Біологія і екологія

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

 Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Яковчук Н.І. Yakovg79@ukr.net

І семестр
І курс
Підручник  БІОЛОГІЯ 10 Соболь В.І. 2018
https://pidruchnyk.com.ua/1130-biologiya-ekologiya-10-klas-sobol.html

 10,11, 12, 13 групи                           

 Тема. 8 Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.

Опрацювати  § 11

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема. 9 Біорізноманіття  нашої планети як наслідок   еволюції. Рослини.

Опрацювати §  14,15

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.         

 Тема. 10 Біорізноманіття  нашої планети як наслідок   еволюції.  Гриби.

Опрацювати § 12,13.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.         

 Тема. 11  Біорізноманіття  нашої планети як наслідок   еволюції.  Безхребетні тварини.

Опрацювати § 16.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Тема 12. Біорізноманіття  нашої планети як наслідок еволюції. Хребетні тварини

Опрацювати § 16.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Тема 13.Тематичне оцінювання Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-z-temi-bioriznomanittya-10-klas-415012.html

Тема 14.  Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі

Опрацювати § 21.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Тема 15. Вуглеводи,  ліпіди:  огляд будови й біологічної ролі

 Опрацювати § 21.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Тема 16. Обмін речовин та енергії

Опрацювати § 27.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Тема 17. Особливості обміну речовин в автотрофних організмів

Опрацювати § 23.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Тема 18. Особливості обміну речовин в гетеротрофних організмів

Опрацювати § 24.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Тема 19.Обмін вуглеводів, ліпідів, білків в організмі людини.

Опрацювати § 28.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Тема 20. Енергетичне забезпечення процесів метаболізм

 Опрацювати § 27.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Тема 21. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією

Опрацювати § 26.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

 Тема 23. Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

Опрацювати § 22.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Тема 24. Роль ферментів у забезпеченні метаболізму

Опрацювати § 25.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Надіслати виконану роботу.

 Тема 25. Вітаміни їх роль в обміні речовин

Опрацювати § 26.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити

Надіслати виконану роботу.

Тема 26. Порушення обміну речовин

 Опрацювати § 29.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 27. Значення питної води для збереження здоров`я людини

Опрацювати § 29.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 28. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин

Опрацювати § 30.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 29. Негативний вплив токсичних речовин на метаболызм

Опрацювати § 31.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 30. Нейрогуморальна регуляція  процесів метаболізму

Опрацювати § 32.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 31 Практична робота № 1. Складання схеми обміну  вуглеводів, ліпідів, білків . 

Опрацювати § 18-32.

Домашнє завдання : надіслати виконану роботу

Тема 32. Тематичне оцінювання

Виконати тест за посиланням.https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8184764 Код доступу:8184764

Тема 33. Основні поняття генетики

Опрацювати  § 33.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 34. Закономірності спадковості. Закони Г.Менделя      

Опрацювати  § 34.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 35. Гібридологічний аналіз: Моногібридне схрещування.

Опрацювати  § 36.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

Тема 36.  Гібридологічний аналіз: Ди-  та полігібридне схрещування

 Опрацювати  § 36.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект.

 Тема 37.  Гібридологічний аналіз: Кододомінування.

 Опрацювати  § 36.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект       


І І курс
Підручник  БІОЛОГІЯ 10 Соболь В.І. 2018
https://pidruchnyk.com.ua/1130-biologiya-ekologiya-10-klas-sobol.html

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

 Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Яковчук Н.І. Yakovg79@ukr.net

21 група

Тема 1. Репродукція – механізм безперервності існування видів.
Опрацювати  § 53.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 2. Регенерація організму людини
Опрацювати  § 54.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 3.Трансплантація тканин та органів
Опрацювати  § 55.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 4. Ріст та розвиток клітин
Опрацювати  § 57.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 5. Причини порушення клітинного циклу, наслідки
Опрацювати  § 60.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект       

Тема 6. Поняття про онкогенні фактори, онкологічні захворювання
Опрацювати  § 59.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 7. Статеві клітини. Гаметогенез людини
Опрацювати  § 60.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект    

   Тема 8. Лабораторна робота 1. Вивчення будови статевих клітин людини
Опрацювати  § 60.
 Домашнє завдання : Виконати роботу та надіслати на пошту    

 Тема 9. Суть і біологічне значення запліднення
Опрацювати  § 61.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект     

  Тема 10. Репродуктивне здоров`я та медицина
Опрацювати  § 62.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект       

Тема 11. Ембріогенез людини
Опрацювати  § 63.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 12. Чинники, що впливають на ріст і розвиток людини
Опрацювати  § 64.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 13. Лабораторна робота 2. Вивчення етапів ембріогенезу
Опрацювати  § 6.
 Домашнє завдання : виконати роботу та надіслати

 Тема 14. Адаптації. Принцип єдності організмів і середовища
Опрацювати  § 1.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 15. Принцип єдності організмів і середовища
Опрацювати  § 2.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 16. Преадаптація та постадаптація
Опрацювати  § 2.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 17. Властивості адаптації
Опрацювати  § 2.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 18. Формування адаптації  на молекулярному і клітинному рівнях
Опрацювати  § 3.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект     

  Тема 19. Стратегії адаптації організмів
Опрацювати  § 4.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 20.  Екологічно пластичні і непластичні види
Опрацювати  § 4.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект     

  Тема 21. Поняття про адаптивну радіацію
Опрацювати  § 4.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект     

  Тема 22. Життєві форми тварин та рослин як адаптації
Опрацювати  § 5.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект       

Тема 23. Екологічна ніша видів
Опрацювати  § 6.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 24. Спряжена еволюція, коадаптація
Опрацювати  § 7.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект     

  Тема 25.Основні середовища існування та адаптації до них

Опрацювати  § 8-14.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект    

Тема 26. Способи терморегуляції організмів
Опрацювати  § 11.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект    

   Тема 27. Симбіоз його форми
Опрацювати  § 13.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 28.Організм як середовище мешкання
Опрацювати  § 14.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект       
Тема 29. Адаптації паразитів до мешкання в організмі
Опрацювати  § 15,16.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект       

Тема 30. Адаптивні біологічні ритми біологічних систем
Опрацювати  § 18.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект       

Тема 31. Типи адаптивних біологічних ритмів
Опрацювати  § 18.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      
Тема 32. Фотоперіодизм його адаптивне значення
Опрацювати  § 18.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект     

Тема 33. Практична робота 1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування
Домашнє завдання : виконати роботу та надіслати


              групи 20,22,23

 Тема 1. Адаптації. Принцип єдності організмів і середовища
Опрацювати  § 1.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 2. Принцип єдності організмів і середовища
Опрацювати  § 2.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 3. Преадаптація та постадаптація
Опрацювати  § 2.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 4. Властивості адаптації
Опрацювати  § 2.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 5. Формування адаптації  на молекулярному і клітинному рівнях
Опрацювати  § 3.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект     

  Тема 6. Стратегії адаптації організмів
Опрацювати  § 4.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 7.  Екологічно пластичні і непластичні види
Опрацювати  § 4.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект     

  Тема 8. Поняття про адаптивну радіацію
Опрацювати  § 4.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект     

  Тема 9. Життєві форми тварин та рослин як адаптації
Опрацювати  § 5.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект       

Тема 10. Екологічна ніша видів
Опрацювати  § 6.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 11. Спряжена еволюція, коадаптація
Опрацювати  § 7.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект     

  Тема 12.Основні середовища існування та адаптації до них

Опрацювати  § 8-14.

 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект    

Тема 13. Способи терморегуляції організмів
Опрацювати  § 11.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект    

   Тема 14. Симбіоз його форми
Опрацювати  § 13.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      

 Тема 15.Організм як середовище мешкання
Опрацювати  § 14.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект       
Тема 16. Адаптації паразитів до мешкання в організмі
Опрацювати  § 15,16.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект       

Тема 17. Адаптивні біологічні ритми біологічних систем
Опрацювати  § 18.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект       

Тема 18. Типи адаптивних біологічних ритмів
Опрацювати  § 18.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект      
Тема 20. Фотоперіодизм його адаптивне значення
Опрацювати  § 18.
 Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект     

Тема 21. Практична робота 1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування
Домашнє завдання : виконати роботу та надіслати

ІІІ курс  
Підручник БІОЛОГІЯ 11кл.  Соболь В.І.
https://pidruchnyk.com.ua/1244-biologi-11-klas-sobol.html
групи 30,31,32,33

Тема 16. Сучасні екологічні проблеми світу і України

Опрацювати §46.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 17. Види забруднення ,їх наслідки для природних і штучних екосистем

Опрацювати §47.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 18. Поняття  про якість довкілля

Опрацювати §47.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Виконати тест за посиланням https://naurok.com.ua/test/ekologiya-pidsumkoviy-test-11-klas-149180.html  

Тема19 Антропічний вплив на атмосферу, наслідки забруднення

Опрацювати §48.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 20. Антропічний вплив на гідросферу, наслідки забруднення

Опрацювати §49.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема21 Принцип оцінки екологічного стану водойм

Опрацювати §49.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 22. Основні джерела  забруднення грунтів

Опрацювати §50.

Тема 23. Антропічний вплив на біорізноманіття

Опрацювати §51.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема24.  Збереження біорізноманіття

Опрацювати §51.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 25. Екологічна політика в Україні

Опрацювати §52.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 26. Концепція сталого розвитку та її значення

Опрацювати §54.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 27. Природокористування. Поняття про екологічне мислення

Опрацювати §54.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 28. Практична робота 1. Оцінка екологічного стану свого регіону

Опрацювати §47-51.

Домашнє завдання : виконати роботу та  надіслати

Тема 29. Завдання та досягнення сучасної селекції

Опрацювати §55.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 30. Внесок вітчизняних вчених-селекціонерів

Опрацювати §57.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 31. Сучасні методи селекції

Опрацювати §56.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема. 32 Значення селекційної роботи вчення М. І. Вавилова.

Опрацювати § 57.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 33. Застосування методів генної та клітинної інженерії

Опрацювати § 58.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 34. Генна інженерія людини, досягнення і ризики

Опрацювати § 59-60.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 35. Біоетичні проблеми сучасної медицини

Опрацювати § 60-61.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект

Тема 36. Біотехнологія її основні напрямки

Опрацювати § 62.

Домашнє завдання : опрацювати питання для самоконтролю  та створити конспект, надіслати виконану роботу