Матеріалознавство

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Гагаєва О.К. gagaeva.lena17@gmail.com

                                                   I семестр.

Матеріалознавство гр.10,12, 13, Т-3, Т-1.

Тема 1. Вступ, класифікація матеріалів.

Урок 1.Класифікація матеріалів за електропровідністю.

Опрацювати матеріал стор.58.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1)

Урок 2.Класифікація за механічними, магнітними, фізико-хімічними властивостями матеріалів.

Опрацювати матеріал стор. 120.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1,2)

Тема 2. Метали, їх властивості та методи дослідження.

Урок3.Внутрішня будова металів і сплавів.

Опрацювати матеріал стор. 58-61.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (5,6,7)

Урок 4.Методи вивчення структури металів і сплавів.

Опрацювати матеріал стор.66-69.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1,3,4)

Урок 5.Властивості металів.

Опрацювати матеріал стор.120.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1,2)

Урок 6. Чавуни, їх властивості та галузі застосування.

Опрацювати матеріал стор.102-104.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1,2,3)

Урок 7. Тема: Сталі, їх склад та властивості.

 Опрацювати матеріал стор. 92-94.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1,3,7)

Урок 8. Тема: Кольорові метали, їх сплави.

Опрацювати матеріал стор.105-107.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1,3,5)

Урок 9. Тема: Корозія металів.

Опрацювати матеріал стор.110-113.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1,2,4)

Урок 10. Тема: Неметалеві покриття, металеві покриття.

Опрацювати матеріал стор.108-109.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (4,5,6)

Матеріалознавство — наука, що займається вивченням складу, структури, властивостей матеріалів, поведінку матеріалів при різних впливах: теплових, електричних, магнітних і т.д., а також при комбінації цих впливів. Теоретичною основою матеріалознавства є фізика й хімія.

Усі матеріали діляться на групи по їх електропровідності з обліком функціонального призначення.

1. Провідникові матеріали. Чисті метали і їх сплави. Вони мають низький питомий опір ( високу провідність ). З них виготовляють струмоведучі частини електричних машин і апаратів: обмотки, котушки, контакти, струмоведучі жили проводів і кабелів.

2. Напівпровідникові матеріали. Ця група матеріалів має керовану провідність. Тобто, прикладаючи до виробів із цих матеріалів невелику керуючу напругу можна переводити їх зі струмопровідного стану в ізолююче. До напівпровідників належать такі матеріали як кремній, германій, селенів, арсенід галію. З них виготовляють силові електронні ключі: тиристори, транзистори.

3.Магнітні матеріали. Застосовуються для створення середовища з малим магнітним опором (магнітопроводи, сердечники) тобто для концентрації енергії магнітного поля в електричних машинах, апаратах і приладах Стосовно електричного струму більшість магнітних матеріалів є провідниками. Основу магнітних матеріалів становить залізо і його сплави.

Метали найбільш розповсюджені у природі елементи. Це хімічно прості речовини, які мають особливий (металевий) блиск, високу пластичність, електро- та теплопровідність. У техніці поняття “метал” означає речовину, що має вказані характерні властивості.

Цей термін також використовують при визначенні металевих сплавів.

Властивості металів зумовлює їх атомна будова і кристалічна структура. Залежно від будови і властивостей метали об’єднують у різні групи. За загальною і найбільш поширеною класифікацією метали поділяють на дві групи: чорні і кольорові.

До чорних металів відносять залізо та його сплави (сталь, чавун), а до кольорових -решту металів.

Під атомно-кристалічною структурою розуміють взаємне розташування атомів (іонів) у реальному кристалі.

Серед промислових металів найпоширенішим є утворення трьох основних типів кристалічних граток: об’ємноцентрованої кубічної (ОЦК),

гранецентрованої кубічної (ГЦК)

і гексагональної щільного

пакування (ГЩП).

У об’смноцентрованій кубічній гратці  атоми розташовані у вершинах куба і один атом у центрі куба. Таку кристалічну гратку мають:

 Р, К, Na, Li, Tip, Zrp, Та, W, V, Fea , Cr, Nb, Ва та інші метали.

У гранецентрованій кубічній гратці атоми розташовані у вершинах куба і в центрі кожної грані .

Кристалічну гратку такого типу мають:

Саа, Се, Sra , Th, Pb, Ni, Ag, Au, Pd, Pt, Ir, Fey, Cu, Caa

та інші метали.

Гексагональну гратку щільного пакування мають:

 Mg, Tia, Cd, Re, Os, Ru, Zn, Cop, Be, Cap та інші метали.

Дослідження кристалічної структури матеріалу.

Мікроаналіз це виявлення дефектів із використанням мікроскопів при збільшенні понад 100 разів. Це основний метод дослідження на виявлення дефектів ливарного походження.

Макроаналіз − візуальний аналіз якості поверхні або зразків при збільшенні до 30 разів. Даний метод використовується для виявлення великих дефектів поверхні або глибинних шарів металу.

Властивості металів

Метали мають електронну електропровідність.

Дуже важливою властивістю більшості металів є пластичність, тобто здатність змінювати зовнішню форму за дії сторонньої сили і зберігати набуту форму після припинення  впливу зовнішньої дії. На цій здатності базуються різні способи механічної обробки металів: прокатка, кування, штамповка, волочіння тощо.

Тема 3. Теорія сплавів. Залізовуглецеві сплави.

Урок 14. Чавун, основи виробництва чавуну.

Опрацювати матеріал стор.102

 Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (5,6,7)

Урок 15. Класифікація та маркування чавунів.

Опрацювати матеріал стор.104.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (3,4)

Урок 16. Сталь, основи виробництва сталі.

Опрацювати матеріал стор. 92

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (2)

Урок 17. Вуглецеві сталі їх маркування.

Опрацювати матеріал стор. 94

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (5,6)

Урок 18. Леговані сталі, їх маркування.

Опрацювати матеріал стор.95

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1,2,7)

Урок 19. Залізо — вуглецеві сплави, їх електропровідні властивості.

Опрацювати матеріал стор. 92

Домашнє завдання: записати конспект в зошит.

Дати відповіді на тестові питання стор 114 (1-15)

Тема 4. Термічна обробка сталі та чавуну.

Урок 23.Сутність та значення термічної обробки.

Опрацювати матеріал стор. 86

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1, 2)

Урок 24. Види термічної обробки.

Опрацювати матеріал стор. 87

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (3,4,5)

Урок 25. Поняття про діаграму залізовуглецевих сплавів.

Опрацювати матеріал стор. 82

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1,2)

Урок 26. Хіміко – термічна обробка сталі.

Опрацювати матеріал стор.90

 Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (1,2)

Урок 27. Термічна обробка чавуну.

Опрацювати матеріал стор. 89

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (5,6)

Дати відповіді на тестові питання стор.117 (43-58)

Тема 5 Кольорові метали і сплави.

Урок29. Мідь та мідні сплави. Алюміній, алюмінієві сплави.

Опрацювати матеріал стор.105-107

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (3,5)

Урок30. Властивості та призначення сплавів в промисловості.

Опрацювати матеріал стор.108-109

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на контрольні запитання (4)

Урок31. Антифрикційні сплави їх використання.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. А. Власенко „Матеріалознавство та технологія металів” стор.108-109.

Урок32. Тверді сплави. Порошкові матеріали.

Опрацювати матеріал, письмово дати відповіді на контрольні запитання

Підр. А. Власенко „Матеріалознавство та технологія металів” стор.109-111.