Громадянська освіта

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Друщенко  С.В. sv593725@gmail.com

І семестр

ІІ курс

 групи 20, 21

Підручник Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т.В. Мелещенко Громадянська освіта 10 клас https://www.obozrevatel.com/ukr/moyashkola/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iv—demokratichne-suspilstvo-ta-jogo-tsinnosti/

Урок № 1. Тема: Вступ.Завдання та структура курсу.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/dorogi-gromadyani-i-gromadyanki-nashoi-kraini/3/

Домашнє завдання: стор. 3. 

Урок № 2. Тема: Що таке ідентичність?

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-i—osobistist-i-ii-identichnist/11/

Домашнє завдання: опрацювати § 2, стор. 11 — 14, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор.11, 14). 

Урок № 3. Тема: Соціалізація особистості.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-i—osobistist-i-ii-identichnist/15/

Домашнє завдання: опрацювати § 3 — 5, стор. 15 — 24, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор.17, 18, 19, 20, 21, 23, 24).   

Урок № 4. Тема: Самореалізація людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-i—osobistist-i-ii-identichnist/26/

Домашнє завдання: опрацювати § 6 – 7, стор. 26 -, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 30, 31).  

Урок № 5. Практичне заняття № 1: «Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності).

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/verbitskaya-2018/rozdil-1-osobistist-ta-ii-identichnist/21/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/verbitskaya-2018/rozdil-1-osobistist-ta-ii-identichnist/22/

Домашнє завдання: провести опитування та заповнити 2 – 3 анкети (10 запитань) «Історія моєї вулиці» (маєте опитати своїх сусідів чи жителів вулиці). Зробити аналіз анкет по запитаннями. Аналіз надіслати викладачу.

Урок № 6. Тематичне оцінювання за темою: «Особистість та її ідентичність»

 (виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhT25mxHQ7UES0df6xGT5q3yubrp-LLYHpzoV0BKhBgInkJw/viewform

Урок № 7. Тема: Людська гідність і права людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/35/

Домашнє завдання: опрацювати § 8, стор. 35 — 37, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 37).    

Урок № 8. Тема: Природа прав людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/38/

Домашнє завдання: опрацювати § 9, стор. 38 — 42, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 39, 41, 42).     

Урок № 9. Тема: Класифікація прав людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/43/

Домашнє завдання: опрацювати § 10, стор. 43 — 47, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 10. Тема: Взаємовідносини «людина-держава».

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/49/

Домашнє завдання: опрацювати § 11, стор. 49 — 51, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 11. Тема: Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/49/

Домашнє завдання: опрацювати § 11, стор. 49 — 51, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 49).      

Урок № 12. Тема: Права дитини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/52/

Домашнє завдання: опрацювати § 12, стор. 52 — 57, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 52, 53, 54).      

Урок № 13. Практичне заняття № 2: «Порушення прав дитини та як забезпечити їхнє дотримання в Україні».

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/52/

Домашнє завдання: Напишіть есе на тему: «Права дитини в Україні: здобутки та проблеми.»

Урок № 14. Тема: Поняття механізмів захисту прав людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/58/

Домашнє завдання: опрацювати § 13, стор. 58 — 63, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 15. Тема: Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/58/

Домашнє завдання: опрацювати § 13, стор. 58 — 63, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 63). 

Урок № 16. Тематичне оцінювання за темою: «Права і свободи людини.»

 (виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbtQJXDkD12JD1Vl1VFlG3W0LliG2XnGgDHMheu3yvzT-EfQ/viewform

Урок № 17. Тема: Поняття та соціальна структура суспільства.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/66/

Домашнє завдання: опрацювати § 14, стор. 66 — 69, створивши конспект в зошиті.  

Урок № 18. Тема: Соціальні цінності та рівність.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/70/

Домашнє завдання: опрацювати § 15, стор. 70 — 63, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 70, 72, 74).      

Урок № 19. Тема: Ефективна комунікація.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/76/

Домашнє завдання: опрацювати § 16, стор. 58 — 63, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 76).      

Урок № 20. Практичне заняття № 3: «Мистецтво спілкування».

http://kutsovolteacher.mozello.com/k—14/gromadjanska-osvta/params/post/2593310/praktichne-zanjattja-9-jak-opanuvati-mistectvo-splkuvannja

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 21. Тема: Поняття стериотипів, протистояння дискримінації.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/80/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/84/

Домашнє завдання: опрацювати § 17-18, стор. 80-90, створивши конспект у зошиті.

Опрацювати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника. 

Урок № 22. Тема: Конфлікти в нашому житті та шляхи їх подолання.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/90/

Домашнє завдання: опрацювати § 19, стор. 90 — 95, створивши конспект у зошиті.

Опрацювати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника. 

Урок № 23. Тематичне оцінювання з громадянської освіти на тему: «Людина в соціокультурному просторі».

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на e-mail: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdBWCUcI1bGB4mNyy7ZvHMtfy8HbHAzcx4PJ73iRCHZQJGhg/viewform

Урок № 24. Тема: Демократичні інститути та принципи виборчого права.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iv—demokratichne-suspilstvo-ta-jogo-tsinnosti/98/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iv—demokratichne-suspilstvo-ta-jogo-tsinnosti/102/

Домашнє завдання: опрацювати § 20-21, стор. 98-104, створивши конспект у зошиті.

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника. 

 групи 22, 23

Опрацьовані відповіді на завдання присилати на email: sv593725@gmail.com

Викладач історії: Друщенко Світлана Валеріївна

Підручник Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т.В. Мелещенко Громадянська освіта 10 клас

https://www.obozrevatel.com/ukr/moyashkola/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iv—demokratichne-suspilstvo-ta-jogo-tsinnosti/

Урок № 1. Тема: Вступ.Завдання та структура курсу.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/dorogi-gromadyani-i-gromadyanki-nashoi-kraini/3/

Домашнє завдання: стор. 3. 

Урок № 2. Тема: Соціальна ідентичність. Її види.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-i—osobistist-i-ii-identichnist/11/

Домашнє завдання: опрацювати § 2, стор. 11, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор.11). 

Урок № 3. Тема: Самовизначення особистості.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-i—osobistist-i-ii-identichnist/12/

Домашнє завдання: опрацювати § 2, стор. 12 — 14, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор.14). 

Урок № 4. Тема: Соціалізація особистості.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-i—osobistist-i-ii-identichnist/15/

Домашнє завдання: опрацювати § 3, стор. 15 — 17, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор.17).  

 Урок № 5. Тема: Роль сім‘ї та однолітків у процесі соціалізації.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-i—osobistist-i-ii-identichnist/17/

Домашнє завдання: опрацювати § 4 — 5, стор. 17 — 24, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор.18, 19, 20, 21, 23, 24).  

Урок № 6. Тема: Самореалізація людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-i—osobistist-i-ii-identichnist/26/

Домашнє завдання: опрацювати § 6, стор. 26 — 30, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 7. Тема: Соціальна мобільність.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-i—osobistist-i-ii-identichnist/30/

Домашнє завдання: опрацювати § 7, стор. 30 — 33, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 30, 31).  

Урок № 8. Практичне заняття № 1: «Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності).

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/verbitskaya-2018/rozdil-1-osobistist-ta-ii-identichnist/21/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/verbitskaya-2018/rozdil-1-osobistist-ta-ii-identichnist/22/

Домашнє завдання: провести опитування та заповнити 2 – 3 анкети (10 запитань) «Історія моєї вулиці» (маєте опитати своїх сусідів чи жителів вулиці). Зробити аналіз анкет по запитаннями. Аналіз надіслати викладачу.

Урок № 9. Тематичне оцінювання за темою: «Особистість та її ідентичність»

 (виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhT25mxHQ7UES0df6xGT5q3yubrp-LLYHpzoV0BKhBgInkJw/viewform

Урок № 10. Тема: Людська гідність і права людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/35/

Домашнє завдання: опрацювати § 8, стор. 35 — 37, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 37).    

Урок № 11. Тема: Природа прав людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/38/

Домашнє завдання: опрацювати § 9, стор. 38 — 42, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 39, 41, 42).     

Урок № 12. Тема: Класифікація прав людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/43/

Домашнє завдання: опрацювати § 10, стор. 43 — 47, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 13. Тема: Взаємовідносини «людина-держава».

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/49/

Домашнє завдання: опрацювати § 11, стор. 49 — 51, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 14. Тема: Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/49/

Домашнє завдання: опрацювати § 11, стор. 49 — 51, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 49).      

Урок № 15. Тема: Права дитини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/52/

Домашнє завдання: опрацювати § 12, стор. 52 — 57, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 52, 53, 54).      

Урок № 16. Практичне заняття № 2: «Порушення прав дитини та як забезпечити їхнє дотримання в Україні».

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/52/

Домашнє завдання: Напишіть есе на тему: «Права дитини в Україні: здобутки та проблеми.»

Урок № 17. Тема: Поняття механізмів захисту прав людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/58/

Домашнє завдання: опрацювати § 13, стор. 58 — 63, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 18. Тема: Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-ii—prava-i-svobodi-lyudini/58/

Домашнє завдання: опрацювати § 13, стор. 58 — 63, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 63). 

Урок № 19. Тематичне оцінювання за темою: «Права і свободи людини.»

 (виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbtQJXDkD12JD1Vl1VFlG3W0LliG2XnGgDHMheu3yvzT-EfQ/viewform

Урок № 20. Тема: Поняття та соціальна структура суспільства.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/66/

Домашнє завдання: опрацювати § 14, стор. 66 — 69, створивши конспект в зошиті.  

Урок № 21. Тема: Соціальні цінності та рівність.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/70/

Домашнє завдання: опрацювати § 15, стор. 70 — 63, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 70, 72, 74).      

Урок № 22. Тема: Ефективна комунікація.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/76/

Домашнє завдання: опрацювати § 16, стор. 58 — 63, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 76).      

Урок № 23. Практичне заняття № 3: «Мистецтво спілкування».

http://kutsovolteacher.mozello.com/k—14/gromadjanska-osvta/params/post/2593310/praktichne-zanjattja-9-jak-opanuvati-mistectvo-splkuvannja

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 24. Тема: Упередження та толерантність.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/80/

Домашнє завдання: опрацювати § 17, стор. 80-83, створивши конспект у зошиті.

Опрацювати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника – стор. 81, 83. 

Урок № 25. Тема: Поняття стериотипів, протистояння дискримінації.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/84/

Домашнє завдання: опрацювати § 18, стор. 84-90, створивши конспект у зошиті.

Опрацювати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника – стор. 84, 87, 88, 90

Урок № 26. Тема: Поняття, види та стадії конфлікту. https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/90/

Домашнє завдання: опрацювати § 19, стор. 90 — 92, створивши конспект у зошиті.

Урок № 27. Тема: Способи подолання конфліктів.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iii—lyudina-v-sotsiokulturnomu-prostori/93/

Домашнє завдання: опрацювати § 19, стор. 93 — 95, створивши конспект у зошиті.

Опрацювати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника – стор. 94, 95.

Урок № 28. Практичне заняття № 4: «Моделювання розв‘язання конфліктів у навчальному закладі».

https://phc-pl.com.ua/konflikty-ta-sposoby-yikh-rozv-yazannya-u-kolektyvi.html

https://ukrlitera.ru/index.php/gdz/gdzzdor/425-vidpovidi-na-zapitannja-i-zavdannja-do-robochogo/3544-praktichna-robota-11-modeljuvannja-situacii (приклад)

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, самостійно змоделювати конфліктну ситуацію та способи її усунення, варіанти надіслати на e-mail викладача.

Урок № 29. Тематичне оцінювання з громадянської освіти на тему: «Людина в соціокультурному просторі».

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на e-mail: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdBWCUcI1bGB4mNyy7ZvHMtfy8HbHAzcx4PJ73iRCHZQJGhg/viewform

  ІІІ курс
групи 30, 31, 32, 33 

Опрацьовані відповіді на завдання присилати на email: sv593725@gmail.com

Викладач історії: Друщенко Світлана Валеріївна

Підручник Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т.В. Мелещенко Громадянська освіта 10 клас

https://www.obozrevatel.com/ukr/moyashkola/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-iv—demokratichne-suspilstvo-ta-jogo-tsinnosti/

Урок № 1. Тема: Вступ.Завдання та структура курсу.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/dorogi-gromadyani-i-gromadyanki-nashoi-kraini/3/

Домашнє завдання: стор. 3.

Урок № 2. Тема: Поняття та роль мас-медіа.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-v—svit-informatsii-ta-mas-media/130/

Домашнє завдання: опрацювати § 29, стор. 130 — 134, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 131, 132).      

Урок № 3. Тема: Різновиди та вплив мас-медіа. Реклама.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-v—svit-informatsii-ta-mas-media/134/

Домашнє завдання: опрацювати § 30, стор. 134 — 138, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 135, 137, 138).       

Урок № 4. Тема: Свобода слова та її обмеження.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-v—svit-informatsii-ta-mas-media/139/

Домашнє завдання: опрацювати § 31, стор. 139 — 142, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 5. Тема: Свобода мас-медіа. Цензура.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-v—svit-informatsii-ta-mas-media/139/

Домашнє завдання: опрацювати § 31, стор. 139 — 142, створивши конспект в зошиті.   

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 142).

Урок № 6. Тема: Маніпулятивний вплив медіа.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-v—svit-informatsii-ta-mas-media/142/

Домашнє завдання: опрацювати § 32, стор. 142 — 144, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 143).            

Урок № 7. Тема: Практичне заняття № 1: «Створюємо медіа навчального закладу».

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/verbitskaya-2018/rozdil-5-svit-informatsii-ta-masmedia/156/

Домашнє завдання: Оберіть напрямок діяльності — навчання, поведінка, участь у громадському житті чи відпочинок учнів свого навчального закладу. Ви – в  ролі журналіста редакції, який збирає та опрацьовує зібрані матеріали й готує їх до друку. Підготуйте статтю до друку з певного напрямку діяльності вашого навчального закладу.

Урок № 8. Тема: Достовірність та джерела інформації в мас-медіа.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-v—svit-informatsii-ta-mas-media/146/

Домашнє завдання: опрацювати § 33 – 35, стор. 146 — 159, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 147, 152, 155, 158).            

Урок № 9. Тема: Соціальні мережі.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-v—svit-informatsii-ta-mas-media/160/

Домашнє завдання: опрацювати § 36, стор. 160 — 165, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 164).

Урок № 10. Тема: Безпека та етика поведінки у мережі Інтернет.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-v—svit-informatsii-ta-mas-media/160/

Домашнє завдання: опрацювати § 36, стор. 160 — 165, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 165).             

Урок № 11. Практичне заняття № 2: «Твоя соціальна інформаційна кампанія в навчальному закладі».

http://practicum.space/5_uspishnykh_sotsialnykh_informatsiynykh_kampaniy

Домашнє завдання: Створити інформаційну кампанію, спрямовану на пояснення дітям та дорослим певної проблеми навчального закладу, її основних причин та наслідки, а також можливі дії для недопущення чи зупинення цієї проблеми та створення безпечного середовища для життя, навчання, гри та розвитку здобувачів освіти.

Урок № 12. Тематичне оцінювання за темою: «Світ інформації та мас-медіа.»

 (виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати  відповіді на email: sv593725@gmail.com )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUva5x2MgqdgxtjsFQ0t4O07eNQqIFb38UqrJPz1HKReSXzQ/viewform

Урок № 13. Тема: Соціальні цілі економіки.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-vi—vzaemodiya-gromadyan-i-derzhavi-v-dosyagnenni-suspilnogo-dobrobutu/167/

Домашнє завдання: опрацювати § 37, стор. 167 — 170, створивши конспект в зошиті. 

Урок № 14. Тема: Сталий розвиток.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-vi—vzaemodiya-gromadyan-i-derzhavi-v-dosyagnenni-suspilnogo-dobrobutu/171/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-vi—vzaemodiya-gromadyan-i-derzhavi-v-dosyagnenni-suspilnogo-dobrobutu/174/

Домашнє завдання: опрацювати § 38 – 39, стор. 171 — 177, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 174, 177).                

Урок № 15. Тема: Ринкова економіка.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-vi—vzaemodiya-gromadyan-i-derzhavi-v-dosyagnenni-suspilnogo-dobrobutu/178/

Домашнє завдання: опрацювати § 40, стор. 178 — 185, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 180, 183).            

Урок № 16. Тема: Економіка домогосподарства.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-vi—vzaemodiya-gromadyan-i-derzhavi-v-dosyagnenni-suspilnogo-dobrobutu/186/

Домашнє завдання: опрацювати § 41, стор. 186 — 188, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 187).         

Урок № 17. Практичне заняття № 3: «Родинний бюджет».

https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/35.php

Домашнє завдання: опрацювати матеріал та обчислити витрати своєї сім’ї протягом місяця, записавши дані в зошиті.

Урок № 18. Тема: Підприємництво.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-vi—vzaemodiya-gromadyan-i-derzhavi-v-dosyagnenni-suspilnogo-dobrobutu/194/

Домашнє завдання: опрацювати § 43, стор. 194 — 199, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 196).    

 Урок № 19. Практичне заняття № 4: «Створюємо бізнес-план власного підприємства».

https://naurok.com.ua/praktichne-zanyattya-stvoryuemo-biznes—plan-vlasnogo-pidpriemstva-83683.html

Домашнє завдання: опрацювати матеріал та сворити свій бізнес-план за зазначеним алгоритмом в матеріалі (записати в зошит або надрукувати на аркуші А4 та відправити на перевірку викладачу)    

Урок № 20. Тема: Ринок праці.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-vi—vzaemodiya-gromadyan-i-derzhavi-v-dosyagnenni-suspilnogo-dobrobutu/200/

Домашнє завдання: опрацювати § 44, стор. 200 — 205, створивши конспект в зошиті. 

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника (стор. 201, 204, 205).            

Урок № 21. Практичне заняття № 5: «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме». 

https://naurok.com.ua/praktichne-zanyattya-popit-na-rinku-praci-i-napisannya-rezyume-117589.html

Домашнє завдання: Опрацюйте матеріал. Перегляньте, які професії сьогодні затребувані в Україні та які професії будуть дуже потрібні в майбутньому. Оберіть собі професію. Складіть резюме, яке ви будете надсилати, шукаючи роботу.

Урок № 22. Тема: Лобіювання інтересів та  сутність корупції.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-vi—vzaemodiya-gromadyan-i-derzhavi-v-dosyagnenni-suspilnogo-dobrobutu/206/

Домашнє завдання: опрацювати §45, стор. 206 — 208, створивши конспект у зошиті.

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника.

Урок № 23. Тема: Причини та шляхи подолання корупції.

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/grazhdanskoe-obrazovanie/bakka-2018/rozdil-vi—vzaemodiya-gromadyan-i-derzhavi-v-dosyagnenni-suspilnogo-dobrobutu/209/

 Домашнє завдання: опрацювати §46, стор. 209 — 211, створивши конспект у зошиті.

Виконати завдання: дати відповіді на питання для обмірковування у параграфі підручника.

Урок № 24. Тематичне оцінювання за темою: «Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту.»

(виконати завдання за зразком тематичного оцінювання по рівням складності і надіслати відповіді на e-mail: sv593725@gmail.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfamaxSnU867q0y4g0ENdxvQ9i9ugpLdgSlpcv7NePGL3RHRA/viewform