Географія

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на елктронну пошту викладача: Яковчук Н.І. Yakovg79@ukr.net

 ІІ семестр
ІІ   курс
Підручник. Географія 10 Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.
https://pidruchnyk.com.ua/417-geografya-kobernk-kovalenko-10-klas.html
групи 20,21 

Тема 19. Особливості економіко-географічного положення Азії

Опрацювати §21.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 20. Міжнародні організації. Райони збройних конфліктів

Опрацювати §21.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 21. Природні умови, ресурси та населення країн Азії

Опрацювати §22.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 22. Особливості економіки країн Азії

Опрацювати §23-25.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 23. Практична робота3. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії

Виконати практичну роботуна подвійному листку та надіслати на ел.адресу ( принести при відновленні очного навчання до закладу освіти)


Тема 24. Японія.

Опрацювати §26.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 25. Японія: господарство

Опрацювати §27.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 26. Китай

Опрацювати §28.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 27. Експортна орієнтація економіки Китаю

Опрацювати §29.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 28. Індія. Мінеральні ресурси і господарство країни

Опрацювати § 30-31.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 29. Практична робота 4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання праце ресурсного потенціалу країн

Виконати практичну роботуна подвійному листку та надіслати на ел.адресу ( принести при відновленні очного навчання до закладу освіти)


Тема 30. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test код 3419281
Тема 31. Австралія. Особливості сучасного розвитку країни

Опрацювати §32-33.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 32. Мікронезія, Меланезія, Полінезія. Особливості географічного положення. Господарство

Опрацювати § 34.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 33. Загальна характеристика Америки. Особливості географічного положення. Склад регіону

Опрацювати §35.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 34. Природні умови і ресурси. Населення Америки

Опрацювати §36.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 35. Особливості економіки країн

Опрацювати § 37.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 36. Практична робота 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку

Виконати практичну роботуна подвійному листку та надіслати на ел.адресу ( принести при відновленні очного навчання до закладу освіти)
Тема 37. США.

Опрацювати §39-40.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 38. Канада

Опрацювати §41.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 39. Бразилія

Опрацювати §42.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 40. Практична робота № 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади, Бразилії.

Виконати практичну роботуна подвійному листку та надіслати на ел.адресу ( принести при відновленні очного навчання до закладу освіти)
Тема 41. Загальна характеристика Африки. Склад регіону, особливості географічного положення. Населення

Опрацювати §43-44.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 42. Особливості економіки країн Африки.

Опрацювати §45.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 43. Практична робота 7. Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їх переробки, основних транспортних магістралей та портів експортування.

Виконати практичну роботуна подвійному листку та надіслати на ел.адресу ( принести при відновленні очного навчання до закладу освіти)
Тема 44. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиларнням https://naurok.com.ua код доступу 1612946
Тема 45.Підсумкова контрольна робота
тест на урок код доступу 4996956

групи 22,23 

Тема 1. Регіони світу. Глобалізація розвитку сучасного світу

Опрацювати §1.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 2. Сучасна політична карта світу

Опрацювати §2.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 3. Загальна характеристика Європи. Особливості економіко-географічного положення Європи

Опрацювати §3.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 4. Міжнародні організації в Європі

Опрацювати §4.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 5. Природні умови і ресурси регіону

Опрацювати §5.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 6. Населення Європи

Опрацювати §6,7

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 7. Особливості економіки країн Європи

Опрацювати §8,9,10

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 8. Практична робота № 1. Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи.

Виконати практичну роботуна подвійному листку та надіслати на ел.адресу ( принести при відновленні очного навчання до закладу освіти)
Тема 9. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням: На урок для учнів (Join.naurok.ua) код доступу 7601528, 9178628


Тема 10. Німеччина. Особливості постіндустріального розвитку країни

Опрацювати §11, 12 .

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 11. Франція. Просторова організація господарства, економічні зв’язки

Опрацювати §13,14.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 12. Велика Британія. Домінуючі складові третинного сектору

Опрацювати §15,16.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 13. Італія. Просторова організація господарства. Економічні зв’язки

Опрацювати §17.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 14. Польща. Особливості економіки, міжнародні зв’язки

Опрацювати §18.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 15. Білорусь. Організація господарства, економічні зв’язки

Опрацювати §19.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 16. Росія. Промислові виробництва і спеціалізація сільського господарства

Опрацювати §20.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 17. Практична робота 2. Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн « великої сімки»

Виконати практичну роботуна подвійному листку та надіслати на ел.адресу ( принести при відновленні очного навчання до закладу
Тема 18. Підсумкова контрольна робота

Виконати тест за посланням (Join.naurok.ua) код доступу 7504874


Підручник  ГЕОГРАФІЯ 10 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html

  група   30

Тема 30. Ресурсний потенціал атмосфери. Кліматичні зміни

Опрацювати §13-15.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 31. Практична робота 8. Визначення середніх температур та амплітуди їх коливання за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів

Виконати практичну роботу  на подвійному листку і надіслати (після дистанційного навчання принести роботу  до училища)

Тема 32. Тематичне оцінювання. https://naurok.com.ua/test/tema-5-atmosfera-ta-klimat-zno-geografiya-545503.html  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9345552

Виконати тест за посиланням та надіслати

Тема 33. Світовий океан та його складові.

Опрацювати §16-17.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 34.  Практична робота 9. Складання та аналіз схеми течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої течії на клімат одного з материків.

 Виконати практичну роботу  на подвійному листку і надіслати (після дистанційного навчання принести роботу  до училища)

Тема 35. Біосфера її складові.

Опрацювати §18.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 36. Природні зони.

Опрацювати § 19.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 37 Географічний простір.

Опрацювати §20.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 38.Динаміка чисельності населення світу

Опрацювати §21-22.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 39. Практична робота 7. Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення за статистичним

Виконати практичну роботуна подвійному листку та надіслати на ел.адресу ( принести при відновленні очного навчання до закладу освіти)
Тема 40. Поняття «Глобальна економіка».

Опрацювати §23.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 41. Система виробництва. Транснаціональні корпорації

Опрацювати §24-25

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 42. Сучасна географія виробництва товарів. Світовий ринок інвестицій і фінансів

Опрацювати §26.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 43. Практична робота 8. Позначення на контурній карті глобальних ланцюгів доданої вартості

Виконати практичну роботу на подвійному листку та надіслати на ел.адресу ( принести при відновленні очного навчання до закладу освіти)
Тема 44. Географічні складники політичної географії

Опрацювати §27.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 45. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua код доступу 2973603
Тема 46. Українська держава і територія держави України

Опрацювати §28.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 47. Населення України. Практична робота 9. Аналіз картосхеми народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні

Виконати практичну роботуна подвійному листку та надіслати на ел.адресу ( принести при відновленні очного навчання до закладу освіти)
Тема 48. Сучасні риси національної економіки України

Опрацювати §30.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 49. Виробництво літаків, експорт та імпорт

Опрацювати §31.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 50. Виробництво автомобілів і сільськогосподарської техніки.

Опрацювати §30-32.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 51. Міжнародні транспортні коридори в Україні

Опрацювати §33.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 52. Сучасні форми просторової організації виробництва в Україні

Опрацювати §33.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект


Тема 53. Практична робота 10. Аналіз секторальної структури економіки України

Виконати практичну роботуна подвійному листку та надіслати на ел.адресу ( принести при відновленні очного навчання до закладу освіти)
Тема 54. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua код доступу 6550604

групи 31,32,33


Підручник  ГЕОГРАФІЯ 10 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html

Тема. 50  Виробництво автомобілів і сільськогосподарської техніки в Україні

Опрацювати  § 31.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема.51  Міжнародні транспортні коридори України

Опрацювати § 33. Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема.52 Сучасні форми просторової організації виробництва в УкраїніОпрацювати § 33.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема. 53 Практична робота №13 Аналіз секторальної структури економіки України

Опрацювати § 30-33. 

Домашнє завдання : Виконати та надіслати роботу(на подвійних листках і принести до навчального закладу)

Тема.54 Тематичне оцінювання.

Опрацювати § 23.

Виконати тест за посиланням і надіслати https://naurok.com.ua/test/ukra-nska-derzhava-534349.html Код доступу 2210462

Тема 55 Підсумкова контрольна робота за рік

Виконати роботу за посиланням та надіслати https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-geografiya-11b-174710.html
Надсилати виконані завдання на електронну адресу викладача : Yakovg79@ukr.net.