рiвень, будiвлi, що споруджується, називається:

а) діагональне транспортування

б) горизонтальне  транспортування.

в) вертикальне транспортування

г) довільне  транспортування

 1. 102. Способи вертикального транспортування:

а) прикритий та накритий

б) відкритий та закритий

в) вiдкритпй та прикритий.

г) комбінований

 1. 103. Пiсля замiни каната чи гака, результати необхідно записати у:

а) паспорт  машини

б) машинiст у вахтовий журнал

в) машинiст у дорожнiй лист

г) складається  протокол  заміни

 1. 104. Безпечна відстань від крана до основи укосу котловану, на краю якого він встановлюється, в разі піщаного або гравійного грунту і глибині котловану 1 м:

а) 1,0 м

б) 1,5 м

в) 2,0 м

г) 3,0 м

 1. Сукупнiсть прийомiв обв’язки зачеплення вантажiв для ix пiдiймання перемiщення

пiдiймально-транспортними машинами, називаєтъся:

а) перемiщення.

б) стропуванням

в) перевезенням

г) доставка

 1. 106. Не дозволястъся розмiщувати вiтки строп пiд кутом:

а) менше 30°

б) бiльше 60°

в) бiльше 90°.

г) менше 45°  

 1. 107. При якiй висотi споруди, що будується, має застосовуватися двостороннiй радiо- або

телефонний зв’ язок:

а) бiльше 42 м

б) бiльше 36 м

в) бiльше 26 м.

г) більше 40 м

 1. 108. Якi залiзобетоннi та бетоннi вироби, що не мають маркування позначення фактичної

маси, не дозволяється пiдiймати:

а) масою понад 400 кг

б) масою понад 500 кг

в) масою понад 600 кг.

Г)масою  понад 250 кг

 1. 109. Забороняється зачерпування вантажу грейфером на вiдстанi вiд електроколонок або кабелю ближче:

а) 10 м

б)  40 м.

в)  15 м

г) 25 м

 1. 110. Для перевiрки правильностi стропування, надiйностi дiїi гальма вантаж необхідно підняти на висоту:

а) 150-200 мм

Ь) 200-300 мм.

в) 300-400 мм

г) 100-150 мм

 1. 111. За якої висоти пiдiймання вантажу стропальник може знаходитись бiля вантажу пiд час

його пiдiймання або опускания:

а) не бiльше 0,5 м вiд рiвня майданчика, на якому стопь стропальник

б) не бiльше 1,5 м вiд рiвня майданчика, на якому стопь стропальник

в) не бiльше 1 м вiд рiвня майданчика, на якому стопъ стропальник

г) не бiльше 2 м вiд рiвня майданчика, на якому стопъ стропальник

 1. 112. На яку висоту повинен, бути попередньо пiднятий вантаж щодо предметiв, що

зустрiчаються на його шляху, у разi перемiщення вантажу в горизонтальному напрямку:

а) на 500мм.

б) на 300мм

в) на 400мм

г) на 200мм

 1. Чи дозволяєтъся стропальнику поправляти петлi стропiв у зiвi гака биттям тяжкими

предметами:

а) не дозволяється.

б) дозволяєтъся, тільки якщо вантаж лежить на землi, а стропи натягом

в) дозволяється, якщо вантаж пiднятий над землею не бiльше 1 м

г)  дозволяється, якщо вантаж піднятий  над землею не більше 0,5 м

 1. 114. На якiй вiдстанi може працювати підіймально-транспортна машина мiж поворотною частиною крана при будь­-якому його положеннi i габаритами будiвель або штабелями вантажiв чи iншими предметами:

а) не менше 1 метра

б) не бiльше 1 метра

в) не менше 1,5 метра

г) не менше 0,5 метра

 1. 115. На якiй висотi вiд рiвня пiдошви фундаментна, необхiдно використовувати приставнi

iнвентарнi драбини, пiд час монтажу блокiв:

а) бiльше 1,5 м

б) менше 1,5 м

в) бiльше 2 м

г) більше 0,5 м

 1. 116. Іiнвентарнi пiдмости пiд час монтажу збiрних залiзобетонних колодязiв застосовують на висоті:

а) понад 1000 мм

б) понад 2000 мм

в) менше 2000 мм

г) менше  500 мм

 1. Чи дозволяєтъся пiдiймати залiзобетоннi i бетоннi вироби масою понад 500 кiлограмiв,

що не мають маркування та позначки про фактичну массу:

а) дозволяєтъся

б) пiд наглядом

в) забороняєтъся

г) дуже акуратно

 1. Назвіть документи які відповідають нормам крана:

А.  державні стандарти, які діють на всій території України.

Б.  державні стандарти, які діють на території СНД

В.  нормативні документи. Технічна документація. Інструкція

Г.  парспорт

 1. Назвіть типи приводів самохідних кранів:

А. електричні, гідравлічні, механічні  

Б.  гідравлічні, ланцюгові, електричні

В.  механічні, гідравлічні, кардані

Г. все перераховане

 1. Стійкість кранів забезпечується:

А. спроможність повертатися у свій початковий стан                      

Б. встановлення на виносні опори

В. виведення з ладу системи і повернення у початковий стан

Г. все перераховане

 1. Електрична машина,яка перетворює механічну в електричну енергію:

А.  генератор              

Б.  акумулятор

В.  статор

Г. ротор

 1. Зупинення системи крана забезпечують:

А.  шестерні

Б. гальма

В. гальмо ручнее

Г. все перераховане

 1. Для керування кранами з електричним приводом змінного і постійного стуму служить:

А. електрична                     

Б. електрично-механічні

В. механічно-гідравлічні

Г. пневмотична система

 1. Керування електродвигуном його вмикання, регулювання частоти обертання, зупинення та змінення напрямку руху (реверсування):

А. контролери

Б. магнітні пускачі

В. контактори

Г. резистори

 1. Назвіть електричний апарат для замикання й розмикання силових електричних кіл, який приводиться в дію електромагнітом:

А. контролери

Б. контактори

В. резистори

Г все перераховане

 1. Малогабаритний контактор спеціального виконання, призначений для пуску, зупинення та реверсування асинхронних коротко замкнутих електродвигунів називається:

А. магнітним пускачем

Б. контактором

В. контролером

Г. все перераховане

 1. Вимкнення електричних кіл у випадку порушення  нормальних умов їхньої роботи призначенні —

А. автоматичні вимикачі

Б. допоміжні пристрої

В. плавкі запобіжники

Г. все перераховане

 1. Кнопки керування вимикачі керування, пакетні вимикачі та універсальні перемикачі застосовують як:

А. допоміжні пристрої

Б. допоміжні механізми

В. спосіб керування автокранами

Г. спосіб управління автокранами

 1. Для зв’язку електрообладнання поворотної частини крана з зовнішньої мережею та електроапаратами , встановленими на неповоротній частині крана застосовують:

А. контактори

Б. гальма

В. струмоприймачі

Г. покажчики

 1. Для пуску, зміни напрямку та зупинення виконавчих механізмів, а також регулювання їх швидкості служать:

А. гідророзподільники

Б. гідрозамки

В. зворотні клапани

Г. поворотники

 1. Пристрої які автоматично вимикають кранові механізми коли порушується безпечна експлуатація кранамають назву:

А. обмежувачі

Б. покажчики

В. сигналізація

Г. всі назви правильні

 1. Прилади контролю і сигналізації застосовують:

А. для попередження небезпеки

Б. для попередження падіння

В. для попередження надійності

Г. все перераховане

 1. Покажчик швидкості вітру показує:

А.  нахил крана від вітру                                  

Б.  нахил крана від перевантаження

В. стійкість крана

Г. все перераховане

 1. При встановленні вантажопідіймальних кранів можливий нахил на:

А.  3 градуси

Б.  5 градусів

В.  1 градус

Г.  2 градуси

 1. Вантажопідіймальний кран складається з основних частин:

А. поворотної та неповоротної

Б.  ходової та виносної  опори

В.  виносної опори, стріли і канатів

Г.  стріли і канатів

 1. Покажчики нахилу крана бувають:

А. маятниковий та рідинний (креномір)

Б. рідинний та анемометр

В. анемометр та маятниковий

Г. маятниковий

 1. Як проводиться оцінка працездатності гідрообладнання (гідроприводу) крана:

А. шляхом вимірювання швидкостей робочих рухів під робочим навантаже

Б. зовнішнім оглядом

В. ревізією гідромотора (насоса)

Г. при повному технічному огляді крана

 1. Нарад-допуск видається на виконання робіт на відстані менше …. від крайнього  проводу ліній електропередачі напругою більше …..

А.  40м при 42 В

Б.  30м при 36 В

В.  40м при 36 В

Г.  менше  20м  при  напрузі більше  36 В

 1. У вантажних лебідок з двома приводами останні повинні мати між собою:

А.  слабкий кінематичний зв’язок

Б.  довільний кінематичний зв’язок

В.  жорсткий кінематичний зв’язок 

Г.  з’єднання

 1. Зливання робочої рідини із запобіжних клапанів має здійснюватися

А. в гідробак

Б. в редуктор

В. в коробку передач

Г. в піддон

 1. Вантажопідіймальні крани та машини з машинним приводом мають бути обладнані обмежниками робочих рухів (кінцевими вимикачами ) для:

А.  безпечної зупинки

Б. автоматичної зупинки

В. ручної зупинки

Г.  не мають призначення

 1. Для закривання та відкривання ліній гідросистеми служить:

А. клапан тиску

Б. вентилі

В. зворотні клапани

Г. гідроклапани

143.Для пропускання робочої рідини в одному напрямку служать:

А. вентилі

Б. зворотні клапани

В. прямі клапани

Г.  гідроклапани

144.У гідросистемі, де рідина проходить в обох напрямках встановлюють:

А. клапан

Б. вентиль

В. гідрозамок

Г. гідроклапан

145.Поділ робочої рідини на два потоки служить:

А.  гідроклапан           

Б. регулювальні пристрої

В. клапан тиску

Г. клапан

146.Гідравлічні опори, які встановлюють на шляху проходження робочої рідини:

А. вентилі

Б. клапани

В. дроселі

Г.  муфти      

147.Для з`єднання двох валів або вала з установленими на ньому деталями призначенні:

А. шестерні

Б. передачі

В. муфти 

Г. ланцюги

148.Назвіть муфти що входять до постійних:

А. жорсткі, компенсаційні, розсувні та пружні

Б. кулачкові, жорсткі, компенсаційні, розсувні та пружні

В. жорсткі, компенсаційні та зубчасті

Г. розсувні та пружні

149.Щоб передати обертання валам, розташованим під кутом один до одного, спростити трансмісію та поліпшити компонування кранових механізмів, застосовують…

А. зубчасті передачі

Б. ланцюгові  передачі

В. кардані  передачі

Г. змінні передачі

150.До зчіпних муфт входять:

А. кулачкові, зубчасті та фрикційні 

Б. зубчасті, фрикційні та розсувні

В. кулачкові,  жорсткі та розсувні

Г. фрикційні

151.Для змінення частоти обертання ведених частин трансмісії при незмінній частоті обертання її ведучої частини слугує:

А. коробка передач

Б. реверсивно-розподільчий механізм

В. редуктор

Г. стартер

152.Пристрій який служить для зупинення елементів крана, а також для тривалого утримання вантажу. Стріли, поворотної платформи та ходового пристрою в заданому положенні, називається:

А. гальмом 

Б. муфтою

В. передачею

Г. редуктором

153.Як правило для підіймання і опускання вантажу слугує:

А. вантажна лебідка 

Б. стрілова та вантажна лебідка

В. стрілова лебідка

Г. стріла

154.Механічні зубчасті передачі зі сталим передавальним числом, розміщенні в закритому металевому корпусі, називаються

А. редуктор 

Б. гідродвигун

В. електродвигун

Г. двигун

155.Як правило роботу зубчастих передач у масляній ванні забезпечується

А. лебідкою

Б. передачею

В. редуктором

Г. муфтою

156.Для змінення напрямку обертання ведучого вала призначений

А. механізм реверсу

Б. редуктор

В. муфта

Г. стріла

157.Механізм повороту призначений …

А. для повороту нерухомої частини крана

Б. для повороту крана

В. для приведення в рух поворотну частину,яка повертається по осі

Г. для повороту автомобіля

158.Телескопічна стріла складається з:

А. опорна, основна,  висувна

Б. основна та висувні секції 

В. опорна, допоміжні

Г. висувна

159.Назвіть види виносних опор:

А. поворотна і висувна

Б. поворотна, висувна і підіймальна 

В. виїзна, поворотна    

Г. підіймальна

160.Опорно-поворотний пристрій служить:

А. для з`єднання та повороту,поворотної й неповоротної частини крана

Б. для повороту стріли

В. для повороту автомобіля

Г. для повороту кабіни

161.На вантажопідіймальних кранах розрізняють два типи опорно-поворотних пристроїв:

А. роликово-зубчасті та шарикові

Б. роликові та шарикові 

В. роликові і зубчасті

Г.  шарикові

162.Основні параметри гідромоторів та насосів

А. робочий  об’єм та тиск

Б. робочий об’єм,частота обертання,тиск, крутний момент, потужність 

В. частота обертання вала та потужність

Г. крутний момент, потужність

163.Закрита електрична машина,що складається з нерухомого статора та рухомого ротора називається:

А. асинхронний двигун  

Б. редуктор

В. генератор

Г. двигун

164.На стрілових кранах використовують електромашини:

А. генератори, асинхронні двигуни

Б. електродвигуни, асинхронні двигуни

В. електродвигуни

Г. генератори

165.Механізм реверсу призначений:

А. для збільшення напрямку обертання ведучого вала

Б. для змінення напрямку обертання ведучого вала

В. для зміцнення напрямку обертання ведучого вала

Г. для зменшення напрямку обертання ведучого вала

166.Ходовий пристрій і ходова рама зі змонтованими на ній виносними опорами це —

А. неповоротна частина крана    

Б. поворотна частина крана

В. ходова частина крана

Г. ходова та неповоротна частина крана

167.Поворотна платформа, на якій розміщенні виконавчі механізми, кабіна машиніста і стрілове обладнання, має назву:

А. неповоротна частина крана    

Б. поворотна частина крана    

В. ходова частина крана

Г. ходова та неповоротна частина крана

168.Пульт приєднаний до електрообладнання та системи керування за допомогою:

А. клемників   

Б. дротів

В. кабелів

Г. контролерів

169.Обладнана опалювачем, теплоізоляцією, двома оглядовими вікнами, склоочисником , вентилятором, плафоном освітлення, сонцезахисним козирком, ящиком для аптечки та кишенею для документів це — …

А. кабіна машиніста автомобіля

Б.  кабіна машиніста крана 

В. кабіна машиніста КРАЗА

Г. кабіна автомобіля

170.Від двигуна автомобіля через коробку відбору потужності, коробку передач і карданний вал називається …

А.  привід насоса  

Б.  привід  колеса

В. привід коробки

Г. привід  редуктора

171.Автоматичний прилад, який вмикає звуковий сигнал, коли кранова стріла наближається до проводів електричної мережі або до лінії електропередач називається:

А. сигналізатор небезпечної напруги               

Б. сигналізатор небезпечної зони

В. сигналізатор перевищення допустимого нахилу крана

Г. сигналізатор звуку

172.Дефекти, за наявності яких проводиться бракування вантажних гаків, які встановлені на вантажопідіймальному обладнанні:

А. збільшення розміру зіва гака більше 12 % первинного розміру  та  спрацювання більше 11% первинної висоти вертикального перерізу гака.

Б. збільшення розміру зіва гака більше 12 % первинного розміру  та  спрацювання більше 10 % первинної висоти вертикального перерізу гака.

В. збільшення розміру зіва гака більше 10 % первинного розміру  та  спрацювання більше 12 % первинної висоти вертикального перерізу гака.

Г. збільшення розміру зіва гака більше 15 % первинного розміру  та  спрацювання більше 12% первинної висоти вертикального перерізу гака.

173.Дефекти, за наявності яких вибраковуються блоки і барабани, які встановлені на вантажопідіймальному обладнанні:

А. часткові обломи реборд блоків не більше 100 мм на довжину, знос рівчака барабана за профілем більше 5 мм.

Б. часткові обломи реборд блоків не більше 120 мм на довжину, знос рівчака барабана за профілем більше 10 мм.

В. часткові обломи реборд блоків не більше 75 мм на довжину, знос рівчака барабана за профілем більше 2 мм.

Г. часткові обломи реборд блоків не більше 140 мм на довжину, знос рівчака барабана за профілем більше 5 мм.

174.У випадках, коли зона, що обслуговується краном, повністю не оглядається з кабіни, та між машиністом і стропальником відсутній радіо- або телефонний зв’язок, для передавання сигналів машиністу крана повинен бути призначений, сигнальник з числа:

А. будь-яких працівників, які обслуговують вантажопідйомний кран;

Б. досвідчених стропальників;

В. осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт кранами 

Г. бригадира

175.Ланцюговий строп підлягає бракуванню у випадках…:

А. при подовженні ланки ланцюга більше 2% початкового розміру і при зменшенні діаметра перерізу ланки внаслідок зносу більше 10%.

Б. при подовженні ланки ланцюга більше 3% початкового розміру і при зменшенні діаметра перерізу ланки внаслідок зносу більше 5%.

В. при подовженні ланки ланцюга більше 3% початкового розміру і при зменшенні діаметра перерізу ланки внаслідок зносу більше 10%.   

Г. при подовженні ланки ланцюга більше 4% початкового розміру і при зменшенні діаметра перерізу ланки внаслідок зносу більше 8%.

176.Для перевірки правильності стропування та надійності дії гальма вантаж має бути попередньо піднятий на висоту:

А. 100-200 мм;

Б. 200-300 мм;

В. 300-400 мм;

Г. 500 мм.

177.Особа з числа працівників, призначена наказом (розпорядженням по цеху) по підприємству, відповідальних за утримання вантажопідіймального обладнання в справному стані, оглядає стропи у строк:

А. не рідше одного разу на місяць;

Б. кожні 10 днів; 

В. перед початком розвантажувально-навантажувальних робіт.

Г. кожен день

178.Для ланцюгових стропів мають використовуватися кругло ланкові ланцюги відповідно до вимог нормативних документів. Коефіцієнт запасу руйнівного навантаження ланцюга щодо навантаження окремої вітки стропа має бути не менше:

А. 4;

Б. 5;

В. 6.

Г. 7

 1. Обмежувач механізму підйому вантажу повинен забезпечити зупинку вантажозахоплювального органа (при підйомі без вантажу) так, щоб зазор між:

А. не менше 50 мм  

Б. не менше 200 мм

В. не менше 100 мм

Г. не менше 300 мм

180.Вхід на кран під час його руху:

А. допускається.

Б. допускається в разі виробничої необхідності.

В.  допускається за рішенням начальника цеху.

Г. не допускається.  

181.Зачерпування вантажу грейфером від електроколонок або кабелю забороняється на відстані:

А. ближче 10 м.               

Б. ближче 15 м.

В. ближче 20 м

Г. ближче 40 м

182.Технічне обслуговування кліщі, інші захвати, тару проходять ..

А. через кожні 2 місяці

Б. через 6 місяців   

В. через кожен місяць

Г. кожен тиждень

 1. Вибраковування гальмівних шківів проводиться, якщо:

А. знос робочої поверхні обода більше 10% від початкової товщини

Б. знос робочої поверхні обода більше 20% від початкової товщини

С. знос робочої поверхні обода більше 25% від початкової товщини

Г. знос робочої поверхні обода більше 30% від початкової товщини

184.»Рух зігнутою в лікті рукою, долоня повернута в бік необхідного руху візка» відповідає сигналу

А. опустити вантаж або гак.

Б. пересунути візок

В. підняти вантаж або гак.

Г. пересунути кран (міст).

185.»Рух зігнутою в лікті рукою, долоня повернута в бік потрібного руху стріли» відповідає сигналу

А. підняти стрілу.

Б. повернути стрілу 

В. опустити стрілу

Г. підняти вантаж або гак

186.»Рух угору протягнутою рукою, попередньо опущеною у вертикальне положення, долоня розкрита» відповідає сигналу

А. підняти стрілу.

Б. повернути стрілу

В. опустити стрілу.

Г. підняти вантаж або гак

187.»Рух униз протягнутою рукою, попередньо піднятою у вертикальне положення, долоня розкрита» відповідає сигналу

А. підняти стрілу.

Б. повернути стрілу.

В. опустити стрілу.

Г. підняти вантаж або гак.

188.»Різкий рух рукою праворуч і ліворуч на рівні пояса, долоня повернута донизу» відповідає сигнал

А. підняти стрілу

Б. стоп (припинити підіймання або переміщення).

В. опустити вантаж або гак.

Г.

189.»Кисті рук повернуті долонями одна до іншої на невеликій відстані, руки підняті догори» означає

А. підняти стрілу

Б. стоп (припинити підіймання або пересування).

В. опустити вантаж або гак.

Г. обережно (застосовується перед подачею будь-якого сигналу)    

190.Відстань між стропальником і машиністом крана дозволяється подавати сигнали голосом

А. не більше 5 м.

Б. не більше 10 м.

В. не більше 15 м.

Г. не більше 20 м.

191.Двосторонній радіо- або телефонний зв’язок при будівництві високої споруди застосовується на висоті …

А. більше 25 м.

Б. більше 30 м.

В. більше 36 м.

Г. більше 45 м.

192.Залізобетонні та бетонні вироби, що не мають маркування і позначення фактичної маси, не дозволяється підіймати

А. масою понад 300 кг.

Б. масою понад 400 кг.

В. масою понад 500 кг. 

Г. масою понад 750 кг.

193.Вантаж щодо предметів, що зустрічаються на його шляху, у разі переміщення вантажу в горизонтальному напрямку повинен бути попередньо піднятий на висоту:

А. на 300мм

Б. на 400мм

В. на 500мм 

Г. на 150 мм

194.Поправляти петлі стропів у зіві гака биттям тяжкими предметами стропальнику

А. дозволяється,тільки якщо вантаж лежить на землі,а стропи натягом

Б. дозволяється,якщо вантаж піднятий над землею  не більше 1м.

В. не дозволяється.  

Г. дозволяється, якщо є дозвіл від керівника

195.Комплекс заходів, спрямований на підняття різноманітних вантажів з метою їх навантажування та розвантажування за допомогою вантажопідіймальних кранів це -…

А. налагоджувальні роботи

Б. ремонтні роботи

В. монтажні роботи

Г. навантажувально-розвантажувальні роботи

196.Вхід на кран під час його руху:

А. допускається.

Б. допускається в разі виробничої необхідності.

В. допускається за рішенням начальника цеху.

Г. не допускається.

197.Здійснення організації безпечного проведення робіт вантажопідіймальними кранами відповідно до іншої технологічної чи організаційної документації:

А. дозволяється при певних умовах документації

Б. не дозволяється

В. дозволяється

Г. дозволяється при правильному виставленні крана

198.Місце проведення робіт з підіймання та переміщення вантажів, у тому числі проходи та проїзди,повинні мати додаткове штучне освітлення, коли освітленість у зоні роботи:

А. нижче 5 лк

Б. нижче 10 лк

В. нижче 15 лк

Г. нижче 20 лк

199.У разі виконання робіт лебідками необхідно перевірити гальмо систему лебідки зупинення вантажу:

А. під час опускання

Б. під час підіймання

В. під час перетягування

Г. під час розвантажування

200.Виконувати одночасно піднімання або опускання двох вантажів, розташованих близько один від одного:

А. не допускається.   

Б. допускається в разі виробничої необхідності.

В. допускається за рішенням начальника цеху.

Г. допускається.

201.Звільнення за допомогою вантажопідіймальних кранів та машин затиснених вантажів, стропів, канатів або ланцюгів:

А. допускається.

Б. допускається в разі виробничої необхідності майстра

В. допускається за рішенням начальника складу .

Г. не допускається.   

202.Стропування довгомірних вантажів необхідно проводити:

А. спеціальною траверсою

Б.  спеціальною тарою

В. додатковим грейфером

Г. додатковою стропою

203.Виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами у разі виявлення несправної тари, а також за відсутності на ній маркування і попереджувальних написів:

А. допускається.

Б. допускається в разі виробничої необхідності майстра

В. допускається за рішенням начальника складу .

Г. не допускається.   

204.Кантування великовагових вантажів на майданчиках, що мають огорожу:

А. допускається  

Б. не допускається

В. допускається з наряд-допуском

Г. допускається з стропами

205.Зачеплення круглого лісу здійснюється не ближче:

А. ніж 0,5м від кінців колод 

Б. ніж 5 м від кінців колод

В. ніж 0,8 м від кінців колод

Г. ніж 1 м від кінців колод

206.Перебування працівників у зоні ймовірного падіння вантажу під час відкриття бортів платформи, зрізання дротяного обв’язування, зняття стійок:

А. не забороняється

Б. забороняється   

В. не забороняється з наряд-допуском

Г.  під наглядом

207.Розвантаження круглого лісу і пиломатеріалів здійснюється на площадки, розміщення перпендикулярно до осі шляху і захищенні з кожного боку двома стовпами, або він укладається:

А. завширшки 4 м і висотою штабеля не більше ніж 4м

Б. завширшки 3 м і висотою штабеля не більше ніж 5м

В. завширшки 3 м і висотою штабеля не більше ніж 3м

Г. завширшки 5 м і висотою штабеля не більше ніж 3м

208.Вантажопідіймальні крани в робочому та неробочому станах мають бути:

А. стійкими

Б. нестійкими

В. у вільному стані

Г. в складеному стані

209.При огляді крана кранівник повинен користуватися переносною лампою з напругою:

А. не більше 36В

Б. не менше 42 В

В. не більше 45В

Г. не більше 60В

210.Огляд крана повинен здійснюватися при:

А.  непрацюючих механізмах

Б. працюючих механізмах

В. не працюючих гальмах

Г. не працюючих лебідках

211.У разі відлучення кранівника його помічнику, стажисту або іншим особам керувати краном:

А. не дозволяється

Б. дозволяється

В.  дозволяється з наряд допуском

Г. дозволяється з інструкцією

212.Перед початком роботи кранівник повинен перевірити наявність:

А. водійське посвідчення

Б. посвідчення воді та стропальника

В. водійське посвідчення механіка

Г. посвідчення на право проведення робіт у стропальника

213.При підіймання вантажу відстань між обоймою гака та блоками на стрілі повинна бути:

А. не менша ніж 400 мм

Б. не менша ніж 550 мм

В. не менша ніж 300 мм

Г. не менша ніж 500 мм

214.При роботі крана людям, знаходитися поруч із платформою, а також виходити на неповоротну частину:

А. забороняється

Б. не забороняється

В. не забороняється, за умови використання технологічної карти

Г.  дозволяється на відстані

215.Після закінченні роботи крана машиніст робить записи у:

А. наряд-допуск

Б. вахтовий журнал

В. посвідчення водія

Г. паспорт  крана

216.Усунення несправностей, що виникли під час роботи крана, здійснюється:

А. за заявкою водія

Б. за заявкою кранівника

В. за висновками комісії

Г. за графіком

217.Кранівник стрілового самохідного крана, навчений та атестований згідно з Правилами, несе особисту відповідальність:

А. за порушення правил водіння

Б. за порушення будівництва

В. за водія

Г. за порушення вимог

 1. Що наноситься на бирку стропа:

а) номер, вантажопідйомність, дата випробувань.

б) номер, завод виробник, дата виготовлення

в) номер, дата виготовлення, термін придатності.

г) дата виготовлення, дата випробування

 1. Що повинно бути вказано при маркуванні тари:

а)  вага тари, номер, її призначення, вага вантажу.

б) номер, вага вантажу.

в)  вага тари, її призначення

г)  номер вантажу

 1. Дія кранівника при аварії:

а) терміново покинути кран.

б) доложити майстру і чекати його розпоряджень.

в) приняти заходи до опускання вантажу, якщо можливо, загородити небезпечну зону, відключити кран, повідомити майстру.

г) всі перераховані

 1. Який документ видається на ремонт крана:

а) письмовий дозвіл слюсаря в вахтовому журналі.

б) разовий дозвіл, відповідального за безпечне проведення робіт

в) наряд-допуск

г) дозвіл в усній формі від керівника

 1. Періодичність дефектоскопії гаків, осей підвіски:

а)   одін раз на рік.

б)  одін раз в 2 роки.

в)  один раз в 6 місяців.

г)  один раз в 3 місяці

 1. Допустимий знос реборд блоків.

а) 1,20%

б) 2,10%

в) 3,5%

г) 4,5%

 1. Допустимий знос гака в зіві.

а) 1.11%

б) 2.10%

в) 3.15%

г) 4.0%

 1. Що запобігає спаданню каната з блоків:

а)  отбойнік, зазор між кожухом і блокам.

б)  робота машиніста крана без косого натягу.

в)  нічього не запобігає.

г) неуважна робота машиніста

 1. Величина наповнення тари:

а)  чтоби не траплялося проливання і падінь.

б) заполняется на вимогу особи за безпечне виконання робіт.

в)  сипучі і дрібно штучні — 100мм до борта або лінії  та  рідкі-  недолив однієї третини до борта.

г) не більше дозволеного типу вантажу

 1. Яким повинен бути прохід між штабелями (стелажами) вантажу:

а) не менше 1 м

б) н)е менше 0,5 м

в) не менше 2 м

г) не менше 3 м

 1. Як має здійснюватися пересування автомобільного крана під лінією електропередачі:

а) зі швидкістю не більше 5 км / год

б) при опущеній стрілі (у транспортному положенні)

в) пересування під лінією електропередачі заборонено

г) зі швидкістю не більше 20 км / год

 1. Хто призначається відповідальним за промислову безпеку при експлуатації підйомних споруд:

а) фахівець, відповідальний за безпечне проведення робіт з застосуванням підйомних споруд

б) фахівець, відповідальний за здійснення виробничого контролю при експлуатації підйомних споруд

в) фахівець, відповідальний за утримання підйомних споруд в працездатному стані

г) всі перераховані відповідальні особи

 1. Назвіть норму складування цегли на піддонах:

а)  штабелем не більше ніж в три яруси

б)  штабелем не більше ніж в два яруси

в)  штабелем не більше ніж в один ярус

г)  штабелем не більше ніж в чотири яруси

 1. Як підбирають довжину гілок стропа:

а)  щоб кут між гілками стропи був не більше 120 градусів

б)  щоб кут між гілками стропа був не більше 90 градусів

в)  щоб кут між гілками стропи був не більше 60 градусів

г)  щоб кут між гілками стропа був не менше 90 градусів

 1. Коли забороняється піднімати вітрильний вантаж (вітражі, ферми, перегородки, стінні панелі):

а)  при силі вітру 12 м / с

б)  при силі вітру 10 м / с

в)  при силі вітру 5 м / с

г)  при будь-якому вітрі забороняється піднімати вітрильний вантаж.