Біологія і екологія

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

 Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Яковчук Н.І. Yakovg79@ukr.net

ІІ семестр
І курс
Підручник  БІОЛОГІЯ 10 Соболь В.І. 2018
https://pidruchnyk.com.ua/1130-biologiya-ekologiya-10-klas-sobol.html

10 група                           

Тема 31 Практична робота № 1. Складання схеми обміну  вуглеводів, ліпідів, білків . 

Опрацювати § 18-32.

Домашнє завдання : надіслати виконану роботу

Тема 32. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням.https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8184764 Код доступу: 3640766

Тема 33. Основні поняття генетики

Опрацювати  § 33.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 34. Закономірності спадковості. Закони Г.Менделя      

Опрацювати  § 34.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 35. Гібридологічний аналіз: Моногібридне схрещування.

Опрацювати  § 36.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 36.  Гібридологічний аналіз: Ди-  та полігібридне схрещування

 Опрацювати  § 36.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

 Тема 37.  Гібридологічний аналіз: Кододомінування.

 Опрацювати  § 35-36.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект    

 

 Тема 38.  Гібридологічний аналіз: Зчеплене успадкування і кросинговер

 Опрацювати  § 44.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


 Тема 39.  Гібридологічний аналіз: Успадкування зчеплене зі статтю

 Опрацювати  § 44.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


 Тема 40.  Практична робота 2. Розв`зування типових задач з генетики (ст 144-145)

Виконати роботу на подвійних листках і надіслати

 Тема 41. Організація спадкового матеріалу і його реалізація

 Опрацювати  § 38.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 42. Каріотип людини та його особливості

 Опрацювати  § 40.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 43. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

 Опрацювати  § 37.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 44. Моногенне та полігенне успадкування ознак людини

 Опрацювати  § 43.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 45. Закономірності неспадкової мінливості людини

 Опрацювати  § 45.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 46. Лабораторна робота 1. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості
(ст 188)

Виконати роботу і надіслати на ел.адресу викладача
Тема 47. Тематичне оцінювання.

Виконати тест за посиланням. Тести на урок для учнів — код доступу 9598329
Тема 48. Мутації та їх властивості

 Опрацювати  § 45-46.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 49. Генетичний моніторинг в людських спільнотах

 Опрацювати  § 48.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 50. Сучасні завдання медичної генетики

 Опрацювати  § 51.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 51. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб

 Опрацювати  § 52.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 52. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням: на урок join.naurok.ua — код доступу 7251653
Тема 53
. Репродукція – механізм безперервності існування видів

 Опрацювати  § 53.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 54. Ріст і розвиток клітин та фактори, які на нього впливають

 Опрацювати  § 56-57.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 55. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання

 Опрацювати  § 59.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 56. Статеві клітин. Особливості гаметогенезу в людини

 Опрацювати  § 60.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 57. Лабораторна робота 1. Вивчення будови статевих клітин людини
(ст250-251)

Виконати роботу на подвійному листку і надіслати на ел.адресу ( коли відновиться очне навчання, принести в навчальний заклад)
Тема 58. Суть і біологічне значення запліднення

 Опрацювати  § 61.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 59. Репродуктивне здоров`я та медецина

 Опрацювати  § 62.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 60. Ембріогенез людини

 Опрацювати  § 63.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 61. Чинники, що впливають на ріст і розвиток людини

 Опрацювати  § 57-58.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 62. Лабораторна робота 2. Вивчення етапів ембріогенезу
(ст 262)

Виконати роботу на подвійному листку і надіслати на ел.адресу ( коли відновиться очне навчання, принести в навчальний заклад)
Тема
63. Підсумкова контрольна робота за рік

Виконати тест за посиланням: на урок підсумкове тестування три етапи код 3037570, 1980451, 5334377

 11 групи                           

Тема 31 Практична робота № 1. Складання схеми обміну  вуглеводів, ліпідів, білків . 

Опрацювати § 18-32.

Домашнє завдання : надіслати виконану роботу

Тема 32. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням.https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8184764 Код доступу: 3640766

Тема 33. Основні поняття генетики

Опрацювати  § 33.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 34. Закономірності спадковості. Закони Г.Менделя      

Опрацювати  § 34.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 35. Гібридологічний аналіз: Моногібридне схрещування.

Опрацювати  § 36.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 36.  Гібридологічний аналіз: Ди-  та полігібридне схрещування

 Опрацювати  § 36.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

 Тема 37.  Гібридологічний аналіз: Кододомінування.

 Опрацювати  § 35-36.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект    

 

 Тема 38.  Гібридологічний аналіз: Зчеплене успадкування і кросинговер

 Опрацювати  § 44.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


 Тема 39.  Гібридологічний аналіз: Успадкування зчеплене зі статтю

 Опрацювати  § 44.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


 Тема 40.  Практична робота 2. Розв`зування типових задач з генетики (ст144-145)

Виконати роботу на подвійних листках і надіслати

 Тема 41. Організація спадкового матеріалу і його реалізація

 Опрацювати  § 38.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 42. Каріотип людини та його особливості

 Опрацювати  § 40.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 43. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

 Опрацювати  § 37.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 44. Моногенне та полігенне успадкування ознак людини

 Опрацювати  § 43.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 45. Закономірності неспадкової мінливості людини

 Опрацювати  § 45.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 46. Лабораторна робота 1. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості
(ст188)

Виконати роботу і надіслати на ел.адресу викладача
Тема 47. Тематичне оцінювання.

Виконати тест за посиланням. На урок join.naurok.ua — код доступу 9598329
Тема 48. Мутації та їх властивості

 Опрацювати  § 45-46.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 49. Генетичний моніторинг в людських спільнотах

 Опрацювати  § 48.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 50. Сучасні завдання медичної генетики

 Опрацювати  § 51.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 51. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб

 Опрацювати  § 52.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 52. Представлення проектів «Генетичний моніторинг у людських спільнотах»

Створити свій проект на вибрану тему і надіслати
Тема 53. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням: join.naurok.ua — код доступу 7251653
Тема 54. Підсумкова контрольна робота за рік

Виконати тест за посиланням: підсумкове тестування в два етапи код 3037570, 1980451,

  12,13 групи


Тема 42. Каріотип людини та його особливості

 Опрацювати  § 40.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 43. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

 Опрацювати  § 37.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 44. Моногенне та полігенне успадкування ознак людини

 Опрацювати  § 43.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 45. Закономірності неспадкової мінливості людини

 Опрацювати  § 45.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 46. Лабораторна робота 1. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості
(ст188)

Виконати роботу і надіслати на ел.адресу викладача
Тема 47. Тематичне оцінювання.

Виконати тест за посиланням. На урок — код доступу 9598329
Тема 48. Мутації та їх властивості

 Опрацювати  § 45-46.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 49. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів

 Опрацювати  § 47.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 50. Генетичний моніторинг в людських спільнотах

 Опрацювати  § 48.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 51. Сучасні завдання медичної генетики

 Опрацювати  § 51.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 52. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб

 Опрацювати  § 52.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 53. Представлення проектів «Генетичний моніторинг у людських спільнотах»

Створити свій проект на вибрану тему і надіслати
Тема 54. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням: на урок для учнів — код доступу 7251653


Тема 55.
Репродукція – механізм безперервності існування видів

 Опрацювати  § 53.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 56 Ріст і розвиток клітин та фактори, які на нього впливають

 Опрацювати  § 56-57.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 57. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання

 Опрацювати  § 59.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 58. Статеві клітин
.

 Опрацювати  § 60.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 59. Особливості гаметогенезу в людини

 Опрацювати  § 60.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 60. Лабораторна робота 1. Вивчення будови статевих клітин людини
(ст250-251)

Виконати роботу на подвійному листку і надіслати на ел.адресу ( коли відновиться очне навчання, принести в навчальний заклад)
Тема 61. Суть і біологічне значення запліднення

 Опрацювати  § 61.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 62. Репродуктивне здоров`я та медецина

 Опрацювати  § 62.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 63. Ембріогенез людини

 Опрацювати  § 63.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 64. Чинники, що впливають на ріст і розвиток людини

 Опрацювати  § 57-58.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 65. Лабораторна робота 2. Вивчення етапів ембріогенезу
(ст 262)

Виконати роботу на подвійному листку і надіслати на ел.адресу ( коли відновиться очне навчання, принести в навчальний заклад)

Тема 66. Представлення проектів «Позитивні та негативні чинники впливу на ріст і розвиток людини»

Створити власні проєкти на дані теми і надіслати
Тема 67. Можливості та перспективи застосування досягнень біології

 Опрацювати  § 57-58.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 68. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням на урок — код доступу 9662693
Тема
63. Підсумкова контрольна робота за рік

Виконати тест за посиланням: підсумкове тестування в три тести код 3037570, 1980451, 5334377


І І курс
Підручник  БІОЛОГІЯ 10 Соболь В.І. 2018

https://pidruchnyk.com.ua/1244-biologi-11-klas-sobol.html

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

 Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Яковчук Н.І. Yakovg79@ukr.net

21 група

Тема 59. Види забруднення, їх наслідки для природних і штучних екосистем

 Опрацювати  § 47.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 60. Вплив автотранспорту на навколишнє середовище

 Опрацювати  § 46-47.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 61. Антропічний вплив на атмосферу, наслідки забруднення, охорона
 
Опрацювати  § 48

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 62. Антроічний вплив на гідросферу

 Опрацювати  § 49.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 63. Основні джерела антропічного забруднення грунтів, наслідки

 Опрацювати  § 50.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 64. Антропічний вплив на біорізноманіття

 Опрацювати  § 51.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 65. Проблеми акліматизації і реакліматизації видів

 Опрацювати  § 51.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 66. Екологічна політика в Україні

 Опрацювати  § 52.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 67. Червона книга України та чорні списки видів тварин. Зелена книга

 Опрацювати  § 53.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 68. Концепція сталого розвитку та її значення

 Опрацювати  § 54.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 69. Поняття про екологічне мислення

 Опрацювати  § 54.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 70. Представлення проектів „Охорона водойм”, „Охорона грунтів”, „Охорона атмосфери”

Створити проєкти та надіслати на ел.адресу
Тема 71. Практична робота 3. Оцінка екологічного стану свого регіону

Виконати практичну роботу та надіслати ( по поверненню на навчання принести в навчальний заклад
Тема 72. Тематичне оцінювання
Виконати тест за посиланням join.naurok.ua код доступу 2093783
Тема 73. Завдання та досягнення сучасної селекції

 Опрацювати  § 55.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 74. Сучасні методи селекції

 Опрацювати  § 56.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 75. Значення селекційної роботи вчення М. І. Вавилова

 Опрацювати  § 57.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 76.Застосування методів генної та клітинної інженерії

 Опрацювати  § 59-60.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Виконати тест за посиланням join.naurok.ua код доступу 2031075
Тема 77. Генна інженерія людини: досягнення та ризики

 Опрацювати  § 60.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 78. Біоетичні проблеми сучасної медицини

 Опрацювати  § 61.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 79. Біотехнологія її основні напрямки

 Опрацювати  § 62.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 80. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії

 Опрацювати  § 57-58.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 81. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм, біологічний захист

 Опрацювати  § 63.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 82. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації

 Опрацювати  § 64.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 83. Представлення проектів „Клонування організмів”, „Нанотехнлогії в біології”

Створити власний проект та надіслати на ел.пошту
Тема 84. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням join.naurok.ua код доступу 2031075
Тема 85. Роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства

 Опрацювати  § 64.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 86. Підсумкова контрольна робота


              групи 22,23

Тема 38. Агроценози їх структура і функціонування

 Опрацювати  § 64.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 39. Біосфера як глобальна екосистема

 Опрацювати  § 64.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 40. Біогеохімічні цикли

 Опрацювати  § 64.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 41. Вчення В.І.Вернадського про біосферу і ноосферу

 Опрацювати  § 64.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.


Тема 42. Підсумкова контрольна робота за рік

Виконати тест за посиланням join.naurok.ua Код доступу 2147696

ІІІ курс  
Підручник БІОЛОГІЯ 11кл.  Соболь В.І.
https://pidruchnyk.com.ua/1244-biologi-11-klas-sobol.html
група 30

Тема 33. Застосування методів генної та клітинної інженерії

Опрацювати § 58.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 34. Генна інженерія людини, досягнення і ризики

Опрацювати § 59-60.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 35. Біоетичні проблеми сучасної медицини

Опрацювати § 60-61.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 36. Біотехнологія її основні напрямки

Опрацювати § 62.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект, надіслати виконану роботу

Тема 37. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням join.naurok.ua код доступу 2031075