Електрообладнання автомобіля та АЕ

I Семестр

Група № 11

Опрацювати матеріал уроку та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелов Д.Ю.  angelovdmitro204@gmail.com вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

1.  Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів:

https://drive.google.com/file/d/1ekl4rp-pp7-lDIJ5XBT4ZajIVb5NozDi/view?usp=sharing

Жовтень

Тема 1. Джерела струму на автомобілі.

уроку 1

Тема уроку: Вступ. Електронні і електричні системи автомобіля.

С. 6-7.

В зошиті записати

1. Яке призначення електрообладнання автомобіля?                                     

2. Які основні складові електрообладнання автомобіля?                                       

3. Як поділяються споживачі електроенергії?                                                     

уроку 2

Тема уроку: Акумуляторні батареї автомобілів.

§ 1.11 с.62- 65

В зошиті записати

1. Які ви знаєте джерела струму на автомобілі?

2. Для чого призначені АКБ?                                                                                     

3. Перелічіть основні електричні характеристики стартерних акумуляторних батарей                          

уроку 3

Тема уроку: Маркування акумуляторних батарей. Хімічні процеси, що відбуваються в процесі заряду і розряду.

§ 1.12 с.66-70  § 1.10 с.60-62

В зошиті записати

1.Опишіть вітчизняне та міжнародне маркування АКБ 

2. Опишіть хімічні процеси в свинцево-кислотних акумуляторах підчас заряджання АКБ.                                                                                                       

3. Опишіть хімічні процеси в свинцево-кислотних акумуляторах підчас розряджання АКБ.                                                                                                   

уроку 4

Тема уроку: Перевірка працездатності АКБ.

§ 1.15 с.77-80

В зошиті записати

1. Що необхідно перевірити в першу чергу при технічному  обслуговуванні АКБ?                                                                                                                             

2. Як провести вимірювання рівня електроліту?                                              

3. Як провести вимірювання густини електроліту?                                               

4. Як провести вимірювання  напруги АКБ навантажувальною вилкою?           

Листопад

уроку 5-6

Тема уроку: ЛПР № 1. Дослідження конструктивних особливостей свинцево-кислотної акумуляторної батареї.

Практична частина ЛПР №1 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

https://drive.google.com/file/d/1uwo4uZwYycpysub5cYpHuxvuXUfGyvJD/view?usp=sharing

Оформити звіт до ЛПР №1

уроку 7

Тема уроку: Призначення та будова автомобільних генераторів.

§ 1.1, 1.6

В зошиті записати

1. Яке основне призначення генератора?                                                                  

2. Які ви знаєте вимоги до генераторів?                                                            

3. Яка будова генератора?                                                                                 

уроку 8

Тема уроку: Принцип  роботи генератора змінного струму.

§  1.2, 1.3, 1.4

В зошиті записати

1. Який принцип роботи генератора?

2. Як відбувається збудження генератора?

3. Опишіть принцип роботи трифазного випрямляч генератора.                         

уроку 9-10

Тема уроку: ЛПР 2. Конструкція, принцип дії, характеристики автомобільного генератора

Практична частина ЛПР №2 виконується в навчальній лабораторій №204

https://drive.google.com/file/d/1oyp_E8F8-9s6feoFAFZi7ew9VH-ySCEm/view?usp=sharing

Оформити звіт до ЛПР №2

уроку 11

Тема уроку: Принципи регулювання напруги генераторів. Типи сучасних регуляторів напруги

§ 1.8 с. 30-50

В зошиті записати

1. Призначення регулятора напруги

2. Перелічити типи сучасних регуляторів напруги

3. Описати принципову схему регулятора напруги  на рис.1.18.

уроку 12

Тема уроку: Узагальнюючий урок по темі.

§ 1.2 -1.4, 1.6

В зошиті записати

1. Порівняти технічні параметри, електричні характеристику та будову генератора 37.3701 та генератора  GC Bosch

Тема  2. Система електричного пуску.

уроку 13

Тема уроку: Призначення та  принцип  роботи  стартера.

§ 2.1  с. 88-92

В зошиті записати

1. Призначення електричного стартер

2.  Перерахувати умови пуску двигуна внутрішнього згорання

3. Описати принципову схему роботи стартера  на рис.2.4.

Грудень

уроку 14

Тема уроку: Будова стартера.

§ 2.3  с. 96-106

В зошиті записати

1. Описати будову стартера за рис. 2.8

2. Порівняти будову стартера СТ 142 та стартера СТ-362

уроку 15-16

Тема уроку: ЛПР № 3 Конструкція, принцип дії, характеристики стартера

https://drive.google.com/file/d/1yONExMgnOmwJnQsQi9SUm0kRsHy0mGLB/view?usp=sharing

Виконати практичну роботу на окремих аркушах

уроку 17

Тема уроку: Електрична схема включення стартера.

§ 2.4  с. 106-112

В зошиті записати

1. Описати схеми на рис. 2.13

уроку 18

Тема уроку: Система полегшеного пуску холодного двигуна.

§ 2.5  с. 112-118

В зошиті записати

1. Призначення системи полегшеного пуску двигуна

2. Описати будову та роботу свічок розжарювання

уроку 19

Тема уроку: Узагальнюючий урок по темі.

В зошиті записати

Відповісти на контрольні запитання  з підручника № 1,  2, 3, 4  с 130

Тема 3. Система освітлення автомобіля.

уроку 20

Тема уроку: Загальні відомості про прилади освітлення Автомобільні світлові прилади.

§5.1 с. 278-280

§5.2 с. 280-283

В зошиті записати

1. Яке призначення системи освітлення?                                                                 

2 Які  освітлювальні та світлосигнальні прилади обов’язково потрібно встановлювати на автомобілі,  згідно з Правилами Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН)?                                                                                    

3. Як позначається знак міжнародного затвердження? 

4. Яка будова світлових приладів?                                                                           

5. Опишіть принципи формування пучка близького світла європейського типу.           

уроку 21

Тема уроку: Будова і призначення основних частин  фари головного освітлення.

§5.2 с. 284-287

В зошиті записати

1. Які існують конструкції фар?                                                                                

2  Опишіть конструкцію круглої фари.                                                                    

3 Які недоліки в конструкції круглих та прямокутних фар?                                 

уроку 22

Тема уроку: Прилади внутрішнього освітлення та світлової сигналізації.

§5.2 с. 287-293

В зошиті записати

1. Які ви знаєте  прилади світлової сигналізації?                                                    

2. Яке призначення аварійної сигналізації?                                                              

3. Які ви знаєте  прилади внутрішнього освітлення?                                             

Група №  21

Опрацювати матеріал уроку та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелова А.А. anna.angelova1117@gmail.com вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

Підручники:

1.  Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів:

https://drive.google.com/file/d/1ekl4rp-pp7-lDIJ5XBT4ZajIVb5NozDi/view?usp=sharing

2. Электрооборудование автомобиля с основами електронного оборудования: учебник/под общей ред. Р. Гшайдле; 

3. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха 

https://docplayer.net/56447606-Elektronne-ta-elektrichne-obladnannya-avtomobiliv.html

4. Кубата В.Г Спеціалізовані електронні системи АТЗ: навчальний посібник

http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/8260-elavto.html

Жовтень

Тема 1. Системи запалення бензинових і газових двигунів

уроку 1

Тема уроку Безконтактні системи запалювання.

§3.7 [1]

В зошиті записати

1. Які переваги мікропроцесорної системи запалювання? 

2.  Які основні складові мікропроцесорної системи запалювання?                                         

3. Який принцип роботи мікропроцесорної системи запалювання?

4. Порівняйте роботу класичної та мікропроцесорної системи запалювання.

уроку 2

Тема уроку Датчики системи запалювання

§3. 8 с.177- 184 [1]

В зошиті записати

1. Яке призначення датчиків  мікропроцесорної системи запалювання?

2. Яке призначення датчика   колінчастого валу двигуна?

3.  Опишіть принцип роботи індуктивні датчики частоти обертання

4.  Опишіть принцип роботи датчика детонації.     

уроку 3

Тема уроку Кут випередження запалювання

§3.2  [1]

В зошиті записати

1. Яке призначення кута випередження запалювання?

2. Які величини впливають на кут випередження запалювання?

3.  Які наслідки раннього запалювання?  

4. Які наслідки пізнього запалювання?  

уроку 4

Тема уроку Дослідження принципу дії, характеристик і оцінка технічного стану котушки запалення.

§3.8 с. 187- 190 [1]

В зошиті записати

1. Як влаштована котушка  запалювання?

2. Які ви знаєте типи котушок запалювання?

3.  Які основні характеристики котушок запалювання?

4. Як перевірити котушку запалювання?

уроку 5

Тема уроку Робота системи запалювання при несправностях датчиків і відсутності сигналів від датчиків.

§3.9 [1]

В зошиті записати

1. Які ви запам’ятали ознаки несправності датчика детонації?

2. Які коди несправності вказують на несправність в системі запалювання?

3.  Які причини несправності датчика детонації?  

4. До чого може призвести відключення   датчика детонації?  

Тема 2. Системи управління електроустаткування салону автомобіля.

уроку 6

Тема уроку Система електричного дистанційного керування скло підйомниками.

С. 171-173 [2]

В зошиті записати

1. З яких основних вузлів складається електричний склопідйомник?                                             

2. Яке призначення приводного  механізму?

3. Яке призначення механізму підйому?

4. Яке призначення системи управління електричним склопідйомником? 

уроку 7

Тема уроку Технологію розбирання і збирання  електродвигуна склопідіймача,

С. 171-173 [2]

В зошиті записати

Опишіть послідовність процесу розбирання та збирання  електросклопідіймача

уроку 8

Тема уроку Оцінка  технічного стану основних  вузлів і елементів електросклопідіймача

С. 171-173 [2]

В зошиті записати

1. Як провести перевірку запобіжника і реле?

2. Як оцінити технічний стан електродвигуна скло підіймача?

уроку 9

Тема уроку Електрокерування та підігрів сидінь.

С. 174-175 [2]

В зошиті записати

1.Опишіть електричну схему «Електричне регулювання сидіння »          

2.Перелічіть функції системи електричного регулювання сидінь.                        

3.Опишіть схему включення обігріву передніх сидінь.           

уроку 10

Тема уроку Система дистанційного керування замками дверей.

С. 165-167 [2]

В зошиті записати

1. Яке призначення системи центрального блокування замків?                              

2. Які ви знаєте види систем центрального блокування замків?                             

3.  Опишіть принцип роботи системи центрального блокування замків з електричними серводвигунами

Листопад

уроку 11

Тема уроку Експлуатація та перевірка працездатності системи дистанційного керування замками дверей.

С. 176-180 [2]

В зошиті записати

1. Яке краще використовувати обладнання для діагностики центрального замка?                              

2.Опишіть процес перевірки запобіжників та реле  центрального замка .                                                                                 

3. Опишіть процес перевірки  проводів  на ділянці від контактів реле до самих активаторів центрального замка.                                                                                                                     

уроку 12

Тема уроку Будова, принцип дії електропідсилювача рульового управління.

https://oborudow.ru/uk/elektrooborudovanie/electric-power-steering/

опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1.Яке призначення електропідсилювача рульового управління?                       

2. Які ви знаєте види електромеханічного підсилювача рульового управління?

3. Опишіть  загальну будову електропідсилювача рульового управління?                     

уроку 13

Тема уроку Система автоматичного паркування. Система управління підігріву заднього скла.

С. 174-175 [2]

В зошиті записати

1. Опишіть будову системи автоматичного паркування.                                                                         

2. Опишіть принцип роботи електричної схеми системи обігріву заднього скла.        

уроку 14

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі.

В зошиті записати

1. Опишіть принцип роботи електричного скло підйомника.

2. Які ви знаєте етапи  автоматичної парковки?

3. Для чого необхідне автоматичне вимкнення електронної системи обігріву скла?                                              

Тема 3. Система управління комфортними умовами «Клімат-контроль»

уроку 15

Тема уроку Принципова схема кондиціонера.

https://drive.google.com/file/d/1tAoQEl1XsGkeP9KWvYzUTaZFwBYaI_xA/view?usp=sharing

опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення системи кондиціювання?

2. Які ви знаєте види систем кондиціювання?  

3. Порівняйте переваги використання двох хладогентів  R12 і R134а.

уроку 16

Тема уроку Складові частини  кондиціонера .

https://drive.google.com/file/d/1tAoQEl1XsGkeP9KWvYzUTaZFwBYaI_xA/view?usp=sharing

опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які ви знаєте складові частини системи автомобільного кондиціонера?

2. Яке призначення конденсатора кондиціонера?

3. Яке призначення випарника кондиціонера?

уроку 17

Тема уроку Компресор кондиціонера та його привід.

https://drive.google.com/file/d/1tAoQEl1XsGkeP9KWvYzUTaZFwBYaI_xA/view?usp=sharing

опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення компресора?

2. Які існують види компресорів кондиціонера?

3. Опишіть роботу поршневого компресора кондиціонера.

4.Яке призначення приводу компресора автокондиціонера?

уроку 18

Тема уроку Електронна система управління комфортними умовами.

https://drive.google.com/file/d/1tAoQEl1XsGkeP9KWvYzUTaZFwBYaI_xA/view?usp=sharing

опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Опишіть принцип роботи  електричної частини кондиціонера рис. 5.

уроку 19

Тема уроку Діагностика кондиціонера.

https://drive.google.com/file/d/1tAoQEl1XsGkeP9KWvYzUTaZFwBYaI_xA/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1 Яке необхідно устаткування та прилади для діагностики і заправки автомобільних кондиціонерів?                                                                                       

2. Які ви знаєте правила проведення діагностики АК?                                                                                     

3. Опишіть перевірку системи АК на герметичність.

Грудень

уроку 20-21

Тема уроку ЛПР №3  Перевірка електричної частини системи кондиціювання.

Практична частина ЛПР №3 виконується в навчальній лабораторій №204

https://drive.google.com/file/d/1x6I8FHVuV5WsbrdM_6vPpxPP54KOSyN_/view?usp=sharing

Тема 4.  Електронно-механічна та електронна система сумішоутворення

уроку 22

Тема уроку Схема паливоподачі системи КЕ-Jetronic.

с. 43-44 [3]

В зошиті записати

1.В чому відмінності системи упорскування «KE — Jetronic» від системи «K — Jetronic «?

2. Яка будова  системи  « KE – Jetronic»?                                                                 

уроку 23

Тема уроку Електрогідравлічний регулятор тиску.

с. 44-46 [3]

В зошиті записати

1. Опишіть принцип роботи дозатора — розподільника » KE — Jetronic «.       

2. Опишіть принцип роботи регулятора тиску система упорскування » KE — Jetronic «.                                                                                                            

3.Які ви знаєте режими роботи дозатора – розподільника?                              

уроку 24

Тема уроку Електрична схема системи управління КЕ-Jetronic.

с. 46-47 [3]

В зошиті записати

1 . Опишіть роботу електросхеми системи «KЕ- Jetronic «.                                

уроку 25

Тема уроку Управління сумішоутворенням в  системі L-Jetronic.

§4.2 [1]   с. 32-34 [3]

В зошиті записати

1. Яке призначення системи уприскування «L-Jetronic»?                                    

2. Які відмінності системи уприскування «L-Jetronic» від систем «К- Jetronic » і «KE- Jetronic «?                                                                                                           

3. Опишіть роботу системи уприскування «L-Jetronic».

уроку 26

Тема уроку Датчики двигуна системи L-Jetronic.

https://drive.google.com/file/d/1aIlvSRPLeCufcfJv1Iy9WK3Qb648qU92/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення датчиків  системи уприскування «L-Jetronic?                     

2.Які основні вхідні параметри електронного блоку управління двигуном?        

3. Яка будова та принцип роботи витратоміра?

уроку 27-29

Тема уроку ЛПР № 4. Дослідження конструктивних особливостей  та діагностування несправностей електричного ланцюга системи КЕ-Jetronic

Практична частина ЛПР №4 виконується в навчальній лабораторій №204

https://drive.google.com/file/d/1FG3PMdAeHEZsRLT8j3x9NozT6nS4lNhh/view?usp=sharing

уроку 30

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі.

В зошиті записати

1.Які ви знаєте системи розподіленого уприскування?

2. Які елементи відносяться до систему пуску холодного двигуна системи «L- Jetronic «?                     

3.Яке ви знаєте види датчиків  системи уприскування «L-Jetronicта яке їх призначення?

Тема 5. Система електронного управління

уроку 31

Тема уроку Принцип електронного управління системою запалення і системою сумішоутворення

§4.5 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  № 8 с.277

уроку 32

Тема уроку Класифікація ЕСУД

§4.1.  [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  № 1, 2,3 с.277

уроку 33

Тема уроку Електрична схема системи управління двигуном Bosch Mono-Motronic.

с. 28-32 [3]

В зошиті записати

1. Опишіть схему електричних з’єднань компонентів системи Bosch Mono – Motronic.

2. Назвіть призначення основних елементів на електричній схемі.

уроку 34

Тема уроку Принцип електронного управління системою запалювання і системою сумішоутворення Bosch-Motronic MP7.0.

§4.3 [1]

В зошиті записати

1.  Які завдання ставляться перед  системою сумішоутворення  Bosch-Motronic?

2. Яке призначення система електронного управління двигуном Bosch-Motronic? 

уроку 35

Тема уроку Електронне управління двигуном. Узагальнюючий урок по темі.

с. 34-37 [3]

В зошиті записати

1. Які ви знаєте види систем Motronic та чим вони відрізняються?

2. Назвіть основні виконавчі функції  Bosch-Motronic.

Група №31

Опрацювати матеріал уроку та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелова А.А. anna.angelova1117@gmail.com вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

Підручник

1. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха  

https://docplayer.net/56447606-Elektronne-ta-elektrichne-obladnannya-avtomobiliv.html

2. « Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів та тракторів: підручник

https://drive.google.com/file/d/1ekl4rp-pp7-lDIJ5XBT4ZajIVb5NozDi/view?usp=sharing

3. Лудченко О.А. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів: підручник.-К.: Знання-Прес, 2003.- 511. с.

Вересень

Тема 8. Системи сумішоутворення бензинових двигунів.

уроку 1

Тема уроку: Розподільник палива з диференціальними клапанами

§ 13.8 с 40-42 [1]

В зошиті записати

1. Які елементи регулюють тиск палива системи  сумішоутворення K-Jetronic?

2..Опишіть принцип роботи вимірювача витрати повітря.

уроку 2

Тема уроку: Електрична схема управління системою К-Jetronic

§ 13.8 с 42-43 [1]

В зошиті записати

1. Опишіть роботу електросхеми «K- Jetonic » при різних режимах роботи двигуна.

уроку 3

Тема уроку: Принципова схема системи КЕ-Jetronic.

§13.9 с 43-44 [1]

В зошиті записати

1.В чому відмінності системи упорскування «KE — Jetronic» від системи «K — Jetronic «?                                                                                                                      

2. Яка будова  системи  « KE – Jetronic»?                                                                

уроку 4

Тема уроку: Датчики  системи КЕ-Jetronic.

§ 13.9 с 44-46 [1]

В зошиті записати

1. Яке призначення датчиків  системи уприскування  КЕ-Jetronic?                     

2.Які основні вхідні параметри електронного блоку управління двигуном?        

3.  Яка будова та принцип роботи витратоміра?                                               .

уроку 5

Тема уроку: Електрогідравлічний регулятор тиску

https://drive.google.com/file/d/1okd5d5eAvqcRTDoU7LUAWWO9bPWng5D3/view?usp=sharing

В зошиті записати

1. Опишіть принцип роботи дозатора — розподільника » KE — Jetronic «.   

2. Опишіть принцип роботи електрогідравлічного регулятора тиску системи » KE — Jetronic » при різних режимах роботи двигуна.             

уроку 6

Тема уроку: Електрична схема системи управління КЕ-Jetronic.

§ 13.9 с 46-47 [1]

В зошиті записати

1 . Опишіть роботу електросхеми системи «KЕ- Jetronic «.                                

Тема 9.  Типові несправності електрообладнання

уроку 7

Тема уроку: Несправності  акумуляторних батарей                                           

§1.14 [2]

В зошиті записати

1. Які ви знаєте несправності АКБ?                                                                        

2.  Які причини корозії ґраток позитивних електродів?                                         

3. Що призводить до обпливання активної маси позитивних електродів?          

4.  Які причини проростання сепараторів і коротке замикання?

5. Які причини  саморозрядження?                                                                          

уроку 8

 Тема уроку:Основні несправності генераторів

§ 1.9 [2]

В зошиті записати

1. Опишіть основні вимоги по експлуатації генератора.

2. Які ви знаєте характерні несправності генераторів та генераторних установок?

уроку 9

Тема уроку: Основні несправності  стартера

§ 2.8 [2]

В зошиті записати

1. Які основні несправності стартера?

2. Яка причина несправності,  якщо електродвигун стартера включається, але колінчатий вал не обертається?

3. Яка причина несправності, якщо електростартер після пуску не включається?

4. В чому причина підвищеного шуму при обертанні ротора електростартера?

уроку 10

Тема уроку: Основні несправності системи освітлення і світлової сигналізації

§ 5.5 [2]

В зошиті записати

1. В чому причина, якщо вся система освітлення не працює?                               

2. В чому причина, якщо не горять фари?                                                                

3. В чому причина, якщо не працюють лампи аварійної світлової сигналізації?                                   

4. В чому причина, якщо не горять ліхтарі заднього ходу?                                   

5. В чому причина, якщо не горять окремі лампи?                                                  

уроку 11

Тема уроку: Основні несправності допоміжного обладнання

§ 7.6  [2]

В зошиті записати

1. Які несправності виникають у звуковому сигналі та які причини їх виникнення?                                                                                                           

2. Які несправності виникають у реле сигналі та які причини їх виникнення?   

3. Які несправності виникають у склоочисників та які причини їх виникнення?  .

уроку 12

Тема уроку: Основні несправності  контрольно-вимірних приладів автомобіля.

§ 6.8 [2]

В зошиті записати

1. Які несправності виникають у датчику –покажчика температури,  які причини їх виникнення?                                                                                              

2. Які несправності виникають у датчика –покажчика рівня палива , які причини їх виникнення?   

3. Які несправності виникають у датчика –покажчика тиску,  які причини їх виникнення? 

Жовтень

уроку 13

Тема уроку: Основні несправності контактно-транзисторної  системи запалювання.

§ 3.11 с.215-221 [2]

В зошиті записати

1.  Які ви запам’ятали правила експлуатації  системи запалювання?                 

2. Які несправності системи запалювання можуть призвести до того, що двигун не запускається?                                                                                       

3. Які несправності системи запалювання можуть призвести до того, що двигун запускається, але після вимикання стартера зупиняється?                .

уроку 14

Тема уроку: Основні несправності мікропроцесорної  система запалювання.

§ 3.11 с.221-225 [2]

В зошиті записати

1 . Запишіть основні несправності мікропроцесорної системи запалювання та причини їх винекнення                                

уроку 15

Тема уроку: Основні несправності  системи К-Jetronic

§ 4.7 [2]

В зошиті записати

1. Перелічіть основні несправності впорскування та причини їх винекнення

уроку 16

Тема уроку: Узагальнюючий урок по темі.

В зошиті записати

1. Які несправності виникають у електродвигуні  склоочисників та які причини їх виникнення?

2. Які несправності виникають у тахометрі,  які причини їх виникнення?

3 Які несправності системи запалювання можуть призвести до того, що двигун запускається важко?                                                                                   

Тема 10. Технічне обслуговування

уроку 17

Тема уроку: Періодичність технічного обслуговування.

§ 3.1; 3.2 [3]

В зошиті записати

1. Яка система технічного обслуговування діє в Україні?

2. Яка періодичність кожного виду ТО?

уроку 18

Тема уроку: Технічне обслуговування електроустаткування автомобіля

§ 10.1 [3]

В зошиті записати

1. Які операції з електрообладнання виконуються щоденно, які приТО1 та приТО2?

уроку 19

Тема уроку: Універсальні прилади для проведення технічне обслуговування електрообладнання.

§ 4.7 [3]

В зошиті записати

1. Яке обладнання використовується для проведення технічного обслуговування та яке його призначення?

уроку 20-21

Тема уроку:ЛПР №1 Принцип роботи і призначення  діагностичного обладнання

Практична частина ЛПР №1 виконується в навчальній лабораторій №204

https://drive.google.com/file/d/1oD0GFRO-rqWldYmXkPQ8gO6tew3csV3D/view?usp=sharing

уроку 22

Тема уроку:Технічне обслуговування генераторів.

§10.3 с. 268- 269 [3]

§1.8. с. 21-23 [2]

В зошиті записати

1. Перелік робіт при ЩО генератора

2. Перелік робіт при ТО-1 генератора

3. Перелік робіт при ТО-2 генератора

уроку 23

Тема уроку:Перевірка технічного стану регуляторів напруги

§1.11. с. 45-46  [2]

В зошиті записати

1. Перелік робіт при ТО-1 регуляторів напруги

2. Перелік робіт при ТО-2 регуляторів напруги

уроку 24

Тема уроку:Технічне обслуговування стартера

§10.5 с. 274 [3]

§2.6. с. 95- 98 [2]

В зошиті записати

1.Перелік робіт при ТО-1 стартера

2. Перелік робіт при ТО-2 стартера

Листопад

уроку 25

Тема уроку:Технічне обслуговування  та регулювання  системи освітлення і світлової сигналізації

§4.6. с. 200-204 [2]

В зошиті записати

1. Перелік робіт при ЩО системи освітлення і світлової сигналізації

2. Перелік робіт при ТО-1 системи освітлення і світлової сигналізації

3. Перелік робіт при ТО-2 системи освітлення і світлової сигналізації

уроку 26-27

Тема уроку:ЛПР № 2 Регулювання системи  освітлення за допомогою екрану та реглоскопу

Практична частина ЛПР №2 виконується в навчальній лабораторій №204

https://drive.google.com/file/d/1HBbHDTHx7wzaaO1DL6MV2xSPJL3i72Ib/view?usp=sharing

уроку 28

Тема уроку:Технічне обслуговування  допоміжного обладнання

§6.4. с. 242-243 [2]

В зошиті записати

1. Перелік робіт при ЩО допоміжного обладнання

2. Перелік робіт при ТО-1 допоміжного обладнання

3. Перелік робіт при ТО-2 допоміжного обладнання

уроку 29

Тема уроку:Технічне обслуговування  контрольно-вимірювальних  приладів

§10.5 с. 276 [1]

§5.7  с. 227-230 [2]

В зошиті записати

1. Перелік робіт при ТО-1 контрольно-вимірювальних  приладів

2. Перелік робіт при ТО-2 контрольно-вимірювальних  приладів

уроку 30

Тема уроку: Технічне обслуговування  контактно-транзисторної  системи запалювання

§10.4 с. 269-274  [3]

В зошиті записати

1. Перелік робіт при ТО-1 контактно-транзисторної  системи запалювання

2. Перелік робіт при ТО-2 контактно-транзисторної  системи запалювання

уроку 31

Тема уроку: Технічне обслуговування  мікропроцесорної  система запалювання

 §3.11. с. 165-168 [2]

В зошиті записати

1. Перелік робіт при ТО-1 мікропроцесорної  система запалювання

2. Перелік робіт при ТО-2 мікропроцесорної  система запалювання

Грудень

уроку 32

Тема уроку: Технічне обслуговування  системи холодного пуску двигуна  К-Jetronic

§9.2 с. 214-225  [3]

§7.10. с. 268-270 [2]

В зошиті записати

1. Перелік робіт технічного  обслуговування  системи холодного пуску двигуна  К-Jetronic

уроку 33

Тема уроку:Технічне обслуговування  системи КЕ-Jetronic

§9.2 с. 214-225  [3]

В зошиті записати

1. Перелік робіт технічного  обслуговування  системи КЕ-Jetronic

уроку 34

Тема уроку: Узагальнюючий урок по темі.

с. 277 [1]

В зошиті записати

Відповісти на контрольні запитання

Тема 11. Діагностування та дефектування

уроку 35

Тема уроку:Способи заряджання АКБ

§1.16. с. 69—72 [1]

В зошиті записати

1. Описати процес заряджання АКБ зарядним пристроєм

уроку 36

Тема уроку:Обладнання для діагностики електричних ланцюгів

С.283-291 [1]

В зошиті записати

1. Сформувати список необхідного обладнання бля перевірки  електричних ланцюгів

уроку 37

Тема уроку: Перевірка обмоток генератора на обрив і коротке замикання.

§1.9. с. 24-30 [1]

В зошиті записати

Описати схеми перевірок рис1.15, рис.1.16

Група № Т-2

Опрацювати матеріал уроку та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелова А.А. anna.angelova1117@gmail.com вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

Підручники:

1.. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів https://drive.google.com/file/d/1ekl4rp-pp7-lDIJ5XBT4ZajIVb5NozDi/view?usp=sharing

Вересень

Тема 1. Джерела струму на автомобілі.

уроку 1

Тема уроку  Вступ. Електронні і електричні системи автомобіля.

С. 6-7.

В зошиті записати

1. Яке призначення електрообладнання автомобіля?                                     

2. Які основні складові електрообладнання автомобіля?                                       

3. Як поділяються споживачі електроенергії?                                                     

уроку 2

Тема уроку  Акумуляторні батареї автомобілів.

§ 1.11 с.62- 65

В зошиті записати

 1. Які ви знаєте джерела струму на автомобілі?

2. Для чого призначені АКБ?                                                                                     

3. Перелічіть основні електричні характеристики стартерних акумуляторних батарей                           

уроку 3

Тема уроку  Маркування акумуляторних батарей.

§ 1.12 с.66-70

В зошиті записати

Опишіть вітчизняне та міжнародне маркування АКБ 

уроку 4

Тема уроку  Хімічні процеси, що відбуваються в процесі заряду і розряду.

§ 1.10 с.60-62

В зошиті записати

1. Який хімічний склад електроліту?                                                                        

2. Опишіть хімічні процеси в свинцево-кислотних акумуляторах підчас заряджання АКБ. 

3. Опишіть хімічні процеси в свинцево-кислотних акумуляторах підчас розряджання АКБ.                                                                                                   

уроку 5

Тема уроку  Перевірка працездатності АКБ.

§ 1.15 с.77-80

В зошиті записати

1. Що необхідно перевірити в першу чергу при технічному  обслуговуванні АКБ?                                                                                                                            

 2. Як провести вимірювання рівня електроліту?                                             

3. Як провести вимірювання густини електроліту?                                               

4. Як провести вимірювання  напруги АКБ навантажувальною вилкою?           

уроку 6-7

Тема уроку  ЛПР № 1. Дослідження конструктивних особливостей свинцево-кислотної акумуляторної батареї.

Практична частина ЛПР №1 виконується в навчальній лабораторій №204

https://drive.google.com/file/d/1uwo4uZwYycpysub5cYpHuxvuXUfGyvJD/view?usp=sharing

В зошиті записати

 Оформити звіт до ЛПР №1

уроку 8

Тема уроку  Лужні акумуляторні батареї

§ 1.16 с. 85- 87

В зошиті записати

1. Порівняйте переваги та недоліки використання  різних типів  акумуляторних батарей.                                                                                            

2. Які існують перспективні джерела енергії?                             

3. Які ви запам’ятали переваги та недоліки використання нікель-металлгідридного акумулятора?                                                                        

4. Які ви запам’ятали переваги та недоліки використання  літій-іонного акумулятора?                                                                                                               

уроку 9

Тема уроку  Призначення та будова автомобільних генераторів.

§ 1.1, 1.6

В зошиті записати

1. Яке основне призначення генератора?                                                                

 2. Які ви знаєте вимоги до генераторів?                                                           

 3. Яка будова генератора?                                                                                 

Жовтень

уроку 10

Тема уроку  Принцип  роботи генератора змінного струму.

§  1.2

В зошиті записати

1. Який принцип роботи генератора?

2. Як відбувається збудження генератора?

уроку 11

Тема уроку  Трифазний випрямляч генератора.

§ 1.3, 1.4

В зошиті записати

1. Яке основне призначення генераторного випрямляча?                                       

2. Які основні елементи випрямляча та як вони працюють?                                  

3. Опишіть принцип роботи трифазного випрямляч генератора.                        

уроку 12 -13

Тема уроку  ЛПР 2. Конструкція, принцип дії, характеристики автомобільного генератора

Практична частина ЛПР №2 виконується в навчальній лабораторій №204

https://drive.google.com/file/d/1oyp_E8F8-9s6feoFAFZi7ew9VH-ySCEm/view?usp=sharing

В зошиті записати

Оформити звіт до ЛПР №2

уроку 14

Тема уроку  Принципи регулювання напруги генераторів. Типи сучасних регуляторів напруги

§ 1.8 с. 30-35

В зошиті записати

1. Призначення регулятора напруги

2. Перелічити типи сучасних регуляторів напруги

уроку 15

Тема уроку  Принципові схеми напівпровідникових регуляторів напруги

§ 1.8 с. 35 -50

В зошиті записати

1. Описати принципову схему регулятора напруги  на рис.1.18.

уроку 16

Тема уроку  Узагальнюючий урок по темі.

§ 1.2 -1.4, 1.6

В зошиті записати

1. Порівняти технічні параметри, електричні характеристику та будову генератора 37.3701 та генератора  GC Bosch

Тема  2. Система електричного пуску.

уроку 17

Тема уроку  Призначення електричного стартера

§ 2.1  с. 88-90

В зошиті записати

1. Призначення електричного стартер

2.  Перерахувати умови пуску двигуна внутрішнього згорання

уроку 18

Тема уроку  Принцип  роботи  стартера.

§ 2.1  с. 91-92

В зошиті записати

1. Описати принципову схему роботи стартера  на рис.2.4.

Листопад

уроку 19

Тема уроку  Будова стартера.

§ 2.3  с. 96-106

В зошиті записати

1. Описати будову стартера за рис. 2.8

2. Порівняти будову стартера СТ 142 та стартера СТ-362

уроку 20-21

Тема уроку ЛПР № 3 Конструкція, принцип дії, характеристики стартера

ЛПР № 3

https://drive.google.com/file/d/1yONExMgnOmwJnQsQi9SUm0kRsHy0mGLB/view?usp=sharing

В зошиті записати

Виконати практичну роботу на окремих аркушах

уроку 22

Тема уроку  Електрична схема включення стартера.

§ 2.4  с. 106-112

В зошиті записати

1. Описати схеми на рис. 2.13

уроку 23

Тема уроку Система полегшеного пуску холодного двигуна.

§ 2.5  с. 112-118

В зошиті записати

1. Призначення системи полегшеного пуску двигуна

2. Описати будову та роботу свічок розжарювання

уроку 24

Тема уроку  Узагальнюючий урок по темі.

В зошиті записати

Відповідь на контрольні запитання  з підручника № 1,  2, 3, 4 с 130

Тема 3. Система освітлення автомобіля.

уроку 25

Тема уроку  Загальні відомості про прилади освітлення

§5.1 с. 278-280

В зошиті записати

1. Яке призначення системи освітлення?                                                                 

2 Які  освітлювальні та світлосигнальні прилади обов’язково потрібно встановлювати на автомобілі,  згідно з Правилами Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН)?                                                                                    

3. Як позначається знак міжнародного затвердження? 

уроку 26

Тема уроку  Автомобільні світлові прилади.

§5.2 с. 280-283

В зошиті записати

1. Яка будова світлових приладів?                                                                            

2. Яке призначення відбивача?                                                                                  

3. Яке призначення розсіювача?                                                                                

4. Опишіть принципи формування пучка близького світла європейського типу.           

 5. Опишіть принципи формування пучка близького світла американського типу.                                                                                                                     

уроку 27

Тема уроку  Будова і призначення основних частин  фари головного освітлення.

§5.2 с. 284-287

В зошиті записати

1. Які існують конструкції фар?                                                                                

2  Опишіть конструкцію круглої фари.                                                                    

3 Які недоліки в конструкції круглих та прямокутних фар?                                 

уроку 28

Тема уроку  Прилади внутрішнього освітлення та світлової сигналізації.

§5.2 с. 287-293

В зошиті записати

1. Які ви знаєте  прилади світлової сигналізації?                                                    

2. Яке призначення аварійної сигналізації?                                                               

3. Які ви знаєте  прилади внутрішнього освітлення?                                             

уроку 29

Тема уроку  Автомобільні лампи розжарювання.

§5.3 с. 293-296

В зошиті записати

1. Яка будова лампи фар?                                                                                            

2. . Опишіть недоліки в роботі вакуумної лампи.                                                     

 3. Опишіть  принцип роботи галогенної лампи розжарювання.                             

4. Опишіть  принцип роботи електродугової газорозрядної лампи.                     

уроку 30

Тема уроку  Маркування ламп.

§5.3 с. 297-298

В зошиті записати

1. Розшифруйте позначення

А12-45+40

АГ 12- 60+ 55

А12-35

2. Де використовується цоколь типу

P45t-41

BA20d

BA20s

BA15s/19

уроку 31

Тема уроку Комутаційна апаратура системи освітлення та світлової сигналізації.

§5.4 с. 298-305

В зошиті записати

1. Як відбувається керування роботою світлових приладів?                          

 2. Опишіть  принцип роботи вимикача стоп-сигналу  з пневматичним приводом.                                                                                                                      

3. Опишіть  принцип роботи перемикача покажчика повороту.                           

уроку 32-33

ЛПР №4. Дослідження конструктивних особливостей системи  освітлення

Практична частина ЛПР №4 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

https://drive.google.com/file/d/1UIyfmQCiTqfWoO5njrz0P4wXgI1chtzb/view?usp=sharing

уроку 34

Тема уроку  Узагальнюючий урок по темі.

В зошиті записати

Відповідь на контрольні запитання  з підручника №  4, 5, 6, 7 с 313

Грудень

Тема 4. Допоміжне обладнання.

уроку 35

Тема уроку Звукові сигнали.

§7.1

В зошиті записати

1. Опишіть принцип формування звукового сигналу.                                              

2. Які основні параметри за якими перевіряють роботу звукового сигналу?      

3. Які можуть виникати несправності у роботі звукового сигналу?                   

уроку 36

Тема уроку Скло- і фароочисники.

§7.2

В зошиті записати

1. Як класифікуються склоочищувачі?                                                                      

2. Опишіть принцип роботи склоочисник з електричним приводом.                    

3. З яких елементів складається омивач скла?                                                         .

уроку 37

Тема уроку Електропривод  допоміжного обладнання.

§7.3

В зошиті записати

1.Яке призначення електроприводу допоміжного обладнання?                       

2.Опишіть будову електроприводу.                                                                          

3. Який принцип роботи електродвигуна з електромагнітним збудженням?     .

уроку 38

Тема уроку Схема керування електроприводом.

§7.4

В зошиті записати

1. Як класифікуються схеми керування електроприводом склоочищувачів?       

2. Опишіть схему керування двошвидкісним склоочисником.   Рис.7.7 б с.356                             

уроку 39-40

Тема уроку ЛПР №5. Конструкція  склоочисника,  технологію розбирання і збирання  склоочисника

Практична частина ЛПР №5 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

https://drive.google.com/file/d/1b_bKAASsI7kP-8IGl7obdgKbAxHpkJZW/view?usp=sharing

уроку 41

Тема уроку Електричні склопідйомники

https://drive.google.com/file/d/1rJcWSPxZP7AZQw_z3fhTYWfnKqeQ29C3/view?usp=sharing

В зошиті записати

1. З яких основних вузлів складається електричний склопідйомник?                                              

2. Яке призначення приводного  механізму?

3. Яке призначення механізму підйому?

4. Яке призначення системи управління електричним склопідйомником? 

уроку 42

Тема уроку Електричний обігрів заднього скла

https://drive.google.com/file/d/1rJcWSPxZP7AZQw_z3fhTYWfnKqeQ29C3/view?usp=sharing

В зошиті записати

1. Яке призначення системи підігріву заднього скла?                                             

2. Опишіть принцип роботи електричної схеми системи обігріву заднього скла.

уроку 43

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі.

В зошиті записати

Відповідь на контрольні запитання  з підручника № 1,  2, 4  с 368

Тема 5. Схеми електрообладнання автомобілів

уроку 44

Тема уроку Електрична схема електрообладнання автомобіля.

https://drive.google.com/file/d/1jMRWQSgVUqBJ-1hdLIkoY5ZTPobuAuO_/view?usp=sharing

В зошиті записати

1. Що відображає  електрична схема?                                                                           

2. Яке призначення блок схем?                                                  

3 Що зображується на електричній схемі підключення?                                    

 4. Опишіть блок схему рис 1.                                                       

уроку 45

Тема уроку Умовні позначення  приладів в схемах електрообладнання

https://drive.google.com/file/d/1jMRWQSgVUqBJ-1hdLIkoY5ZTPobuAuO_/view?usp=sharing

В зошиті записати

На кресліть основні умовні позначення, що використовуються на рис.4 та підпишіть їх.

уроку 46

Тема уроку  Призначення комутаційної апаратури.

https://drive.google.com/file/d/1jMRWQSgVUqBJ-1hdLIkoY5ZTPobuAuO_/view?usp=sharing

В зошиті записати

1. Яке призначення запобіжників?                                                                            

2. Яке призначення реле?                                                                            

3.  Опишіть            роботу комутаційного обладнання, яке   використовується на рис.7                        

уроку 47

Тема уроку Бортова електрична мережа автомобілів

https://drive.google.com/file/d/1jMRWQSgVUqBJ-1hdLIkoY5ZTPobuAuO_/view?usp=sharing

В зошиті записати

1.  Опишіть            за схемою потік струму при включенні фар покажчиків поворотів і при включенні аварійної сигналізації рис.9                       

Тема 6. Електричні та електронні контрольно-вимірювальні прилади

уроку 48

Тема уроку Класифікація контрольно-вимірних приладів автомобіля.

§6.1; 6.2

В зошиті записати

1. Яке призначення контрольно-вимірних приладів автомобіля?

2. Опишіть концепцію «водій-автомобіль-дорога-середовище»

3. Як поділяються контрольно-вимірювальні  прилади  автомобіля?

уроку 49

Тема уроку Спідометри та тахометри.

§6.6

В зошиті записати

1. Яке призначення спідометра та тахометра?

2.Яка будова спідометра?

3. Який принцип роботи спідометра?

уроку 50

Тема уроку Датчики і індикатори температури.

§6.3

В зошиті записати

1. Опишіть призначення датчиків температури охолоджуючої рідини.

2. Яка  будова  датчика температури охолоджуючої рідини?

3. Який принцип роботи датчика температури охолоджуючої рідини?

уроку 51

Тема уроку Датчики і індикатори тиску.

§6.4

В зошиті записати

1. Яка  будова  датчика тиску?

2. Який принцип роботи датчика тиску?

3. Яка  будова  покажчика  тиску масла?

4.  Який принцип роботи покажчика  тиску масла?

Група №  41, 44, Т-22

Опрацювати матеріал уроку та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелова А.А. anna.angelova1117@gmail.com вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

Підручники:

1.  Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів:

https://drive.google.com/file/d/1ekl4rp-pp7-lDIJ5XBT4ZajIVb5NozDi/view?usp=sharing

2. Электрооборудование автомобиля с основами електронного оборудования: учебник/под общей ред. Р. Гшайдле; 

3. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха 

https://docplayer.net/56447606-Elektronne-ta-elektrichne-obladnannya-avtomobiliv.html

4. Кубата В.Г Спеціалізовані електронні системи АТЗ: навчальний посібник

http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/8260-elavto.html

Вересень

Тема 1. Системи запалення бензинових і газових двигунів

уроку 1

Тема уроку Безконтактні системи запалювання.

§3.7 [1]

В зошиті записати

1. Які переваги мікропроцесорної системи запалювання? 

2.  Які основні складові мікропроцесорної системи запалювання?                                          

3. Який принцип роботи мікропроцесорної системи запалювання?

4. Порівняйте роботу класичної та мікропроцесорної системи запалювання.

уроку 2

Тема уроку Датчики системи запалювання

§3. 8 с.177- 184 [1]

В зошиті записати

1. Яке призначення датчиків  мікропроцесорної системи запалювання?

2. Яке призначення датчика   колінчастого валу двигуна?

3.  Опишіть принцип роботи індуктивні датчики частоти обертання

4.  Опишіть принцип роботи датчика детонації.     

уроку 3

Тема уроку Кут випередження запалювання

§3.2  [1]

В зошиті записати

1. Яке призначення кута випередження запалювання?

2. Які величини впливають на кут випередження запалювання?

3.  Які наслідки раннього запалювання?  

4. Які наслідки пізнього запалювання?  

уроку 4

Тема уроку Дослідження принципу дії, характеристик і оцінка технічного стану котушки запалення.

§3.8 с. 187- 190 [1]

В зошиті записати

1. Як влаштована котушка  запалювання?

2. Які ви знаєте типи котушок запалювання?

3.  Які основні характеристики котушок запалювання?

4. Як перевірити котушку запалювання?

уроку 5

Тема уроку Робота системи запалювання при несправностях датчиків і відсутності сигналів від датчиків.

§3.9 [1]

В зошиті записати

1. Які ви запам’ятали ознаки несправності датчика детонації?

2. Які коди несправності вказують на несправність в системі запалювання?

3.  Які причини несправності датчика детонації?  

4. До чого може призвести відключення   датчика детонації?  

Тема 2. Системи управління електроустаткування салону автомобіля.

уроку 6

Тема уроку Система електричного дистанційного керування скло підйомниками.

С. 171-173 [2]

В зошиті записати

1. З яких основних вузлів складається електричний склопідйомник?                                             

2. Яке призначення приводного  механізму?

3. Яке призначення механізму підйому?

4. Яке призначення системи управління електричним склопідйомником? 

уроку 7

Тема уроку Технологію розбирання і збирання  електродвигуна склопідіймача,

С. 171-173 [2]

В зошиті записати

Опишіть послідовність процесу розбирання та збирання  електросклопідіймача

уроку 8

Тема уроку Оцінка  технічного стану основних  вузлів і елементів електросклопідіймача

С. 171-173 [2]

В зошиті записати

1. Як провести перевірку запобіжника і реле?

2. Як оцінити технічний стан електродвигуна скло підіймача?

уроку 9

Тема уроку Електрокерування та підігрів сидінь.

С. 174-175 [2]

В зошиті записати

1.Опишіть електричну схему «Електричне регулювання сидіння »          

2.Перелічіть функції системи електричного регулювання сидінь.                         

3.Опишіть схему включення обігріву передніх сидінь.          

уроку 10

Тема уроку Система дистанційного керування замками дверей.

С. 165-167 [2]

В зошиті записати

1. Яке призначення системи центрального блокування замків?                               

2. Які ви знаєте види систем центрального блокування замків?                             

3.  Опишіть принцип роботи системи центрального блокування замків з електричними серводвигунами

Листопад

уроку 11

Тема уроку Експлуатація та перевірка працездатності системи дистанційного керування замками дверей.

С. 176-180 [2]

В зошиті записати

1. Яке краще використовувати обладнання для діагностики центрального замка?                              

2.Опишіть процес перевірки запобіжників та реле  центрального замка .                                                                                

3. Опишіть процес перевірки  проводів  на ділянці від контактів реле до самих активаторів центрального замка.                                                                                                                     

уроку 12

Тема уроку Будова, принцип дії електропідсилювача рульового управління.

https://oborudow.ru/uk/elektrooborudovanie/electric-power-steering/

опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1.Яке призначення електропідсилювача рульового управління?                       

2. Які ви знаєте види електромеханічного підсилювача рульового управління?

3. Опишіть  загальну будову електропідсилювача рульового управління?                     

уроку 13

Тема уроку Система автоматичного паркування. Система управління підігріву заднього скла.

С. 174-175 [2]

В зошиті записати

1. Опишіть будову системи автоматичного паркування.                                                                        

2. Опишіть принцип роботи електричної схеми системи обігріву заднього скла.                                                                        

уроку 14

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі.

В зошиті записати

1. Опишіть принцип роботи електричного скло підйомника.

2. Які ви знаєте етапи  автоматичної парковки?

3. Для чого необхідне автоматичне вимкнення електронної системи обігріву скла?                                               

Тема 3. Система управління комфортними умовами «Клімат-контроль»

уроку 15

Тема уроку Принципова схема кондиціонера.

https://drive.google.com/file/d/1tAoQEl1XsGkeP9KWvYzUTaZFwBYaI_xA/view?usp=sharing

опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення системи кондиціювання?

2. Які ви знаєте види систем кондиціювання?  

3. Порівняйте переваги використання двох хладогентів  R12 і R134а.

уроку 16

Тема уроку Складові частини  кондиціонера .

https://drive.google.com/file/d/1tAoQEl1XsGkeP9KWvYzUTaZFwBYaI_xA/view?usp=sharing

опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які ви знаєте складові частини системи автомобільного кондиціонера?

2. Яке призначення конденсатора кондиціонера?

3. Яке призначення випарника кондиціонера?

уроку 17

Тема уроку Компресор кондиціонера та його привід.

https://drive.google.com/file/d/1tAoQEl1XsGkeP9KWvYzUTaZFwBYaI_xA/view?usp=sharing

опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення компресора?

2. Які існують види компресорів кондиціонера?

3. Опишіть роботу поршневого компресора кондиціонера.

4.Яке призначення приводу компресора автокондиціонера?

уроку 18

Тема уроку Електронна система управління комфортними умовами.

https://drive.google.com/file/d/1tAoQEl1XsGkeP9KWvYzUTaZFwBYaI_xA/view?usp=sharing

опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Опишіть принцип роботи  електричної частини кондиціонера рис. 5.

уроку 19

Тема уроку Діагностика кондиціонера.

https://drive.google.com/file/d/1tAoQEl1XsGkeP9KWvYzUTaZFwBYaI_xA/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1 Яке необхідно устаткування та прилади для діагностики і заправки автомобільних кондиціонерів?                                                                                        

2. Які ви знаєте правила проведення діагностики АК?                                                                                    

3. Опишіть перевірку системи АК на герметичність.

уроку 20-21

Тема уроку ЛПР №3  Перевірка електричної частини системи кондиціювання.

Практична частина ЛПР №3 виконується в навчальній лабораторій №204

https://drive.google.com/file/d/1x6I8FHVuV5WsbrdM_6vPpxPP54KOSyN_/view?usp=sharing

Тема 4.  Електронно-механічна та електронна система сумішоутворення

уроку 22

Тема уроку Схема паливоподачі системи КЕ-Jetronic.

с. 43-44 [3]

В зошиті записати

1.В чому відмінності системи упорскування «KE — Jetronic» від системи «K — Jetronic «?

2. Яка будова  системи  « KE – Jetronic»?                                                                

уроку 23

Тема уроку Електрогідравлічний регулятор тиску.

с. 44-46 [3]

В зошиті записати

1. Опишіть принцип роботи дозатора — розподільника » KE — Jetronic «.       

2. Опишіть принцип роботи регулятора тиску система упорскування » KE — Jetronic «.                                                                                                            

3.Які ви знаєте режими роботи дозатора – розподільника?                              

уроку 24

Тема уроку Електрична схема системи управління КЕ-Jetronic.

с. 46-47 [3]

В зошиті записати

1 . Опишіть роботу електросхеми системи «KЕ- Jetronic «.                                 

уроку 25

Тема уроку Управління сумішоутворенням в  системі L-Jetronic.

§4.2 [1]   с. 32-34 [3]

В зошиті записати

1. Яке призначення системи уприскування «L-Jetronic»?                                    

2. Які відмінності системи уприскування «L-Jetronic» від систем «К- Jetronic » і «KE- Jetronic «?                                                                                                          

3. Опишіть роботу системи уприскування «L-Jetronic».

уроку 26

Тема уроку Датчики двигуна системи L-Jetronic.

https://drive.google.com/file/d/1aIlvSRPLeCufcfJv1Iy9WK3Qb648qU92/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення датчиків  системи уприскування «L-Jetronic?                     

2.Які основні вхідні параметри електронного блоку управління двигуном?        

3. Яка будова та принцип роботи витратоміра?

уроку 27-29

Тема уроку ЛПР № 4. Дослідження конструктивних особливостей  та діагностування несправностей електричного ланцюга системи КЕ-Jetronic

Практична частина ЛПР №4 виконується в навчальній лабораторій №204

https://drive.google.com/file/d/1FG3PMdAeHEZsRLT8j3x9NozT6nS4lNhh/view?usp=sharing

уроку 30

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі.

В зошиті записати

1.Які ви знаєте системи розподіленого уприскування?

2. Які елементи відносяться до систему пуску холодного двигуна системи «L- Jetronic «?                     

3.Яке ви знаєте види датчиків  системи уприскування «L-Jetronicта яке їх призначення?

Тема 5. Система електронного управління

уроку 31

Тема уроку Принцип електронного управління системою запалення і системою сумішоутворення

§4.5 [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  № 8 с.277

уроку 32

Тема уроку Класифікація ЕСУД

§4.1.  [1]

В зошиті записати

1. Відповідь на контрольні запитання  № 1, 2,3 с.277

уроку 33

Тема уроку Електрична схема системи управління двигуном Bosch Mono-Motronic.

с. 28-32 [3]

В зошиті записати

1. Опишіть схему електричних з’єднань компонентів системи Bosch Mono – Motronic.

2. Назвіть призначення основних елементів на електричній схемі.

уроку 34

Тема уроку Принцип електронного управління системою запалювання і системою сумішоутворення Bosch-Motronic MP7.0.

§4.3 [1]

В зошиті записати

1.  Які завдання ставляться перед  системою сумішоутворення  Bosch-Motronic?

2. Яке призначення система електронного управління двигуном Bosch-Motronic? 

уроку 35

Тема уроку Електронне управління двигуном. Узагальнюючий урок по темі.

с. 34-37 [3]

В зошиті записати

1. Які ви знаєте види систем Motronic та чим вони відрізняються?

2. Назвіть основні виконавчі функції  Bosch-Motronic.

Листопад

Тема 6. Система електронного управління двигуном Bosch-Motronic MED.

уроку 36

Тема уроку Принцип електронного управління Bosch-Motronic MED.

https://drive.google.com/file/d/1sbFoiCPlplZzn0dKcL0Ney5WQ9hKWdJS/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які існують способи сумішоутворення в системах безпосереднього упорскування?                                                                                                              

2. Опишіть роботу двигуна при пошаровому сумішоутворенні.                        

3. За якими параметрами відбувається керування двигуном величини крутного моменту в Motronic MED7?                                                                                                    

уроку 37

Тема уроку  Прилади системи паливоподачі Bosch-Motronic MED.

https://drive.google.com/file/d/1sbFoiCPlplZzn0dKcL0Ney5WQ9hKWdJS/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. З яких елементів складається система упорскування Motronic MED7? 

2. Опишіть контур низького тиску паливної системи Motronic MED7.                                          

3. Опишіть контур високого тиску паливної системи Motronic MED7.                                         

уроку 38-39

Тема уроку  ЛПР № 5. Конструкція, принцип дії і оцінка технічного стану системи Bosch Motronic MED

Практична частина ЛПР №5 виконується в навчальній лабораторій №204

В зошиті записати

https://drive.google.com/file/d/1EfbgURGevsRoTF2_JiKsnqPV64Vtv4Uk/view?usp=sharing

уроку 40

Тема уроку  Прилади постачання двигуна повітрям Bosch-Motronic MED.

https://drive.google.com/file/d/1sbFoiCPlplZzn0dKcL0Ney5WQ9hKWdJS/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Опишіть роботу принципової схеми системи постачання двигуна повітрям

уроку 41

Тема уроку  Прилади системи випуску відпрацьованих газів  Bosch-Motronic MED.

https://drive.google.com/file/d/1sbFoiCPlplZzn0dKcL0Ney5WQ9hKWdJS/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які ви запам’ятали основні прилади системи випуску відпрацьованих газів Bosch-Motronic MED?                                                                                                   

2. Чим системи випуску відпрацьованих газів Bosch-Motronic MED відрізняється від інших систем Bosch-Motronic MP 1.0?                                      

3. Як контролюється робота трикомпонентного нейтралізатора в системі  Bosch-Motronic MED?                                                                                                 

уроку 42

Тема уроку  Датчик концентрації азоту.

https://drive.google.com/file/d/1sbFoiCPlplZzn0dKcL0Ney5WQ9hKWdJS/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Опишіть роботу датчика оксидів азоту.

2. Який датчик має схожий принцип роботи?

3. Як видаляється оксид азоту з  накопичувального нейтралізатора в системі  Bosch-Motronic MED?                                                                                                 

уроку 43

Тема уроку  Узагальнюючий урок по темі.

В зошиті записати

https://drive.google.com/file/d/1Hk-8D6kRuPPwtYs6OrwV3WYwWx8uc7U5/view?usp=sharing

Тема 7. Система електронного управління дизельним двигуном EDC

уроку 44

Тема уроку  Принцип роботи дизельного двигуна EDC.

https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. В чому переваги використання дизельного двигуна?

2. Яке призначення системи «Common — rail»?                                                                                                                                                                                

3.  Який принцип роботи системи «Common — rail»?                                                                                                                                                              

уроку 45

Тема уроку  Принцип електронного управління подачі палива.

https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення системи управління дизелем?                                                   

2. Які компоненти входять до електронної системи управління EDC?               

3.Сигнал яких датчиків використовує системи управління EDC?                        

4. Які виконавчі  пристрої використовуються системою управління EDC?       

уроку 46

Тема уроку  Принцип роботи паливного насоса високого тиску.

https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення паливного насосу високого тиску?                                           

2. Яка конструкція паливний насос високого тиску?                                          

3. Які ви запам’ятали види паливних насосів високого тиску?                        

4. Опишіть принцип роботи розподільчого паливного насосу високого тиску.  

уроку 47

Тема уроку  Принцип роботи форсунок дизельного двигуна.

https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення форсунок дизельного двигуна?                                          

2. Опишіть принцип роботи електромагнітної форсунки.                            

3. Опишіть принцип роботи п’єзоелектричної  форсунки.                            

уроку 48-49

Тема уроку ЛПР № 6. Конструкція, принцип дії і оцінка технічного стану системи Bosch EDC 15V.

В зошиті записати

Практична частина ЛПР №6 виконується в навчальній лабораторій №204

https://drive.google.com/file/d/124fXwCtoBNONjCYkPY20qygjHw4PU4vq/view?usp=sharing

уроку 50

Тема уроку Принцип роботи системи турбонаддуву і управління тиском наддуву.

https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Яке призначення турбонаддуву двиуна?                                                               

2. Які елементи входять до складу  системи  турбонаддуву двигуна?                

3. Яка будова турбокомпресора?                                                                               

4. Опишіть принцип роботи системи турбонаддува.

уроку 51

Тема уроку Узагальнюючий урок по темі.

https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing

В зошиті записати

1. Які елементи входять до системи «Common — rail»?      

2. Яка будова турбокомпресора дизельного двигуна?           

3. Як  відбувається керування роботою форсунки високого тиску?                                                                                                                                                                                                                                    

Грудень

Тема 8.  Протиугінні системи і охоронна сигналізація.

уроку 52

Тема уроку Призначення та функції охоронної сигналізації.

§12.1, 12.2 С.145-151[4]

В зошиті записати

1. Призначення охоронної сигналізації

2.  Три основних принципи захисту

уроку 53

Тема уроку  Основні складові стандартної двох сторонньої сигналізації.

§13.2.  с.161-163 [4]

В зошиті записати

1. Перерахувати склад стандартної охоронної  сигналізації, вказавши призначення основних  компонентів.

уроку 54

Тема уроку  Радіокерування  автосигналізацією.

§12.3,12.4 с. 151-153 [4]

В зошиті записати

1. Перерахувати характеристики  дистанційного радіокерування.

уроку 55

Тема уроку Алгоритм кодування.

§15.1.-15.2 с. 175-179  [4]

В зошиті записати

1. Описати алгоритми  роботи передавача та приймача рис. 15.1. рис. 15.2.

уроку 56

Тема уроку Датчики автомобільної охоронної сигналізації.

§17.1-17.4 с. 191-201 [4]

В зошиті записати

Відповідь на контрольні запитання

 № 18, 19, 20 с.208

Тема 9.Гібридні системи та електромобілі

уроку 57

Тема уроку  Класифікація гібридних автомобілів за конструкцією та за ступенем електрифікації

§19.2 с. 154-156 [3]

В зошиті записати

1. З яких основних вузлів складається класична схема гібридних автомобіля?

2. Які типи гібридних автомобілів існують на даний час?

уроку 58

Тема уроку  Компоненти приводу  послідовно-паралельного гібрида

§19.2 с. 156-158 [3]

В зошиті записати

1. Які  ви запам’ятали компоненти приводу  Тоуоta Prius?                        

2. Яке призначення блоку інвертор/конвертор?                                                  

3. Де знаходяться силові дроги на гібридних автомобілях?                            

4. Які використовуються тягову  акумулятори на гібридних автомобілях?  

уроку 59

Тема уроку  Конструкція та принцип роботи  електричної машини трифазного струму.

§19.3 с. 158-161 [3]

В зошиті записати

1. Які типи двигунів використовуються для побудови електромобілів?

2. Які типи двигунів використовуються для побудови гібридних автомобілів?

3. Який принцип роботи вентильного двигуна?

4. Який принцип роботи колекторного двигуна?

уроку 60

 Тема уроку  Експлуатаційні характеристики електромобілів

§19.1 с. 152 -154 [3]

В зошиті записати

1. З яких основних вузлів складається класична схема електромобіля?

2. Які основні технічні характеристики електромобілів?

3. Які існують недоліки електромобілів?                                                                  

уроку 61

Тема уроку  Вузли агрегати і системи електромобіля

https://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Записати  основні компоненти сучасного електромобіля та їх призначення.

уроку 62

Тема уроку  Тягові акумуляторні батареї

https://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які  ви запам’ятали вимоги до акумуляторів електромобілів?                        

2. Порівняйте переваги та недоліки використання  різних типів  акумуляторів для тягових акумуляторних батарей.                                                                        

уроку 63

Тема уроку  Зарядні і захисні пристрої

https://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

1.  Які існують способи заряду тягового акумулятора електромобіля?

2. Опишіть роботу  зарядного пристрою  з гальванічною розв’язкою за рис. 10.2

уроку 64

Тема уроку  Допоміжні бортові системи електромобіля

https://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку

В зошиті записати

1. Які  ви запам’ятали системи  управління електромобілем?                             

2. Який привід системи клімат-контроля на електромобілі, і  в чому особливість його експлуатації?                                                                                  

3. Чому необхідно використовувати низьковольтні джерела живлення на електромобілі?                                                                                                             

уроку 65

Тема уроку  Узагальнюючий урок по темі.

Виконати тестові завдання

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRZvQ06S7X7nmnMsB4f_Tc6WOqp8_dG9sJznF99mPSLjFe1Q/viewform