Машини для земляних і дорожніх робіт

Молодший бакалавр

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

 денна форма навчання, група БМ2а. Виконати завдання та надіслати на електронну пошту викладача: Хмельницька О.А. amankul26@gmail.com

заочна форма навчання, група БМ2аз, БМ3аз. Виконати завдання та надіслати на електронну пошту викладача: Мокрієнко Т.Д. mokrienkot@gmail.com

Підручники.    

 1. Л.В. Мобіло Будівельна техніка (електронний навчальний посібник) https://ep3.nuwm.edu.ua/3749/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE.pdf
 2. О.А. Качура Будівельна техніка https://core.ac.uk/download/pdf/11332097.pdf
 3. С.К. Миронюк .Землерийні машини

денна

група БМ2а

Тема 1: Типи машин для земляних робіт

Опрацювати  стор.6- 8

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 2: Фізико-механічні властивості грунтів

Опрацювати п.4 стор.9-11

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 3: Робочі органи машини

Опрацювати п.5 стор.12-15

Тема 4: Елементи кінематичних схем

Опрацювати п.5 стор.17- 20

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 5: Взаємодія робочих органів машин з грунтом

Опрацювати п.5 стор.22-24

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 6: Техніко-економічні показники роботи машин для земляних робіт

Опрацювати п.5 стор26-28

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 7: Призначенн і класифікація одноківшевих екскаваторів

Опрацювати п.19 стор.204-205

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 8: Кінематичні, пневматичні і гідравлічні схеми екскаваторів

Опрацювати п.1 стор.208- 209

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 9: Екскаватори з механічним приводом

Опрацювати п.3 стор.214- 216

Тема 10: Екскаватори з гідравлічним приводом

Опрацювати п.3 стор.218- 222

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 11: Механізм повороту платформи

Опрацювати п.6 стор.233- 236

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 12: Поворотні платформи і опорно- поворотне обладнання

Опрацювати п.6 стор.244- 246

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 13: Керування одноківшевими екскаваторами.

Опрацювати п.3 стор.247

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 14: Ходове обладнання.

Опрацювати п.4 стор.256

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 15: Робоче обладнання одноківшевих екскаваторів.

Опрацювати п.5 стор.262

Тема 16: Екскаватор з прямою лопатою.

Опрацювати п.5 стор.263

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 17: Екскаватор з зворотною лопатою.

Опрацювати п.5 стор.268

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 18: Драглайн.

Опрацювати п.5 стор269

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 19: Характеристика одноківшевих екскаваторів .

Опрацювати п.19 стор.277

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 20: Розрахунки продуктивності одноківшевих екскаваторів .

Опрацювати п.1 стор.280

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 21: Призначення і класифікація багатоківшевих екскаваторів .

Опрацювати п.3 стор.289

Тема 22: Регулювання механізмів багатоківшевих екскаваторів.

Опрацювати п.3 стор290

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 23: Траншейні екскаватори.

Опрацювати п.6 стор.296

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 24: Ланцюгові екскаватори.

Опрацювати п.6 стор.298

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 25: Роторні екскаватори.

Опрацювати п.7 стор. 299

Тема 26: Визначення продуктивності багатоківшевих екскаваторів.

Опрацювати п.7 стор.302

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 27: Призначення та класифікація бульдозера.

Опрацювати п.1 стор.5

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 28: Загальна будова бульдозерів.

Опрацювати п.1 стор.8

Домашнє завдання: скласти конспект

Підручники:

 1. Л.В. Мобіло Будівельна техніка (електронний навчальний посібник) http://ep3.nuwm.edu.ua/3749/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE.pdf
 2. О.А. Качура Будівельна техніка   https://core.ac.uk/download/pdf/11332097.pdf
 1. С.К. Миронюк Землерийні машин
 2. Будівельна техніка (довідник)   http://budtehnika.pp.ua/560-drobiln-mashini.html
 3. О.В. Щукін Конспект лекцій до вивчення дисципліни http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/resource/view.php?id=30382

Тема 29: Бульдозери з канатно-блоковим керуванням

Опрацювати п.2 стор.7-21

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Для яких робіт використовують бульдозери з канатно-блоковим керуванням

*Які переваги канатно-блокової системи керування

*З яких основних вузлів складається лебідка ДЗ-7

 Тема 30: Бульдозери з гідравлічним керуванням

Опрацювати п.2 стор.21-34

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Які переваги гідравлічної системи керування

*На яких роботах застосовують бульдозери з гідравлічним керуванням

*З чого складається бульдозерне робоче обладнання

 Тема 31: Визначення продуктивності бульдозера

Опрацювати п.2 стор.35

Домашнє завдання: скласти конспект.

 Тема 32: Призначення і класифікація скреперів

Опрацювати п.1 стор.71-72

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Що таке скрепер

*На яких роботах їх застосовують

*Як поділяються за способом пересування

 Тема 33. Будова основних вузлів і деталей

Опрацювати п.2 стор.73-74

Домашнє завдання: скласти конспект.

 Тема 34: Причіпні скрепери з канатно-блоковим керуванням

Опрацювати п.3 стор.74-79

Домашнє завдання: скласти конспект.

Тема 35: Причіпні скрепери з гідравлічним керуванням

Опрацювати п.4 стор.80-82

Домашнє завдання: скласти конспект

 Тема 36: Напівпричіпні (самохідні) скрепери

Опрацювати п.5 стор.82-87

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Яка будова самохідного скрепера

*Назвіть переваги самохідного скрепера

 Тема 37: Визначення продуктивності скрепера

Опрацювати п.5 стор.88

Домашнє завдання: скласти конспект.

Тема 38: Грейдер-елеватори. Призначення та застосування

Опрацювати п.1 стор.148-149

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Для яких робіт застосовують грейдер

*Яка перевага робочих органів грейдерів

Тема 39: Автогрейдери. Призначення та застосування

Опрацювати п.3стор.160-179

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Яка будова автогрейдера

*Для виконання яких робіт призначений автогрейдер

 Тема 40: Основне і додаткове робоче обладнання самохідних грейдерів

Опрацювати п.4 стор.179-180

Домашнє завдання: скласти конспект.

Тема 41: Фізико-механічні властивості кам’яних матеріалів

Опрацювати п.4 стор.1

Домашнє завдання: скласти конспект.

 Тема 42: Класифікація дробильних машин

Опрацювати п.4 стор.2

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Якими методами виконується дроблення кам’яних порід

*Які дробарки використовують в будівельному виробництві

Тема 43: Щокові (щелепні) дробарки

Опрацювати п.4 стор.2

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Як здійснюється процес дроблення в щоковій дробарці

*Яка будова дробарки

 Тема 44: Конусні обертальні дробарки

Опрацювати п.4 стор.6

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Як відбувається дроблення в конусній дробарці

*Яка будова конусної дробарки

Тема 45: Валкові дробарки

Опрацювати п.4 стор.8

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Як відбувається процес дроблення

*Яка будова валкової дробарки

Тема 46: Молоткові дробарки

Опрацювати п.4 стор.9

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Який принцип дії молоткової дробарки

 Тема 47: Роторні дробарки

Опрацювати п.4 стор.9

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Яка будова роторної дробарки

*В чому полягає перевага роторних дробарок

 Тема 48. Розрахунки продуктивності дробарки

Опрацювати п.4 стор.14

Домашнє завдання: скласти конспект.

 Тема 49: Каменерізальні машини

Опрацювати п.4 стор.21

Домашнє завдання: скласти конспект.

 Тема 50: Дорожні фрези. Конструкції та основні параметри

Опрацювати п.5 стор.43

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Для яких робіт використовують дорожні фрези

*Класифікація дорожніх фрез

 Тема 51: Однопрохідні грунтозмішувальні машини

Опрацювати п.5 стор.48

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Класифікація грунтозмішувальних машин

*Будова грунтозмішувальних машин

 Тема 52: Конструкції грунтозмішувальних машин

Опрацювати п.5 стор.49

Домашнє завдання: скласти конспект.

 Тема 53: Кар’єрні грунтозмішувальні машини

Опрацювати п.5 стор.51

Домашнє завдання: скласти конспект.

 Тема 54: Асфальтозмішувальні машини та обладнання

Опрацювати п.5 стор.12

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Які бувають асфальтозмішувальні установки за призначенням

*Які бувають асфальтозмішувальні установки за конструктивним рішенням

 Тема 55: Характеристика дорожніх покриттів

Опрацювати п.5 стор.27

Домашнє завдання: скласти конспект.

 Тема 56: Конструкції асфальтозмішувальних установок

Опрацювати п.5 стор.28

Домашнє завдання: скласти конспект.

 Тема 57: Машини для транспортування матеріалів

Опрацювати п.5 стор.41

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Що входить до складу цементовоза

 Тема 58: Машини для розподілу дорожньобудівельних  матеріалів

Опрацювати п.5 стор.42

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Які розподільники цементу використовують

*Принцип роботи машин для розподілу матеріалів

Тема 59: Машини для укладання асфальтобетонних сумішей

Опрацювати п.5 стор.50

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Яке призначення асфальтоукладачів

*Які бувають асфальтоукладачі

Тема 60: Машини для ущільнення динамічної дії

Опрацювати п.5 стор.53

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Які бувають способи ущільнення грунтів

*Як можна ущільнювати грунти

 Тема 61: Машини для ущільнення матеріалів статичної дії

Опрацювати п.5 стор.54

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Які бувають котки за типом робочого органу

*Які недоліки кулачкового котка

*Переваги пневмоколісних катків

Тема 62: Машини для утримання доріг влітку

Опрацювати п.5 стор.79

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Призначення поливально-мийних машин

*Призначення підмітально-збиральних машин

*Призначення маркірувальних машин

 Тема 63: Машини для прибирання снігу і льоду

Опрацювати п.5 стор.87

Домашнє завдання: скласти конспект. Дати відповіді на питання:

*Які бувають снігоочисники в залежності від типу робочого органу

*Назвіть типи снігонавантажувачів

*Які бувають машини для боротьби з ожеледдю в залежності від способу впливу на ожеледь

Тема 64: Залік

                           Контрольні запитання до заліку

          (номер варіанту відповідає номеру за списком в журналі)

Варіант 1

 1. Опишіть особливості взаємодії з ґрунтом робочих органів машин для

земляних робіт.

2,Які види машин для земляних робіт належать до категорії «за призначенням»?

3.Автогрейдери – розкрийте поняття та галузь застосування.

4. Які опори виникають під час транспортування ґрунту відвалом?

Варіант 2

 1. Що розуміють під поняттям «земляні роботи»?
 2. Наведіть конструкції бульдозерів. Які відмінності в конструкціях приводів робочих органів бульдозерів?
 1. Назвіть основні параметри відвалу.
 2. Які параметри скреперів використовують в основних розрахунках?

Варіант 3

 1. Які класи ґрунтів вам відомі?
 2. Укажіть основні параметри бульдозерів
 3. Що є основним елементом конструкції розпушувача?
 4. Як визначити продуктивність бульдозера?

Варіант 4

 1. Види ґрунтів і ґрунтових частинок.
 2. Як розрізняють машини для земляних робіт за потужністю? За ходовим обладнанням?
 3. Де використовують одноківшеві екскаватори?
 4. Як підвищити продуктивність бульдозера?

Варіант 5

 1. Що таке властивості ґрунту? Назвіть основні з них.
 2. Які машини використовують для ущільнювання ґрунтів?
 3. Де використовують багатоківшеві екскаватори?
 4. Опишіть робочий цикл скрепера.

Варіант 6

 1. Які робочі органи для землерийних машин найпоширеніші?
 2. Чим відрізняється багатоківшевий екскаватор від одноківшевого?
 3. Що є робочим органом скрепера?
 4. Як визначити продуктивність скрепера?

Варіант 7

 1. Якими є основні параметри, що характеризують робочі органи та їх елементи?
 2. Укажіть основні параметри багатоківшевих екскаваторів.
 3. Коли використовують штовхачі для скрепера?
 4. За якими параметрами класифікують автогрейдери?

Варіант 8

 1. Для виконання яких робіт призначені землерийно-транспортні машини? Де їх застосовують?
 2. Що таке відвал бульдозера? Які за конструкцією відвали ви можете назвати?
 3. Чим фрезерні розпушувачі відрізняються від інших? У чому їх відмінність?
 4. Що таке експлуатаційна продуктивність екскаватора?

Варіант 9

 1. Наведіть схеми канатного і гідравлічного екскаваторів прямого і оберненого копання.
 2. Опишіть роботу автогрейдера і грейдер-елеватора.
 3. Яке робоче обладнання – основне та змінне використовують при роботі автогрейдерів?
 4. Укажіть принцип дії розпушувачів.

Варіант 10

 1. Які функції виконують машини для земляних робіт?
 2. На яких роботах використовують екскаватори з грейферним ковшем?
 3. Укажіть види скреперів за різними ознаками.
 4. Які показники визначають ефективну роботу машин для земляних робіт?

Варіант 11

 1. За якими ознаками класифікують бульдозери?
 2. Опишіть робочий процес копання ґрунту екскаватором з грейферним ковшем.
 3. Де використовують скрепери? Укажіть операції робочого процесу скрепера.
 4. Як визначають параметри продуктивності та режими роботи автогрейдера?

Варіант 12

 1. Які основні способи розробки ґрунтів ви знаєте?
 2. Опишіть конструкції екскаватора драглайна і його робочий процес.
 3. Що таке «пряма лопата»? Чим відрізняється від інших машин?
 4. Як розраховують технічну продуктивність розпушувача?

Варіант 13

 1. Розкрийте поняття бульдозер і вкажіть, у яких умовах його використання має кращий ефект.
 2. Наведіть конструктивні особливості траншеєкопачів.
 3. Який вплив здійснює вібрація на процес ущільнення ґрунту?
 4. Як визначити продуктивність екскаваторів?

Варіант 14

 1. За якими ознаками та параметрами класифікують одноківшеві екскаватори?
 2. Як основні параметри машин впливають на процес ущільнення ґрунту?
 3. Наведіть конструктивні особливості ковшів екскаваторів.
 4. Які сили діють на багатоківшевий екскаватор? Наведіть схеми.

Варіант 15

 1. Чим роторний траншейний екскаватор відрізняється від інших екскаваторів?
 2. Укажіть види скреперів за різними ознаками.
 3. Які котки використовуються у будівництві.
 4. Як визначають параметри продуктивності та режими роботи екскаваторів?

  заочна

група БМ2аз, БМ3аз

Підручники:

 1. Л.В. Мобіло Будівельна техніка (електронний навчальний посібник) http://ep3.nuwm.edu.ua/3749/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE.pdf
 2. О.А. Качура Будівельна техніка   https://core.ac.uk/download/pdf/11332097.pdf
 1. С.К. Миронюк Землерийні машин
 2. Будівельна техніка (довідник)   http://budtehnika.pp.ua/560-drobiln-mashini.html
 3. О.В. Щукін Конспект лекцій до вивчення дисципліни http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/resource/view.php?id=30382

Група   БМ2аз

Урок 1. Вступ. Типи машин для земляних і дорожніх робіт

Опрацювати стор.6-8

Урок 2. Робочі органи машин

Опрацювати стор.13-21

Урок 3. Призначення і класифікація одноківшевих екскаваторів

Опрацювати стор.204-235

Урок 4. Конструкція екскаватора з прямою лопатою

Опрацювати стор.262-267

Урок 5. Конструкція екскаватора з зворотною лопатою

Опрацювати стор.268-272

Урок 6. Конструкція екскаватора з робочим обладнанням драглайн

Опрацювати стор.272-280

Урок 7. Призначення і класифікація багатоківшевих екскаваторів

Опрацювати стор.280-283

Урок 8. Траншейні ланцюгові та роторні екскаватори

Опрацювати стор.283-287

Перелік тем для виконання  індивідуальних робіт група БМ2аз

(номер завдання відповідає номеру за списком у журналі)

виконані роботи (об`ємом  3-5 друкованих сторінок) надсилати на електронну пошту викладача

(ім`я файлу: номер завдання_бм2аз_прізвище)

1.Типи машин для земляних і дорожніх робіт .Фізико-механічні властивості грунтів

2.Робочі органи машин.Елементи кінематичних схем

3.Взаємодія робочих органів машин з грунтом. Техніко-економічні показники роботи машин для земляних робіт

4.Призначення і класифікація одноківшевих екскаваторів. Кінематичні, пневматичні і гідравлічні схеми екскаваторів

5.Екскаватори з механічним приводом. Екскаватори з гідравлічним приводом

6.Механізм повороту платформи. Поворотні платформи і опорно-поворотне обладнання

7.Керування одноківшевими екскаваторами. Ходове обладнання

8.Робоче обладнання одноківшевих екскаваторів. Екскаватор з прямою лопатою

9.Екскаватор з зворотною лопатою. Драглайн

10.Характеристика одноківшевих екскаваторів. Розрахунки продуктивності одноківшевих екскаваторів

11.Призначення і класифікація багатоківшевих екскаваторів. Регулювання механізмів багатоківшевих екскаваторів

12.Траншейні екскаватори. Ланцюгові  екскаватори

13.Роторні траншейні екскаватори. Визначення продуктивності багатоківшевих екскаваторів

14.Призначення та класифікація бульдозерів. Загальна будова бульдозерів

15.Бульдозери з канатно-блоковим керуванням. Визначення продуктивності бульдозера

16.Бульдозери з гідравлічним керуванням. Визначення продуктивності бульдозера

                                         Група   БМ3аз

Підручники:

 1. Л.В. Мобіло Будівельна техніка (електронний навчальний посібник) http://ep3.nuwm.edu.ua/3749/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE.pdf
 2. О.А. Качура Будівельна техніка   https://core.ac.uk/download/pdf/11332097.pdf
 1. С.К. Миронюк Землерийні машин
 2. Будівельна техніка (довідник)   http://budtehnika.pp.ua/560-drobiln-mashini.html
 3. О.В. Щукін Конспект лекцій до вивчення дисципліни http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/resource/view.php?id=30382

Урок 1. Скрепери. Конструкції, застосування, продуктивність

Опрацювати стор.71-82

Урок 2. Автогрейдери та грейдер — елеватори. Конструкції, застосування, продуктивність

Опрацювати стор.148-193

Урок 3. Щокові (щелепні) та конусні обертальні дробарки. Валкові, молоткові, роторні дробарки

Опрацювати стор.95-100

Урок 4. Дорожні фрези. Конструкції, основні параметри

Опрацювати стор.157-160

Урок 5. Кар’єрні грунтозмішувальні машини

Опрацювати стор.178-181

Урок 6. Машини для ущільнення динамічної та статичної дії

Опрацювати стор.131-138

Перелік тем для виконання індивідуальних робіт група Бм3аз

(номер завдання відповідає номеру за списком у журналі)

виконані роботи (об`ємом  3-5 друкованих сторінок) надсилати на електронну пошту викладача

(ім`я файлу: номер завдання_бм3аз_прізвище)

1.Призначення і класифікація скреперів. Будова основних вузлів і деталей скрепера

2.Причіпні скрепери з канатно-блоковим керуванням. Причіпні скрепери з гідравлічним керуванням

3.Напівпричіпні  (самохідні) скрепери. Визначення продуктивності скрепера

4.Грейдер-елеватори. Призначення та застосування. Автогрейдери. Призначення та застосування

5.Основне і додаткове робоче обладнання  самохідних грейдерів. Фізико-механічні властивості кам’яних матеріалів

6.Класифікація дробильних машин. Щокові (щелепні) дробарки

7.Конусні обертальні дробарки. Розрахунки продуктивності дробарок

8.Валкові дробарки. Розрахунки продуктивності дробарок

9.Молоткові дробарки. Розрахунки продуктивності дробарок

10.Роторні дробарки. Розрахунки продуктивності дробарок

11.Дорожні фрези. Конструкції, основні параметри

12.Однопрохідні грунтозмішувальні машини. Конструкції грунтозмішувальних машин

13. Кар’єрні грунтозмішувальні машини. Конструкції грунтозмішувальних машин

14. Асфальтозмішувальні машини та обладнання. Характеристика дорожніх покриттів

15.Конструкції асфальтозмішувальних установок. Машини для транспортування

16.Машини для розподілу дорожньобудівельних матеріалів. Машини для укладання асфальтобетонних сумішей

17.Машини для ущільнення динамічної дії. Машини для ущільнення  матеріалів статичної дії

18.Машини для утримання доріг влітку. Машини для прибирання снігу і льоду