Деталі машин

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

 денна форма навчання, групи АД1а, БМ1а. Виконані завдання надсилати для перевірки на електронную пошту викладача

денна форма навчання, групи Ад1а, Бм1а. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Гензіцька Л.П. genziklor@gmail.com 

заочна форма навчання, групи АД1аз, БМ1аз, АД2аз, Бм2аз Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Гензіцька Л.П. genziklor@gmail.com 

  екзамен денна

Групи АД1а, БМ1а. Для складання екзамену, необхідно перейти за посиланням (відкрити тут)

Дата: 17.06.2022 Початок: 10.00 Термін виконання: 60 хвилин (до 11.00)

денна

ІІ семестр
групи Ад1а, Бм1а

Підручники:

1. Д.М.Коновалюк, Р.М.Ковальчук  «Деталі машин»

2. Є.М.Гуліда «Прикладна механіка»

3. Д.М.Коновалюк, Р.М.Ковальчук «Деталі машин» (практикум)

Тема 10. Ланцюгові передачі

Опрацювати: ст.283-287

Переглянути: Ланцюгові передачі. Презентація (відео)

Виконати: практична робота №2,вправа 6

Тема 11. Осі та вали

Опрацювати: ст.306-313

Переглянути: Вали та осі в механізмах

Конструкції осей і валів

Виконати: практична робота №1, вправа 5

Тема 12. Шпонкові та шліцьові зєднання

Опрацювати: ст. 532-546

Переглянути: Шпонкові з’єднання (презентація)

Шпонкові та шліцьові з’єднання (класифікація)

Виконати: практична робота №1, вправа 7

Тема 13. Підшипники

Опрацювати: ст.420-426

Переглянути: Основні типи підшипників та їх порівняння

Виконати: практична робота №1, вправа 10

Тема 14. Муфти

Опрацювати: ст.434-439

Переглянути: Презентація

Виконати: практична робота №1, вправа 6,9; практична робота №2, вправа 7

Тема 15. Зєднання

Опрацювати: ст.470-475

Переглянути: Нероз’ємні з’єднання. Зварні з’єднання

Тема 16. Елементи наукових досліджень

Опрацювати: ст. 550-554

Переглянути: Виконання вимірювання деталей машин та механізмів

Виконати: практична робота №1, вправа 11

заочна

ЕКЗАМЕН (відкрити тут)

Для виконання завдання, необхідно перейти за посиланням та виконати тестове завдання

І семестр

групи Ад2аз, Бм2аз

Пдручники:

 1. Д. М. Коновалюк, Р. М. Ковальчук, Деталі машин
 2. Є.М. Гуліда «Прикладна механіка»
 3. Д. М. Коновалюк, Р. М. Ковальчук, Деталі машин (практикум)

Тема 1. Загальна класифікація деталей машин.

Опрацювати ст.7-10(1)

Тема 2. Види навантажень,які діють на деталі машин. Вимоги до деталей машин.

Опрацювати ст. 23-30(1)

Тема 3. Виконати обчислення кінематичного та силового розрахунку приводів. Вправа №1.

Опрацювати ст.28-36(3)

Тема 4. Розрахувати фрикційну циліндричну передачу. Вправа №1

Опрацювати ст.53-54(3)

Тема 5.Призначення,класифікація зубчастих передач. Переваги та недоліки.

Опрацювати ст.153-157(1)

Тема 6. Основні параметри циліндричних передач.

Опрацювати ст.212-218(2)

Тема 7. Основні параметри конічних передач.

Опрацювати ст. 242-249(2)   

Тема 8. Визначити усі діючі зусилля в черв’ячній передачі. Вправа №3

Опрацювати ст. 92(3)  

Тема 9.Основні відомості про пасові передачі. Переваги та недоліки пасових передач. Види пасових передач.

Опрацювати ст.275-281(2)          

Тема 10. Загальні відомості про ланцюгові передачі. Типи ланцюгів. Основні параметри ланцюгів.

Опрацювати ст. 283-287(2)  

Тема 11. Класифікація валів та осей. Матеріали валів та осей. Визначення навантажень, що діють на вали.         

Опрацювати ст. 306-313(2) 

Тема 12. Загальні відомості про шпонкові та шлицеві з’єднання. Конструкції шпонок. Добір та перевірка шпонкових з’єднаннь.   

Опрацювати ст. 532-546(1)

Тема 13. Класифікація підшипників. Призначення та матеріали. Переваги та недоліки підшипників кочення.    

Опрацювати ст.420-426(1)

Тема 14. Розрахувати палець на згинання та втулку на зминання. Вправа №2

Опрацювати ст. 189-190(3)

Тема 15. Види зварних з’єднань.Типи зварних швів,переваги та недоліки.

Опрацювати ст. 470-475(1)

Тема 16. Виявлення залежності між окремими параметрами.

Опрацювати ст. 550-554(1)           

 ІІ семестр

групи АД1аз, БМ1аз

Завдання для курсової роботи 

Вказівки до виконання курсової роботи

Всі машини, які використовуються в галузі автомобільного транспорту та  будівельної механізації, мають однакову структуру і складаються з трьох основних етапів:

 1. Двигунів: електричних,внутрішнього згорання, а також гідравлічних;
 2. Передаточних механізмів (приводів): механічних, гідравлічних, електричних;
 3. Виконавчих робочих органів:ківші, відвали, гаки, катки, віброплощадки.

Всі ці частини складаються з однотипних елементів, які мають однакові експлуатаційні функції (з’єднання,кріплення,передачі руху,зменшення втрат енергії та інше). Багато з цих елементів стандартизовані (гвинти, гайки, шпонки, шківи, зірочки , муфти, підшипники та ін.)

Передача крутного моменту від двигуна до виконавчого робочого органу здійснюється,за допомогою ланцюгових,пасових,відкритих та закритих (редуктори) зубчатих передач через муфти,шпонки,штифти, шліци та інші деталі і вузли.

Всі приводи машини мають графічне зображення(схему) окремих елементів передачі. Механізми передачі характеризуються кінематичними схемами, а гідравлічні передачі — гідравлічними.

Майбутнім спеціалістам потрібно вміти читати та складати кінематичні схеми, вміти вибирати стандартні елементи та при необхідності вміти зробити прості перевірочні розрахунки окремих елементів та деталей на міцність.

Ця курсова робота призначена для закріплення теоретичних знать, отриманих здобувачами освіти  на лекціях з курсу «Деталі машин» та здобуття первинних практичних навичок, по вибору та перевірці окремих вузлів та деталей машин для здобувачів освіти зі спеціальностей :

274 «Автомобільний транспорт»

133 «Галузеве машинобудування»

Курсова робота є комплексною і складається із 5 вправ, об’єднаних однією темою — приводом машини, при розрахунку якої підбираються окремі вузли і деталі, складаються ескізні схеми.

Курсова робота виконується згідно Державних стандартів та оформлення технічної документації та креслення. Розрахункова (пояснювальна) записка виконується від руки чорнилами синього кольору на листах формату А4. Графічна частина надається на листах формату А3 міліметровки, залежно від розмірів валу.

Зразок креслення валу надано, виконати — креслення  валу відповідно до своїх  розмірів ( розрахунків, знайдених при виконанні вправ).

Індивідуальне виконання курсової роботи

Кожнен здобувач освіти отримує завдання: тему та варіант(згідно списку в журналі).

Тема задається кінематичною схемою приводу машини та згідно варіанту  вибирається значення вихідних даних, потрібних для розрахунків.

№ за спискомтемаНомер варіанту
111
212
313
414
515
621
722
823
924
1025
1131
1232
1333
1434
1535
1641
1742
1843
1944
2045
2151
2252
2353
2454
2555

 

І семестр

група  Бм2аз

Підручники:

 1. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проєктирование деталей машин.
 2. Березовский Ю.Н. Детали машин.
 3. Курс лекцій для технічних спеціальностей. С. Г. Карнаух, М. Г. Таровик

https://studfile.net/preview/3779471/page:6/

                            http://web.kpi.kharkov.ua/dmpm/uk/metodichni-vkazivki/

 1. Мархель І.І. Деталі машин. 
 2. Д. М. Коновалюк, Р. М. Ковальчук, Деталі машин

Теми для індивідуальної роботи 

      1.  Основні етапи створення технічних об’єктів.

 1. Види виробів і конструкторська документація.
 2. Допуски та посадки на з’єднання деталей машин.
 3. Основні машинобудівні матеріали.
 4. Загальні відомості про механічні передачі. Призначення їх.
 5. Застосування циліндричних зубчастих передач та їх класифікація.
 6. Особливості конічних зубчастих передач.
 7. Загальні відомості та класифікація черв’ячних передач.
 8. Основні відомості про пасові передачі. Види пасових передач. Переваги та недоліки.
 9. Поняття про ланцюгові передачі, типи ланцюгів та їх основні параметри.
 10. Передачі гвинт-гайка, загальні відомості. Приклад розрахунку.
 11. Загальні відомості про вали та осі. Приклад розрахунку осей на міцність.
 12. Розрахунок підшипників кочення, та їх вибір.
 13. Підшипники ковзання та їх розрахунок.
 14. Загальні відомості про  нероз’ємні з’єднання. Розрахунок на міцність.
 15. Загальні відомості про роз’ємні з’єднання . Приклад їх розрахунку.
 16. Вибір і розрахунок муфт.
 17. Призначення, конструкцій та матеріали для виготовлення пружин.
 18. Загальні відомості про зварні з’єднання , їх види. Типи зварних швів.
 19. Різьбові з’єднання , позначення. Типи різьб.
 20. Клеєві з’єднання . Переваги та недоліки.
 21. Основні відомості про заклепкові з’єднання, їх призначення. Види заклепок.