Культурологія

Молодший бакалавр

Опрацювати матеріали до уроків та виконати завдання.

 Денна форма навчання, групи АД1а, Бм1а. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Решетило Н.М. lorddmoty@gmail.com

Заочна форма навчання, групи АД1аз, БМ1аз. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Решетило Н.М. lorddmoty@gmail.com

денна

ПідручникУкраїнська та зарубіжна культура  О.Л. Шевнюк

групи АД1а, БМ1а

Тема 1: Культурологія як дисципліна. Культура як предмет культурології. Мова культури. Поняття ментальності

Опрацювати   ст.. 19 – 29; 61 — 67

Домашнє завдання: У чому виявляється інтегративність культурологічного  знання?  Що є предметом культурології як науки?

Тема 2: Основні напрями і школи в культурології. Типи культур  

 Опрацювати  ст.. 31 – 41; 70 – 75

Домашнє завдання: Що може слугувати підставою для класифікації культур?

Тема 3: Культура і цивілізація. Культура і суспільство. Культура і особистість   Опрацювати ст.. 42 – 69

Домашнє завдання: Як відбувається становлення культури особистості?

Тема 4: Міфологічна модель світу  

Опрацювати ст.. 101 – 107

Домашнє завдання: Як у міфах представлена міфічна історія світу?

Тема 5: Культура первісного суспільства  

Опрацювати ст.. 107 – 114

Домашнє завдання: Які риси первісної культури властиві сучасній цивілізації?  Яке місце посідає ритуал в житті первісної людини?

Тема 6: Культура цивілізацій Стародавнього Сходу (Єгипет, Месопотамія)   Опрацювати ст.. 133 – 139

Домашнє завдання: Що є спільного і відмінного у світомоделях Месопотамії і Давнього Єгипту?

Тема 7: Особливості  античної традиції.  «Космос» давньогрецької та давньоримської культур  

Опрацювати ст.. 139 – 147

Домашнє завдання: Порівняйте ідеал людини в давньогрецькій та давньоримській культурних традиціях.

Тема 8Світ і людина в індо – буддійському типі культури 

Опрацювати ст.. 162 – 169

Домашнє завдання:  Яким є уявлення про людину в індо-буддійській культурі?

Тема 9: Світ і людина в японо – буддійському типі культури 

Опрацювати 169 – 172

Домашнє завдання: Якими є принципи японської естетики?

Тема 10: Світ і людина в даосько – конфуціанському типі культури 

Опрацювати ст.. 173 – 177

Домашнє завдання:  Порівняйте образ людини в даоській і конфуціанській традиції.

Тема 11Світ і людина в арабо – мусульманському типі культури 

Опрацювати ст.. 177 – 182

Домашнє завдання: Які особливості арабо-мусульманського типу культури?

Тема 12Контроль знань за темами

Тест 1

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: тест1_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1nB2KDL1wjqS4vrefOliXfdPI-kzDWI1ymR4yVqHmKj0/edit?usp=sharing

Тема 13: Культура  середньовічної Європи та Візантії 

Опрацювати ст.. 201 – 206

Домашнє завдання: Яким був вплив християнства на формування європейського типу культури?

Тема 14Культура Київської  Русі

Домашнє завдання:Назвіть пам’ятки періоду Київської Русі в сучасному Києві

Тема 15. Ренесансний антропоцентризм. Крах ренесансного ідеалу

http://referat-ok.com.ua/kulturologiya-ta-mistectvo/antropocentrizm-vidrodzhennya-italiiskii-renesans-pivnichnii-renesans

Опрацювати ст.. 74 — 79

Домашнє завдання: записати етапи  Відродження; виписати представників «високого» італійського Відродження

Тема 16. Світомодель Нового часу

https://studopedia.su/5_17282_I-svitomodel-novogo-chasu-v-ukrainskiy-i-ievropeyskiy-kulturah.html

Опрацювати ст.. 82-85

Домашнє завдання: законспектувати особливості культури Нового часу

Тема 17. Європейське Бароко

https://www.youtube.com/watch?v=XnBIUnGpsL8

Опрацювати ст..85-88

Домашнє завдання: законспектувати основні характерні риси бароко

Тема 18. Доба Бароко в Україні

https://www.youtube.com/watch?v=XktqooYop7Y&t=2s

Опрацювати ст..85-88

Домашнє завдання: записати архітектурні барокові споруди в Києві; чим відрізняється західноукраїнська барокова архітектура?

Тема 19. Класицизм та його ідеал в українській та європейській культурах

https://www.youtube.com/watch?v=IQSmAYdeI1A&t=26s

Опрацювати ст..88-89

Домашнє завдання: записати основні характерні ознаки класицизму

Тема 20. Мистецтво рококо

https://www.youtube.com/watch?v=iUpAGc9cwxg

Опрацювати ст..89-90

Домашнє завдання: записати основні характерні риси рококо

Тема 21. Романтична концепція людини і світу в українській та західній культурах

https://www.youtube.com/watch?v=HXLKEvuNk24

Опрацювати ст..91-92

Домашнє завдання: записати основні характерні риси романтизму

Тема 22. Реалізм в українській та європейській культурах к. ХІХ ст..

https://www.youtube.com/watch?v=BaGhIOVOzBM

Опрацювати ст.. 92-93

Домашнє завдання: записати характерні риси реалізму

Тема 23. Авангардне мислення на зламі ХІХ – ХХ століть

https://www.youtube.com/watch?v=gy-zKzIVfZw

https://www.youtube.com/watch?v=zHpsEYukm2s

https://www.youtube.com/watch?v=pIx-VZmRWo8&t=9s

Опрацювати ст..93-100

Домашнє завдання: виписати характерні риси авангардизму, його представників

Тема 24. Контрольна робота

     Контрольна робота: Культура Середньовіччя, Ренесансу та Нового часу 

Контрольна робота 2        

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: Культурологія_контрольна робота 2_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1oe0zcsHLQDiLMEnn4A6XF_vlWHzAlJzNb1hgZJ-STM8/edit?usp=sharing

Тема 25Культура Новітнього часу Хронотоп культури Новітнього часу та людина в цій культурі. Модерністська модель світу

https://www.youtube.com/watch?v=jh3JYrov0C4

https://www.youtube.com/watch?v=ujgdbGWcezw

Опрацювати ст..103-105

Домашнє завдання: виписати характерні риси модернізму

Тема 26. Український та світовий кінематограф

https://www.youtube.com/watch?v=DUkZDZGTyBg

https://www.youtube.com/watch?v=FWYv_ErmpyY

Опрацювати ст..105-106

Домашнє завдання: дати характеристику українському «поетичному» кіно

Тема 27. Абстракціонізм. Потік свідомості. Сюрреалізм

https://www.youtube.com/watch?v=wkfW7Wu0Cxc

https://www.youtube.com/watch?v=9JV6kBE3zJw

Опрацювати ст..106-109

Домашнє завдання: виписати характерні ознаки абстракціонізму, потіку свідомості, сюрреалізму

Тема 28. Міфологія радянського тоталітаризму. Культура в умовах державної незалежності України

Опрацювати ст..109-114

Домашнє завдання:

Тема 29. Постмодерністська модель світу в українській та світовій культурах

Опрацювати ст..114-118

Домашнє завдання: виписати характерні риси постмодернізму; підготуватися до заліку

Культура Новітнього часу

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: ТО_Культура Новітнього часу_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1QL0n6EWGoQLy9q3qb5ueT7t5TBqaDIsv8PEBHAxK7Wk/edit?usp=sharing

Тема 30. Залік

Залік

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: залік з культурології_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/10xHACZP54PV55Lu2JCJc2g94RghPxyqOL8z92zjeejs/edit?usp=sharing

заочна

Підручник. Українська та зарубіжна культура.  О.Л. Шевнюк

групи АД1аз, БМ1аз

Тема 1. Культура та її вивчення.

Опрацювати ст. 11 -22

Тема 2. Архаїчна культура

Опрацювати ст. 22 — 29

Тема 3. Культура Давнього часу.

Опрацювати ст. 29 – 45

Тема 4. Культура Сходу

Опрацювати ст. 46 — 64

Тема 5. Культура Середньовіччя та Ренесансу

Опрацювати ст. 65 – 82

Тема 6 . Культура Нового часу

Опрацювати ст. 82 – 102

Тест 1 (індивідуальне завдання)

(номер варіанту відповідає порядковому номеру у  журналі)

(виконати індивідуальне завдання за варіантом, надіслати для перевірки)

(ім‘я файлу: тест1_номер групи_індивідуальний номер_прізвище) 

https://docs.google.com/document/d/1I2TqybvNzJX-YmRhD5Iy9nxleK3APB5GVXsBpy2TGOw/edit?usp=sharing

№ варНомер питання
1137915182124273033384043464953555860
22581012141619283132364244505156575960
3347911121417192122283036404253545759
45691113161921232532363940455152565758
5456712141819222631343739414350545960
668101114151719232426303137384447505255
71011151718222627283031364041455051525354
878111415172125333435363743444553555668
9811131819202226273233404142484950575860
10910131723242930343539404344495053565758
112891213171821222529303740484951545660
1257111516171820242728293034353749515253
134681117192225263132363841454648495059
1439101415181923272829343940474852565758
1517121822253134353942434448495154555960
1679131620212628303334354647505357585960
171112131718202427333839404546495152535556
18818202224262830323436384243465052545556
191516171819242631324042434748505255585960
20236710131725263033353739404445474950
214791112162227283234394345464748495056
22915192025283033353638414537505253545860
233691215182124273033353944454851545558
24147911141723283436434850515256575859
252561013192030383941424348495052535455