Електротехніка автомобіля

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.
групи 20,22,23. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Дєдков А.М. Dedkov19742335@gmail.com
групи Т1,Т3. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Боднар О.А. lenkabodnar@ukr.net 

І семестр
групи Т1,T3
Підручники:

  1. Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. «Електротехніка з основами промислової електроніки»К.: Форум, 2002
  2. Бондар В.М., Гаврилюк В.А. та ін. Практична електротехніка

ГРУПА Т-1

група Т-1 виконує згідно розкладу два уроки в тиждень

Урок №25 Терміни та визначення вимірювальної техніки

1.Опрацювати § № 5.1 [2]

2.Зробити короткий конспект

3. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання:1,2,3 ст.186 [2]

Урок №26 Види та методи електричних вимірювань

1.Опрацювати § № 5.1 [2]

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

   — Класифікація електровимірювальних приладів

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання: 5,6 ст.186 [2]

Урок № 27 Магнітноелектричнні аналогові вимірювальні прилади

1.Опрацювати § № 5.2 [2]

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

   — Електровимірювальні прилади  (дивитися з 18 по 25 хв)

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання: № 4,5 с.62 [2]

Урок №28 Амперметр, міліамперметр, вольтметр, мілівольтметр

      1.Опрацювати §§ 5.7[2]

2.Зробити короткий конспект

      3. Домашнє завдання:

           1.Відповісти на контрольні запитання № 8 с.62 [2]

     2. Напишіть правила вимірювання сили струму та напруги

Урок №29\5 ЛПР №3 Принципи роботи і призначення мультиметра

Урок №30\6 ЛПР №3 Принципи роботи і призначення мультиметра

  1. Опрацювати інструкцію до роботи
  2. Переглянути відео
  3. Мультиметр
  4. Домашнє завдання: оформити роботу: записати тему, мету, обладнання, накреслити таблиці, за допомогою відео по можливості заповнити таблиці, всі інші дії довиконувати в кабінеті під час навчання в закладі

Урок 31 Види електричних схем і спроби їх побудови

Урок 32 Умовні зображення. Запобіжні пристрої

1.Переглянути відео:

Види електричних схем

Умовні графічні позначення

2.Зробити короткий конспект

Урок 33 Плавкі запобіжники. Запобіжні пристрої

1.Переглянути відео:

Запобіжники дивитися з 14хв.

Автомобільні запобіжники

Перевірка автомобільних запобіжників

2.Зробити короткий конспект

Урок 34 Читання  електричних схем

1.Опрацювати § № 5.2 [2]

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

Як читати схеми

Урок 35 Принцип дії трансформатора

1.Опрацювати §6.1[2]

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

Трансформатор

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання: № 1-4 с.73 [2]

ГРУПА Т-3

група Т-3 виконує згідно розкладу по одному уроці в тиждень

Урок №10 Загальні відомості. Магнітне поле. Основні характеристики магнітного поля

1.Опрацювати § 4.1-4.2 [1], 2.2 [2]

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

           —  Магнітне поле

           — Силові лінії магнітного поля.

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання: № 1,2,3 с. 100 [1], № 1,2 с. 23 [2]

Урок №11 Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали

1.Опрацювати §

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

      — Магнітні властивості речовини

4. Домашнє завдання: виконати тест

Урок №12 Перетворення електричної енергії у механічну

1.Опрацювати § 2.5[2]

2.Зробити короткий конспект

3. Домашнє завдання: як відбувається перетворення електричної енергії у механічну?

Урок №13 Перетворення механічної енергії в електричну

1.Опрацювати § 2.6 [2]

2.Зробити короткий конспект

       3. Домашнє завдання: як відбувається перетворення механічної енергії у електричну?

Урок №14 Самоіндукція. Індуктивність

1.Опрацювати § 4.6 [1], § 2.7 [2]

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

    — Самоіндукція. Індуктивність

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання:

1. Як проявляється явище самоіндукції при замиканні електричного кола?
2. У чому проявляється явище самоіндукції при розмиканні електричного кола?
3. Як впливає індуктивність кола на перебіг самоіндукції?
4. Як пояснюють явище самоіндукції?