Географія

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на елктронну пошту викладача: Яковчук Н.І. Yakovg79@ukr.net

 І семестр
ІІ   курс
Підручник. Географія 10 Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.
https://pidruchnyk.com.ua/417-geografya-kobernk-kovalenko-10-klas.html
групи 20,21,22,23 

Тема 3. Особливості економіко-географічного положення країн Європи

Опрацювати  § 3-4.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 4. Міжнародні організації в  Європі

Опрацювати  § 4.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 5. Природні умови  і ресурси регіону

Опрацювати  § 5.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 6.  Населення країн Європи

Опрацювати  § 6,7

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 7. Особливості економіки  країн Європи

Опрацювати  § 8, 9,10 .

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

ІІІ курс
Підручник.  ГЕОГРАФІЯ 10 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.
https://pidruchnyk.com.ua/417-geografya-kobernk-kovalenko-10-klas.html
група 30 

Тема 2. Міжнародні організації країн Азії. Райони збройних конфліктів

Опрацювати §21.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 3. Природні умови, ресурси та населення країн Азії.

Опрацювати §22.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 4. Особливості економіки країн Азії.

Опрацювати §23-25.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 5.  Практична робота 1. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії.

Опрацювати §21-25.

Домашнє завдання: Виконати та надіслати практичну роботу

Тема 6. Японія.

Опрацювати §26-27.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 7. Китай.

Опрацювати §28-29.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 8. Індія.

Опрацювати §30-31.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 11. Практична робота 2. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн.

Опрацювати §21-25.

Домашнє завдання: Виконати та надіслати практичну роботу

Тема 12. Австралія. Особливості сучасного розвитку країни.

Опрацювати  § 32-33.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 13. Особливості географічного положення Мікронезії, Меланезії, Полінезії. Господарство.

Опрацювати  § 34.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 14. Тематичне оцінювання. Виконати тест за посиланям

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSco7xL8fE7aoyXH8kxHJLHCXwc5ZPnMMDx2DD5qQ4xJ-CMgQQ/viewform

Тема 15. Америка: загальна характеристика регіону .

Опрацювати § 35. Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 16. Америка: природні  умови та ресурси, населення..

Опрацювати § 36.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 19. США

 Опрацювати §39.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 20.Канада. Опрацювати §40.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 21. Бразилія.

Опрацювати §41.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 22Практична робота № 4. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади, Бразилії. Надіслати виконану роботу

  групи   31,32,33 

Тема 9. Практична робота № 4. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади, Бразилії. Надіслати виконану роботу.

Тема 10. Склад регіону, особливості географічного положенняАфрики. Населення

Опрацювати §51.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 11. Особливості економіки країн Африки

Опрацювати §51.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 12. Практична робота 5. Позначення  на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їх переробки, основних транспортних магістралей та портів експортування. Надіслати виконану роботу.

Тема 13. Тематичне оцінювання.  Виконати тест за посиланнямhttps://naurok.com.ua/test/afrika-507320.html

 Тема 14. Єгипет

Опрацювати §51.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 15. ПАР.

Опрацювати §51.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 16.  Місце України на сучасній геополітичній карті

Опрацювати §51.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 17. Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України Опрацювати §51.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 18. Топографічна карта. Плани населених пунктів

 Опрацювати §51.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 19. Практична робота 6. Визначення на топографічній карті географічних та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних та відносних точок, падіння річки

Надіслати виконану роботу. 

 Тема 20. Практична робота 7. Читання схеми руху транспорту свого міста. Надіслати виконану роботу

Тема 21. Математична основа карт. Електронні карти, глобуси Опрацювати §51.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 22. Практична робота 8. Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней в градусах і кілометрах. Надіслати виконану роботу.

Тема 23. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/topografichna-karta-550658.html

Тема 30. Ресурсний потенціал атмосфери. Кліматичні зміни

Опрацювати §15.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 31. Практична робота 8. Визначення середніх температур та амплітуди їх коливання за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів

Виконати практичну роботу  на подвійному листку і надіслати (після дистанційного навчання принести роботу  до училища)

Тема 32. Тематичне оцінювання. https://naurok.com.ua/test/tema-5-atmosfera-ta-klimat-zno-geografiya-545503.html  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9345552

Виконати тест за посиланням та надіслати

Тема 33. Світовий океан та його складові.

Опрацювати §16-17.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 34.  Практична робота 9. Складання та аналіз схеми течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої течії на клімат одного з материків.

 Виконати практичну роботу  на подвійному листку і надіслати (після дистанційного навчання принести роботу  до училища)

Тема 35. Біосфера її складові.

Опрацювати §18.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 36. Природні зони.

Опрацювати § 19.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 37 Географічний простір.

Опрацювати §20.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

групи 30,31,32,33
Підручник  ГЕОГРАФІЯ 10 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.
https://pidruchnyk.com.ua/417-geografya-kobernk-kovalenko-10-klas.html

Тема. 50  Виробництво автомобілів і сільськогосподарської техніки в Україні Опрацювати  § 31.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема.51  Міжнародні транспортні коридори України

Опрацювати § 33. Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема.52 Сучасні форми просторової організації виробництва в УкраїніОпрацювати § 33.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема. 53 Практична робота №13 Аналіз секторальної структури економіки України

Опрацювати § 30-33. 

Домашнє завдання : Виконати та надіслати роботу(на подвійних листках і принести до навчального закладу)

Тема.54 Тематичне оцінювання.

Опрацювати § 23.

Виконати тест за посиланням і надіслати https://naurok.com.ua/test/ukra-nska-derzhava-534349.html Код доступу 2210462

Тема 55 Підсумкова контрольна робота за рік

Виконати роботу за посиланням та надіслати https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-geografiya-11b-174710.html
Надсилати виконані завдання на електронну адресу викладача : Yakovg79@ukr.net.