Будова ПТМ

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Морозюк І.М. morozyukivan1957@gmail.com

Підручники: 1. Будівельні крани конструкції та експлуатація. Л.А.Хмара

                    2. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.

                    3. Експлуатація автомобільних кранів. Г.В.Гук

І семестр

Поетапна атестація

для виконання роботи перейти за посиланням тут

23 листопада 2021 року

Початок:10.00 термін виконання: до 11.00

група 43

Тема 1: Будова кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §1.1  сторінки  4-5  підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 2: Класифікація кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §1.1  сторінки  5-11 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 3: Принцип роботи кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §1.3  сторінки  11-14 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 4: Порядок налаштування до конкретної роботи кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §11.5  сторінки  253-255 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 5: Підготовка для транспортування та складання кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §15  сторінки  58-61 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 6: Налаштування до конкретної роботи кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §12  сторінки  49-53 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 7: Порядок проведення ЩТО кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §6.4  сторінки  78-80 підручника №2

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 8: Вимоги до комплектування крана різними пристосування

Опрацювати §2.5  сторінки  45-49 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 9: Правила, способи та особливості виконання будівельних робіт

Опрацювати §33  сторінки  147-150 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 10: Правила та способи монтажних робіт

Опрацювати §35  сторінки  166-170 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 11: Правила та способи ремонтно-будівельних робіт

Опрацювати §33  сторінки  147-148 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 12: Правила ведення паспорта крана

Опрацювати §1.1  сторінки  45-50 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 13: Обраховування роботи та витрат

Опрацювати §39  сторінки  175-177 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 14: Шляхи збереження собівартості виконаних робіт

Опрацювати §37  сторінки  171-173 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 15: Способи та засоби підвищення продуктивності праці

Опрацювати §38  сторінки  173-175 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 16: Оформлення документації за пророблену роботу

Опрацювати §39  сторінки  175-177 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 17: Реєстрація та обстеження кранів

Опрацювати §11.2  сторінки  246-248 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 18: Підготовка робочого майданчика і крана

Опрацювати §11.4  сторінки  252-253 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 19: Особливості роботи крана поблизу ЛЕП

Опрацювати §11.3  сторінки  248-252 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 20: Обслуговуючий персонал і його обов’язки

Опрацювати §11.6  сторінки  255-256 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 21: Планування ТО і ремонту

Опрацювати §12.1  сторінки  256-257 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 22: Організація ТО і ремонту

Опрацювати §12.2  сторінки  257-258 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 23: Склад робіт з ТО

Опрацювати §12.3  сторінки  258-262 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 24: Технічна діагностика

Опрацювати §12.4  сторінки  262-265 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 25: Класифікація консольних та стрілових кранів

Опрацювати §2.1  сторінки  26-31 підручника №1

Домашнє завдання.  Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 26: Будова консольних та стрілових кранів

Опрацювати §2.1  сторінки  26-31 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 27: Порядок проведення ЩТО

Опрацювати §12.3  сторінки  258-262 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 28: Вимоги до комплектування механізмів крана

Опрацювати §11.4  сторінки  252-253 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 29: Порядок налаштування кранів до конкретної роботи

Опрацювати §11.4  сторінки 252-253 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 30: Правила виконання навантажувально-розвантажувальних робіт

Опрацювати §7.3  сторінки  117-123 підручника №2

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 31: Оформлення документації за проведену роботу

Опрацювати §39  сторінки  175-177 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 32: Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування крана

Опрацювати §14.1  сторінки  285-286 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 33: ТБ під час роботи та ремонтуі

Опрацювати §14.1  сторінки  289-290 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 34: Вимоги до робочого місця машиніста

Опрацювати §14.2  сторінки  289-290 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 35: Протипожежні заходи

Опрацювати §14.3  сторінки  190-191 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 36: Охорона навколишнього середовища

Опрацювати §14.4  сторінки  291-292 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 37: Будова автокрана до 10т

Опрацювати §1.1 сторінки  4-5  підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 38: Технічна характеристика кранів

Опрацювати §1.4  сторінки  14-22 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 39: Правила ЩТО

Опрацювати §6.3  сторінки  63-72 підручника №2

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 40: Принцип роботи гальмівної системи

Опрацювати §4.2  сторінки  74-77 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 41: Принцип роботи механічної системи

Опрацювати §4.3  сторінки  77-78  підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 42: Принцип роботи гідравлічної системи

Опрацювати §3.3  сторінки  65-68 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 43: Принцип роботи пневматичної системи

Опрацювати §5.1  сторінки  90-95 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 44: Принцип роботи електричної системи

Опрацювати §3.2  сторінки  59-65 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 45: Принцип роботи комбінованої системи

Опрацювати §3.1  сторінки  55-59 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 46: Принцип роботи контрольно-захисної системи

Опрацювати §7.1  сторінки  111-135 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 47: Шляхи зниження собівартості виконаних робіт

Опрацювати §38  сторінки  173-177 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 48 Обрахунок роботи і ПММ

Опрацювати §40 сторінки  177-180 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 49: Способи та засоби підвищення продуктивності праці

Опрацювати §41  сторінки  180-183 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 50: Оформлення документації за пророблену роботу

Опрацювати §39  сторінки  175-177 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 51: Правила з охорони праці та навколишнього середовища

Опрацювати §14.3  сторінки  290-291 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 52: Поетапна атестація

Тестові запитання: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvdPV3-GwFdj_XDDBOL44W-rfG5bpJ0l6mfEPgfr9a4hMNw/viewform?usp=sf_link