Документи для вступу

Телефони приймальної комісії:
095-171-53-37
096-562-79-22

Документи, які необхідно подати для вступу

На базі 9 класів

 • Свідоцтво про освіту (оригінал)
 • Паспорт (дві копії)
 • Шість фотокарток (3х4)
 • Довідка з місця проживання
 • Довідка з місця роботи батьків
 • Медична довідка 086-у, (025-ю для Святошинського р-ну)
 • Два конверти з маркою по Україні
 • Два файли ( для документів)
 • Папка з зав’язками
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія)

На базі 11 класів

 • Атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту
 • Паспорт + приписне свідоцтво (копія)
 • Шість фотокарток (3х4)
 • Довідка з місця проживання
 • Медична довідка 086-у
 • Довідка з медичної комісії водіїв
 • Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (копія)
 • Два конверти з маркою по Україні.
 • Два файли ( для документів).

Вечірні курси:

Отримання водійских прав

 • Довідка з медичної комісії водіїв.
 • Паспорт(копія).
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера(копія).
 • Дві кольорові фотокартки (3х4).
 • Одна чорно-біла фотокартка (3х4).

Робітничі професії (заповнити заяву для навчання на курсах можна  за посиланням тут)

 • Атестат про повну загальну середню освіту (копія).
 • Диплом або свідоцтво про присвоєння кваліфікації з професії(копія).
 • Паспорт(копія).
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера(копія).
 • Дві кольорові фотокартки (3х4).

Денна та заочна форма навчання для отримання диплому «фаховий молодший бакалавр»:

 • Диплом кваліфікованого робітника та атестат про повну освіту.
 • Паспорт + приписне свідоцтво (копія).
 • Шість фотокарток (3х4).
 • Довідка з місця проживання.
 • Медична довідка 086-у.
 • Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (копія).
 • Сертифікат ЗНО з української мови та літератури.

Випускники професійних училищ та ліцеїв  можуть вступати до навчального закладу на основі диплома кваліфікованого робітника автомобільного напрямку. Зарахування  відбувається за результатами  фахового вступного випробування («Матеріалознавство», «Допуски та технічні вимірювання», «Слюсарна справа», «Будова, експлуатація та технічне обслуговування автомобіля») та результатами ЗНО з української мови (денна форма навчання) або іспиту з української мови (заочна форма навчання).  Абітурієнти зараховуються на перший курс за скороченою програмою навчання: денна форма навчання -1 рік 10 місяців, заочна форма навчання – 2 роки 6 місяців.

Який порядок подачі заяв до вступу?
Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра  подають заяви в паперовій формі. Заява подається вступником особисто до приймальної комісії та реєструється в Єдиній базі в день її прийняття.

Терміни подачі заяв:

 • для вступників на основі диплому кваліфікованого робітника – з 15 червня по 22 серпня 2022 року
 • прийом документів на заочну форму навчання відбувається з 15 червня по 31 серпня 2022 року.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з української мови;
 • шість кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку, форма 086-о.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.